Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 2. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 3. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 4. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 5. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara Linh Tiến Khải
 6. Lời cầu nguyện của vua Salômôn Linh Tiến Khải
 7. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*) Pt Phạm Bá Nha
 8. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016 Một Đan Sĩ
 9. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016 Một Đan Sĩ
 10. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 11. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016 Một Đan Sĩ
 12. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016 Một Đan Sĩ
 13. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016 Một Đan Sĩ
 14. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh Lm Phan Tấn Thành, OP
 15. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016 Một Đan Sĩ
 16. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 17. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 18. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 19. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 20. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 21. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 22. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 23. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 24. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 25. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 26. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 27. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 28. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015 Một Đan Sĩ
 29. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015 Một Đan Sĩ
 30. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015 Một Đan Sĩ
 31. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 32. Tạo Vật - Thụ Tạo Lm Stephanô Huỳnh Trụ
 33. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015 Một Đan Sĩ
 34. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 JB Đặng Minh An
 35. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel Linh Tiến Khải
 36. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel Lm Trần Đức Anh, OP
 37. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập Linh Tiến Khải
 38. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 39. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015 Một Đan Sĩ
 40. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót JB Đặng Minh An
 41. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015 Một Đan Sĩ
 42. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 43. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 44. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 45. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 46. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô Linh Tiến Khải
 47. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015 Một Đan Sĩ
 48. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng + GM Phêrô Nguyễn Văn Viên
 49. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô Vũ Văn An
 50. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015 Một Đan Sĩ
 51. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 52. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác Vũ Văn An
 53. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 54. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 55. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn Vũ Văn An
 56. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm Vũ Văn An
 57. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015 Một Đan Sĩ
 58. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14 Một Đan Sĩ
 59. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14 Một Đan Sĩ
 60. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14 Một Đan Sĩ
 61. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II Lm Mai Đức Vinh
 62. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14 Một Đan Sĩ
 63. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân AC Vũ Khiêm Đào
 64. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 65. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 66. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 67. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 68. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 69. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 70. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 71. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 72. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 73. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 74. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 75. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 76. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 77. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 78. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 79. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 80. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 81. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 82. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 83. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 84. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 85. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 86. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 87. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 88. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 89. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 90. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 91. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 92. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 93. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 94. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 95. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 96. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 97. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 98. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 99. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 100. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 101. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 102. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 103. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 104. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 105. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 106. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 107. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 108. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 109. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 110. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 111. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 112. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 113. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 114. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 115. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 116. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 117. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 118. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 119. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 120. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 121. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 122. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 123. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 124. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 125. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 126. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 127. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 128. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 129. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 130. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 131. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 132. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 133. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 134. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 135. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 136. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 137. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 138. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 139. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 140. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 141. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 142. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 143. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 144. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 145. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 146. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 147. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 148. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 149. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 150. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 151. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 152. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 153. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 154. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 155. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 156. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 157. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 158. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 159. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 160. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 161. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 162. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 163. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 164. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 165. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 166. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 167. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 168. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 169. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 170. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 171. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 172. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 173. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 174. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 175. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 176. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 177. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 178. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 179. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 180. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 181. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 182. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 183. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 184. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 185. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 186. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 187. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 188. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 189. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 190. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 191. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 192. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 193. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 194. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 195. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì? Bùi Hữu Thư
 196. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 197. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 198. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an Lm Nguyễn Đức Thắng
 199. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 200. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 201. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 202. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12 Một Đan Sĩ
 203. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 204. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội Linh Tiến Khải
 205. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết) Vũ Văn An
 206. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 207. Phong cách Vatican II Vũ Văn An
 208. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông” Lm Trần Đức Anh, OP
 209. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4) Vũ Văn An
 210. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền Phaolô Phạm Xuân Khôi
 211. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 212. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin + HY GB Phạm Minh Mẫn
 213. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3) Vũ Văn An
 214. Giáo huấn Công Giáo về tính dục Vũ Văn An
 215. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12 Một Đan Sĩ
 216. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế Linh Tiến Khải
 217. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu Lm Nguyễn Hữu Thy
 218. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel Linh Tiến Khải
 219. Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 220. Mục vụ gia đình Linh Tiến Khải
 221. Các bà góa trong giáo huấn mục vụ gia đình của thánh Phaolô Linh Tiến Khải
 222. Nền tu đức của các linh mục giáo phận Lm Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
 223. Những sự thật về tình yêu và hôn nhân Lm Nguyễn Hữu Thy
 224. Chúa Giêsu và Mười Điều Răn Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 225. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về Phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticăng II và Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium Linh Tiến Khải
 226. Bí tích truyền chức Linh Mục. Nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 227. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/12 Một Đan Sĩ
 228. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (4) Vũ Văn An
 229. Tóm lược nội dung Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” Lm FX Tiến-Dâng, AA
 230. Giới thiệu Tự sắc Năm Đức Tin + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 231. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (3) Vũ Văn An
 232. Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 233. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (2) Vũ Văn An
 234. Hôn nhân Công Giáo: Các bế tắc và hướng giải quyết Lm Nguyễn Hữu Thy
 235. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê Phaolô Phạm Xuân Khôi
 236. Diễm Ca và tình yêu nhân bản Vũ Văn An
 237. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 07/12 Một Đan Sĩ
 238. Suy tư về Bí tích Hôn Nhân Kitô giáo Lm Nguyễn Hữu Thy
 239. Bài giáo lý của ĐTC về cầu nguyện: Di chúc thiêng liêng của thánh Phaolô Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
 240. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (16) Vũ Văn An
 241. Sự phân biệt cần thiết giữa các thần khí Lm Nguyễn Hữu Thy
 242. Bài Giáo Lý của ĐTC: Chiêm Niệm và Sức Mạnh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 243. Phát huy nội lực của Thánh Thể trong đời sống Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
 244. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bí tích Thánh Thể Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
 245. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (12) Vũ Văn An
 246. Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Bảo Trợ Các Gia Đình! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 247. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (11) Vũ Văn An
 248. Huấn Từ của ĐTC trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 249. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (8) Vũ Văn An
 250. ĐTC Bênêđictô XVI: Sự hiện hữu của Giáo Hội Công Giáo đồng nghĩa với sự hiện Hữu của Đức Maria Lm Dominik O.C
 251. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời “Có” của Thiên Chúa và “Amen” của chúng Ta trong Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 252. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 06/12 Một Đan Sĩ
 253. ĐTC: Chúng Ta Không Được Phép để cho Mình bị Thắng Vượt bởi những Đau Khổ và Khó Khăn Phaolô Phạm Xuân Khôi
 254. Công bố Văn kiện của Bộ giáo lý đức tin về việc thẩm định các vụ hiện ra Lm Trần Đức Anh, OP
 255. Tính Duy Nhất và Phổ Quát của Đức Kitô và Hội Thánh trong công trình Cứu Độ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 256. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh Vũ Văn An
 257. Khảo luận “Về Tình Yêu” của Thánh Bernard Thành Clairvaux (hết) Vũ Văn An
 258. Thánh Lễ Thêm sức và Rước kiệu Đức Mẹ Thiên Chúa bị lôi cuốn từ sự khiêm cung của Đức Maria Lm Dominik, O.C
 259. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 05/12 Một Đan Sĩ
 260. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch Lm Trần Đức Anh, OP
 261. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi Lm Trần Đức Anh, OP
 262. Khảo luận “Về Tình Yêu Chúa” của Thánh Bernard thành Clairvaux Vũ Văn An
 263. Sứ điệp ĐTC Ngày Ơn Gọi 20012: Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa Tý Linh
 264. Sự vui mừng thiêng liêng lễ Phục Sinh ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 265. ĐTC: Cầu Nguyện để vượt qua những thử thách với lòng can đảm Phaolô Phạm Xuân Khôi
 266. Một linh đạo cho giáo dân Vũ Văn An
 267. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Chúa Phục Sinh 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 268. Lòng Chúa Thương Xót trong Kinh Thánh Trầm Thiên Thu
 269. Huấn Từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Lễ Vọng Phục Sinh 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 270. Thông điệp Phục Sinh 2012 - Urbi et Orbi JB Đặng Minh An
 271. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 04/12 Một Đan Sĩ
 272. Dẫn lễ tổng quát phụng vụ Tuần Thánh Lm Giuse Trương Đình Hiền
 273. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Sự Hiện Diện trong Cầu Nguyện của Đức Mẹ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 274. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Sự Im Lặng của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 275. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 03/12 Một Đan Sĩ
 276. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Bốn Mươi Ngày Mùa Chay Phaolô Phạm Xuân Khôi
 277. Bài Giáo Lý của ĐTC: Ba Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Thánh Giá theo Thánh Luca Phaolô Phạm Xuân Khôi
 278. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Thánh Giá Phaolô Phạm Xuân Khôi
 279. Các ngăn trở cho người muốn chịu chức Linh mục Nguyễn Trọng Đa
 280. Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Lm Trần Đức Anh, OP
 281. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012 Lm Trần Đức Anh, OP
 282. Sự thật về “lời đoan nguyện thứ tư của Dòng Tên” Hoành Sơn, SJ
 283. ĐTC: uy quyền đích thực là sự phục vụ khiêm tốn trong tình yêu Tú Nạc
 284. Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI : Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 285. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 02/12 Một Đan Sĩ
 286. Huấn Từ của ĐTC dành cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 287. Sứ Điệp của ĐTC Bênêđictô XVI nhân ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 288. ĐTC Bênêđictô XVI: Giáo Lý về Kinh nguyện Linh mục của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 289. Sứ Điệp Của ĐTC Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 46 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 290. Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân XX Phaolô Phạm Xuân Khôi
 291. ĐTC: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin của con đã cứu con” Tú Nạc
 292. Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” và Việc Canh Tân Đức Tin Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 293. Bài Giáo Lý của ĐTC: Mầu Nhiệm vui mừng và ánh sáng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 294. ĐTC Bênêđictô XVI – Cầu Nguyện trong Đời Sống Thánh Gia ở Nadareth Phaolô Phạm Xuân Khôi
 295. Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong Thánh Lễ Ngày Hoà Bình Thế Giới Lần Thứ 45 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 296. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 01/12 Một Đan Sĩ
 297. Thông Điệp Giáng Sinh - Urbi et Orbi 2011 JB Đặng Minh An
 298. ĐTC: Bài Thánh Thi Vui Mừng và Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 299. Đức tin của giới trẻ trong đời sống hôm nay Ts Lôrensô Vũ Văn Trình, MF
 300. Phổ quát tính của Chân Lý và diễn từ của thánh Phaolô ở Arêôpagô + HY Albert Vanhoye, SJ

Mục Lục »