Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. Thánh vịnh 80 Linh Tiến Khải
 2. Đức Mẹ người nghèo Banneux bên Bỉ Linh Tiến Khải
 3. Đức Mẹ "Trái Tim Vàng" Beauraing bên Bỉ Linh Tiến Khải
 4. Thánh vịnh 79 Linh Tiến Khải
 5. Đức Bà Hy Vọng Pontmain Linh Tiến Khải
 6. Nội dung phần hai Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 7. Tóm lược phần đầu của Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 8. Đền thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đởi hai trẻ mục đồng Linh Tiến Khải
 9. Vài nét về hai mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại La Salette Linh Tiến Khải
 10. Các sứ điệp của Đức Bà La Salette Linh Tiến Khải
 11. Thánh vịnh 78 D Linh Tiến Khải
 12. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2017 Một Đan Sĩ
 13. Thánh Vịnh 78 C Linh Tiến Khải
 14. Đức Bà La Salette bên Pháp Linh Tiến Khải
 15. Các lần Đức Mẹ hiện ra Linh Tiến Khải
 16. Thánh vịnh 78 B Linh Tiến Khải
 17. Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phaolô cho tời cùng Linh Tiến Khải
 18. Phaolô kể lại cho vua Agrippa nghe cuộc gập gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 19. Chúa Kitô khích lệ Phaolô trong cảnh tù tội Linh Tiến Khải
 20. Chúa Kitô trợ giúp tồng đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 21. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 22. Tông Đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 23. Thánh vịnh 78 A Linh Tiến Khải
 24. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đới thánh Phaolô và các thừa sai Linh Tiến Khải
 25. Chúa Giêsu hiện diện và khích lệ Phaolô trên đường truyền gíáo Linh Tiến Khải
 26. Chúa Giêsu hiện ra với Saolô Linh Tiến Khải
 27. Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 28. Thánh vịnh 77 Linh Tiến Khải
 29. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2017 Một Đan Sĩ
 30. Các lần Chúa Giêsu hiện ra theo thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 31. Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ Linh Tiến Khải
 32. Thánh vịnh 76 Linh Tiến Khải
 33. Các lần Thiên Chúa can thiệp và thiên thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu Linh Tiến Khải
 34. Các lần hiện ra trong thời Tân Ước Linh Tiến Khải
 35. Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện với vua Salomon Linh Tiến Khải
 36. Thánh vinh 75 Linh Tiến Khải
 37. Thánh vinh 74 B Linh Tiến Khải
 38. Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat Linh Tiến Khải
 39. Thiên Chúa nói vói vua Đavít qua ngôn sứ Nathan Linh Tiến Khải
 40. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2017 Một Đan Sĩ
 41. Thánh vinh 73 B Linh Tiến Khải
 42. Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 43. Thánh vịnh 67 Linh Tiến Khải
 44. Thánh vịnh 73 B Linh Tiến Khải
 45. Thánh vịnh 69 C Linh Tiến Khải
 46. Thánh vịnh 69 B Linh Tiến Khải
 47. Thiên Chúa trả lời ông Gióp và các ban ông Linh Tiến Khải
 48. Thiên Chúa hiện ra với cha con ông Tobit qua thiên thần Raphael Linh Tiến Khải
 49. Sự thinh vượng của phường gian ác thử thách đức tin của người công chính Linh Tiến Khải
 50. Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel Linh Tiến Khải
 51. Thiên Chúa hiện ra với ông Ghítôn Linh Tiến Khải
 52. Phần hai thánh vịnh 72 Linh Tiến Khải
 53. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2017 Một Đan Sĩ
 54. Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham và ông Môshê Linh Tiến Khải
 55. Vương quốc công lý và hoà bình của vị vua lý tưởng: Tv 72 A Linh Tiến Khải
 56. Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất: Thánh vịnh 71 Linh Tiến Khải
 57. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2016 Một Đan Sĩ
 58. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2016 Một Đan Sĩ
 59. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2016 Một Đan Sĩ
 60. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2016 Một Đan Sĩ
 61. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 62. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 63. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 64. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 65. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara
 66. Lời cầu nguyện của vua Salômôn
 67. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*)
 68. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016
 69. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016
 70. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô
 71. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016
 72. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016
 73. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016
 74. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh
 75. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016
 76. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia
 77. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016
 78. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau
 79. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia
 80. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016
 81. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015
 82. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít
 83. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít
 84. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít
 85. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người
 86. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015
 87. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015
 88. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015
 89. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015
 90. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015
 91. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô
 92. Tạo Vật - Thụ Tạo
 93. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015
 94. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015
 95. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel
 96. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel
 97. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập
 98. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa
 99. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015
 100. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót
 101. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015
 102. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria
 103. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
 104. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người
 105. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa
 106. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô
 107. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015
 108. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng
 109. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô
 110. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015
 111. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô
 112. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác
 113. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học
 114. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học
 115. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn
 116. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm
 117. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015
 118. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14
 119. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14
 120. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14
 121. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II
 122. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14
 123. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân
 124. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014
 125. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới
 126. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ
 127. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh
 128. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14
 129. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội”
 130. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14
 131. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14
 132. Hành động thống hối?
 133. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh
 134. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14
 135. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối
 136. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình
 137. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít
 138. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng
 139. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể
 140. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14
 141. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14
 142. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14
 143. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48
 144. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng
 145. Các bí tích và nền thần học bí tích
 146. Tương lai của các bí tích
 147. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14
 148. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014
 149. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô
 150. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V
 151. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta
 152. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II
 153. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta
 154. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13
 155. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I
 156. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13
 157. Bí tích hòa giải
 158. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3)
 159. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2)
 160. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán
 161. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13
 162. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối
 163. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết!
 164. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước
 165. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13
 166. Chiều kích hy vọng của sự tự do
 167. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan
 168. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13
 169. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13
 170. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu
 171. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý
 172. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi
 173. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì?
 174. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh
 175. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa
 176. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước
 177. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13
 178. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian
 179. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông
 180. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ
 181. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta?
 182. Cảm thức tội lỗi
 183. Tại sao dang tay khi cầu nguyện?
 184. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel
 185. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13
 186. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại
 187. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình
 188. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh
 189. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người
 190. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013
 191. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi
 192. Xông hương trong Thánh lễ
 193. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh
 194. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải
 195. Linh mục đồng hành với Dân Chúa
 196. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể
 197. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh
 198. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13
 199. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết
 200. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II)
 201. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I)
 202. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay…
 203. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 204. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh
 205. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất
 206. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
 207. Bí tích xức dầu bệnh nhân
 208. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng
 209. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13
 210. Chức linh mục thừa tác
 211. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham
 212. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa
 213. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô
 214. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể
 215. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu
 216. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu
 217. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu
 218. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013
 219. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ
 220. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân
 221. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13
 222. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững
 223. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng
 224. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2)
 225. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012
 226. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin
 227. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết
 228. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4)
 229. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải
 230. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế
 231. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013
 232. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2)
 233. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger
 234. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành”
 235. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước
 236. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2)
 237. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta
 238. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta?
 239. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần”
 240. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12
 241. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi
 242. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh
 243. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa
 244. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước
 245. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa
 246. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013
 247. 5 bài học quan trọng của đời người
 248. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ
 249. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin
 250. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa
 251. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn
 252. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12
 253. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức
 254. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì?
 255. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì?
 256. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi
 257. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin
 258. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an
 259. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi
 260. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi
 261. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện
 262. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12
 263. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện
 264. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội
 265. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết)
 266. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa
 267. Phong cách Vatican II
 268. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông”
 269. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4)
 270. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền
 271. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa
 272. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin
 273. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3)
 274. Giáo huấn Công Giáo về tính dục
 275. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12
 276. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế
 277. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu
 278. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel
 279. Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước
 280. Mục vụ gia đình
 281. Các bà góa trong giáo huấn mục vụ gia đình của thánh Phaolô
 282. Nền tu đức của các linh mục giáo phận
 283. Những sự thật về tình yêu và hôn nhân
 284. Chúa Giêsu và Mười Điều Răn
 285. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về Phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticăng II và Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium
 286. Bí tích truyền chức Linh Mục. Nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước
 287. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/12
 288. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (4)
 289. Tóm lược nội dung Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin”
 290. Giới thiệu Tự sắc Năm Đức Tin
 291. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (3)
 292. Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô
 293. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (2)
 294. Hôn nhân Công Giáo: Các bế tắc và hướng giải quyết
 295. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê
 296. Diễm Ca và tình yêu nhân bản
 297. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 07/12
 298. Suy tư về Bí tích Hôn Nhân Kitô giáo
 299. Bài giáo lý của ĐTC về cầu nguyện: Di chúc thiêng liêng của thánh Phaolô
 300. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (16)

Mục Lục »