Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2018 Một Đan Sĩ
 2. Thánh vịnh 100 Linh Tiến Khải
 3. Thánh vịnh 99 Linh Tiến Khải
 4. Thánh vịnh 98 Linh Tiến Khải
 5. Thánh vịnh 97 Linh Tiến Khải
 6. Thánh vịnh 96 Linh Tiến Khải
 7. Thánh vịnh 95 Linh Tiến Khải
 8. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2017 Một Đan Sĩ
 9. Đức Bà cứu giúp Champion bang Wisconsin Hoa Kỳ Linh Tiến Khải
 10. Một số lởi tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam Linh Tiến Khải
 11. Đức Bà của tât cả mọi Dân tộc tại Alkmaar bên Hoà Lan Linh Tiến Khải
 12. Thánh vịnh 94 Linh Tiến Khải
 13. Thánh vịnh 93 Linh Tiến Khải
 14. Thánh vịnh 92 Linh Tiến Khải
 15. Thánh vịnh 91 Linh Tiến Khải
 16. Huấn thị "Ad Resurgendum cum Christo" về việc mai táng và lưu giữ tro hoả táng Bộ Giáo Lý Đức Tin
 17. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2017 Một Đan Sĩ
 18. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2017 Một Đan Sĩ
 19. Sơ lược một số nền Thần học khác nhau Trần Việt Kim Đài
 20. Khảo luận về Huấn Thị 1659 của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin: Tìm lại kho tàng bị lãng quên Lm Giuse Trương Đình Hiền
 21. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2017 Một Đan Sĩ
 22. Thánh vịnh 90,3-17 Linh Tiến Khải
 23. Hai sưu tập cuối cùng của sách Thánh Vịnh - Tv 90,1-2 Linh Tiến Khải
 24. Thánh vịnh 89,20-52 Linh Tiến Khải
 25. Thánh vịnh 89,1-19 Linh Tiến Khải
 26. Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành Linh Tiến Khải
 27. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2017 Một Đan Sĩ
 28. Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo Phaolô Phạm Xuân Khôi
 29. Thánh vịnh 88 Linh Tiến Khải
 30. Thánh vịnh 87 Linh Tiến Khải
 31. Thánh vịnh 86 Linh Tiến Khải
 32. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2017 Một Đan Sĩ
 33. Một số vụ Đức Mẹ hiện ra không được giáo quyền thừa nhận Linh Tiến Khải
 34. Đưc Mẹ người nghèo Banneux bên Bỉ Linh Tiến Khải
 35. Đức Mẹ Beauraing bên Bỉ Linh Tiến Khải
 36. TV 85 Linh Tiến Khải
 37. TV 84 Linh Tiến Khải
 38. TV 83 Linh Tiến Khải
 39. TV 82 Linh Tiến Khải
 40. Đền Thờ Đức Bà Cả Linh Tiến Khải
 41. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2017 Một Đan Sĩ
 42. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2017 Một Đan Sĩ
 43. Thánh vịnh 81 Linh Tiến Khải
 44. Thánh vịnh 80 Linh Tiến Khải
 45. Đức Mẹ người nghèo Banneux bên Bỉ Linh Tiến Khải
 46. Đức Mẹ "Trái Tim Vàng" Beauraing bên Bỉ Linh Tiến Khải
 47. Thánh vịnh 79 Linh Tiến Khải
 48. Đức Bà Hy Vọng Pontmain Linh Tiến Khải
 49. Nội dung phần hai Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 50. Tóm lược phần đầu của Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio) Linh Tiến Khải
 51. Đền thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đởi hai trẻ mục đồng Linh Tiến Khải
 52. Vài nét về hai mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại La Salette Linh Tiến Khải
 53. Các sứ điệp của Đức Bà La Salette Linh Tiến Khải
 54. Thánh vịnh 78 D Linh Tiến Khải
 55. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2017 Một Đan Sĩ
 56. Thánh Vịnh 78 C Linh Tiến Khải
 57. Đức Bà La Salette bên Pháp Linh Tiến Khải
 58. Các lần Đức Mẹ hiện ra Linh Tiến Khải
 59. Thánh vịnh 78 B Linh Tiến Khải
 60. Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phaolô cho tời cùng Linh Tiến Khải
 61. Phaolô kể lại cho vua Agrippa nghe cuộc gập gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 62. Chúa Kitô khích lệ Phaolô trong cảnh tù tội Linh Tiến Khải
 63. Chúa Kitô trợ giúp tồng đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 64. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh Linh Tiến Khải
 65. Tông Đồ Phaolô trên đường khổ nạn Linh Tiến Khải
 66. Thánh vịnh 78 A Linh Tiến Khải
 67. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đới thánh Phaolô và các thừa sai Linh Tiến Khải
 68. Chúa Giêsu hiện diện và khích lệ Phaolô trên đường truyền gíáo Linh Tiến Khải
 69. Chúa Giêsu hiện ra với Saolô Linh Tiến Khải
 70. Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 71. Thánh vịnh 77 Linh Tiến Khải
 72. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2017 Một Đan Sĩ
 73. Các lấn hiện ra trong sách Tông Đồ Công vụ Linh Tiến Khải
 74. Các lần Chúa Giêsu hiện ra theo thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ Linh Tiến Khải
 75. Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ Linh Tiến Khải
 76. Thánh vịnh 76 Linh Tiến Khải
 77. Các lần Thiên Chúa can thiệp và thiên thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu Linh Tiến Khải
 78. Các lần hiện ra trong thời Tân Ước Linh Tiến Khải
 79. Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện với vua Salomon Linh Tiến Khải
 80. Thánh vinh 75 Linh Tiến Khải
 81. Thánh vinh 74 B Linh Tiến Khải
 82. Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat Linh Tiến Khải
 83. Thiên Chúa nói vói vua Đavít qua ngôn sứ Nathan Linh Tiến Khải
 84. Thánh vịnh 74 A Linh Tiến Khải
 85. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2017 Một Đan Sĩ
 86. Thánh vinh 73 B Linh Tiến Khải
 87. Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 88. Thánh vịnh 67 Linh Tiến Khải
 89. Thánh vịnh 73 B Linh Tiến Khải
 90. Thánh vịnh 69 C Linh Tiến Khải
 91. Thánh vịnh 69 B Linh Tiến Khải
 92. Thiên Chúa trả lời ông Gióp và các ban ông Linh Tiến Khải
 93. Thiên Chúa hiện ra với cha con ông Tobit qua thiên thần Raphael Linh Tiến Khải
 94. Sự thinh vượng của phường gian ác thử thách đức tin của người công chính Linh Tiến Khải
 95. Lời cầu của người tôi tớ khổ đau vì Thiên Chúa: Tv 69 A Linh Tiến Khải
 96. Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel Linh Tiến Khải
 97. Thiên Chúa hiện ra với ông Ghítôn Linh Tiến Khải
 98. Phần hai thánh vịnh 72 Linh Tiến Khải
 99. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2017 Một Đan Sĩ
 100. Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham và ông Môshê Linh Tiến Khải
 101. Vương quốc công lý và hoà bình của vị vua lý tưởng: Tv 72 A Linh Tiến Khải
 102. Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất: Thánh vịnh 71 Linh Tiến Khải
 103. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2016 Một Đan Sĩ
 104. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2016 Một Đan Sĩ
 105. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2016 Một Đan Sĩ
 106. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2016 Một Đan Sĩ
 107. Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 108. Lời cầu của ông Tobít Linh Tiến Khải
 109. Lời cầu nguyện của Tobia và Sara Linh Tiến Khải
 110. Nguồn gốc chức Phó Tế vĩnh viễn Pt Phạm Bá Nha
 111. Lời cầu của ông Tobít và của cô Sara Linh Tiến Khải
 112. Lời cầu nguyện của vua Salômôn Linh Tiến Khải
 113. Tông Thư Của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế (*) Pt Phạm Bá Nha
 114. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2016 Một Đan Sĩ
 115. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2016 Một Đan Sĩ
 116. Linh đạo phu thê và gia đình theo Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Linh Tiến Khải
 117. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2016 Một Đan Sĩ
 118. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2016 Một Đan Sĩ
 119. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2016 Một Đan Sĩ
 120. Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh Lm Phan Tấn Thành, OP
 121. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2016 Một Đan Sĩ
 122. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 123. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2016 Một Đan Sĩ
 124. Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau Linh Tiến Khải
 125. Lời cầu nguyện của các thầy Lêvi thời ông Nơkhêmia Linh Tiến Khải
 126. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2016 Một Đan Sĩ
 127. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/2015 Một Đan Sĩ
 128. Thánh vịnh 51 lời sám hối của vua Đavít Linh Tiến Khải
 129. Hai thánh vịnh nổi tiếng khác của vua Đavít Linh Tiến Khải
 130. Lởi cầu của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel và lời cầu của vua Đavít Linh Tiến Khải
 131. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 132. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/2015 Một Đan Sĩ
 133. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/2015 Một Đan Sĩ
 134. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/2015 Một Đan Sĩ
 135. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/2015 Một Đan Sĩ
 136. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/2015 Một Đan Sĩ
 137. Tóm lược Thông Điệp “Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 138. Tạo Vật - Thụ Tạo Lm Stephanô Huỳnh Trụ
 139. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/2015 Một Đan Sĩ
 140. Toàn văn Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 JB Đặng Minh An
 141. Lời cầu than thở của ông Môshê trước các chống đối của dân Israel Linh Tiến Khải
 142. Ông Môshê vị lãnh đạo bầu cử cho dân Israel Lm Trần Đức Anh, OP
 143. Ông Môshê vị lãnh đạo tài đức dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập Linh Tiến Khải
 144. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 145. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/2015 Một Đan Sĩ
 146. Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót JB Đặng Minh An
 147. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2015 Một Đan Sĩ
 148. Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 149. Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Linh Tiến Khải
 150. Israel khẩn cầu Giavê Thiên Chúa vì là dân riêng của Người Linh Tiến Khải
 151. Ông Môshê người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 152. Cầu nguyện trong cuộc sống Kitô Linh Tiến Khải
 153. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/2015 Một Đan Sĩ
 154. Giáo Hội: Bí Tích của Hi Vọng + GM Phêrô Nguyễn Văn Viên
 155. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh đáp ứng đối với biến cố Chúa Kitô Vũ Văn An
 156. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/2015 Một Đan Sĩ
 157. Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 158. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: các khía cạnh thần học khác Vũ Văn An
 159. Tìm hiểu Tin Mừng của Thánh Luca: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 160. Tìm hiểu Tin Mừng thứ ba: Khía cạnh thần học Vũ Văn An
 161. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Niên biểu và các nguồn Vũ Văn An
 162. Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm Vũ Văn An
 163. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/2015 Một Đan Sĩ
 164. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/14 Một Đan Sĩ
 165. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/14 Một Đan Sĩ
 166. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/14 Một Đan Sĩ
 167. Tóm lược Thần Học Thân Xác theo Đức Gioan Phalô II Lm Mai Đức Vinh
 168. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/14 Một Đan Sĩ
 169. Linh đạo hôn phối : Bí tích Thánh Thể , mầu nhiệm hôn nhân AC Vũ Khiêm Đào
 170. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 171. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 172. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 173. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 174. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 175. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 176. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 177. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 178. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 179. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 180. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 181. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 182. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 183. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 184. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 185. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 186. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 187. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 188. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 189. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 190. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 191. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 192. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 193. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 194. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 195. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 196. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 197. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 198. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 199. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 200. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 201. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 202. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 203. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 204. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 205. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 206. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 207. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 208. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 209. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 210. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 211. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 212. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 213. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 214. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 215. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 216. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 217. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 218. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 219. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 220. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 221. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 222. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 223. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 224. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 225. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 226. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 227. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 228. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 229. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 230. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 231. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 232. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 233. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 234. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 235. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 236. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 237. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 238. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 239. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 240. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 241. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 242. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 243. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 244. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 245. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 246. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 247. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 248. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 249. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 250. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 251. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 252. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 253. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 254. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 255. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 256. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 257. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 258. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 259. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 260. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 261. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 262. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 263. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 264. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 265. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 266. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 267. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 268. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 269. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 270. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 271. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 272. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 273. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 274. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 275. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 276. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 277. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 278. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 279. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 280. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 281. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 282. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 283. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 284. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 285. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 286. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 287. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 288. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 289. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 290. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 291. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 292. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 293. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 294. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 295. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 296. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 297. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 298. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 299. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 300. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi

Mục Lục »