Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Suy Niệm

 1. Sức mạnh hoán cải chữa lành của Kinh Mân Côi Lm Đan Vinh
 2. Để vợ chồng giữ được luật “Bất khả phân ly” của Chúa Lm Đan Vinh
 3. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 4. Thượng hội đồng, đường Emmau, và 4 bài học Đức Mẹ dạy người trẻ Vũ Văn An
 5. Hãy Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 6. Giải đáp phụng vụ: Linh mục được phép từ chối cho rước lễ trên tay không? Nguyễn Trọng Đa
 7. Thánh Franziscus, người yêu mến thiên nhiên Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 8. Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 9. Đức Thánh Cha: Thiên thần hộ thủ, cánh cửa hàng ngày đưa ta đến siêu việt Trần Đỉnh, SJ
 10. Tên Con Đã Được Viết Trên Trời Lm Trương Đình Hiền
 11. “Sao Anh Siêng Lần Chuỗi” Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 12. Gia đình thánh Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 13. ĐTC Phanxicô: Mở lòng để đón nhận điều bất ngờ đến từ Thiên Chúa Ngọc Yến
 14. Tình Yêu Chính Là Sứ Vụ Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 15. CN 26 TN B : Chặt hai tay…, ba cách hiểu Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 16. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 17. Tránh óc bè phái và hãy ứng xử bao dung Lm Đan Vinh
 18. Chúa Nhật XXVI Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 19. Đừng bao giờ là cớ vấp phạm Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 20. Tin Mừng dữ dội Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 21. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại quảng trường Tự do ở thủ đô Tallin của Estonia JB Đặng Minh An
 22. Giải đáp phụng vụ: Thừa tác viên ngoại thường được phép lấy và cất Bánh Thánh vào Nhà tạm không? Nguyễn Trọng Đa
 23. Nạn Độc Quyền (CN26B) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 24. Ảnh Hưởng Gương Xấu Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 25. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô chiều Thứ Hai 24 tháng 9 tại Đền Thánh Đức Mẹ Agnola, Latvia JB Đặng Minh An
 26. Diễn văn của Đức Thánh Cha tại đền thờ Đức Mẹ của Lòng thương xót tại Vilnius, Lithuania Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
 27. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại công viên Santakos ở thành phố Kaunas, Lithuania Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
 28. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô sáng Chúa Nhật 23 tháng 9 tại thành phố Kaunas, Lithuania JB Đặng Minh An
 29. Diễn từ của Đức Thánh Cha với giới trẻ Lithuania JB Đặng Minh An
 30. Chúa Nhật 25 TN B: Ra đường…, về nhà… Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 31. Ở đâu có ghen tỵ, ở đó đủ thứ tệ đoan! Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 32. Lý tưởng phục vụ Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 33. Cùng một chữ ganh! Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 34. Thân phận của Thiên Chúa làm người Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 35. Xin cha tha cho họ vì họ lầm… Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 36. Đức Thánh Cha: Hãy luôn nhớ nơi chúng ta được chọn Trần Đỉnh, SJ
 37. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15-9: Ai Sầu Hơn Ai? Sơn Ca Linh
 38. Chúa Nhật 24 TN B: Đường yêu thương Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 39. Đức Thánh Cha: Thập giá dạy ta đừng sợ thất bại, vì có chiến thắng ở đó Trần Đỉnh, SJ
 40. Từ bỏ mình và vác Thập giá mình mà theo Chúa Lm Đan Vinh
 41. Chốn trở về bình yên + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 42. Chúa Nhật XXIV Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 43. Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Đây Là Cây Thánh Giá Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 44. Lễ suy tôn Thánh Giá: Thánh Giá nào em mang Sơn Ca Linh
 45. CN 24B: Có mấy thứ thập giá? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 46. Con Người Ngày Nay Nói Đức Giê-su là ai? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 47. Đức Thánh Cha: Lòng thương xót là kiểu sống của người Ki-tô hữu Trần Đỉnh, SJ
 48. Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 49. Nhận biết Chúa Kitô Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 50. Dẫn nhập vào văn chương tiên tri, kỳ 4 Linh Tiến Khải
 51. ĐTC Phanxicô: Thứ nô lệ tồi tệ nhất chính là nô lệ cái tôi của mình Linh Tiến Khải
 52. Giải đáp phụng vụ: Cách thay đổi bài đọc trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Nói thêm về lễ nhớ Mẹ Hội Thánh Nguyễn Trọng Đa
 53. Thầy là ai? Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 54. Ơn gọi hay con đường của người môn đệ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 55. ĐTC Phanxicô: Cái mới của Tin mừng là biến đổi toàn thể con người chúng ta Hồng Thủy
 56. ĐTC Phanxicô: “Ép-pha-tha” – Mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em Hồng Thủy
 57. Vai trò của tình yêu và tính dục Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 58. Ra Đi Từ “Ngày Sinh Của Mẹ” Lm Giuse Trương Đình Hiền
 59. Sinh Nhật Đức Mẹ: Quà mừng sinh nhật Đức Mẹ của bà mẹ buôn gánh bán bưng Sơn Ca Linh
 60. CN 23 TN B: Có 3 thứ điếc Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 61. Chúa Nhật XXIII Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 62. Épphatha - Hãy mở ra! CN23B Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 63. Chúa Nhật XXIII TN B: Hãy Mở Ra Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 64. Đức Thánh Cha: Hãy lên án chính mình, đừng lên án người khác Trần Đỉnh, SJ
 65. Ép-pha-tha: Xin mở tai mở miệng và mở lòng trí con Lm Đan Vinh
 66. Bệnh câm điếc thời đại Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 67. Ôi! Đẹp Thay Bao Việc Chúa Làm Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 68. Người Làm Mọi Sự Tốt Đẹp Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 69. Hãy mở ra CN23B Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 70. Giải đáp phụng vụ: Ai được hưởng nghi thức làm phép dành cho các Dòng tu? Nguyễn Trọng Đa
 71. Hãy sống chân thật Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 72. Hành động không được ô nhiễm bởi đạo đức giả, tinh thần thế tục Ngọc Yến
 73. Chúa Nhật 22 B TN: Sạch – Dơ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 74. Căn cước của dân Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 75. Lề luật và thái độ giữ luật Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 76. Đừng Thêm Thắt và cũng Đừng Nhập Nhằng Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 77. Thiện căn hệ tại lòng ta Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 78. Chúa Nhật XXII Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 79. Cao cả và bi đát Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 80. Giải đáp một số vấn đề phụng vụ Nguyễn Trọng Đa
 81. Lề Luật Là Dấu Chỉ Tình Yêu Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 82. Giữ Luật với lòng mến Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 83. Thế nào là một người có lòng đạo đức thực sự ? Lm Đan Vinh
 84. Thánh Nữ Monica Trần Mỹ Duyệt
 85. Thánh Augustinus và con đường trở lại Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 86. Bài Giảng Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Các Gia Đình tại Dublin, Ái Nhĩ Lan của Đức Phanxicô Vũ Văn An
 87. Diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock JB Đặng Minh An
 88. Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Dân Chúa Thành Thi
 89. Video: Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với 350 cặp vợ chồng trẻ tại nhà thờ Đức Bà Dublin VietCatholic
 90. Diễn Văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các cặp vợ chồng tại Nhà Thờ Đồng Chánh Tòa Dublin Vũ Văn An
 91. Diễn từ của Đức Thánh Cha trong Đêm Canh Thức Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới JB Đặng Minh An
 92. Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Dublin JB Đặng Minh An
 93. Chọn Lựa CN21B Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 94. Chọn lựa: Một hành vi không dễ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 95. Batholomeus, vị Tông đồ chất phác trung thành Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 96. Chúa Nhật XXI Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 97. Chọn tin và sống theo Lời Chúa về Bí Tích Thánh Thể Lm Đan Vinh
 98. Giải đáp phụng vụ: Khi hết Bánh thánh, linh mục có thể Truyền phép thêm được không? Nguyễn Trọng Đa
 99. ĐTC Phanxicô: Đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 100. Lời Chúa là Thần Khí và sự sống Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 101. Lòng trung thành Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 102. Lời Ban Sự Sống Đời Đời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 103. Lời Chúa là Lời Hằng Sống Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 104. Toàn văn thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi toàn thể dân Chúa JB Đặng Minh An
 105. Bánh Lời Chúa CN21B Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 106. Để có sự sống đời đời Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 107. Lòng Thương Xót Chúa Ở Đâu? Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng
 108. Đón Nhận Thánh Thể Để Nên Giống Chúa Lm Đan Vinh
 109. CN 20B: Của ăn mà ai cũng thoả mãn Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 110. Chúa Cho Con Tất Cả Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 111. Mầu Nhiệm Đức Tin Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 112. Thánh Thể, nhiệm tích vô cùng cao quý! Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 113. Chúa Nhật XX Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 114. Maria Mẹ Đầy Ơn Phúc Lm Nguyễn Văn Độ
 115. Mẹ muốn chúng ta đạt tới cõi phúc trên trời Lm Nguyễn Văn Độ
 116. Hãy lo tìm kiếm Đức Khôn Ngoan Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 117. ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria hồn xác lên trời nhắc chúng ta phục vụ Chúa và Giáo Hội bằng cả con người Linh Tiến Khải
 118. CN 20 B: Bánh Thánh Thể Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 119. Chút cảm nhận về ngày lễ Mẹ Lên Trời Sơn Ca Linh
 120. Đức Mẹ Maria được đưa về trời Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 121. Giải đáp phụng vụ: Vai trò tháp tùng của thầy phó tế lúc xông hương là như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 122. Đón nhận Thánh Thể để nên giống Chúa Lm Đan Vinh
 123. Mẹ về Trời, niềm hy vọng của chúng ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 124. Hoa thơm quả ngọt của trái đất được đưa về Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 125. Đức Mẹ Lên Trời Lm Jude Siciliano, OP
 126. Maria diễm phúc hơn mọi người nữ Lm Đan Vinh
 127. Chúa Nhật 19B TN: Hai thứ của ăn khi đi đường Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 128. Đừng xem thường nhau Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 129. Cửa sổ và cái gương soi Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 130. Chúa Nhật XIX Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 131. Nguồn Trợ Lực Đời Ta Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 132. Hướng dẫn Hành Hương Đất Thánh: Nhà thờ kính Đức Mẹ Hòm Bia Giao Ước tại Kyriat Yearim Lm Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ
 133. Thánh Thể : Man Na mới trên đường về quê trời Lm Đan Vinh
 134. Thánh Thể, nguồn mạch sự sống đời đời Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 135. ĐTC Phanxicô: Các ngẫu tượng luôn luôn nô lệ hóa con người Linh Tiến Khải
 136. Bánh hằng sống Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 137. Dominicus (Đaminh), vị Thánh truyền giáo Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 138. Sẽ Trường Sinh Nếu Ăn Bánh Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 139. Hãy đến với Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 140. Giải đáp phụng vụ: Bàn thờ, sự cung hiến bàn thờ, các thánh tích Nguyễn Trọng Đa
 141. ĐTC Phanxicô: Tin Chúa và làm các việc của Chúa Hồng Thủy
 142. Nicaragua rút khỏi việc tổ chức các sự kiện WYD vì những hỗn loạn chính trị Giuse Thẩm Nguyễn
 143. Chúa Nhật 18 B: Hai của ăn mả một hạnh phúc Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 144. Con Người Tìm Chúa Vì Điều Gì? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 145. “…Lông chưa đen nhưng lòng không còn trắng” Lm Minh Anh
 146. Thánh Gioan Maria Vianney và Tòa Giải Tội Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 147. Vì Của Ăn Tồn Tại Đến Muôn Đời Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 148. Chúa Kitô, Manna Mới Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 149. Bánh ban sự sống đời đời là Chúa Giêsu Lm Đan Vinh
 150. Chúa Nhật XVIII Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 151. Ý cầu nguyện tháng 8: Gia đình là kho báu của nhân loại Linh Tiến Khải
 152. Thương thì cho bánh cho lời Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 153. Điều không thể thành điều có thể Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 154. Hãy làm như Chúa truyền dạy Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 155. Thế giới đang rất cần tình yêu chia sẻ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 156. Thánh Tông Đồ Jacobus Sơn Ca Linh
 157. Giải đáp phụng vụ: Xử lý Bánh thánh đã tiêu thụ một phần như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 158. Chia sẻ tấm bánh tình người Lm Đan Vinh
 159. ĐTC Phanxicô: không có Chúa Kitô, không có định hướng Ngọc Yến
 160. Tập tục nếp sống hành hương Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 161. Chúa Nhật 16 B: 4 cảnh, 2 hồi và 3 chữ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 162. Hai điều chính yếu cho sứ vụ tông đồ Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 163. Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 164. Một Chủ Đề Luôn Có Tính Thời Sự: Mục Tử Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 165. Chạnh lòng thương xót và quên mình phục vụ Lm Đan Vinh
 166. Tình mục tử ấp ủ đoàn chiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 167. Hãy nghỉ ngơi bên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 168. Giải đáp phụng vụ: Thánh thi Te Deum -Lạy Thiên Chúa- được sử dụng như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 169. Lời khuyên thiết thực Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 170. Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN: Chút cảm nhận từ con số 30 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 171. Vinh dự và trách nhiệm của mục tử Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 172. ĐTC Phanxicô: Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Đức Giêsu và ra đi với một phương tiện khó nghèo Ngọc Yến
 173. Cho một giai đoạn mới của truyền giáo Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 174. CN 15B TN: Sai 2 Người Một Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 175. Chân Dung Người Được Sai Đi (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 176. Về bên Mẹ La Vang (2) Lm Trăng Thập Tự
 177. Nét Đẹp Thanh Thoát Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 178. Chúa Nhật XV Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 179. Chứng Nhân Giá Trị Hơn Thầy Dạy Lm Đan Vinh
 180. Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 181. Đẹp thay sứ mạng Chúa sai đi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 182. Giải đáp phụng vụ: Có quy chề cho các thừa tác viên ngoại thường không? Nguyễn Trọng Đa
 183. Gọi và sai đi Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 184. Vì sao Chúa Giêsu không được đón tiếp tại quê hương? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 185. Đừng xem thường nhau Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 186. Vì họ không tin Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 187. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân Lm Trần Đức Anh, OP
 188. Phải tránh óc thành kiến để được ơn cứu độ Lm Đan Vinh
 189. Chúa Nhật XIV Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 190. Họ cứng lòng khiến Chúa ngạc nhiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 191. Hãy rao giảng Tin Mừng, dù gặp điều bất lợi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 192. Nhân Vụ Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu bị lệ thuộc vào Cộng Sản Trung Quốc từ bao giờ? Tại sao? Phạm Cao Dương
 193. Giải đáp phụng vụ: Tìm bài đọc 3 cho lễ kính trở thành lễ trọng ở đâu? Nguyễn Trọng Đa
 194. Hãy là môn đệ Đức Ki-tô + GM GB Bùi Tuần
 195. Tin tưởng nơi Chúa Giêsu để được chữa lành Linh Tiến Khải
 196. Để Thế Giới Chạm Bàn Tay Của Chúa Sơn Ca Linh
 197. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 29/06/2018 JB Đặng Minh An
 198. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong nghi thức tấn phong 14 tân Hồng Y JB Đặng Minh An
 199. Thánh Phêrô, vị Giáo hoàng tiên khởi Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 200. Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô: Cuộc Đua Hai Chàng “Hiệp Sĩ” Sơn Ca Linh
 201. Chúa Nhật XIII Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 202. Tín thác vào tình thương Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 203. Đức tin và đức mến là điều kiện để làm tông đồ Lm Đan Vinh
 204. Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong công nghị phong 14 Hồng y Hồng Thủy
 205. Chúa là Sự Sống: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIII – B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 206. Thực thi các giới răn là sống kinh nghiệm tương quan các nhân với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 207. Hãy Bám Vào Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 208. Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 209. Tông Đồ Của Tình Yêu Và Lòng Mến Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 210. Giải đáp phụng vụ: Nhà thờ giáo xứ và nhà thờ Dòng tu có sự phân biệt không? Nguyễn Trọng Đa
 211. Lòng tin và phép lạ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 212. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 5 : Mở Lối Cho Người Ta Tự Khám Phá Lm Trăng Thập Tự
 213. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 4 : Vượt Thắng Những Cám Dỗ Làm Điều Tốt Lm Trăng Thập Tự
 214. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 3 : Hai Thủ Phạm Khiến Mùa Thất Thu Lm Trăng Thập Tự
 215. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 2 : Đồng Thanh Tương Ứng Tự Bao Giờ Lm Trăng Thập Tự
 216. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 1: Thánh Hôm Nào Và Thánh Hôm Nay Lm Trăng Thập Tự
 217. Tin rằng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 218. Hai Cột Trụ Của Giáo hội Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 219. Hai chứng nhân lich sử tử đạo Phêrô và Phaolô Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 220. Trong mỗi con người, có dấu ấn của Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống Hồng Thủy
 221. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Ta nhớ mãi “Tấm Áo Lông Lạc Đà” ngày đó Sơn Ca Linh
 222. Tên của một người Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 223. Ơn Gọi Ngôn Sứ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 224. Cách thức xử lý cuả Giáo hội trước trái bom lạm dụng tình dục cuả Hồng Y McCarrick? Trần Mạnh Trác
 225. Quyền uy trên thiên nhiên Lm Đan Vinh
 226. Chúa Nhật XII Thường Niên - Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô Lm Jude Siciliano
 227. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 228. Con Cái là hồng ân Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 229. Tại sao thánh Gioan được mừng ngày sinh ? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 230. Bài giảng thánh lễ tại Palexpo của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Thụy Sĩ ngày 21/06/2018 JB Đặng Minh An
 231. Sứ Vụ Tiền Hô hôm nay Lm Đan Vinh
 232. Thánh Gioan Baotixita và ơn sám hối + GM GB Bùi Tuần
 233. Thiên Chúa ban Mười Lời vì Ngài muốn đối thoại với chúng ta Linh Tiến Khải
 234. Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (3) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 235. Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan: Nghĩ Về Ơn Gọi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 236. Bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh 117 Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam Đô Vinhsơn Trần Ngọc Thụ
 237. Giải đáp phụng vụ: Giảng đài quay về hướng nào? Nguyễn Trọng Đa
 238. Sinh Nhật kỳ diệu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 239. Sức mạnh nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 240. Sức sống của Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 241. Chúa Nhật XI Thường Niên Lm Jude Siciliano, OP
 242. Thay đổi nhờ lời cô giáo Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 243. Ngày của Cha Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 244. Để Nuớc Trời Tăng Trưởng Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 245. Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 246. Ước mong sống tràn đầy hạnh phúc Linh Tiến Khải
 247. Hạt Giống Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 248. Giải đáp phụng vụ: Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh là được ưu tiên hơn một lễ kính không? Nguyễn Trọng Đa
 249. Người loan báo Tin mừng không phải nhà kinh doanh hay người tìm địa vị Hồng Thủy
 250. Trái Tim Thiên Chúa Rung Động Vì Yêu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 251. Giải đáp phụng vụ: Các phó tế được xông hương riêng không? Nguyễn Trọng Đa
 252. Gia Đình Đích Thực Của Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 253. Người thân đích thực của Chúa Giê-su Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 254. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa 3/6/2018 JB Đặng Minh An
 255. ĐTC Phanxicô: Thánh Thể giữ chỗ trước cho chúng ta trên Thiên đàng Lm Trần Đức Anh, OP
 256. Cầu cho các mạng xã hội tạo thuận tiên cho tình liên đới và tôn trong tha nhân Linh Tiến Khải
 257. Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là trường dậy sống yêu thương cụ thể Linh Tiến Khải
 258. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 259. Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức : Bí Tích Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần Phaolô Phạm Xuân Khôi
 260. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Mầu nhiệm hiệp thông Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 261. ĐTC Phanxicô: Ma quỷ hủy diệt phẩm giá, gây nên đói khát và nô lệ Hồng Thủy
 262. Tình Chúa Tình Người (2) Lm Đan Vinh
 263. Hiệp Thông Với Chúa Để Cảm Thông Với Tha Nhân Lm Đan Vinh
 264. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô -B Lm Jude Siciliano, OP
 265. Linh mục trọn đời và trọn vẹn cuộc đời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 266. Ecce panis angelorum - Này đây bánh của các thiên thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 267. Bánh Rượu Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 268. Bánh rượu Menkixêđê –Rượu Bánh Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 269. Này là Mình Ta. Này là Máu Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 270. Hiến lễ tình yêu (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 271. Mẹ Thánh Du Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 272. Tấm Bánh Của Mẹ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 273. Bí Tích Thêm sức ban cho tín hữu các ơn của Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 274. Dự Tiệc Chiên Thiên Chúa Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 275. Giải đáp phụng vụ: Liệu cử hành Thánh lễ Chúa Nhật vào thứ Sáu được không? Nói thêm về hoa trên bàn thờ Nguyễn Trọng Đa
 276. Xây dựng hiệp nhất yêu thương + GM GB Bùi Tuần
 277. ĐTC Phanxicô: Khi gặp thử thách, hãy tiến bước trên đường thánh thiện Hồng Thủy
 278. Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Bí Tích Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi
 279. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 27-5-2018 Lm Trần Đức Anh, OP
 280. Một Thiên Chúa ba ngôi Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 281. Giao ước tình yêu! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 282. Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa Hồng Thủy
 283. Hiệp Thông Yêu Thương và Chia Sẻ Lm Đan Vinh
 284. Lễ Chúa Ba Ngôi - B Lm Jude Siciliano, OP
 285. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 286. Ba Ngôi, mầu nhiệm cả trong đạo Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 287. Ba Ngôi Nhưng Là Một Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 288. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần - B (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 289. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần- B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 290. Bi Tích Thêm sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần Linh Tiến Khải
 291. Lễ Chúa Ba Ngôi: Dấu Thánh Giá Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 292. Giải đáp phụng vụ: Khi nào linh mục bỏ đọc ‘Đây là Mầu nhiệm Đức tin’ ? Nguyễn Trọng Đa
 293. Sống phận làm con Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 294. Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 295. Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria Hồng Thủy
 296. Nhân ngày lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh: Duyên Nợ Của Một Lời Trăn Trối Sơn Ca Linh
 297. Chúa Thánh Thần là cội nguồn của sự thánh thiện Tứ Quyết, SJ
 298. Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại Tứ Quyết, SJ
 299. Thần Linh sáng tạo + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 300. Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi

Mục Lục »