Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Thần Học Tu Đức

 1. Sứ Điệp của Đức Thánh Phanxicô gửi Đại Hội về Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình của Châu Mỹ La Tinh 2014 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 2. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Giao Ước Mới và Dân Mới Phaolô Phạm Xuân Khôi
 3. Một tu huynh Dòng Tên được nhận huy chương Carl Sagan từ Hiệp hội Thiên Văn học Hoa Kỳ Chỉnh Trần, SJ
 4. Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh Nt Minh Thùy, OP
 5. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/14 Một Đan Sĩ
 6. Nguyên văn tài liệu “Cảm Thức Đức Tin Trong Đời Sống Giáo Hội” Vũ Văn An
 7. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/14 Một Đan Sĩ
 8. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/14 Một Đan Sĩ
 9. Hành động thống hối? Lm Stêphanô Huỳnh Trụ
 10. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Ơn Sức Mạnh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 11. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/14 Một Đan Sĩ
 12. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Thần học thân xác và linh đạo hôn phối Lm Mai Đức Vinh
 13. Xin ơn nhận ra ơn gọi cho đời mình Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 14. Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Linh Tiến Khải
 15. Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ trọng Sr. Minh Thùy
 16. Tính chất bất khả thấu triệt của hữu thể Lm Nguyễn Hữu Thy
 17. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/14 Một Đan Sĩ
 18. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/14 Một Đan Sĩ
 19. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/14 Một Đan Sĩ
 20. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48 Lm Trần Đức Anh, OP
 21. Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng Linh Tiến Khải
 22. Các bí tích và nền thần học bí tích Linh Tiến Khải
 23. Tương lai của các bí tích Linh Tiến Khải
 24. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/14 Một Đan Sĩ
 25. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1.1.2014 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 26. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 27. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng V Phaolô Phạm Xuân Khôi
 28. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Sự Sống Lại của Chúng Ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 29. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – II Phaolô Phạm Xuân Khôi
 30. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 31. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/13 Một Đan Sĩ
 32. Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Của Tin Mừng – I Phaolô Phạm Xuân Khôi
 33. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/13 Một Đan Sĩ
 34. Bí tích hòa giải Linh Tiến Khải
 35. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (3) Lm Nguyễn Hữu Thy
 36. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán (2) Lm Nguyễn Hữu Thy
 37. Hôn nhân không bao giờ là một cuộc sống nhàm chán Lm Nguyễn Hữu Thy
 38. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/13 Một Đan Sĩ
 39. Việc công bố đền tội công khai trong lịch sử sám hối Linh Tiến Khải
 40. ĐTC nói với Giới Trẻ: Làm ơn đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ buôn bán sự chết! Phaolô Phạm Xuân Khôi
 41. Sám hối hoán cải trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 42. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/13 Một Đan Sĩ
 43. Chiều kích hy vọng của sự tự do Linh Tiến Khải
 44. Sự lựa chọn nền tảng và sự lựa chọn chủ quan Linh Tiến Khải
 45. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/13 Một Đan Sĩ
 46. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/13 Một Đan Sĩ
 47. Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu Linh Tiến Khải
 48. Đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và kitô về tội trên bình diện luân lý Linh Tiến Khải
 49. Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi Linh Tiến Khải
 50. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Đức Tin là gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 51. Hãy Mở Cánh Cửa Đức Tin – Thoát Ly Hoang Địa Tâm Linh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 52. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 53. Người tôi tớ khổ đau là Con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 54. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 6/13 Một Đan Sĩ
 55. Người tôi tớ khổ đau của Giavê Thiên Chúa, Đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian Linh Tiến Khải
 56. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông Phaolô Phạm Xuân Khôi
 57. Tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ Linh Tiến Khải
 58. Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần Nói Gì với Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 59. Cảm thức tội lỗi Lm Nguyễn Hữu Thy
 60. Tại sao dang tay khi cầu nguyện? Trầm Thiên Thu
 61. Tội lỗi trong lịch sử của dân Israel Linh Tiến Khải
 62. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 5/13 Một Đan Sĩ
 63. Hình ảnh Thánh Cả Giuse qua các thời đại Lm Nguyễn Hữu Thy
 64. Thông điệp Mense Maio của ĐGH Phaolô VI về việc cầu nguyện trong Tháng Năm cho sự duy trì nền hoà bình FX Trần Kim Ngọc, OP
 65. Tội lỗi trong suy tư của Thánh Kinh Linh Tiến Khải
 66. Suy tư tâm lý - xã hội về tội lỗi của con người Linh Tiến Khải
 67. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2013 Lm Phan Du Sinh
 68. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Nguyễn Minh Triệu, SJ
 69. Xông hương trong Thánh lễ Lm Giuse Thiện Tĩnh
 70. Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô: Ý Nghĩa Cứu Độ của Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 71. Cuộc khủng hoảng ý niệm về tội lỗi và Bí tích Hòa Giải Linh Tiến Khải
 72. Linh mục đồng hành với Dân Chúa + Gm Giuse Võ Đức Minh
 73. Đức Phanxicô và Phép Thánh Thể Vũ Văn An
 74. ĐTC Phanxicô: Đức Tin vào Biến Cố Phục Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 75. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/13 Một Đan Sĩ
 76. Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 77. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (II) Lm Nguyễn Hữu Thy
 78. Tinh thần nghèo khó Phanxicô (I) Lm Nguyễn Hữu Thy
 79. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Mùa Chay… Phaolô Phạm Xuân Khôi
 80. Các hiệu quả của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân Linh Tiến Khải
 81. Việc xức dầu trong truyền thống kinh thánh Linh Tiến Khải
 82. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất Phaolô Phạm Xuân Khôi
 83. Sứ Điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Phaolô Phạm Xuân Khôi
 84. Bí tích xức dầu bệnh nhân Linh Tiến Khải
 85. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Phaolô Phạm Xuân Khôi
 86. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/13 Một Đan Sĩ
 87. Chức linh mục thừa tác Linh Tiến Khải
 88. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin của Ông Abraham Phaolô Phạm Xuân Khôi
 89. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Học để Thấy Thánh Nhan Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 90. Cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Linh Tiến Khải
 91. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Mầu Nhiệm Nhập Thể Phaolô Phạm Xuân Khôi
 92. Chức tư tế chung của mọi Kitô hữu Linh Tiến Khải
 93. Cộng đồng công giáo Việt Nam không ngừng bị sách nhiễu Minh Anh
 94. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Căn Tính của Chúa Giêsu Phaolô Phạm Xuân Khôi
 95. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013 Lm Trần Đức Anh, OP
 96. Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ Linh Tiến Khải
 97. Linh đạo hôn nhân: tính dục và sự thân mật trong hôn nhân Vũ Văn An
 98. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 1/13 Một Đan Sĩ
 99. Nền tảng gia đình và hôn nhân luôn bền vững Lm Nguyễn Hữu Thy
 100. Sứ điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng ĐÔ Nguyễn Quang Sách
 101. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết (2) Vũ Văn An
 102. Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 JB Đặng Minh An
 103. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 104. Linh đạo hôn nhân: Ý nghĩa của cam kết Vũ Văn An
 105. Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi (4) Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 106. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Những Giai Đoạn Mặc Khải Phaolô Phạm Xuân Khôi
 107. Lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế Linh Tiến Khải
 108. Toàn Văn Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 109. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger (2) Vũ Văn An
 110. Vatican II và giáo hội học của Joseph Ratzinger Vũ Văn An
 111. Bài Giáo Lý VIII của ĐTC Bênêđictô XVI: Thiên Chúa Măc Khải “Kế Hoạch Yêu Thương Nhân Lành” Phaolô Phạm Xuân Khôi
 112. Chức tư tế trong Thánh Kinh Tân Ước Linh Tiến Khải
 113. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” (2) Vũ Văn An
 114. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong thời đại chúng ta Phaolô Phạm Xuân Khôi
 115. Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI: Làm thế nào để nói về Thiên Chúa trong Thời Đại Chúng Ta? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 116. Ý nghĩa thần học của “Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần” Vũ Văn An
 117. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/12 Một Đan Sĩ
 118. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy
 119. Pakistan và nền thần học ngữ cảnh Vũ Văn An
 120. Bài Giáo Lý của ĐTC về Năm Đức Tin: Tính Hợp Lý của Đức Tin vào Thiên Chúa Phaolô Phạm Xuân Khôi
 121. Cấu trúc phụng tự của các tư tế thời Cựu Ước Linh Tiến Khải
 122. Các tư tế và nhiệm vụ chúc lành cho dân và canh giữ Đền Thánh Chúa Linh Tiến Khải
 123. Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ - Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 Nguyễn Minh Triệu, SJ
 124. 5 bài học quan trọng của đời người Mai Vy
 125. Đức Tin của Giáo Hội là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Bùi Hữu Thư
 126. Bài Giáo Lý III của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Bản Tính Hội Thánh của Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 127. Nguyên văn Sứ điệp Thượng HĐGM thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Lm Trần Đức Anh, OP
 128. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn Nguyễn Minh Triệu, SJ
 129. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/12 Một Đan Sĩ
 130. Các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức Linh Tiến Khải
 131. Bài Giáo Lý II của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin: Đức Tin Là Gì? Phaolô Phạm Xuân Khôi
 132. Đức Thánh Cha Benedict XVI: Đức Tin là gì? Bùi Hữu Thư
 133. Hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 134. Bài Giáo Lý I của ĐTC Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin Phaolô Phạm Xuân Khôi
 135. ĐHY Mauro Piacenza: Thách Đố của Tình yêu, của chân lý và của bình an Lm Nguyễn Đức Thắng
 136. Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 137. Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội theo chương 5 sách Lêvi Linh Tiến Khải
 138. Bài Giáo Lý của ĐTC: Bản Chất Hội Thánh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 139. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/12 Một Đan Sĩ
 140. Bài Giáo Lý của ĐTC: Phụng Vụ là Trường Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 141. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc dâng các lễ tạ tội Linh Tiến Khải
 142. Giáo Huấn Công Giáo về Tính Dục (hết) Vũ Văn An
 143. Nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 144. Phong cách Vatican II Vũ Văn An
 145. Nội dung Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông” Lm Trần Đức Anh, OP
 146. Giáo huấn Công Giáo về Tính dục (4) Vũ Văn An
 147. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời Cầu Nguyện trong Phần Thứ Nhì của Sách Khải Huyền Phaolô Phạm Xuân Khôi
 148. Các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 149. Tài liệu chuẩn bị cho Năm Đức Tin + HY GB Phạm Minh Mẫn
 150. Giáo huấn Công Giáo về tính dục (3) Vũ Văn An
 151. Giáo huấn Công Giáo về tính dục Vũ Văn An
 152. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/12 Một Đan Sĩ
 153. Tên gọi tư tế trong tiếng Do thái và nhiệm vụ của các tư tế Linh Tiến Khải
 154. Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu Lm Nguyễn Hữu Thy
 155. Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel Linh Tiến Khải
 156. Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 157. Mục vụ gia đình Linh Tiến Khải
 158. Các bà góa trong giáo huấn mục vụ gia đình của thánh Phaolô Linh Tiến Khải
 159. Nền tu đức của các linh mục giáo phận Lm Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
 160. Những sự thật về tình yêu và hôn nhân Lm Nguyễn Hữu Thy
 161. Chúa Giêsu và Mười Điều Răn Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 162. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về Phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticăng II và Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium Linh Tiến Khải
 163. Bí tích truyền chức Linh Mục. Nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước Linh Tiến Khải
 164. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/12 Một Đan Sĩ
 165. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (4) Vũ Văn An
 166. Tóm lược nội dung Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” Lm FX Tiến-Dâng, AA
 167. Giới thiệu Tự sắc Năm Đức Tin + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 168. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (3) Vũ Văn An
 169. Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính
 170. Diễm Ca và tình yêu nhân bản (2) Vũ Văn An
 171. Hôn nhân Công Giáo: Các bế tắc và hướng giải quyết Lm Nguyễn Hữu Thy
 172. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê Phaolô Phạm Xuân Khôi
 173. Diễm Ca và tình yêu nhân bản Vũ Văn An
 174. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 07/12 Một Đan Sĩ
 175. Suy tư về Bí tích Hôn Nhân Kitô giáo Lm Nguyễn Hữu Thy
 176. Bài giáo lý của ĐTC về cầu nguyện: Di chúc thiêng liêng của thánh Phaolô Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
 177. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (16) Vũ Văn An
 178. Sự phân biệt cần thiết giữa các thần khí Lm Nguyễn Hữu Thy
 179. Bài Giáo Lý của ĐTC: Chiêm Niệm và Sức Mạnh của Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 180. Phát huy nội lực của Thánh Thể trong đời sống Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
 181. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bí tích Thánh Thể Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
 182. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (12) Vũ Văn An
 183. Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Bảo Trợ Các Gia Đình! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 184. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (11) Vũ Văn An
 185. Huấn Từ của ĐTC trong Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 2012 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 186. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh (8) Vũ Văn An
 187. ĐTC Bênêđictô XVI: Sự hiện hữu của Giáo Hội Công Giáo đồng nghĩa với sự hiện Hữu của Đức Maria Lm Dominik O.C
 188. Bài Giáo Lý của ĐTC: Lời “Có” của Thiên Chúa và “Amen” của chúng Ta trong Cầu Nguyện Phaolô Phạm Xuân Khôi
 189. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 06/12 Một Đan Sĩ
 190. ĐTC: Chúng Ta Không Được Phép để cho Mình bị Thắng Vượt bởi những Đau Khổ và Khó Khăn Phaolô Phạm Xuân Khôi
 191. Công bố Văn kiện của Bộ giáo lý đức tin về việc thẩm định các vụ hiện ra Lm Trần Đức Anh, OP
 192. Tính Duy Nhất và Phổ Quát của Đức Kitô và Hội Thánh trong công trình Cứu Độ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 193. Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh Vũ Văn An
 194. Khảo luận “Về Tình Yêu” của Thánh Bernard Thành Clairvaux (hết) Vũ Văn An
 195. Thánh Lễ Thêm sức và Rước kiệu Đức Mẹ Thiên Chúa bị lôi cuốn từ sự khiêm cung của Đức Maria Lm Dominik, O.C
 196. 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 05/12 Một Đan Sĩ
 197. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch Lm Trần Đức Anh, OP
 198. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi Lm Trần Đức Anh, OP
 199. Khảo luận “Về Tình Yêu Chúa” của Thánh Bernard thành Clairvaux Vũ Văn An
 200. Sứ điệp ĐTC Ngày Ơn Gọi 20012: Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa Tý Linh

Mục Lục »