Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục

 1. Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Mêhicô Lm Trần Đức Anh, OP
 2. Đức tin là gia sản quý giá nhất Vũ Đức Anh Phương, SJ
 3. Chúa Phù Trì Che Chở, Dưới Cánh Người, Bạn Có Chỗ Ẩn Thân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 4. Công lý thương xót của Thiên Chúa là sự tha thứ Linh Tiến Khải
 5. Lạy Thầy Nhân Lành, Con Phải Làm Gì Để Được Sống Đời Đời? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 6. Đức Thánh Cha bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến Lm Trần Đức Anh, OP
 7. Ơn gọi giảm sút nhiều tại Âu Mỹ Lm Trần Đức Anh, OP
 8. Ta Mình Trần, Các Con Cho Mặc, Ta Đau Yếu, Các Con Viếng Thăm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 9. Yêu Thương Chính Là Thực Thi Lòng Thương Xót! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 10. Vết thương do tội gây ra thật khó lành! Vũ Đức Anh Phương, SJ
 11. Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 12. Đức Thánh Cha tiếp các tu sĩ bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến Lm Trần Đức Anh, OP
 13. Sứ điệp ĐTC Phanxicô bế mạc Đại Hội Thánh Thể quốc tế ở Cebu Lm Trần Đức Anh, OP
 14. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 15. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Lm Trần Đức Anh, OP
 16. Chúa Cha Yêu Thầy Thế Nào, Thầy Cũng Yêu Các Con Như Vậy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 17. Công bố sứ điệp mùa chay 2016 của Đức Thánh Cha Lm Trần Đức Anh, OP
 18. Cuộc ly khai của Giáo Hội Anh Giáo Linh Tiến Khải
 19. Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô Lm Trần Đức Anh, OP
 20. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thụy Điển ngày 31-10-2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 21. Hãy Lo Tìm Nước Thiên Chúa, Còn Các Thứ Kia, Ngài Sẽ Thêm Cho! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 22. Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên ngày 24-1-2016 Vũ Đức Anh Phương, SJ
 23. Chính Chúa Là Đấng Vẫn Chở Che, Người Luôn Luôn Ở Gần Kề! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 24. Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người Có Nam Có Nữ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 25. Các Giám mục là những cột trụ trong Giáo hội Vũ Đức Anh Phương, SJ
 26. Chương trình bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến Lm Trần Đức Anh, OP
 27. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội Lm Trần Đức Anh, OP
 28. Chia Cơm Cho Người Đói, Rước Vào Nhà Người Nghèo Không Nơi Trú Ngụ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 29. Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân Lm Trần Đức Anh, OP
 30. Đức Chúa Giêsu Chạnh Lòng Thương Đám Đông Vì Họ Như Bầy Chiên Không Người Chăn Dắt Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 31. Ghen ghét và đố kỵ - lời nói có thể giết người Vũ Đức Anh Phương, SJ
 32. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc hành hương Lm Trần Đức Anh, OP
 33. Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Sudan Lm Trần Đức Anh, OP
 34. Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách Linh Tiến Khải
 35. Đức Thánh Cha kêu gọi giới doanh nhân và chủ xí nghiệp Lm Trần Đức Anh, OP
 36. Chúa Ban Sức Sống Cho Tâm Hồn Những Kẻ Khiêm Cung, Ban Sinh Lực Cho Những Cõi Lòng Tan Nát! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 37. Tái khởi hành từ Bí Tích Rửa Tội, suối nguồn lòng thương xót để tìm lại sự hiệp nhất Linh Tiến Khải
 38. Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai Vũ Đức Anh Phương, SJ
 39. Thầy Là Bánh Trường Sinh. Ai Đến Với Thầy, Không Hề Phải Đói! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 40. “Rượu mới, bầu cũng phải mới!” Vũ Đức Anh Phương, SJ
 41. Thiên Chúa Sẽ Cứu Thoát Dân Ngài Như Mục Tử Cứu Thoát Đàn Chiên! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 42. Đức Thánh Cha tiếp cảnh sát Italia cạnh Vatican Lm Trần Đức Anh, OP
 43. Đức Thánh Cha cổ võ cộng tác giữa Công Giáo và Kitô hữu khác Lm Trần Đức Anh, OP
 44. Video: Giáo Hội Năm Châu 12 – 18/01/2016: Căng thẳng giữa Hồi Giáo Shitte và Sunni VietCatholic
 45. Tầm nguyên các vụ ly khai trong lịch sử Kitô giáo: Giáo Hội Chính Thống Linh Tiến Khải
 46. Những con tốt thí trên bàn cờ "đệ tam thế chiến từng mảnh" Linh Tiến Khải
 47. Thiên Chúa chúc lành cho hôn nhân và muốn là Phu Quân của từng người Linh Tiến Khải
 48. Tà Giáo, Bội Giáo, Ly Giáo Là Những Tội Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 49. Ước Chi Có Nhiều Người Sống Hòa Nhã Với Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 50. Mọi Người Phải Sám Hối Vì Thiên Chúa Đã Ấn Định Một Ngày Để Xét Xử Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 51. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 ngàn công nhân Công Giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 52. Đức Thánh Cha viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Roma Lm Trần Đức Anh, OP
 53. Tôn vinh Thiên Chúa là bằng chứng của lòng tin tưởng Vũ Đức Anh Phương, SJ
 54. Ý Nghĩa Dấu Lạ Ở Ca-Na Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 55. Hãy Giơ Tay Và Hướng Lòng Lên Thiên Chúa Là Đấng Ngự Trên Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 56. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thiếu niên nhân dịp Năm Thánh Lm Trần Đức Anh, OP
 57. Cơ hội làm việc thiện Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 58. Ai Phục Vụ Thầy, Thì Hãy Theo Thầy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 59. Lòng tin tưởng giúp chuyển bại thành thắng Vũ Đức Anh Phương, SJ
 60. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 07/01 – 13/01/2016: Tờ Charlie Hebdo và chủ trương bài bác mọi tôn giáo VietCatholic
 61. Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 07– 13/01/2016: Lễ Hiển Linh VietCatholic
 62. Video: Phóng sự: Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh VietCatholic
 63. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân tại Istanbul Lm Trần Đức Anh, OP
 64. Hãy Coi Chừng, Chớ Khinh Một Ai Trong Những Kẻ Bé Mọn Này! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 65. Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giầu tinh yêu và thành tín Linh Tiến Khải
 66. Sức mạnh của lời cầu nguyện Vũ Đức Anh Phương, SJ
 67. Ý nghĩa Giáng Sinh trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Linh Tiến Khải
 68. Tương quan giữa THĐGM về gia dình và Năm Thánh Lòng Thương Xót Linh Tiến Khải
 69. Nỗ lực bảo vệ hoà bình và thụ tạo của ĐTC Linh Tiến Khải
 70. Xuất bản sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 71. Phúc Thay Những Kẻ Giặt Sạch Áo Để Được Quyền Hưởng Dùng Cây Sự Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 72. ĐTC tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Lm Trần Đức Anh, OP
 73. Mục Tử Nhân Lành Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 74. Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho 26 hài nhi Lm Trần Đức Anh, OP
 75. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 76. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 77. Anh Chị Em Hòa Thuận, Láng Giềng Thân Thiết Và Vợ Chồng Ý Hợp Tâm Đầu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 78. Người Nam Lìa Cha Mẹ Gắn Bó Với Vợ Và Cả Hai Thành Một Xương Một Thịt Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 79. Hơn 1 triệu người hành hương Roma trong 1 tháng Năm Thánh Lm Trần Đức Anh, OP
 80. Tình yêu đích thực là gì và đến từ đâu? Vũ Đức Anh Phương
 81. Phúc Thay Ai Khao Khát Nên Người Công Chính Vì Họ Sẽ Được Thiên Chúa Cho Thỏa Lòng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 82. Ý cầu nguyện tháng Giêng năm 2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 83. Tại Sao Chúa Giêsu Nhận Phép Rửa Của Thánh Gioan? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 84. Các việc bác ái là trọng tâm của đời sống đức tin Vũ Đức Anh Phương
 85. Báo La Croix phê bình báo châm biếm Charlie Hebdo Lm Trần Đức Anh, OP
 86. Đức Thánh Cha: các công việc bác ái là trọng tâm đức tin Lm Trần Đức Anh, OP
 87. Người Dạy Ta Biết Lối Của Người Và Ta Bước Theo Đường Người Chỉ Vẽ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 88. Video: Giáo Hội Năm Châu 05/01 – 11/01/2016: Bạo lực lại bùng lên sau mùa lễ Giáng Sinh và Năm Mới VietCatholic
 89. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 31/12/2015 – 06/01/2016: Lời Chúc Năm Mới từ Vatican VietCatholic
 90. Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô – Lễ mở cửa Thánh tại Đền Thờ Đức Bà Cả VietCatholic
 91. Tường thuật thánh lễ và Kinh Truyên Tin của ĐTC ngày lễ Hiển Linh 6-1-2016 Linh Tiến Khải
 92. Di hài thánh Piô và Leopoldo Mandic sẽ được đưa về Roma Lm Trần Đức Anh, OP
 93. Đấng Cùng Con Sánh Duyên Cầm Sắt Chính Là Đấng Tác Thành Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 94. Chính Nhân Được Chúa Cứu Trợ Và Chở Che Trong Buổi Ngặt Nghèo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 95. Đức Thánh Cha thăm nơi Thánh Phanxicô làm hang đá đầu tiên Lm Trần Đức Anh, OP
 96. Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 97. Làm Sao Để Xứng Đáng Hưởng Lòng Thương Xót Của Chúa? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 98. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Giáng Sinh Vũ Đức Anh Phương
 99. Người Công Chính Đẹp Lòng Thiên Chúa Nên Được Thiên Chúa Yêu Thương! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 100. Tỏa sáng sáng bằng bác ái Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 101. Thánh lễ đầu năm dương lịch tại đền thở thánh Phêrô và mở Cửa Năm Thánh tại đền thờ Đức Bà Cả Linh Tiến Khải
 102. Ai Tiếp Đón Em Nhỏ Này Vì Danh Thầy Là Tiếp Đón Chính Thầy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 103. Đức Thánh Cha gặp gỡ 6 ngàn thành viên các ca đoàn trẻ Lm Trần Đức Anh, OP
 104. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều I lễ Mẹ Thiên Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 105. Hãy Canh Thức Và Cầu Nguyện Vì Tinh Thần Thì Hăng Hái Nhưng Thể Xác Lại Yếu Đuối! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 106. Nếu hội chứng sau phá thai không có thì tại sao những phụ nữ đã phá thai lại phải gánh chịu đau khổ? Giuse Thẩm Nguyễn
 107. Fides: Giáo Hội chịu thiệt hại rất nặng nề trong năm 2015 Đặng Tự Do
 108. Các điện văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter về Năm Thánh Của Lòng Thương Xót Bùi Hữu Thư
 109. Ai tiếp nối các Nữ Tu Hồng đã cầu nguyện liên lỉ 100 năm và đang tiến hành thêm 100 năm nữa Giuse Thẩm Nguyễn
 110. Các hoạt động tông đồ trên Net trong bối cảnh những thay đổi về kỹ thuật truyền thông trong năm 2015 Nguyễn Việt Nam
 111. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24/12 – 30/12/2015: Giáng Sinh tại những điểm nóng trên thế giới VietCatholic
 112. Noi gương khiêm nhường của Thiên Chúa trở thành trẻ thơ Linh Tiến Khải
 113. Điều Gì Thiên Chúa Đã Hứa Thì Ngài Cũng Có Đủ Quyền Năng Thực Hiện Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 114. Sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi Ngày Hoà Bình Quốc Tế 2016 Linh Tiến Khải
 115. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai Lm Trần Đức Anh, OP
 116. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Đức sắp thăm Việt Nam Lm Trần Đức Anh, OP
 117. Mẹ Maria, Mẹ của chúng sinh Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 118. Đại hội quốc tế thứ 40 các ca đoàn thiếu nhi nhóm tại Roma Lm Trần Đức Anh, OP
 119. Ngôi Lời Đã Trở Nên Người Phàm Và Cư Ngụ Giữa Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 120. Người Mang Danh Hiệu Viết Trên Áo Choàng: VUA Các Vua, CHÚA Các Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 121. Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ Kitô Âu Châu từ bi thương xót Lm Trần Đức Anh, OP
 122. Ngày Năm Thánh của các gia đình và Kinh Truyền Tin Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất Linh Tiến Khải
 123. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Đức Chúa Trời Đã Chọn Mẹ Sinh Đấng Cứu Độ Muôn Loà Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 124. Đức Thánh Cha chủ sự kinh Truyền Tin lễ Thánh Stephano Lm Trần Đức Anh, OP
 125. Anh Em Sẽ Gặp Thấy Một Trẻ Sơ Sinh Bọc Tã, Nằm Trong Máng Cỏ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 126. Những Phút Cầu Nguyện (tháng 1/16) Đài Chân Lý Á Châu
 127. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 128. Phỏng vấn ĐHY Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas quốc tế về Năm Thánh Lòng Thương Xót Linh Tiến Khải
 129. Các hình thức tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa Linh Tiến Khải
 130. Thánh nữ Faustina Kowalska, tông đổ Lòng Thương Xót Chúa Linh Tiến Khải
 131. Tường thuật buổi ĐTC đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phéo lành Urbi et Orbi Linh Tiến Khải
 132. Thánh lễ Đêm Giáng Sinh: Dấu chỉ Lòng thương xót + TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
 133. Giáng Sinh của hai Năm Thánh Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 134. Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2015 Lm Giuse Trần Việt Hùng
 135. Video: Phóng sự Lễ Vọng Giáng Sinh 24-12-2015 tại Vatican VietCatholic
 136. Noi gương Thánh Gia Thất Lm Jude Siciliano, OP
 137. Lễ đêm: Ánh sáng sự sống tỏa rạng Lm Vinh Sơn, SCJ
 138. Xin bình an của Chúa Giáng Sinh xuống trên những gia đình đang khổ đau tha hương Lm Jude Siciliano, OP
 139. Hai nước trên thế giới cấm không cho dân chúng mừng lễ Giáng Sinh: Brunei và Somalia Đặng Tự Do
 140. Khủng bố Hồi Giáo cấm Kitô hữu không được cử hành lễ Giáng Sinh vì trùng vào ngày “đản sinh” của Muhammad! Đặng Tự Do
 141. ĐGH Phanxicô: Niềm vui Giáng Sinh là liều thuốc giải độc cho chủ thuyết hoài nghi Giuse Thẩm Nguyễn
 142. Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong Lễ Đêm Giáng Sinh 2015 tại Đền Thánh Phêrô Lm Trần Công Nghị
 143. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Vọng Giáng Sinh 2015 JB Đặng Minh An
 144. Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 145. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng Giáng Sinh Lm Trần Đức Anh, OP
 146. Đấng Cứu Độ Đã Sinh Ra Cho Anh Em: Người Là Đấng Kitô Đức Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 147. Hãy trân trọng gia đình Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 148. Video: Chương Trình Giáo Hội Năm Châu: Một Năm Nhìn Lại VietCatholic
 149. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/12 – 23/12/2015: Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Triều Rôma VietCatholic
 150. Suy niệm lễ Chúa Giáng Sinh 2015 (Lễ ban ngày) Lm Anthony Trung Thành
 151. Suy niệm lễ kính Thánh Gia: Gia đình là kiệt tác của Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 152. Món quà mùa Giáng Sinh: “Maria, Người Phụ Nữ Đầy Quyền Năng nhất Thế Giới” Trần Oanh
 153. Sứ điệp của Đức Thượng Phụ ở Jerusalem nhân dịp lễ Giáng Sinh Lm Trần Đức Anh, OP
 154. Chúa vẫn buồn khi nhìn thấy nhân loại khổ đau Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 155. Giải đáp phụng vụ: Không được thay câu Tung hô sau Truyền phép bằng câu khác Nguyễn Trọng Đa
 156. Ngày Lễ Giáng Sinh không có nguồn gốc ngoại giáo Vũ Văn An
 157. Suy niệm lễ đêm Giáng Sinh 2015 Lm Anthony Trung Thành
 158. Ba quả táo lễ Giáng Sinh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 159. Đêm nay Noel về Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng
 160. Đức Maria trong Mầu nhiệm của Đức Kitô và Giáo Hội Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 161. ĐGH Phanxicô: Hãy tìm Chúa nơi những người khốn cùng nhất Giuse Thẩm Nguyễn
 162. ĐGH Phanxicô trình bày “12 danh mục của các đức tính cần thiết” Lm Paul Phạm Văn Tuấn
 163. Những bài hát Noel quen thuộc và hay Bảo Trần
 164. Người Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 165. Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Triều Roma Lm Trần Đức Anh, OP
 166. Dân Đang Lần Bước Giữa Tối Tăm Đã Trông Thấy Một Ánh Sáng Huy Hoàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 167. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Mai Thanh Lương Lm Trần Đức Anh, OP
 168. Khám phá ra Thiên Chúa tại ba nơi của sự kinh ngạc là tha nhân, lịch sử va Giáo Hội Linh Tiến Khải
 169. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến bác ái của Sở Hỏa Xa Italia Lm Trần Đức Anh, OP
 170. Đức Thánh Cha mở Cửa Bác Ái Năm Thánh Lòng Thương Xót Lm Trần Đức Anh, OP
 171. Xin Dâng Cho Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Và Nước Việt Nam Yêu Quí! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 172. Ngôi Lời Là Ánh Sáng Ở Giữa Thế Gian Và Thế Gian Nhờ Người Mà Có! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 173. Nhận Ra Chúa Giê-Su Là Cứu Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 174. Ngoại Tình Dễ Hay Khó Chừa! Trần Mỹ Duyệt
 175. Đức Thánh Cha cám ơn ân nhân tặng thông giáng sinh hang đá Lm Trần Đức Anh, OP
 176. Bộ Phong thánh công nhận phép lạ của Mẹ Têrêxa Calcutta Lm Trần Đức Anh, OP
 177. Sống tình xót thương Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 178. Đức Thánh Cha tiếp trẻ em Công giáo tiến hành Italia Lm Trần Đức Anh, OP
 179. Đức Thánh Cha cổ võ văn hóa liên đới và chống dửng dưng Lm Trần Đức Anh, OP
 180. Ai Cho Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Uống, Người Đó Không Mất Phần Thưởng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 181. Tòa Thánh tăng cường khả năng của các tòa án và hiến binh Lm Trần Đức Anh, OP
 182. Lòng Nhân Hậu Và Tình Yêu Thiên Chúa Ấp Ủ Con Suốt Cả Cuộc Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 183. Cửa Năm Thánh mở là dấu chỉ sự hiệp thông đại đồng và tình yêu của Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 184. Tài sản của Giáo hội hệ tại nơi người nghèo, chứ không phải nơi của cải vật chất Vũ Đức Anh Phương
 185. Cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của ĐTC cho Ngày Hoà Bình Thế Giới 2016 Linh Tiến Khải
 186. Nếu Các Con Không Hoán Cải Nên Như Trẻ Thơ Thì Sẽ Chẳng Được Vào Nước Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 187. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa Vũ Đức Anh Phương
 188. Công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mêhicô Lm Trần Đức Anh, OP
 189. Đức Thánh Cha cổ võ sáng kiến giúp giới trẻ thất nghiệp Lm Trần Đức Anh, OP
 190. Xin Thiên Chúa Làm Cho Anh Chị Em Được Xứng Đáng Với Ơn Gọi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 191. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe Lm Trần Đức Anh, OP
 192. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha: 13-12-2015 Lm Trần Đức Anh, OP
 193. Đức Thánh Cha mở Cửa Năm Thánh Đền thờ Thánh Gioan Laterano Lm Trần Đức Anh, OP
 194. Thành lập Ủy ban mới của Tòa Thánh về các hoạt động y tế Lm Trần Đức Anh, OP
 195. Đức Bà Guadalupe (Người Nữ Chiến Thắng Con Rắn): Bổn Mạng Châu Mỹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 196. Phúc Chiếu của Đức Thánh Cha về thi hành luật giải hôn phối Lm Trần Đức Anh, OP
 197. Linh Mục Alexandre De Rhodes (Cha Đắc-Lộ) Khai Sinh Chữ Quốc Ngữ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 198. Thiên Chúa yêu thích sự bé bỏng của chúng ta Vũ Đức Anh Phương
 199. Phải Chuẩn Bị Và Mừng Chúa Giáng Sinh Cách Nào Cho Xứng Hợp? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 200. Loan báo Lòng Thương Xót Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 201. Công bố văn kiện mới về Do thái và Công Giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 202. Thiên Chúa Hằng Ở Bên Con Như Một Trang Chiến Sĩ Oai Hùng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 203. Kênh Youtube chương trình Việt Ngữ Vatican Ban Việt Ngữ Vatican
 204. Niềm Vui Trong Chúa Lm Anthony Trung Thành
 205. Nào Ta Vui Lên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 206. Video Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Đền Thánh Phêrô Rome Report
 207. Thương Xót là điều Thiên Chúa thích nhất! Phạm Đình Ngọc, SJ
 208. Đức Phanxicô: Mẹ là chiến thắng của lòng Chúa thương xót Vũ Văn An
 209. Một tiến bộ: Linh Mục Nam Hàn có thể cử hành thánh lễ tại Bắc Hàn Nguyễn Long Thao
 210. Phỏng vấn Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn, Tân Giám mục phó giáo phận Bà Rịa Gioan Lê Quang Vinh
 211. Đức Thánh Cha kính viếng tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Lm Trần Đức Anh, OP
 212. Năm Thánh là thời gian học sống tha thứ và thương xót là điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất Linh Tiến Khải
 213. Giải đáp phụng vụ: Sử dụng khung vải thay bàn thờ trong Giáo Hội Latinh được không? Nguyễn Trọng Đa
 214. Đức Hồng Y Walter Kasper: Lòng thương xót có nghĩa gì đối với đời sống và sứ vụ Giáo Hội? Vũ Văn An
 215. Thuyết trình: Chết Thử Để Sống Thật, Tại Sao Không?!!! Mỹ Hạnh
 216. Tường thuật Thánh lễ và lễ nghi mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót Linh Tiến Khải
 217. Hãy Mang Binh Giáp Của Thiên Chúa Để Có Thể Đứng Vững Trước Mọi Mưu Chước Tà Thần! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 218. Mẹ là hoa sen giữa đời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 219. Một Người Nữ, Mình Khoác Mặt Trời, Chân Đạp Mặt Trăng, Đầu Đội Triều Thiên 12 Ngôi Sao! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 220. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn nhận nhà thờ hiệu tòa Lm Trần Đức Anh, OP
 221. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu cho Ơn Gọi Lm Trần Đức Anh, OP
 222. Một số nhận định của cha Federico Lombardi về chuyến công du Phi châu của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 223. Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 224. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: Chúa Nhật II Mùa Vọng Vũ Đức Anh Phương
 225. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp Hội Phụ Huynh các trường Công Giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 226. Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân Đang Tìm Tay Nâng Đỡ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 227. Hơn 800 đơn xin làm thừa sai lòng Thương Xót Lm Trần Đức Anh, OP
 228. Chương trình khai mạc và mở Cửa Năm Thánh 8-12-2015 Lm Trần Đức Anh, OP
 229. Người Công Chính Nên Hoàn Thiện Trong Thời Gian Ngắn, Thì Kể Như Đã Hoàn Tất Một Sự Nghiệp Lâu Dài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 230. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Bộ Truyền Giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 231. Không Có Thầy, Các Con Chẳng Làm Gì Được! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 232. Sự chung sống giữa giầu có và bần cùng là một hổ nhục cho nhân loại Linh Tiến Khải
 233. Bây giờ hay không bao giờ nữa Linh Tiến Khải
 234. Hãy Mở Đường Thương Xót Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 235. Yêu Mến Và Kính Sợ Thiên Chúa Là Khôn Ngoan Hoàn Hảo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 236. Nội dung bài phỏng vấn ĐTC Phanxicô trên chuyến bay vể Roma Linh Tiến Khải
 237. Mầu Nhiệm Đạo Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô Thật Cao Cả! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 238. Những Phút Cầu Nguyện (tháng 12/15) Đài Chân Lý Á Châu
 239. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 240. Thánh lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Phi châu Lm Trần Đức Anh, OP
 241. Đức Thánh Cha thăm Đền thờ Hồi giáo trung ương của Trung Phi Mai Anh
 242. Đức Thánh Cha khai mạc canh thức của các bạn trẻ Trung Phi Lm Trần Đức Anh, OP
 243. Lạy Thiên Chúa, Ngài Là Chúa Con Thờ, Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 244. ĐTC Phanxicô mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Bangui Trung Phi 2/2 Linh Tiến Khải
 245. ĐTC mời gọi hạ vũ khí và chấm dứt chiến tranh bạo lực và thu hận 2/2 Linh Tiến Khải
 246. ĐTC kêu gọi xây dựng một Trung Phi hòa bình, hòa giải và thịnh vượng Trung Phi 1/2 Linh Tiến Khải
 247. Tường thuật ngày thứ hai ĐTC Phanxicô viếng thăm Uganda 2/2 Linh Tiến Khải
 248. Tường thuật ngày thư hai ĐTC Phanxicô viếng thăm Uganda 1/2 Linh Tiến Khải
 249. Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh Mà Đưa Về Sự Sáng Thật Là Đạo Thánh Đức Chúa Trời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 250. Hai Giám Mục Việt Nam dự Đại hội thứ 19 của Bộ Truyền giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 251. Đức Thánh Cha gặp gỡ giáo lý viên và giáo chức Uganda Lm Trần Đức Anh, OP
 252. Đức Thánh Cha bắt đầu thăm Uganda Lm Trần Đức Anh, OP
 253. Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 70 ngàn bạn trẻ Kenya Lm Trần Đức Anh, OP
 254. Viếng thăm khu xóm nghèo, Đức Thánh Cha tố giác bất công Lm Trần Đức Anh, OP
 255. Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 256. Tân Giám Mục Phó Bà Rịa: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Lm Trần Đức Anh, OP
 257. Đức Thánh Cha: “Đừng đi tu vì tham vọng và lợi lộc” Lm Trần Đức Anh, OP
 258. Sống Tỉnh Thức (2) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 259. Năm Thánh Lòng Thương Xót Có Mục Đích Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 260. Đức Thánh Cha kêu gọi Hội nghị COP21 về sự thay đổi khí hậu Lm Trần Đức Anh, OP
 261. 300 ngàn người tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Nairobi Lm Trần Đức Anh, OP
 262. Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo liên tôn Kenya Lm Trần Đức Anh, OP
 263. Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện Thì Sẽ Được Sống Yên Hàn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 264. Tường thuật ngày đầu tiên ĐTC Phanxicô công du Kenya 2/2 Linh Tiến Khải
 265. Tường thuật ngày đầu tiên ĐTC Phanxicô công du Kenya 1/2 Linh Tiến Khải
 266. ĐTC Phanxicô kêu gọi giới lãnh đạo Kenya thăng tiến công ích Linh Tiến Khải
 267. Đức Thánh Cha gặp 11 phụ nữ bị bạo hành Lm Trần Đức Anh, OP
 268. An ninh trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi châu Lm Trần Đức Anh, OP
 269. Ngày 25-11: Chân Phước Vợ Chồng Luigi Beltrame Quattrocchi và Maria Corsini Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 270. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 271. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 272. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 273. Giáo Hội Uganda chờ đón ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 274. Phiên tòa đầu tiên xử Vatileaks 2 Lm Trần Đức Anh, OP
 275. Đức Thánh Cha trả lời thư của các trẻ em Lm Trần Đức Anh, OP
 276. Đây Là Mình Thầy, Hiến Tế Vì Anh Em. Đây Là Chén Máu Thầy, Máu Đổ Ra Để Lập Giao Ước Mới! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 277. Thánh lễ với ĐTC: Bà góa là hình ảnh của Giáo hội đang tín trung chờ đợi ngày Chúa đến Vũ Đức Anh Phương
 278. Cộng hòa Trung Phi chờ đợi ĐTC trong bất an Linh Tiến Khải
 279. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô, Tôi Đành Mất Hết Để Được Kết Hiệp Với Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 280. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Video cho 3 nước Phi châu Lm Trần Đức Anh, OP
 281. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: lễ Chúa Kitô Vua Lm Trần Đức Anh, OP
 282. Đức Thánh Cha tiếp 7.000 tham dự viên Hội nghị Giáo Dục Lm Trần Đức Anh, OP
 283. Xin Chúa Xót Thương Con, Mở Lượng Hải Hà Xóa Tội Con Đã Phạm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 284. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: “Hối lộ thánh” Vũ Đức Anh Phương
 285. Chúa Giê-su là chân lý Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 286. Năm Thánh Với Ơn Toàn Xá Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 287. Sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong Năm Thánh Lm Trần Đức Anh, OP
 288. Đức Thánh Cha lo ngại về sự sa sút của Giáo Hội tại Đức Lm Trần Đức Anh, OP
 289. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các Linh Mục đừng khó tính Lm Trần Đức Anh, OP
 290. Lạy Đức Chúa Giêsu, Xin Nhận Lấy Linh Hồn Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 291. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu khóc thương cho một thế giới đã không hiểu mà còn muốn giết chết hòa bình Vũ Đức Anh Phương
 292. Đức Thánh Cha phê bình quan niệm duy lợi ích về con người Lm Trần Đức Anh, OP
 293. Ta Sẽ Chữa Chúng Khỏi Tội Bất Trung, Sẽ Yêu Thương Chúng Hết Tình Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 294. Hãy là cánh cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 295. Nếu Được Cả Thế Giới Mà Phải Thiệt Mất Mạng Sống, Thì Nào Có Lợi Gì? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 296. Cử hành nghi thức kiểm soát chuẩn bị mở Cửa Năm Thánh Lm Trần Đức Anh, OP
 297. Đức Thánh Cha kêu gọi bạo vệ trẻ em và nâng đỡ các đan sĩ Lm Trần Đức Anh, OP
 298. Lịch sử lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 299. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 300. Khủng bố baọ lực tại Paris Linh Tiến Khải
 301. Đức Thánh Cha sẽ thăm Hội đường Do thái Roma: 17-1-2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 302. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Kitô hữu không sống hai mặt Vũ Đức Anh Phương
 303. Xin Ngài Lắng Tai Để Ý Nghe Lời Con Tha Thiết Nguyện Cầu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 304. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Hãy cảnh giác trước tinh thần thế gian Vũ Đức Anh Phương
 305. Xin Mẹ Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con Và Đẩy Kẻ Thù Ra Xa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 306. Đức Thánh Cha viếng thăm Giáo Xứ Tin Lành Luther ở Roma Lm Trần Đức Anh, OP
 307. Mục đích cuối cùng của đời sống chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh Linh Tiến Khải
 308. Các Giám Mục Angola kêu gọi toàn dân chung xây đất nước Linh Tiến Khải
 309. ĐTGM Maidaguri kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người tỵ nạn Linh Tiến Khải
 310. ĐTC tiếp các thành viên Cơ quan cứu trợ người tỵ nạn của dòng Tên Linh Tiến Khải
 311. ĐTC Phanxicô đau buồn vì các vụ khủng bố sát hai tại Paris Linh Tiến Khải
 312. Kêu Cầu Mẹ, Bạn Không Thất Vọng; Lĩnh Ý Mẹ, Bạn Không Sai Lầm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 313. Con người thích thỏa hiệp Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 314. Nhà nước càng ăn cướp, quốc gia càng tụt hậu Linh Tiến Khải
 315. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới trường tồn, vĩnh cửu Vũ Đức Anh Phương
 316. Giám Mục Trung Phi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Lm Trần Đức Anh, OP
 317. Từ Vực Thẳm, Con Kêu Lên Ngài, Lạy Chúa, Xin Ngài Nghe Tiếng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 318. Tin Và Hy Vọng Vào Lời Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 319. Chết là kết của sống Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 320. Thượng Hội Đồng về Gia Đình năm 2015, Tường Trình Sau Cùng, Phần I, chương 2 Vũ Văn An
 321. VietCatholic mở Khóa Huấn luyện Chuyên viên Kỹ thuật Truyền hình Lm Trần Công Nghị
 322. Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 323. Đức Thánh Cha tiếp kiến gia đình dòng Thánh Guanella Lm Trần Đức Anh, OP
 324. Bộ Truyền Giáo bác bỏ những tin vu khống Lm Trần Đức Anh, OP
 325. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám Mục Slovak Lm Trần Đức Anh, OP
 326. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 05/11 – 11/11/2015: Chung quanh vụ lấy cắp tài liệu của Tòa Thánh VietCatholic
 327. Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/10 – 04/11/2015: Câu chuyện “Con lừa của Chúa” VietCatholic
 328. Video: Giáo Hội Năm Châu 03 – 09/11/2015: Trung Quốc nới lỏng chính sách một con, thắt chặt chính sách tôn giáo VietCatholic
 329. Giải đáp phụng vụ: Phải tuân theo luật phụng vụ hơn tục lệ địa phương Nguyễn Trọng Đa
 330. Luôn sống Lời Chúa hằng ngày Lm Jude Siciliano, OP
 331. Thượng Hội Đồng về Gia Đình năm 2015, Tường Trình Sau Cùng, Nhập đề Vũ Văn An
 332. ĐGH Phanxicô: Để có gia đình vững chắc, hãy cất điện thoại và tắt màn hình Giuse Thẩm Nguyễn
 333. Tại Florence, năm thứ “duy” bị Đức Phanxicô phê phán Vũ Văn An
 334. Bề trên 24 Hội Dòng Mến Thánh Giá thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Mỹ Tho Têrêsa Mai An
 335. Họp hội đồng đại biểu Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức Trầm Hương Thơ
 336. Thư cảm nhận sau khi tham dự buổi hội thảo khoa học giáo dục Một tham dự viên
 337. ĐTC Phanxicô gặp gỡ 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu ngày thứ Tư 11-11-2015 Linh Tiến Khải
 338. Người Khôn Ngoan Biết Thinh Lặng Chờ Dịp Tốt Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 339. ĐHY Parolin phê bình các cuộc tấn công chống Giáo Hội Lm Trần Đức Anh, OP
 340. Đừng Đánh Giá Nhau Dựa Trên Vật Chất Lm Vũ Xuân Hạnh
 341. Con Cháu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 342. 52 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Firenze Lm Trần Đức Anh, OP
 343. Hướng đi Đức Thánh Cha Phanxicô đề ra cho Giáo Hội tại Italia Lm Trần Đức Anh, OP
 344. Đức Thánh Cha lên án nạn bóc lột lao động Lm Trần Đức Anh, OP
 345. Lạy Thiên Chúa, Xin Lấy Lòng Nhân Hậu Xót Thương Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 346. Thánh lễ truyền chức Giám mục cho Đức Ông Angelo De Donatis: Hãy có lòng thương xót Vũ Đức Anh Phương
 347. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thống Ba Lan Lm Trần Đức Anh, OP
 348. Khai mạc Đại Hội toàn quốc Italia lần thứ 5 Lm Trần Đức Anh, OP
 349. Các Ngươi Không Được Trộm Cắp, Nói Dối, Lừa Gạt, Vu Khống! Lm Trần Đức Anh, OP
 350. Đức Thánh Cha lên án vụ phổ biến tài liệu mật Tòa Thánh Lm Trần Đức Anh, OP
 351. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 8-11-2015 Lm Trần Đức Anh, OP
 352. Tòa Thánh cổ võ sự cộng tác giữa Kitô và Ấn giáo về môi sinh Lm Trần Đức Anh, OP
 353. Đức Thánh Cha tiếp 23 ngàn người thuộc Viện Hưu Bổng Italia Lm Trần Đức Anh, OP
 354. Lạy Đức Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Các Linh Hồn Bị Bỏ Rơi nơi Luyện Ngục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 355. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Giáo hội được mời gọi phục vụ chứ không phải được phục vụ Vũ Đức Anh Phương
 356. Lạy Chúa, Con Hết Dạ Kiếm Tìm Ngài, Xin Chớ Để Con Làm Sai Lệnh Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 357. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của “Nhật báo đường phố” Lm Trần Đức Anh, OP
 358. Đức Thánh Cha khuyến khích các Trung Tâm trợ giúp cuộc sống Lm Trần Đức Anh, OP
 359. “Của Ít Lòng Nhiều” Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 360. Cho Bằng Tấm Lòng Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 361. Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Kitô hữu là người biết bao dung chứ không loại trừ Vũ Đức Anh Phương
 362. Cho Kẻ Đói Ăn, Cho Kẻ Khát Uống, Cho Kẻ Rách Rưới Ăn Mặc! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 363. Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 29/10 – 04/11/2015: Mùa tưởng nhớ VietCatholic
 364. Ơn toàn xá nhân kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh được châu phê Christophoro Nykiel
 365. Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/10 – 04/11/2015: Ý nghĩa việc cầu nguyện cho những người đã qua đời VietCatholic
 366. Các Tín Hữu Siêng Năng Tham Dự Lễ Bẻ Bánh Và Cầu Nguyện Không Ngừng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 367. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các gia đình sống tinh thần tha thứ Lm Trần Đức Anh, OP
 368. Ảnh hưởng của giáo lý Công Giáo đối với vấn đề hôn nhân gia đình ở Việt Nam Phạm Huy Thông
 369. Đừng giả hình khi phục vụ Cộng đoàn Lm Jude Siciliano, OP
 370. Giải đáp phụng vụ: Cung điệu bài giảng lễ là như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 371. Kỷ niệm 800 năm Dòng Anh Chị Em Giảng Thuyết được châu phê Ts. Bruno Cadoré, OP
 372. Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 373. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu cho các Hồng Y và Giám Mục qua đời Lm Trần Đức Anh, OP
 374. Thông cáo của Tòa Thánh về việc bắt giữ hai người trong đó có một linh mục về tội ăn cắp tài liệu tung ra cho báo chí Đặng Tự Do
 375. Súng nổ suốt ngày đêm tại thủ đô Bangui, liệu Đức Thánh Cha có nên đến thăm? Đặng Tự Do
 376. Đức Thánh Cha cử hành Lễ Các Thánh Nam Nữ tại nghĩa trang Verano Đặng Tự Do
 377. Video: Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11/2015 tại Rôma VietCatholic
 378. 2 người bị bắt ở Vatican vì lấy trộm và phổ biến tài liệu mật Lm Trần Đức Anh, OP
 379. Đức Thánh Cha dâng lễ tại nghĩa trang Verano: Nên thánh là một hành trình lội ngược dòng Vũ Đức Anh Phương
 380. Video: Giáo Hội Năm Châu 27/10 – 02/11/2015: Bạo lực khủng bố đe dọa toàn bộ nền văn hóa ở Trung Đông VietCatholic
 381. Tháng các Linh Hồn: Tương Quan Sự Sống Đời Đời Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
 382. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và năm 1963 Hà Minh Thảo
 383. Ơn toàn xá đặc biệt cho các thành viên của Dòng Đạo Binh Chúa Kitô Lý Thúy Dung
 384. Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa lên án việc công nhân “hôn nhân đồng tính” tại Mỹ Lý Thúy Dung
 385. Tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục dù Trung Quốc nới lỏng chính sách một con Lý Thúy Dung
 386. Đức Thánh Cha ca ngợi liên minh quốc tế chống lại nạn buôn người Lý Thúy Dung
 387. Giáo Hội tại Ấn hoan nghênh quyết định của chính phủ Ấn Độ hạn chế việc đẻ thuê Lý Thúy Dung
 388. Phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành: Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm? Mạc Lâm
 389. Vài cảm nghiệm sau Hành trình Emmaus VI Lm Giuse Trần Việt Hùng
 390. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 01-11-2015 Vũ Đức Anh Phương
 391. Cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha xuất bản tại 13 nước Lm Trần Đức Anh, OP
 392. Đức Thánh Cha tiếp 7 ngàn người Công Giáo chủ xí nghiệp Lm Trần Đức Anh, OP
 393. Sự tha thứ của Thiên Chúa không giống với việc tha bổng của tòa án Vũ Đức Anh Phương
 394. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn 500 tín hữu El Salvador Lm Trần Đức Anh, OP
 395. Thế nào là thánh? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 396. Bông Hồng Cho Mẹ Cha Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 397. Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/15) Đài Chân Lý Á Châu
 398. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 399. Những Người Con Ưu Tú Của Hội Thánh Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 400. Thiên Chúa chỉ yêu thương chứ không hề kết án Vũ Đức Anh Phương
 401. Đức Thánh Cha khuyến khích Đài Radio Maria Lm Trần Đức Anh, OP
 402. Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất Pakistan Lm Trần Đức Anh, OP
 403. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung: kỷ niệm 50 năm Nostra aetate Lm Trần Đức Anh, OP
 404. Giải đáp phụng vụ: Các ảnh tượng được tôn kính trong thánh lễ như thế nào Nguyễn Trọng Đa
 405. Video: Nhận định của Đức Hồng Y George Pell về bản Tường Trình Sau Cùng VietCatholic
 406. Tài Liệu Làm Việc và Bản Tường Trình Sau Cùng của Thượng Hội Đồng Vũ Văn An
 407. Đại Hội Tuyên Úy Việt Nam tại Pháp 2015 Phạm Bá Nha
 408. Ngày 2 Emmaus VI: Đại hội Linh mục Việt Nam: Thuyết trình, Hội thảo, Cầu nguyện và Du ngoạn Lm Trần Công Nghị
 409. Paraguay: Tháng Mân Côi với nhiều biến cố Lm Antôn Trần Xuân Sang, SVD
 410. Ngày 1 Emmaus VI: Khai mạc Đại Hội Linh Mục Việt Nam tại Atlanta Lm Peter Võ Sơn
 411. Các Tín Hữu Đã Ly Trần - Niềm Hoan Lạc Cùng Chư Thánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 412. Lễ các thánh nam nữ (2) Lm Anthony Trung Thành
 413. Lễ Chư Thánh: Tám mối phúc thật Lm Jude Siciliano, OP
 414. Tháng các linh hồn: Những ngôi nhà Jos. Hoàng Mạnh Hùng
 415. Video: Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng về Gia Đình VietCatholic
 416. Tài Liệu Làm Việc và Bản Tường Trình Sau Cùng của Thượng Hội Đồng Vũ Văn An
 417. Đêm hòa nhạc “Hát Lên Mừng Chúa” đặc sắc và đầy ấn tượng Minh Thu
 418. Đức Thánh Cha tiếp kiến 100 vị tuyên úy quân đội của các nước Lm Trần Đức Anh, OP
 419. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 ngàn người du mục Lm Trần Đức Anh, OP
 420. Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới Lm Trần Đức Anh, OP
 421. Tóm lược Phúc trình chung kết Thượng Hội Đồng Giám mục Lm Trần Đức Anh, OP
 422. Niềm Tin – Đức Tin Lm Vũ Xuân Hạnh
 423. Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 424. Tuyên ngôn của Thượng HĐGM về Trung Đông, Phi châu và Ucraina Lm Trần Đức Anh, OP
 425. Sức Mạnh Của Thầy Biểu Lộ Trọn Vẹn Trong Yếu Đuối Của Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 426. Mù Mà Sáng! Sáng Mà Mù! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 427. Những Trở Ngại Cho Con Người Muốn Được Cứu Độ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 428. Dấu chỉ thời đại Vũ Đức Anh Phương
 429. Tiến tới Văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám Mục Lm Trần Đức Anh, OP
 430. Dâng Mẹ Xác Hồn Và Mọi Kẻ Con Yêu Dấu: Xin Mẹ Gìn Giữ Như Của Riêng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 431. Đức Thánh Cha thành lập cơ quan mới của Tòa Thánh về giáo dân Lm Trần Đức Anh, OP
 432. Tuy không phải là những nhà khổ tu nhiệm nhặt, nhưng sự cố gắng, nỗ lực của chúng ta sẽ mở ra cánh cửa cho Thần Khí Vũ Đức Anh Phương
 433. Ngày 22-10: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Tình Yêu Của Đức Chúa Giêsu Kitô Là Tình Yêu Vượt Quá Sự Hiểu Biết) Lm Trần Đức Anh, OP
 434. “Tầm nhìn” là gì? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 435. Cha Lombardi bác bỏ tin Đức Thánh Cha bị ung thư não Lm Trần Đức Anh, OP
 436. Ta Là Thiên Chúa Mà Các Ngươi Cũng Không Kính Sợ Sao? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 437. Đức Thánh Cha đề cao lòng trung thành trong gia đình Lm Trần Đức Anh, OP
 438. Có ít nghị phụ kêu gọi cho người ly dị tái hôn rước lễ Lm Trần Đức Anh, OP
 439. Vợ Hiền Là Số Tốt Phận May Dành Cho Những Người Kính Sợ Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 440. Thiên Chúa không dừng lại. Ngài luôn bước ra để tìm kiếm chúng ta và Ngài yêu chúng ra bằng một tình yêu không biên giới Vũ Đức Anh Phương
 441. Bao nhiêu và như thế nào Vũ Đức Anh Phương
 442. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi châu Lm Trần Đức Anh, OP
 443. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa Lm Trần Đức Anh, OP
 444. Người Bất Lương Hãy Trở Về Với Thiên Chúa Và Người Sẽ Xót Thương Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 445. Giáo Hội có thêm 4 vị Hiển Thánh mới Lm Trần Đức Anh, OP
 446. Kỷ niệm 50 năm lập Thượng Hội đồng Giám Mục Lm Trần Đức Anh, OP
 447. Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời. Cầu Cho Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 448. Thượng Hội Đồng Giám Mục và vấn đề những người ly dị tái hôn Lm Trần Đức Anh, OP
 449. Thói đạo đức giả là một loại vi-rút ẩn núp trong bóng tối. Nhưng bằng cầu nguyện, chúng ta sẽ chiến thắng Vũ Đức Anh Phương
 450. Khi Có Thể, Con Đừng Từ Chối Làm Điều Lành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 451. Tại Sao Việc Loan Báo Tin Mừng Chưa Có Nhiều Kết Quả? Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 452. Xây Núi Cúi Để Làm Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 453. Truyền giáo bằng cách sống Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 454. Không ai có thể kiểm soát ơn cứu độ, vì tình yêu của Thiên Chúa được ban tặng cách nhưng không Vũ Đức Anh Phương
 455. Thiên Chúa Đã Thiết Lập Cõi Đất Cho Bền Vững Muôn Đời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 456. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu hành hương: 14-10-2015 Lm Trần Đức Anh, OP
 457. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Cho Các Linh Hồn Trong Lửa Luyện Ngục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 458. Sinh hoạt Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ thứ 14 Lm Trần Đức Anh, OP
 459. Tiếng nói Dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giám Mục Lm Trần Đức Anh, OP
 460. Ta Là Thiên Chúa Sẽ Biến Đất Khô Nên Mạch Nước Dồi Dào Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 461. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 11-10-2015 Lm Trần Đức Anh, OP
 462. Thượng Hội Đồng Giám Mục nhóm phiên khoáng đại thứ 6 và 7 Lm Trần Đức Anh, OP
 463. Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 464. Hãy biết phân định và tỉnh thức, ngay cả khi mọi sự có vẻ tốt đẹp Vũ Đức Anh Phương
 465. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 466. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông Lm Trần Đức Anh, OP
 467. “Kết Nối” Với Chúa Lm Vũ Xuân Hạnh
 468. Cuộc đời cho đi mới đẹp Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 469. Tiểu sử hai Đức Tân giám mục giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long WHĐ
 470. Thượng Hội đồng Giám Mục đi được 1 phần 3 chương trình Lm Trần Đức Anh, OP
 471. Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 472. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu hành hương: 7-10-2015 Lm Trần Đức Anh, OP
 473. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Giám Mục Vĩnh Long và Kontum Lm Trần Đức Anh, OP
 474. Thiên Chúa muốn các vị sứ giả của Ngài phải có lòng thương xót Anh Phương
 475. Họp báo đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục Lm Trần Đức Anh, OP
 476. Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 477. Bạc Như Tiền! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 478. Đức Thánh Cha chủ tọa phiên họp đầu tiên của Thượng HĐGM 14 Lm Trần Đức Anh, OP
 479. Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 480. Hãy khiêm nhường như Đức Giêsu khiêm nhường Anh Phương
 481. Các Giáo Phái Ngoài Công Giáo Có Bí Tích Thánh Thể Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 482. Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình Linh Tiến Khải
 483. Canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Lm Trần Đức Anh, OP
 484. Đức Thánh Cha khích lệ “Ngân hàng lương thực” cho người nghèo Lm Trần Đức Anh, OP
 485. Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 486. Mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh, hãy ngoan ngoãn vâng nghe các ngài Anh Phương
 487. Nội dung bài phỏng vấn ĐTC trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma Linh Tiến Khải
 488. Họp báo của ĐHY Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Lm Trần Đức Anh, OP
 489. Niềm Vui Của Thiên Chúa Là Sức Mạnh Của Chúng Ta Anh Phương
 490. Ừ Để Mẹ Lo Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 491. Một con người đơn sơ – Một tâm hồn trẻ thơ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 492. Tôn trọng phụ nữ là làm theo ý Chúa Lm Jude Siciliano, OP
 493. Thiên Chúa Hằng Ở Bên Con Như Một Trang Chiến Sĩ Oai Hùng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 494. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng thánh Comboni Lm Trần Đức Anh, OP
 495. Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới di dân và tị nạn 2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 496. Thánh Thiên Thần Bản Mệnh (Thánh Thiên Thần Hộ Thủ) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 497. Những Phút Cầu Nguyện (tháng 10/15) Đài Chân Lý Á Châu
 498. Giải đáp phụng vụ: Việc xưng tội năm được hiểu như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 499. Kinh Kính Mừng lời kinh cầu cho hòa bình Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 500. Suy niệm tĩnh tâm linh mục Phú Cường tháng 10/2015 Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 501. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 502. Gia đình là câu trả lời cho các thách đố của thế giới ngày nay Linh Tiến Khải
 503. Các Con Hãy Mang Ách Của Thầy Vì Ách Thầy Êm Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 504. Hài cốt thánh Têrêsa và song thân được trưng dịp Thượng HĐGM Lm Trần Đức Anh, OP
 505. Phần đầu bài phong vấn ĐTC Phanxicô dành cho các nhà báo quốc tế Linh Tiến Khải
 506. Xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Hộ Vực Chúng Con Lướt Thắng Mưu Sâu Chước Hiểm Ác Quỉ Tà Ma Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 507. 1 triệu người tham dự lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình thế giới Lm Trần Đức Anh, OP
 508. Công bố Sứ Điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ 2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 509. Tạ Ơn Chúa Dựng Nên Con Cách Lạ Lùng, Công Trình Ngài Xiết Bao Kỳ Diệu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 510. Các sinh hoạt của ĐTC tại Philadelphia chiều thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật Linh Tiến Khải
 511. Nên Bắt Đầu Ngày Sống Bằng Cử Chỉ Trang Nghiêm: Làm Dấu Thánh Giá Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 512. Ngày cuối cùng tại New York và sáng đầu tiên tại Philadelphia Linh Tién Khải
 513. Cha Lombardi nhận định về diễn văn của Đức Thánh Cha tại LHQ Lm Trần Đức Anh, OP
 514. Nếu Các Con ở Lại Trong Thầy Thì Xin Gì Các Con Sẽ Được Như Ý Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 515. Khóc Với Kẻ Khóc và Vui Với Người Vui Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 516. Tại Sao Giáo Hội Công Giáo Tôn Kinh Thánh Giá Có Hình Chúa Kitô Bị Đóng Đanh (Crucifix)? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 517. Người giáo dân được mời gọi thi hành các chức năng tư tế, ngôn sứ, và vương đế cách nào để nên nhân chứng cho Chúa Kitô trước mặt người đời? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
 518. Đức Thánh Cha viếng thăm và phát biểu tại Liên hợp quốc Lm Trần Đức Anh, OP
 519. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều với linh mục tu sĩ New York Lm Trần Đức Anh, OP
 520. Đức Thánh Cha gặp gỡ 200 người vô gia cư Lm Trần Đức Anh, OP
 521. Tình Yêu Của Đức Chúa KITÔ Là Tình Yêu Vượt Quá Sự hiểu biết Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 522. Chính Vì Nước Thiên Chúa Mà Anh Chị Em Phải Chịu Đau Khổ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 523. Đức Thánh Cha chủ sự lễ Phong thánh Junipero Serra OFM Lm Trần Đức Anh, OP
 524. Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ Lm Trần Đức Anh, OP
 525. Ngày cuối cùng của ĐTC tại Cuba và ngày đẩu tiên trên đất Mỹ Linh Tiến Khải
 526. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 527. Phỏng vấn Đức Thánh Cha trên máy bay từ Cuba sang Mỹ Lm Trần Đức Anh, OP
 528. Ngày thứ ba chuyến viếng thăm mục vụ Cuba của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 529. Lòng Kính Sợ Chúa Luôn Trong Trắng, Tồn Tại Đến Muôn Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 530. Lịch sử tượng và Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, Cuba Lm Trần Đức Anh, OP
 531. Video: Chặng thứ hai trong chuyến tông du Cuba: Holguín VietCatholic
 532. Video: Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Havana VietCatholic
 533. Video: Thánh Lễ Đại Trào tại thủ đô Havana VietCatholic
 534. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại Holguín, Cuba Lm Trần Đức Anh, OP
 535. Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ Cuba mơ ước tương lai Lm Trần Đức Anh, OP
 536. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều với các linh mục, tu sĩ Cuba Lm Trần Đức Anh, OP
 537. Video: Giáo Hội Năm Châu 14 – 20/09/2015: Câu chuyện người tị nạn Syria VietCatholic
 538. Đức Thánh Cha gặp Fidel Castro và Chủ tịch Raoul Castro Lm Trần Đức Anh, OP
 539. Video: Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 20/9/2015 tại thủ đô Havana VietCatholic
 540. Video: Đức Thánh Cha kêu gọi hòa giải và tự do cho Cuba VietCatholic
 541. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Colombia Lm Trần Đức Anh, OP
 542. Hơn nửa triệu người Cuba dự lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 543. Đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Cuba Lm Trần Đức Anh, OP
 544. Nên Thánh Trong Phục Vụ Lm Vũ Xuân Hạnh
 545. Video: Đức Thánh Cha đến phi trường José Martí của thủ đô Havana, Cuba VietCatholic
 546. Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ Lm Trần Đức Anh, OP
 547. Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Cuba và Hoa Kỳ Dân Chúa
 548. Phụ nữ mang trong mình một phước lành bí mật và đặc biệt của Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 549. Đường Con Đi, Chúa Mở Rộng Thênh Thang, Chân Con Bước Không Lảo Đảo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 550. ĐHY Peter Turkson Kêu Gọi Xây Dựng Một Mô Thức Phát Triển Thực Tế Đa Chiếu Kích Linh Tiến Khải
 551. Sứ Điệp ĐTC Gửi Cho Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 552. Ước Gì Con Có Thể Loan Báo Sự Cao Cả, Lòng Nhân Hậu Và Quyền Năng Của Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 553. ĐTC Gửi Sứ Điệp Cho Đại Hội Khoáng Đại Của Các HĐGM Âu Châu Linh Tiến Khải
 554. ĐTC Lưu Tâm Tới Giới Trẻ Và Việc Dậy Giáo Lý Linh Tiến Khải
 555. Giá Trị Vô Giá Của Đau Khổ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 556. Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 13.09.15 Jos. Nguyễn Huy Mai
 557. ĐTC Tiếp Kiến Các Tu Sĩ Claret Linh Tiến Khải
 558. ĐTC Khích Lệ Ngân Hàng Tín Dụng Hợp Tác Xã Roma Thăng Tiến Công Ích Linh Tiến Khải
 559. Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Công Bố Ơn Cứu Độ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 560. Chúa Giêsu Thương Xót, Ai Không Tha Thứ Không Phải Lả Kitô Hữu Linh Tiến Khải
 561. ĐTC Tiếp Các Tham Dự Viên Hội Nghị Quốc Tế Công Lý Môi Sinh Và Các Thay Đổi Khí Hậu Linh Tiến Khải
 562. ĐTC Tiếp 400 Thành Viên Phong Trào Tu Đức Gia Đình Equipes Notre Dame Linh Tiến Khải
 563. Khi Đứng Xét Xử, Phải Nhớ Lại Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 564. ĐTC Tiếp Các Tân Giám Mục Được Chỉ Định Trong Năm Nay 2015 Linh Tiến Khải
 565. Sứ Điệp ĐHY Kurt Koch Gửi Hội Nghị Đại Kết Quốc Tế Về Nền Tu Đức Chính Thống Tại Bose Linh Tiến Khải
 566. Thánh Giá Đức Chúa Giêsu Kitô Là Sức Mạnh của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 567. Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 03/9 – 09/09/2015: Câu chuyện Thánh Augustinô VietCatholic
 568. Ơn Gọi Hay Con Đường Của Người Môn Đệ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 569. Tình bạn là mãi mãi Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 570. Giáo phận Hassaké giúp giải thoát 230 kitô hữu bị quân Hồi bắt cóc Linh Tiến Khải
 571. Tòa Thánh khich lệ thực thi thỏa hiệp loại bỏ bom chùm Linh Tiến Khải
 572. ĐHY Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Gíáo viếng thăm Bangladesh Linh Tiến Khải
 573. Bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các dân tộc vùng Trung Đông Linh Tiến Khải
 574. Cần cấp thiết củng cố liên lạc giữa gia đình và cộng đoàn kitô Linh Tiến Khải
 575. Ai Thờ CHA Thì Bù Đắp Lỗi Lầm, Ai Kính MẸ Thì Tích Trữ Kho Báu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 576. Giải đáp phụng vụ: Ghi khắc tên nhà hảo tâm trên vật dụng phụng vụ được không? Nguyễn Trọng Đa
 577. 70 năm nhìn lại - Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh: Hai bản tuyên ngôn độc lập Phạm Cao Dương
 578. Bài giảng tại Santa Marta: Các Kitô hữu đang bị bách hại với một sự im lặng đồng lõa Đặng Tự Do
 579. Bài giảng tại Santa Marta: Thiên Chúa đồng hành cùng chúng ta, cả những thánh nhân và những tội nhân Đặng Tự Do
 580. Kinh tế là để phục vụ con người Văn Huy
 581. Nước Đức hào hiệp sẵn sàng đón nhận 500,000 người tị nạn mỗi năm trong vài năm Vũ Văn An
 582. Hội Đồng Giám Mục Ý và Ba Lan lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cưu mang người tị nạn Vũ Văn An
 583. Đức Phanxicô cải tổ thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu Vũ Văn An
 584. Đức TGM Vienna lên tiếng trấn an những lo sợ về cuộc khủng hoảng người tị nạn Âu Châu Đặng Tự Do
 585. Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức, Thái Bình khai giảng năm học mới 2015-2016 GP Thái Bình
 586. Lá thư Canada: Chị Ba kể chuyện Trà Lũ
 587. Đức Thánh Cha đơn giản hóa thủ tục xin giải hôn phối Lm Trần Đức Anh, OP
 588. Lạy Đức Chúa GIÊSU Lòng Lành, Xin Cho Linh Hồn Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 589. Đức Thánh Cha cổ võ sống chung hòa bình giữa các tôn giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 590. Đức Thánh Cha tiếp kiến 40 Giám Mục Bồ đào nha Lm Trần Đức Anh, OP
 591. Chúa Dẫn Con Trên Đường Ngay Nẻo Chính Vì Danh Dự Của Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 592. Hãy mở lòng ra Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 593. Video: Giáo Hội Năm Châu 1 – 06/09/2015: Chuyến tông du 3 nước Phi Châu của Đức Thánh Cha Phanxicô VietCatholic
 594. Đức Hồng Y Müller: Quan điểm của một số nhà lãnh đạo Công Giáo Đức có nguy cơ gây chia rẽ trong Giáo Hội Đặng Tự Do
 595. Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô chỉ trích thái độ của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa Đặng Tự Do
 596. Tuyên bố của cha Lombardi về lời của Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các giáo xứ tại Âu Châu đón nhận người tị nạn Đặng Tự Do
 597. Bài thuyết trình: Canh tân hoạt động loan báo tin mừng tại Việt Nam ngày nay + GM Anphong Nguyễn Hữu Long
 598. Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi giáo xứ đón nhận 1 gia đình tị nạn Lm Trần Đức Anh, OP
 599. Tản mạn chuyện “hôn nhân” đồng tính: Cái nhìn ngược dòng Vũ Văn An
 600. Hình ảnh Chúa Giêsu trong bốn phúc (3) Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

Mục Lục »