Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/08)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

#746 Những con người thứ nhất

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Cha, Xin thương cho con được làm người con thứ nhất. Xin dạy con biết thực hiện Thánh Ý Cha luôn mãi. Amen.

#745 Đi con đường của Chúa

Nghe trực tiếp | Download
"Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm." Amen.

#744 An bình nội tâm

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã hứa ban cho chúng con bình an của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống theo sự thật, hầu nhận được sự bình an ấy.

#743 Lời Kinh Hoà Bình

Nghe trực tiếp | Download
Chúng ta hãy thành tâm cầu khẩn Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình: "Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam! Trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy dơ tay ban phúc bình an. Cho Việt Nam qua phút nguy nan."

#742 Kính Chúa Yêu Nước!

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Cha chúng con trên trời! Xin cho chúng con luôn biết nhìn nhận và yêu thương mọi người như anh em trong cùng một gia đình.

#741 Thiên Chúa ở đâu?

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Với tâm tình của thánh Phanxicô Assisi, chúng con cũng cầu xin cho chúng con biết đi vào suy nghĩ và đường lối thận trọng của Chúa. Ngõ hầu qua những mất mát, chúng con vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa.

#740 Sự dữ

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ! Nhưng đừng để chúng con bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để thoả hiệp với các sức mạnh của sự dữ. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc vật chất, hay danh vọng chức quyền mà chối bỏ sự thật, chà đạp công lý.

#739 Niềm Tin vẫn còn đó!

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Tin tưởng nơi Chúa quan phòng, chúng con luôn tin rằng: Mọi việc đều hướng đến điều thiện hảo cho những ai yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết đi vào suy nghĩ và hành động của Chúa để luôn lấy tình thương mà đối xử với mọi người.

#738 Kinh Hoà Bình

Nghe trực tiếp | Download
Mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện trong lời kinh hoà bình.

#737 Noi gương chọn lành

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Cha chúng con ở trên trời! Xin thương ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con có thể vượt thoát những khuynh hướng trả thù, ganh tị đang ăn rễ sâu trong tâm hồn chúng con mà thực lòng tha thứ cho anh chị em xung quanh, để mang an vui hoà thuận đến trong môi trường sống hàng ngày của chúng con. Amen.

#736 Hãy đến nhận ơn tha thứ

Nghe trực tiếp | Download
Cầu nguyện lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con... Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng tin vững mạnh vào tình thương tha thứ của Ngài, và khiêm tốn đến lãnh nhận ơn tha thứ của Ngài qua bí tích hoà giải. Lạy Cha, xin tha tội chúng con. Amen.

#735 Không nhìn nhận Thiên Chúa?

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Con hết lòng ăn năn trở về cùng Chúa. Này thương tha thứ tội lỗi, cho con được niềm vui và sự an bình trong tâm hồn và từ đây bắt đầu cuộc sống mới: hăng say yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em xung quanh mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Amen.

#734 Đừng tuyệt vọng

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Cha chúng con ở trên trời! Xin Cha tha nợ cho chúng con và xin Cha thương cho mỗi người chúng con được noi gương Cha mà sẵn sàng tha thứ cho anh chị em xung quanh. Amen.

#733 Xin ơn tha thứ

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con. Xin tiếp tục yêu thương chúng con và ban ơn cho chúng con một ngày kia cũng được cùng với tất cả các thánh mà chúc tụng tôn vinh Chúa đến muôn đời. Amen.

#732 Một phép lạ vĩ đại đã xảy ra tại Lộ Đức

Nghe trực tiếp | Download
Hãy dâng những hy sinh để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại.

#731 Lời cầu nguyện tiếp tục tôn vinh Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con. Để chúng con được xứng đáng đến gần Chúa hơn, sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa hơn. Lạy Chúa! Nếu Chúa chấp tội lỗi chúng con thì ai có thể đứng vững trước nhan Chúa. Lạy Chúa! Từ vực sâu con kêu lên Chúa, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng con. Amen.

#730 Lòng nhân từ của Thiên Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa, xin tiếp tục thương xót chúng con. Tha thứ những lỗi lầm và canh tân tâm hồn chúng con trở nên mới. Xin cho con đừng coi thường hay lạm dụng tình thương nhân từ của Cha. Chúng con cần sự tha thứ của Cha để có lại sự bình an và vui sống. Lạy Cha, xin hãy thương tha tội cho chúng con. Amen.

#729 Tâm tình thống hối

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Xin thương tha thứ tội lỗi chúng con, để chúng con được xứng đáng đến gần Chúa hơn, sống kếp hiệp chặt chẽ với Chúa hơn. Lạy Chúa! Nếu Chúa chấp tội lỗi chúng con, thì ai có thể đứng vững được trước nhan Chúa. Lạy Cha! Từ vực sâu con kêu lên Cha! Xin thương tha thứ tội lỗi cho chúng con. Amen.

#728 Tha thứ như Chúa dậy

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Xin hãy giúp mỗi người chúng con biết tha thứ cho nhau và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Amen.

#727 Sửa sai bằng việc thúc dục cầu nguyện

Nghe trực tiếp | Download
Hôm nay ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria, chúng ta hãy đến với Mẹ Maria, và xin Mẹ cầu cùng Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống tốt lành và giúp anh chị em chúng ta cũng tiến bước trên con đường tốt lành. Xin xhớ để chúng con sa chước cám dỗ, bèn chữa chúng con cho khỏi mọi sữ dữ. Amen.

#726 Cầu nguyện theo gương Mẹ Maria

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Trinh Nữ Maria! Là mẫu gương cầu nguyện tuyệt hảo! Bất cứ khi Mẹ tỏ mình cho ai và ở đâu, Mẹ luôn kêu gọi các con cái Mẹ cầu nguyện từ đáy lòng. Xin Mẹ giúp chúng con xác tín rằng: thái độ quan trọng của cầu nguyện là suy gẫm Lời Chúa trong lòng và thực hành Lời Ngài với tâm hồn khiêm tốn. Ước chi lời nguyện của Mẹ cũng là lời nguyện của chúng con: Này con là tôi tớ Chúa. Bởi vì không thể cầu nguyện thực sự, nếu không có lòng khiêm tốn. Amen.

#725 Cái nhìn của Thiên Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Này con đây! Trái tim con đây ở trong tay Chúa! Chúa nhìn thấy rõ mọi tư tưởng, mọi cảm nghĩ, mọi kỷ niệm của đời con. Lạy Chúa là hy vọng của con! Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con khỏi những tình cảm mơ hồ. Xin hướng cái nhìn của con lên tới Chúa, và xin Chúa giải thoát bước chân con khỏi cạm bẫy của địch thù. Amen.

#724 Điều mang lại hạnh phúc đích thực

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa! Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con niềm tin như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tại thế của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự, và nhất là qua những gặp gỡ và phục vụ tha nhân.

#723 Tha thứ nhờ tình thương Chúa

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng xót thương tha thứ! Xin Chúa khử trừ nỗi lo sợ trong tâm hồn chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa phá đổ bức tường của hận thù, ngăn chận không cho nhựa sống tình thương Chúa luân triển trong tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con cặp mắt trong sáng của tâm hồn đơn sơ trẻ nhỏ để chúng con biết nhìn nhận lỗi phạm của chúng con, và của tha nhân với cái nhìn của Chúa, với cặp mắt của tình thương tha thứ, không oán giận thất vọng, và cũng không mong ước trả thù. Amen.

#722 Hãy trở nên ánh sáng

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Mẹ Maria! Mẹ được diễm phúc vì đã cưu mang, nhìn thấy và sống với Ngôi Lời. Nhưng hơn nữa, Mẹ được diễm phúc vì đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Chúng con cám ơn Mẹ đã chỉ dạy cho chúng con tầm quan trọng của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết nhận ra Thánh Ý Chúa trong những dấu chỉ của thời đại, trong các biến cố vui buồn của cuộc sống thường ngày. Xin Mẹ ban cho chúng con lòng can đảm và sẵn sàng thực hiện Thánh Ý Chúa, nhất là những khi ý Chúa đi ngược lại với ý phàm trần của chúng con. Amen.

#721 Chỗ trống của cuộc sống mình

Nghe trực tiếp | Download
Lạy Chúa Giêsu! Chúa thật là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại và của đời aống mỗi người chúng con. Xin hiến dâng Chúa chỗ trống rỗng của tâm hồn chúng con. Xin Chúa hãy đến ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con được tan biến, được mất hút đi trong sự vô tận của tình thương Chúa. Và chỉ trong Chúa chúng con mới có hy vọng tìm lại được sự phong phú thật của cuộc sống. Amen.

Mục lục: Tháng 8/08 | Tháng 7/08 | Tháng 6/08 | Tháng 5/08 | Tháng 4/08 | Tháng 3/08

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.09.2008. 08:51