Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. Thánh vịnh 90,3-17 Linh Tiến Khải
 2. Hai sưu tập cuối cùng của sách Thánh Vịnh - Tv 90,1-2 Linh Tiến Khải
 3. Thánh vịnh 89,20-52 Linh Tiến Khải
 4. Thánh vịnh 89,1-19 Linh Tiến Khải
 5. Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành Linh Tiến Khải
 6. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2017 Một Đan Sĩ
 7. Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo Phaolô Phạm Xuân Khôi
 8. Thánh vịnh 88 Linh Tiến Khải
 9. Thánh vịnh 87 Linh Tiến Khải
 10. Thánh vịnh 86 Linh Tiến Khải
 11. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2017 Một Đan Sĩ
 12. Một số vụ Đức Mẹ hiện ra không được giáo quyền thừa nhận Linh Tiến Khải
 13. Đưc Mẹ người nghèo Banneux bên Bỉ Linh Tiến Khải
 14. Đức Mẹ Beauraing bên Bỉ Linh Tiến Khải
 15. TV 85 Linh Tiến Khải
 16. TV 84 Linh Tiến Khải
 17. TV 83 Linh Tiến Khải
 18. TV 82 Linh Tiến Khải
 19. Đền Thờ Đức Bà Cả Linh Tiến Khải
 20. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2017 Một Đan Sĩ
 21. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2017 Một Đan Sĩ
 22. Thánh vịnh 81 Linh Tiến Khải
 23. Thánh vịnh 80 Linh Tiến Khải
 24. Đức Mẹ người nghèo Banneux bên Bỉ Linh Tiến Khải
 25. Đức Mẹ "Trái Tim Vàng" Beauraing bên Bỉ Linh Tiến Khải
 26. Thánh vịnh 79 Linh Tiến Khải
 27. Đức Bà Hy Vọng Pontmain Linh Tiến Khải
 28. Nội dung phần hai Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 29. Tóm lược phần đầu của Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 30. Đền thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đởi hai trẻ mục đồng Linh Tiến Khải
 31. Vài nét về hai mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại La Salette Linh Tiến Khải
 32. Các sứ điệp của Đức Bà La Salette Linh Tiến Khải
 33. Thánh vịnh 78 D Linh Tiến Khải
 34. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2017 Một Đan Sĩ
 35. Thánh Vịnh 78 C Linh Tiến Khải
 36. Đức Bà La Salette bên Pháp Linh Tiến Khải
 37. Các lần Đức Mẹ hiện ra Linh Tiến Khải
 38. Thánh vịnh 78 B Linh Tiến Khải
 39. Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phaolô cho tời cùng Linh Tiến Khải
 40. Phaolô kể lại cho vua Agrippa nghe cuộc gập gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 41. Chúa Kitô khích lệ Phaolô trong cảnh tù tội Linh Tiến Khải
 42. Chúa Kitô trợ giúp tồng đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 43. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 44. Tông Đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 45. Thánh vịnh 78 A Linh Tiến Khải
 46. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đới thánh Phaolô và các thừa sai Linh Tiến Khải
 47. Chúa Giêsu hiện diện và khích lệ Phaolô trên đường truyền gíáo Linh Tiến Khải
 48. Chúa Giêsu hiện ra với Saolô Linh Tiến Khải
 49. Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 50. Thánh vịnh 77 Linh Tiến Khải
 51. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2017 Một Đan Sĩ
 52. Các lần Chúa Giêsu hiện ra theo thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 53. Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ Linh Tiến Khải
 54. Thánh vịnh 76 Linh Tiến Khải
 55. Các lần Thiên Chúa can thiệp và thiên thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu Linh Tiến Khải
 56. Các lần hiện ra trong thời Tân Ước Linh Tiến Khải
 57. Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện với vua Salomon Linh Tiến Khải
 58. Thánh vinh 75 Linh Tiến Khải
 59. Thánh vinh 74 B Linh Tiến Khải
 60. Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat Linh Tiến Khải
 61. Thiên Chúa nói vói vua Đavít qua ngôn sứ Nathan Linh Tiến Khải
 62. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2017 Một Đan Sĩ
 63. Thánh vinh 73 B Linh Tiến Khải
 64. Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 65. Thánh vịnh 67 Linh Tiến Khải
 66. Thánh vịnh 73 B Linh Tiến Khải
 67. Thánh vịnh 69 C Linh Tiến Khải
 68. Thánh vịnh 69 B Linh Tiến Khải
 69. Thiên Chúa trả lời ông Gióp và các ban ông Linh Tiến Khải
 70. Thiên Chúa hiện ra với cha con ông Tobit qua thiên thần Raphael Linh Tiến Khải
 71. Sự thinh vượng của phường gian ác thử thách đức tin của người công chính Linh Tiến Khải
 72. Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel Linh Tiến Khải
 73. Thiên Chúa hiện ra với ông Ghítôn Linh Tiến Khải
 74. Phần hai thánh vịnh 72 Linh Tiến Khải
 75. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2017 Một Đan Sĩ
 76. Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham và ông Môshê Linh Tiến Khải
 77. Vương quốc công lý và hoà bình của vị vua lý tưởng: Tv 72 A Linh Tiến Khải
 78. Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất: Thánh vịnh 71 Linh Tiến Khải
 79. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2016 Một Đan Sĩ
 80. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2016 Một Đan Sĩ
 81. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2016 Một Đan Sĩ
 82. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2016 Một Đan Sĩ
 83. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 84. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 85. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 86. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 87. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara Linh Tiến Khải
 88. Lời cầu nguyện của vua Salômôn Linh Tiến Khải
 89. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*) Pt Phạm Bá Nha
 90. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016 Một Đan Sĩ
 91. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016 Một Đan Sĩ
 92. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 93. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016 Một Đan Sĩ
 94. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016 Một Đan Sĩ
 95. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016 Một Đan Sĩ
 96. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh Lm Phan Tấn Thành, OP
 97. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016 Một Đan Sĩ
 98. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 99. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 100. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 101. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 102. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 103. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 104. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 105. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 106. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 107. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 108. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 109. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 110. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015 Một Đan Sĩ
 111. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015 Một Đan Sĩ
 112. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015 Một Đan Sĩ
 113. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 114. Tạo Vật - Thụ Tạo Lm Stephanô Huỳnh Trụ
 115. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015 Một Đan Sĩ
 116. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 JB Đặng Minh An
 117. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel Linh Tiến Khải
 118. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel Lm Trần Đức Anh, OP
 119. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập Linh Tiến Khải
 120. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 121. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015 Một Đan Sĩ
 122. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót JB Đặng Minh An
 123. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015 Một Đan Sĩ
 124. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 125. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 126. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 127. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 128. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô Linh Tiến Khải
 129. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015 Một Đan Sĩ
 130. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng + GM Phêrô Nguyễn Văn Viên
 131. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô Vũ Văn An
 132. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015 Một Đan Sĩ
 133. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 134. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác Vũ Văn An
 135. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 136. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 137. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn Vũ Văn An
 138. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm Vũ Văn An
 139. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015 Một Đan Sĩ
 140. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14 Một Đan Sĩ
 141. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14 Một Đan Sĩ
 142. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14 Một Đan Sĩ
 143. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II Lm Mai Đức Vinh
 144. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14 Một Đan Sĩ
 145. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân AC Vũ Khiêm Đào
 146. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 147. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 148. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 149. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 150. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 151. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 152. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 153. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 154. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 155. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 156. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 157. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 158. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 159. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 160. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 161. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 162. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 163. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 164. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 165. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 166. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 167. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 168. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 169. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 170. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 171. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 172. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 173. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 174. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 175. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 176. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 177. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 178. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 179. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 180. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 181. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 182. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 183. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 184. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 185. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 186. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 187. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 188. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 189. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 190. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 191. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 192. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 193. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 194. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 195. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 196. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 197. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 198. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 199. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 200. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 201. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 202. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 203. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 204. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 205. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 206. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 207. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 208. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 209. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 210. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 211. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 212. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 213. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 214. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 215. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 216. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 217. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 218. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 219. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 220. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 221. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 222. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 223. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 224. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 225. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 226. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 227. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 228. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 229. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 230. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 231. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 232. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 233. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 234. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 235. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 236. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 237. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 238. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 239. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 240. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 241. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 242. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 243. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 244. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 245. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 246. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 247. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 248. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 249. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 250. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 251. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 252. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 253. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 254. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 255. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 256. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 257. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 258. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 259. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 260. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 261. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 262. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 263. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 264. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 265. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 266. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 267. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 268. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 269. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 270. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 271. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 272. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 273. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 274. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 275. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 276. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 277. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì? Bùi Hữu Thư
 278. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 279. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 280. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an Lm Nguyễn Đức Thắng
 281. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 282. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 283. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 284. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12 Một Đan Sĩ
 285. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 286. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội Linh Tiến Khải
 287. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết) Vũ Văn An
 288. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 289. Phong cách Vatican II Vũ Văn An
 290. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông” Lm Trần Đức Anh, OP
 291. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4) Vũ Văn An
 292. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền Phaolô Phạm Xuân Khôi
 293. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 294. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin + HY GB Phạm Minh Mẫn
 295. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3) Vũ Văn An
 296. Giáo huấn Công Giáo về tính dục Vũ Văn An
 297. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12 Một Đan Sĩ
 298. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế Linh Tiến Khải
 299. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu Lm Nguyễn Hữu Thy
 300. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel Linh Tiến Khải

Mục Lục »