Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel Linh Tiến Khải
 2. Thiên Chúa hiện ra với ông Ghítôn Linh Tiến Khải
 3. Phần hai thánh vịnh 72 Linh Tiến Khải
 4. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2017 Một Đan Sĩ
 5. Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham và ông Môshê Linh Tiến Khải
 6. Vương quốc công lý và hoà bình của vị vua lý tưởng: Tv 72 A Linh Tiến Khải
 7. Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất: Thánh vịnh 71 Linh Tiến Khải
 8. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2016 Một Đan Sĩ
 9. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2016 Một Đan Sĩ
 10. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2016 Một Đan Sĩ
 11. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2016 Một Đan Sĩ
 12. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 13. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 14. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 15. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 16. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara
 17. Lời cầu nguyện của vua Salômôn
 18. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*)
 19. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016
 20. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016
 21. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô
 22. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016
 23. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016
 24. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016
 25. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh
 26. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016
 27. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia
 28. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016
 29. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau
 30. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia
 31. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016
 32. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015
 33. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít
 34. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít
 35. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít
 36. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người
 37. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015
 38. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015
 39. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015
 40. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015
 41. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015
 42. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô
 43. Tạo Vật - Thụ Tạo
 44. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015
 45. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015
 46. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel
 47. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel
 48. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập
 49. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa
 50. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015
 51. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót
 52. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015
 53. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria
 54. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
 55. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người
 56. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa
 57. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô
 58. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015
 59. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng
 60. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô
 61. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015
 62. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô
 63. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác
 64. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học
 65. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học
 66. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn
 67. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm
 68. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015
 69. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14
 70. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14
 71. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14
 72. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II
 73. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14
 74. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân
 75. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014
 76. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới
 77. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ
 78. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh
 79. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14
 80. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội”
 81. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14
 82. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14
 83. Hành động thống hối?
 84. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh
 85. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14
 86. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối
 87. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình
 88. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít
 89. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng
 90. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể
 91. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14
 92. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14
 93. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14
 94. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48
 95. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng
 96. Các bí tích và nền thần học bí tích
 97. Tương lai của các bí tích
 98. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14
 99. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014
 100. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô
 101. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V
 102. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta
 103. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II
 104. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta
 105. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13
 106. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I
 107. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13
 108. Bí tích hòa giải
 109. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3)
 110. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2)
 111. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán
 112. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13
 113. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối
 114. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết!
 115. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước
 116. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13
 117. Chiều kích hy vọng của sự tự do
 118. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan
 119. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13
 120. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13
 121. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu
 122. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý
 123. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi
 124. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì?
 125. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh
 126. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa
 127. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước
 128. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13
 129. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian
 130. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông
 131. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ
 132. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta?
 133. Cảm thức tội lỗi
 134. Tại sao dang tay khi cầu nguyện?
 135. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel
 136. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13
 137. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại
 138. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình
 139. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh
 140. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người
 141. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013
 142. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi
 143. Xông hương trong Thánh lễ
 144. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh
 145. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải
 146. Linh mục đồng hành với Dân Chúa
 147. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể
 148. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh
 149. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13
 150. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết
 151. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II)
 152. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I)
 153. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay…
 154. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 155. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh
 156. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất
 157. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
 158. Bí tích xức dầu bệnh nhân
 159. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng
 160. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13
 161. Chức linh mục thừa tác
 162. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham
 163. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa
 164. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô
 165. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể
 166. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu
 167. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu
 168. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu
 169. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013
 170. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ
 171. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân
 172. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13
 173. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững
 174. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng
 175. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2)
 176. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012
 177. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin
 178. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết
 179. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4)
 180. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải
 181. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế
 182. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013
 183. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2)
 184. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger
 185. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành”
 186. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước
 187. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2)
 188. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta
 189. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta?
 190. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần”
 191. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12
 192. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi
 193. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh
 194. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa
 195. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước
 196. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa
 197. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013
 198. 5 bài học quan trọng của đời người
 199. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ
 200. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin
 201. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa
 202. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn
 203. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12
 204. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức
 205. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì?
 206. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì?
 207. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi
 208. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin
 209. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an
 210. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi
 211. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi
 212. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện
 213. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12
 214. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện
 215. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội
 216. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết)
 217. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa
 218. Phong cách Vatican II
 219. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông”
 220. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4)
 221. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền
 222. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa
 223. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin
 224. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3)
 225. Giáo huấn Công Giáo về tính dục
 226. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12
 227. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế
 228. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu
 229. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel
 230. Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước
 231. Mục vụ gia đình
 232. Các bà góa trong giáo huấn mục vụ gia đình của thánh Phaolô
 233. Nền tu đức của các linh mục giáo phận
 234. Những sự thật về tình yêu và hôn nhân
 235. Chúa Giêsu và Mười Điều Răn
 236. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về Phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticăng II và Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium
 237. Bí tích truyền chức Linh Mục. Nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước
 238. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/12
 239. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (4)
 240. Tóm lược nội dung Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin”
 241. Giới thiệu Tự sắc Năm Đức Tin
 242. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (3)
 243. Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô
 244. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (2)
 245. Hôn nhân Công Giáo: Các bế tắc và hướng giải quyết
 246. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê
 247. Diễm Ca và tình yêu nhân bản
 248. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 07/12
 249. Suy tư về Bí tích Hôn Nhân Kitô giáo
 250. Bài giáo lý của ĐTC về cầu nguyện: Di chúc thiêng liêng của thánh Phaolô
 251. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (16)
 252. Sự phân biệt cần thiết giữa các thần khí
 253. Bài Giáo Lý của ĐTC: Chiêm Niệm và Sức Mạnh của Cầu Nguyện
 254. Phát huy nội lực của Thánh Thể trong đời sống
 255. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bí tích Thánh Thể
 256. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (12)
 257. Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Bảo Trợ Các Gia Đình!
 258. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (11)
 259. Huấn Từ của ĐTC trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 2012
 260. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (8)
 261. ĐTC Bênêđictô XVI: Sự hiện hữu của Giáo Hội Công Giáo đồng nghĩa với sự hiện Hữu của Đức Maria
 262. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời “Có” của Thiên Chúa và “Amen” của chúng Ta trong Cầu Nguyện
 263. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 06/12
 264. ĐTC: Chúng Ta Không Được Phép để cho Mình bị Thắng Vượt bởi những Đau Khổ và Khó Khăn
 265. Công bố Văn kiện của Bộ giáo lý đức tin về việc thẩm định các vụ hiện ra
 266. Tính Duy Nhất và Phổ Quát của Đức Kitô và Hội Thánh trong công trình Cứu Độ
 267. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh
 268. Khảo luận “Về Tình Yêu” của Thánh Bernard Thành Clairvaux (hết)
 269. Thánh Lễ Thêm sức và Rước kiệu Đức Mẹ Thiên Chúa bị lôi cuốn từ sự khiêm cung của Đức Maria
 270. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 05/12
 271. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch
 272. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi
 273. Khảo luận “Về Tình Yêu Chúa” của Thánh Bernard thành Clairvaux
 274. Sứ điệp ĐTC Ngày Ơn Gọi 20012: Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa
 275. Sự vui mừng thiêng liêng lễ Phục Sinh
 276. ĐTC: Cầu Nguyện để vượt qua những thử thách với lòng can đảm
 277. Một linh đạo cho giáo dân
 278. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Chúa Phục Sinh 2012
 279. Lòng Chúa Thương Xót trong Kinh Thánh
 280. Huấn Từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Lễ Vọng Phục Sinh 2012
 281. Thông điệp Phục Sinh 2012 - Urbi et Orbi
 282. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 04/12
 283. Dẫn lễ tổng quát phụng vụ Tuần Thánh
 284. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Sự Hiện Diện trong Cầu Nguyện của Đức Mẹ
 285. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Sự Im Lặng của Chúa Giêsu
 286. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 03/12
 287. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Bốn Mươi Ngày Mùa Chay
 288. Bài Giáo Lý của ĐTC: Ba Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Thánh Giá theo Thánh Luca
 289. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Thánh Giá
 290. Các ngăn trở cho người muốn chịu chức Linh mục
 291. Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16
 292. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012
 293. Sự thật về “lời đoan nguyện thứ tư của Dòng Tên”
 294. ĐTC: uy quyền đích thực là sự phục vụ khiêm tốn trong tình yêu
 295. Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI : Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu
 296. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 02/12
 297. Huấn Từ của ĐTC dành cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
 298. Sứ Điệp của ĐTC Bênêđictô XVI nhân ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2012
 299. ĐTC Bênêđictô XVI: Giáo Lý về Kinh nguyện Linh mục của Chúa Giêsu
 300. Sứ Điệp Của ĐTC Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 46

Mục Lục »