Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2016 Một Đan Sĩ
 2. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 3. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 4. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 5. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 6. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara Linh Tiến Khải
 7. Lời cầu nguyện của vua Salômôn Linh Tiến Khải
 8. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*) Pt Phạm Bá Nha
 9. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016 Một Đan Sĩ
 10. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016 Một Đan Sĩ
 11. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 12. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016 Một Đan Sĩ
 13. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016 Một Đan Sĩ
 14. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016 Một Đan Sĩ
 15. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh Lm Phan Tấn Thành, OP
 16. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016 Một Đan Sĩ
 17. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 18. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 19. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 20. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 21. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 22. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 23. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 24. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 25. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 26. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 27. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 28. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 29. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015 Một Đan Sĩ
 30. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015 Một Đan Sĩ
 31. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015 Một Đan Sĩ
 32. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 33. Tạo Vật - Thụ Tạo Lm Stephanô Huỳnh Trụ
 34. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015 Một Đan Sĩ
 35. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 JB Đặng Minh An
 36. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel Linh Tiến Khải
 37. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel Lm Trần Đức Anh, OP
 38. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập Linh Tiến Khải
 39. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 40. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015 Một Đan Sĩ
 41. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót JB Đặng Minh An
 42. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015 Một Đan Sĩ
 43. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 44. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 45. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 46. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 47. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô Linh Tiến Khải
 48. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015 Một Đan Sĩ
 49. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng + GM Phêrô Nguyễn Văn Viên
 50. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô Vũ Văn An
 51. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015 Một Đan Sĩ
 52. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 53. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác Vũ Văn An
 54. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 55. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 56. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn Vũ Văn An
 57. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm Vũ Văn An
 58. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015 Một Đan Sĩ
 59. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14 Một Đan Sĩ
 60. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14 Một Đan Sĩ
 61. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14 Một Đan Sĩ
 62. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II Lm Mai Đức Vinh
 63. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14 Một Đan Sĩ
 64. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân AC Vũ Khiêm Đào
 65. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 66. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 67. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 68. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 69. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 70. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 71. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 72. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 73. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 74. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 75. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 76. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 77. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 78. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 79. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 80. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 81. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 82. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 83. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 84. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 85. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 86. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 87. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 88. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 89. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 90. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 91. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 92. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 93. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 94. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 95. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 96. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 97. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 98. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 99. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 100. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 101. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 102. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 103. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 104. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 105. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 106. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 107. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 108. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 109. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 110. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 111. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 112. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 113. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 114. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 115. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 116. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 117. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 118. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 119. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 120. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 121. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 122. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 123. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 124. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 125. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 126. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 127. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 128. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 129. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 130. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 131. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 132. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 133. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 134. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 135. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 136. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 137. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 138. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 139. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 140. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 141. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 142. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 143. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 144. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 145. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 146. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 147. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 148. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 149. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 150. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 151. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 152. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 153. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 154. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 155. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 156. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 157. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 158. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 159. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 160. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 161. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 162. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 163. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 164. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 165. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 166. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 167. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 168. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 169. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 170. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 171. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 172. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 173. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 174. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 175. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 176. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 177. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 178. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 179. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 180. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 181. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 182. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 183. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 184. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 185. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 186. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 187. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 188. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 189. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 190. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 191. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 192. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 193. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 194. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 195. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 196. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì? Bùi Hữu Thư
 197. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 198. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 199. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an Lm Nguyễn Đức Thắng
 200. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi Linh Tiến Khải

Mục Lục »