Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 3/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 2/3/2019
  2. 1/3/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 2/19 | Tháng 1/19 | Tháng 12/18 | Tháng 11/18 | Tháng 10/18 | Tháng 9/18

Đọc nhiều nhất Bản in 26.02.2019 16:59