Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 2. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016 Một Đan Sĩ
 3. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016 Một Đan Sĩ
 4. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016 Một Đan Sĩ
 5. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh Lm Phan Tấn Thành, OP
 6. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016 Một Đan Sĩ
 7. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 8. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 9. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 10. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 11. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 12. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 13. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 14. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 15. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 16. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 17. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 18. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 19. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015 Một Đan Sĩ
 20. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015 Một Đan Sĩ
 21. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015 Một Đan Sĩ
 22. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 23. Tạo Vật - Thụ Tạo Lm Stephanô Huỳnh Trụ
 24. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015 Một Đan Sĩ
 25. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 JB Đặng Minh An
 26. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel Linh Tiến Khải
 27. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel Lm Trần Đức Anh, OP
 28. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập Linh Tiến Khải
 29. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 30. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015 Một Đan Sĩ
 31. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót JB Đặng Minh An
 32. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015 Một Đan Sĩ
 33. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 34. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 35. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 36. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 37. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô Linh Tiến Khải
 38. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015 Một Đan Sĩ
 39. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng + GM Phêrô Nguyễn Văn Viên
 40. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô Vũ Văn An
 41. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015 Một Đan Sĩ
 42. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 43. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác Vũ Văn An
 44. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 45. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 46. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn Vũ Văn An
 47. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm Vũ Văn An
 48. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015 Một Đan Sĩ
 49. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14 Một Đan Sĩ
 50. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14 Một Đan Sĩ
 51. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14 Một Đan Sĩ
 52. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II Lm Mai Đức Vinh
 53. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14 Một Đan Sĩ
 54. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân AC Vũ Khiêm Đào
 55. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 56. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 57. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 58. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 59. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 60. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 61. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 62. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 63. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 64. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 65. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 66. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 67. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 68. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 69. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 70. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 71. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 72. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 73. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 74. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 75. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 76. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 77. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 78. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 79. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 80. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 81. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 82. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 83. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 84. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 85. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 86. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 87. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 88. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 89. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 90. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 91. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 92. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 93. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 94. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 95. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 96. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 97. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 98. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 99. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 100. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 101. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 102. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 103. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 104. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 105. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 106. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 107. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 108. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 109. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 110. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 111. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 112. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 113. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 114. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 115. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 116. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 117. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 118. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 119. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 120. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 121. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 122. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 123. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 124. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 125. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 126. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 127. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 128. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 129. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 130. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 131. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 132. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 133. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 134. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 135. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 136. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 137. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 138. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 139. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 140. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 141. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 142. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 143. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 144. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 145. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 146. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 147. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 148. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 149. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 150. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 151. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 152. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 153. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 154. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 155. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 156. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 157. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 158. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 159. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 160. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 161. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 162. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 163. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 164. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 165. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 166. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 167. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 168. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 169. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 170. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 171. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 172. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 173. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 174. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 175. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 176. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 177. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 178. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 179. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 180. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 181. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 182. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 183. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 184. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 185. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 186. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì? Bùi Hữu Thư
 187. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 188. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 189. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an Lm Nguyễn Đức Thắng
 190. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 191. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 192. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 193. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12 Một Đan Sĩ
 194. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 195. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội Linh Tiến Khải
 196. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết) Vũ Văn An
 197. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 198. Phong cách Vatican II Vũ Văn An
 199. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông” Lm Trần Đức Anh, OP
 200. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4) Vũ Văn An
 201. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền Phaolô Phạm Xuân Khôi
 202. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 203. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin + HY GB Phạm Minh Mẫn
 204. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3) Vũ Văn An
 205. Giáo huấn Công Giáo về tính dục Vũ Văn An
 206. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12 Một Đan Sĩ
 207. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế Linh Tiến Khải
 208. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu Lm Nguyễn Hữu Thy
 209. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel Linh Tiến Khải
 210. Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 211. Mục vụ gia đình Linh Tiến Khải
 212. Các bà góa trong giáo huấn mục vụ gia đình của thánh Phaolô Linh Tiến Khải
 213. Nền tu đức của các linh mục giáo phận Lm Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
 214. Những sự thật về tình yêu và hôn nhân Lm Nguyễn Hữu Thy
 215. Chúa Giêsu và Mười Điều Răn Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 216. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về Phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticăng II và Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium Linh Tiến Khải
 217. Bí tích truyền chức Linh Mục. Nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 218. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/12 Một Đan Sĩ
 219. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (4) Vũ Văn An
 220. Tóm lược nội dung Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” Lm FX Tiến-Dâng, AA
 221. Giới thiệu Tự sắc Năm Đức Tin + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 222. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (3) Vũ Văn An
 223. Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 224. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (2) Vũ Văn An
 225. Hôn nhân Công Giáo: Các bế tắc và hướng giải quyết Lm Nguyễn Hữu Thy
 226. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê Phaolô Phạm Xuân Khôi
 227. Diễm Ca và tình yêu nhân bản Vũ Văn An
 228. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 07/12 Một Đan Sĩ
 229. Suy tư về Bí tích Hôn Nhân Kitô giáo Lm Nguyễn Hữu Thy
 230. Bài giáo lý của ĐTC về cầu nguyện: Di chúc thiêng liêng của thánh Phaolô Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
 231. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (16) Vũ Văn An
 232. Sự phân biệt cần thiết giữa các thần khí Lm Nguyễn Hữu Thy
 233. Bài Giáo Lý của ĐTC: Chiêm Niệm và Sức Mạnh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 234. Phát huy nội lực của Thánh Thể trong đời sống Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
 235. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bí tích Thánh Thể Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
 236. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (12) Vũ Văn An
 237. Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Bảo Trợ Các Gia Đình! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 238. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (11) Vũ Văn An
 239. Huấn Từ của ĐTC trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 240. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (8) Vũ Văn An
 241. ĐTC Bênêđictô XVI: Sự hiện hữu của Giáo Hội Công Giáo đồng nghĩa với sự hiện Hữu của Đức Maria Lm Dominik O.C
 242. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời “Có” của Thiên Chúa và “Amen” của chúng Ta trong Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 243. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 06/12 Một Đan Sĩ
 244. ĐTC: Chúng Ta Không Được Phép để cho Mình bị Thắng Vượt bởi những Đau Khổ và Khó Khăn Phaolô Phạm Xuân Khôi
 245. Công bố Văn kiện của Bộ giáo lý đức tin về việc thẩm định các vụ hiện ra Lm Trần Đức Anh, OP
 246. Tính Duy Nhất và Phổ Quát của Đức Kitô và Hội Thánh trong công trình Cứu Độ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 247. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh Vũ Văn An
 248. Khảo luận “Về Tình Yêu” của Thánh Bernard Thành Clairvaux (hết) Vũ Văn An
 249. Thánh Lễ Thêm sức và Rước kiệu Đức Mẹ Thiên Chúa bị lôi cuốn từ sự khiêm cung của Đức Maria Lm Dominik, O.C
 250. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 05/12 Một Đan Sĩ
 251. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch Lm Trần Đức Anh, OP
 252. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi Lm Trần Đức Anh, OP
 253. Khảo luận “Về Tình Yêu Chúa” của Thánh Bernard thành Clairvaux Vũ Văn An
 254. Sứ điệp ĐTC Ngày Ơn Gọi 20012: Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa Tý Linh
 255. Sự vui mừng thiêng liêng lễ Phục Sinh ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 256. ĐTC: Cầu Nguyện để vượt qua những thử thách với lòng can đảm Phaolô Phạm Xuân Khôi
 257. Một linh đạo cho giáo dân Vũ Văn An
 258. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Chúa Phục Sinh 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 259. Lòng Chúa Thương Xót trong Kinh Thánh Trầm Thiên Thu
 260. Huấn Từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Lễ Vọng Phục Sinh 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 261. Thông điệp Phục Sinh 2012 - Urbi et Orbi JB Đặng Minh An
 262. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 04/12 Một Đan Sĩ
 263. Dẫn lễ tổng quát phụng vụ Tuần Thánh Lm Giuse Trương Đình Hiền
 264. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Sự Hiện Diện trong Cầu Nguyện của Đức Mẹ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 265. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Sự Im Lặng của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 266. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 03/12 Một Đan Sĩ
 267. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Bốn Mươi Ngày Mùa Chay Phaolô Phạm Xuân Khôi
 268. Bài Giáo Lý của ĐTC: Ba Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Thánh Giá theo Thánh Luca Phaolô Phạm Xuân Khôi
 269. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trên Thánh Giá Phaolô Phạm Xuân Khôi
 270. Các ngăn trở cho người muốn chịu chức Linh mục Nguyễn Trọng Đa
 271. Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Lm Trần Đức Anh, OP
 272. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012 Lm Trần Đức Anh, OP
 273. Sự thật về “lời đoan nguyện thứ tư của Dòng Tên” Hoành Sơn, SJ
 274. ĐTC: uy quyền đích thực là sự phục vụ khiêm tốn trong tình yêu Tú Nạc
 275. Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI : Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 276. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 02/12 Một Đan Sĩ
 277. Huấn Từ của ĐTC dành cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 278. Sứ Điệp của ĐTC Bênêđictô XVI nhân ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 279. ĐTC Bênêđictô XVI: Giáo Lý về Kinh nguyện Linh mục của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 280. Sứ Điệp Của ĐTC Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 46 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 281. Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân XX Phaolô Phạm Xuân Khôi
 282. ĐTC: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin của con đã cứu con” Tú Nạc
 283. Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” và Việc Canh Tân Đức Tin Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 284. Bài Giáo Lý của ĐTC: Mầu Nhiệm vui mừng và ánh sáng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 285. ĐTC Bênêđictô XVI – Cầu Nguyện trong Đời Sống Thánh Gia ở Nadareth Phaolô Phạm Xuân Khôi
 286. Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong Thánh Lễ Ngày Hoà Bình Thế Giới Lần Thứ 45 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 287. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 01/12 Một Đan Sĩ
 288. Thông Điệp Giáng Sinh - Urbi et Orbi 2011 JB Đặng Minh An
 289. ĐTC: Bài Thánh Thi Vui Mừng và Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 290. Đức tin của giới trẻ trong đời sống hôm nay Ts Lôrensô Vũ Văn Trình, MF
 291. Phổ quát tính của Chân Lý và diễn từ của thánh Phaolô ở Arêôpagô + HY Albert Vanhoye, SJ
 292. ĐTC Bênêđictô XVI: Suy Niệm về Cách Cầu Nguyện của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 293. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/11 Một Đan Sĩ
 294. ĐTC Gioan Phaolô II nhắn nhủ người Việt Nam trong Lễ Tôn Phong Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam + GH Gioan Phaolô II
 295. ĐTC Bênêđictô XVI: Suy Niệm Thánh Vịnh 110 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 296. ĐGH Leo XIII và Tông thư Tân Sự Trầm Thiên Thu
 297. ĐTC Bênêđictô XVI - Suy Niệm Thánh Vịnh 119 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 298. Buộc đọc các lời nguyện dựa theo thánh vịnh không? Nguyễn Trọng Đa
 299. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/11 Một Đan Sĩ
 300. Martin Luther và vấn đề “làm thế nào đón nhận được Thiên Chúa tình thương?” Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

Mục Lục »