Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2017 Một Đan Sĩ
 2. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2017 Một Đan Sĩ
 3. Thánh vịnh 81 Linh Tiến Khải
 4. Thánh vịnh 80 Linh Tiến Khải
 5. Đức Mẹ người nghèo Banneux bên Bỉ Linh Tiến Khải
 6. Đức Mẹ "Trái Tim Vàng" Beauraing bên Bỉ Linh Tiến Khải
 7. Thánh vịnh 79 Linh Tiến Khải
 8. Đức Bà Hy Vọng Pontmain Linh Tiến Khải
 9. Nội dung phần hai Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 10. Tóm lược phần đầu của Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 11. Đền thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đởi hai trẻ mục đồng Linh Tiến Khải
 12. Vài nét về hai mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại La Salette Linh Tiến Khải
 13. Các sứ điệp của Đức Bà La Salette Linh Tiến Khải
 14. Thánh vịnh 78 D Linh Tiến Khải
 15. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2017 Một Đan Sĩ
 16. Thánh Vịnh 78 C Linh Tiến Khải
 17. Đức Bà La Salette bên Pháp Linh Tiến Khải
 18. Các lần Đức Mẹ hiện ra Linh Tiến Khải
 19. Thánh vịnh 78 B Linh Tiến Khải
 20. Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phaolô cho tời cùng Linh Tiến Khải
 21. Phaolô kể lại cho vua Agrippa nghe cuộc gập gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 22. Chúa Kitô khích lệ Phaolô trong cảnh tù tội Linh Tiến Khải
 23. Chúa Kitô trợ giúp tồng đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 24. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 25. Tông Đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 26. Thánh vịnh 78 A Linh Tiến Khải
 27. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đới thánh Phaolô và các thừa sai Linh Tiến Khải
 28. Chúa Giêsu hiện diện và khích lệ Phaolô trên đường truyền gíáo Linh Tiến Khải
 29. Chúa Giêsu hiện ra với Saolô Linh Tiến Khải
 30. Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 31. Thánh vịnh 77 Linh Tiến Khải
 32. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2017 Một Đan Sĩ
 33. Các lần Chúa Giêsu hiện ra theo thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 34. Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ Linh Tiến Khải
 35. Thánh vịnh 76 Linh Tiến Khải
 36. Các lần Thiên Chúa can thiệp và thiên thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu Linh Tiến Khải
 37. Các lần hiện ra trong thời Tân Ước Linh Tiến Khải
 38. Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện với vua Salomon Linh Tiến Khải
 39. Thánh vinh 75 Linh Tiến Khải
 40. Thánh vinh 74 B Linh Tiến Khải
 41. Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat Linh Tiến Khải
 42. Thiên Chúa nói vói vua Đavít qua ngôn sứ Nathan Linh Tiến Khải
 43. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2017 Một Đan Sĩ
 44. Thánh vinh 73 B Linh Tiến Khải
 45. Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 46. Thánh vịnh 67 Linh Tiến Khải
 47. Thánh vịnh 73 B Linh Tiến Khải
 48. Thánh vịnh 69 C Linh Tiến Khải
 49. Thánh vịnh 69 B Linh Tiến Khải
 50. Thiên Chúa trả lời ông Gióp và các ban ông Linh Tiến Khải
 51. Thiên Chúa hiện ra với cha con ông Tobit qua thiên thần Raphael Linh Tiến Khải
 52. Sự thinh vượng của phường gian ác thử thách đức tin của người công chính Linh Tiến Khải
 53. Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel Linh Tiến Khải
 54. Thiên Chúa hiện ra với ông Ghítôn Linh Tiến Khải
 55. Phần hai thánh vịnh 72 Linh Tiến Khải
 56. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2017 Một Đan Sĩ
 57. Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham và ông Môshê Linh Tiến Khải
 58. Vương quốc công lý và hoà bình của vị vua lý tưởng: Tv 72 A Linh Tiến Khải
 59. Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất: Thánh vịnh 71 Linh Tiến Khải
 60. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2016 Một Đan Sĩ
 61. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2016 Một Đan Sĩ
 62. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2016 Một Đan Sĩ
 63. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2016 Một Đan Sĩ
 64. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 65. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 66. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 67. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 68. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara Linh Tiến Khải
 69. Lời cầu nguyện của vua Salômôn Linh Tiến Khải
 70. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*) Pt Phạm Bá Nha
 71. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016 Một Đan Sĩ
 72. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016 Một Đan Sĩ
 73. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 74. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016 Một Đan Sĩ
 75. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016 Một Đan Sĩ
 76. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016 Một Đan Sĩ
 77. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh Lm Phan Tấn Thành, OP
 78. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016 Một Đan Sĩ
 79. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 80. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 81. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 82. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 83. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 84. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 85. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 86. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 87. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 88. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 89. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 90. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 91. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015 Một Đan Sĩ
 92. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015 Một Đan Sĩ
 93. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015 Một Đan Sĩ
 94. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 95. Tạo Vật - Thụ Tạo Lm Stephanô Huỳnh Trụ
 96. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015 Một Đan Sĩ
 97. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 JB Đặng Minh An
 98. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel Linh Tiến Khải
 99. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel Lm Trần Đức Anh, OP
 100. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập Linh Tiến Khải
 101. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 102. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015 Một Đan Sĩ
 103. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót JB Đặng Minh An
 104. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015 Một Đan Sĩ
 105. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 106. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 107. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 108. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 109. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô Linh Tiến Khải
 110. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015 Một Đan Sĩ
 111. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng + GM Phêrô Nguyễn Văn Viên
 112. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô Vũ Văn An
 113. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015 Một Đan Sĩ
 114. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 115. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác Vũ Văn An
 116. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 117. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 118. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn Vũ Văn An
 119. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm Vũ Văn An
 120. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015 Một Đan Sĩ
 121. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14 Một Đan Sĩ
 122. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14 Một Đan Sĩ
 123. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14 Một Đan Sĩ
 124. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II Lm Mai Đức Vinh
 125. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14 Một Đan Sĩ
 126. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân AC Vũ Khiêm Đào
 127. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 128. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 129. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 130. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 131. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 132. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 133. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 134. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 135. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 136. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 137. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 138. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 139. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 140. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 141. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 142. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 143. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 144. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 145. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 146. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 147. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 148. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 149. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 150. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 151. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 152. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 153. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 154. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 155. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 156. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 157. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 158. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 159. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 160. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 161. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 162. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 163. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 164. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 165. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 166. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 167. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 168. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 169. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 170. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 171. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 172. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 173. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 174. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 175. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 176. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 177. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 178. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 179. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 180. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 181. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 182. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 183. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 184. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 185. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 186. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 187. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 188. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 189. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 190. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 191. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 192. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 193. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 194. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 195. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 196. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 197. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 198. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 199. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 200. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 201. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 202. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 203. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 204. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 205. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 206. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 207. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 208. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 209. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 210. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 211. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 212. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 213. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 214. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 215. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 216. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 217. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 218. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 219. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 220. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 221. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 222. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 223. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 224. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 225. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 226. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 227. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 228. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 229. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 230. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 231. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 232. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 233. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 234. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 235. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 236. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 237. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 238. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 239. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 240. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 241. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 242. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 243. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 244. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 245. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 246. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 247. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 248. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 249. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 250. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 251. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 252. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 253. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 254. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 255. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 256. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 257. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 258. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì? Bùi Hữu Thư
 259. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 260. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 261. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an Lm Nguyễn Đức Thắng
 262. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 263. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 264. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 265. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12 Một Đan Sĩ
 266. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 267. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội Linh Tiến Khải
 268. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết) Vũ Văn An
 269. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 270. Phong cách Vatican II Vũ Văn An
 271. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông” Lm Trần Đức Anh, OP
 272. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4) Vũ Văn An
 273. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền Phaolô Phạm Xuân Khôi
 274. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 275. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin + HY GB Phạm Minh Mẫn
 276. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3) Vũ Văn An
 277. Giáo huấn Công Giáo về tính dục Vũ Văn An
 278. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12 Một Đan Sĩ
 279. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế Linh Tiến Khải
 280. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu Lm Nguyễn Hữu Thy
 281. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel Linh Tiến Khải
 282. Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 283. Mục vụ gia đình Linh Tiến Khải
 284. Các bà góa trong giáo huấn mục vụ gia đình của thánh Phaolô Linh Tiến Khải
 285. Nền tu đức của các linh mục giáo phận Lm Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
 286. Những sự thật về tình yêu và hôn nhân Lm Nguyễn Hữu Thy
 287. Chúa Giêsu và Mười Điều Răn Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 288. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về Phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticăng II và Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium Linh Tiến Khải
 289. Bí tích truyền chức Linh Mục. Nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 290. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/12 Một Đan Sĩ
 291. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (4) Vũ Văn An
 292. Tóm lược nội dung Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” Lm FX Tiến-Dâng, AA
 293. Giới thiệu Tự sắc Năm Đức Tin + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 294. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (3) Vũ Văn An
 295. Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 296. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (2) Vũ Văn An
 297. Hôn nhân Công Giáo: Các bế tắc và hướng giải quyết Lm Nguyễn Hữu Thy
 298. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê Phaolô Phạm Xuân Khôi
 299. Diễm Ca và tình yêu nhân bản Vũ Văn An
 300. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 07/12 Một Đan Sĩ

Mục Lục »