Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Suy Niệm

 1. Vì Của Ăn Tồn Tại Đến Muôn Đời Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 2. Chúa Kitô, Manna Mới Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 3. Bánh ban sự sống đời đời là Chúa Giêsu Lm Đan Vinh
 4. Chúa Nhật XVIII Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 5. Ý cầu nguyện tháng 8: Gia đình là kho báu của nhân loại Linh Tiến Khải
 6. Điều không thể thành điều có thể Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 7. Hãy làm như Chúa truyền dạy Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 8. Thế giới đang rất cần tình yêu chia sẻ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 9. Thánh Tông Đồ Jacobus Sơn Ca Linh
 10. Giải đáp phụng vụ: Xử lý Bánh thánh đã tiêu thụ một phần như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 11. Chia sẻ tấm bánh tình người Lm Đan Vinh
 12. ĐTC Phanxicô: không có Chúa Kitô, không có định hướng Ngọc Yến
 13. Tập tục nếp sống hành hương Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 14. Chúa Nhật 16 B: 4 cảnh, 2 hồi và 3 chữ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 15. Hai điều chính yếu cho sứ vụ tông đồ Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 16. Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 17. Một Chủ Đề Luôn Có Tính Thời Sự: Mục Tử Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 18. Chạnh lòng thương xót và quên mình phục vụ Lm Đan Vinh
 19. Tình mục tử ấp ủ đoàn chiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 20. Hãy nghỉ ngơi bên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 21. Giải đáp phụng vụ: Thánh thi Te Deum -Lạy Thiên Chúa- được sử dụng như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 22. Lời khuyên thiết thực Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 23. Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN: Chút cảm nhận từ con số 30 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 24. Vinh dự và trách nhiệm của mục tử Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 25. ĐTC Phanxicô: Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Đức Giêsu và ra đi với một phương tiện khó nghèo Ngọc Yến
 26. Cho một giai đoạn mới của truyền giáo Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 27. CN 15B TN: Sai 2 Người Một Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 28. Chân Dung Người Được Sai Đi (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 29. Về bên Mẹ La Vang (2) Lm Trăng Thập Tự
 30. Nét Đẹp Thanh Thoát Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 31. Chúa Nhật XV Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 32. Chứng Nhân Giá Trị Hơn Thầy Dạy Lm Đan Vinh
 33. Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 34. Đẹp thay sứ mạng Chúa sai đi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 35. Giải đáp phụng vụ: Có quy chề cho các thừa tác viên ngoại thường không? Nguyễn Trọng Đa
 36. Gọi và sai đi Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 37. Vì sao Chúa Giêsu không được đón tiếp tại quê hương? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 38. Đừng xem thường nhau Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 39. Vì họ không tin Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 40. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân Lm Trần Đức Anh, OP
 41. Phải tránh óc thành kiến để được ơn cứu độ Lm Đan Vinh
 42. Chúa Nhật XIV Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 43. Họ cứng lòng khiến Chúa ngạc nhiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 44. Hãy rao giảng Tin Mừng, dù gặp điều bất lợi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 45. Nhân Vụ Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu bị lệ thuộc vào Cộng Sản Trung Quốc từ bao giờ? Tại sao? Phạm Cao Dương
 46. Giải đáp phụng vụ: Tìm bài đọc 3 cho lễ kính trở thành lễ trọng ở đâu? Nguyễn Trọng Đa
 47. Hãy là môn đệ Đức Ki-tô + GM GB Bùi Tuần
 48. Tin tưởng nơi Chúa Giêsu để được chữa lành Linh Tiến Khải
 49. Để Thế Giới Chạm Bàn Tay Của Chúa Sơn Ca Linh
 50. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 29/06/2018 JB Đặng Minh An
 51. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong nghi thức tấn phong 14 tân Hồng Y JB Đặng Minh An
 52. Thánh Phêrô, vị Giáo hoàng tiên khởi Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 53. Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô: Cuộc Đua Hai Chàng “Hiệp Sĩ” Sơn Ca Linh
 54. Chúa Nhật XIII Thường Niên -B Lm Jude Siciliano, OP
 55. Tín thác vào tình thương Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 56. Đức tin và đức mến là điều kiện để làm tông đồ Lm Đan Vinh
 57. Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong công nghị phong 14 Hồng y Hồng Thủy
 58. Chúa là Sự Sống: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIII – B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 59. Thực thi các giới răn là sống kinh nghiệm tương quan các nhân với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 60. Hãy Bám Vào Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 61. Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 62. Tông Đồ Của Tình Yêu Và Lòng Mến Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 63. Giải đáp phụng vụ: Nhà thờ giáo xứ và nhà thờ Dòng tu có sự phân biệt không? Nguyễn Trọng Đa
 64. Lòng tin và phép lạ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 65. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 5 : Mở Lối Cho Người Ta Tự Khám Phá Lm Trăng Thập Tự
 66. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 4 : Vượt Thắng Những Cám Dỗ Làm Điều Tốt Lm Trăng Thập Tự
 67. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 3 : Hai Thủ Phạm Khiến Mùa Thất Thu Lm Trăng Thập Tự
 68. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 2 : Đồng Thanh Tương Ứng Tự Bao Giờ Lm Trăng Thập Tự
 69. Chia Sẻ Mừng Năm Thánh - Bài 1: Thánh Hôm Nào Và Thánh Hôm Nay Lm Trăng Thập Tự
 70. Tin rằng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 71. Hai Cột Trụ Của Giáo hội Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 72. Hai chứng nhân lich sử tử đạo Phêrô và Phaolô Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 73. Trong mỗi con người, có dấu ấn của Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống Hồng Thủy
 74. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Ta nhớ mãi “Tấm Áo Lông Lạc Đà” ngày đó Sơn Ca Linh
 75. Tên của một người Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 76. Ơn Gọi Ngôn Sứ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 77. Cách thức xử lý cuả Giáo hội trước trái bom lạm dụng tình dục cuả Hồng Y McCarrick? Trần Mạnh Trác
 78. Quyền uy trên thiên nhiên Lm Đan Vinh
 79. Chúa Nhật XII Thường Niên - Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô Lm Jude Siciliano
 80. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 81. Con Cái là hồng ân Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 82. Tại sao thánh Gioan được mừng ngày sinh ? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 83. Bài giảng thánh lễ tại Palexpo của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Thụy Sĩ ngày 21/06/2018 JB Đặng Minh An
 84. Sứ Vụ Tiền Hô hôm nay Lm Đan Vinh
 85. Thánh Gioan Baotixita và ơn sám hối + GM GB Bùi Tuần
 86. Thiên Chúa ban Mười Lời vì Ngài muốn đối thoại với chúng ta Linh Tiến Khải
 87. Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (3) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 88. Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan: Nghĩ Về Ơn Gọi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 89. Bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh 117 Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam Đô Vinhsơn Trần Ngọc Thụ
 90. Giải đáp phụng vụ: Giảng đài quay về hướng nào? Nguyễn Trọng Đa
 91. Sinh Nhật kỳ diệu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 92. Sức mạnh nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 93. Sức sống của Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 94. Chúa Nhật XI Thường Niên Lm Jude Siciliano, OP
 95. Thay đổi nhờ lời cô giáo Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 96. Ngày của Cha Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 97. Để Nuớc Trời Tăng Trưởng Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 98. Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 99. Ước mong sống tràn đầy hạnh phúc Linh Tiến Khải
 100. Hạt Giống Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 101. Giải đáp phụng vụ: Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh là được ưu tiên hơn một lễ kính không? Nguyễn Trọng Đa
 102. Người loan báo Tin mừng không phải nhà kinh doanh hay người tìm địa vị Hồng Thủy
 103. Trái Tim Thiên Chúa Rung Động Vì Yêu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 104. Giải đáp phụng vụ: Các phó tế được xông hương riêng không? Nguyễn Trọng Đa
 105. Gia Đình Đích Thực Của Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 106. Người thân đích thực của Chúa Giê-su Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 107. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa 3/6/2018 JB Đặng Minh An
 108. ĐTC Phanxicô: Thánh Thể giữ chỗ trước cho chúng ta trên Thiên đàng Lm Trần Đức Anh, OP
 109. Cầu cho các mạng xã hội tạo thuận tiên cho tình liên đới và tôn trong tha nhân Linh Tiến Khải
 110. Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là trường dậy sống yêu thương cụ thể Linh Tiến Khải
 111. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 112. Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức : Bí Tích Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần Phaolô Phạm Xuân Khôi
 113. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Mầu nhiệm hiệp thông Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 114. ĐTC Phanxicô: Ma quỷ hủy diệt phẩm giá, gây nên đói khát và nô lệ Hồng Thủy
 115. Tình Chúa Tình Người (2) Lm Đan Vinh
 116. Hiệp Thông Với Chúa Để Cảm Thông Với Tha Nhân Lm Đan Vinh
 117. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô -B Lm Jude Siciliano, OP
 118. Linh mục trọn đời và trọn vẹn cuộc đời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 119. Ecce panis angelorum - Này đây bánh của các thiên thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 120. Bánh Rượu Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 121. Bánh rượu Menkixêđê –Rượu Bánh Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 122. Này là Mình Ta. Này là Máu Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 123. Hiến lễ tình yêu (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 124. Mẹ Thánh Du Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 125. Tấm Bánh Của Mẹ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 126. Bí Tích Thêm sức ban cho tín hữu các ơn của Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 127. Dự Tiệc Chiên Thiên Chúa Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 128. Giải đáp phụng vụ: Liệu cử hành Thánh lễ Chúa Nhật vào thứ Sáu được không? Nói thêm về hoa trên bàn thờ Nguyễn Trọng Đa
 129. Xây dựng hiệp nhất yêu thương + GM GB Bùi Tuần
 130. ĐTC Phanxicô: Khi gặp thử thách, hãy tiến bước trên đường thánh thiện Hồng Thủy
 131. Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Bí Tích Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi
 132. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 27-5-2018 Lm Trần Đức Anh, OP
 133. Một Thiên Chúa ba ngôi Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 134. Giao ước tình yêu! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 135. Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa Hồng Thủy
 136. Hiệp Thông Yêu Thương và Chia Sẻ Lm Đan Vinh
 137. Lễ Chúa Ba Ngôi - B Lm Jude Siciliano, OP
 138. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 139. Ba Ngôi, mầu nhiệm cả trong đạo Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 140. Ba Ngôi Nhưng Là Một Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 141. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần - B (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 142. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần- B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 143. Bi Tích Thêm sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần Linh Tiến Khải
 144. Lễ Chúa Ba Ngôi: Dấu Thánh Giá Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 145. Giải đáp phụng vụ: Khi nào linh mục bỏ đọc ‘Đây là Mầu nhiệm Đức tin’ ? Nguyễn Trọng Đa
 146. Sống phận làm con Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 147. Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 148. Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria Hồng Thủy
 149. Nhân ngày lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh: Duyên Nợ Của Một Lời Trăn Trối Sơn Ca Linh
 150. Chúa Thánh Thần là cội nguồn của sự thánh thiện Tứ Quyết, SJ
 151. Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại Tứ Quyết, SJ
 152. Thần Linh sáng tạo + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 153. Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi
 154. Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 155. Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 156. Hơi thở trong đời sống Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 157. Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 158. Thần Khí Chúa Phục Sinh Tác Động Và Sai Đi Loan Báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
 159. Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu Tứ Quyết, SJ
 160. Lễ Chúa Thánh Thần: hơi thở ban sự sống Lm Jude Siciliano, OP
 161. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo Tứ Quyết, SJ
 162. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 5: Con đường Tình Yêu và Thần Khí Sự Thật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 163. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 4: Thần Khí hợp nhất của Đức Kitô Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 164. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 3: Thánh Thần Tình yêu nối kết con người và vạn vật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 165. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 2: Chúa Giêsu đổi mới vũ trụ vạn vật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 166. Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 của ĐTC Phanxicô Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 167. Ý nghĩa của việc trao áo trắng và nến sáng trong Bí Tích Rửa Tội Linh Tiến Khải
 168. Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống” Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 169. Tĩnh tâm đón nhận Chúa Thánh Thần: Ân huệ tột đỉnh của lòng Chúa xót thương: Đổi mới con người thụ tạo thành Thiên Chúa Lm Anton Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 170. Giải đáp phụng vụ: Các vị chủ lễ không mặc áo lễ được không? Nói thêm về phần truyền phép Nguyễn Trọng Đa
 171. Làm giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải vì sự nghiệp Tứ Quyết, SJ
 172. Nhận lấy Thánh Thần Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 173. Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 174. Thầy gọi anh em là bạn hữu Tứ Quyết, SJ
 175. Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Việc Tái Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 176. Lễ Chúa Thăng Thiên mời gọi loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới Linh Tiến Khải
 177. Lễ Thăng Thiên B: Năm “Lá Bùa” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 178. Chúa Giê-su Hoàn Thành Sứ Mạng và Về Trời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 179. Hướng về Quê Trời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 180. 85 năm dòng suối nước Đức Mẹ Banneux Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 181. Chúa Về TrờI Trao Sứ Mệnh Loan Báo Tin Mừng Cho Hội Thánh Lm Đan Vinh
 182. Chúa Nhật VII Phục Sinh – B Lm Jude Siciliano, OP
 183. Lễ Thăng Thiên B Lm Jude Siciliano, OP
 184. Cuộc sống mới qua Bí Tích Rửa Tội cho tín hữu tham dự vào sứ mệnh tư tế, vương giả và ngôn sứ của Chúa Kitô Linh Tiến Khải
 185. Giải đáp phụng vụ: Kinh Tiền Tụng Phục Sinh nhấn mạnh điều gì? Nguyễn Trọng Đa
 186. Nên một trong Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 187. Chúa Giêsu lên trời (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 188. Cách chiến thắng sự quyến rũ của ma quỷ Tứ Quyết, SJ
 189. Anh em là bạn hữu Thầy Trần Mỹ Duyệt
 190. Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 191. Chúa lên Trời, xin hướng lòng chúng con về Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 192. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy Tứ Quyết, SJ
 193. Tình Yêu Làm Điều Kỳ Diệu Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 194. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa! Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 195. Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn Tứ Quyết, SJ
 196. Những người đang giúp tôi sống đức tin + GM GB Bùi Tuần
 197. Hãy Yêu Thương Bằng Việc Làm Lm Đan Vinh
 198. Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 199. Chúa Nhật VI Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 200. Ở Lại Trong Tình Yêu (2) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 201. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 05 năm 2018: Sứ mạng của người giáo dân Tứ Quyết, SJ
 202. Đức tin được thông truyền nhờ tình yêu và đời sống chứng tá Tứ Quyết, SJ
 203. Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống Phaolô Phạm Xuân Khôi
 204. Thầy gọi các con là BẠN Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 205. “Như Thầy đã yêu” (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 206. Nước ơn thánh của Bí Tích Rửa Tội trao ban sự sống mới cho tín hữu Linh Tiến Khải
 207. Bạn hữu Chúa Giê-su Ki-tô Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 208. Giải đáp phụng vụ: Phần truyền phép chính xác gồm những gì? Nói thêm về xông hương Nguyễn Trọng Đa
 209. Tháng hoa mừng kính Đức Mẹ Maria Lm Đainh Nguyễn Ngọc Long
 210. Cần lưu tâm đến sự tò mò trong thế giới ảo Tứ Quyết, SJ
 211. Lễ Thánh Giuse Thợ : Vết Chai Sạn Ghi Dấu Tình Yêu Lm Giuse Trương Đình Hiền
 212. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha: 29-4-2018 Lm Trần Đức Anh, OP
 213. Sống mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 214. Ở lại trong tình yêu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 215. Để Cành Nho Sinh Được Nhiều Hoa Trái Lm Đan Vinh
 216. Thiên đàng ở đâu? Tứ Quyết, SJ
 217. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 218. Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 219. Chúa Nhật V Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 220. Nếu vắng bóng tình yêu, Giáo Hội chỉ là tổ chức trống rỗng Tứ Quyết, SJ
 221. Con ngoan xin gì cũng được Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 222. Nếu vắng bóng tình yêu, Giáo Hội chỉ là tổ chức trống rỗng Tứ Quyết, SJ
 223. Sinh nhiều hoa trái Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 224. Bí Tích Rửa Tội là ơn của Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 225. Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo Phaolô Phạm Xuân Khôi
 226. Giải đáp phụng vụ: Số lượng Nhà tạm trong giáo xứ Nguyễn Trọng Đa
 227. Cành tín hữu - Cây Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 228. Giáo Hội chỉ cân bằng và đứng vững khi tiếp tục chuyển động Tứ Quyết, SJ
 229. Mừng Thánh Jorge Bổn Mạng của Đức Thánh Cha Tứ Quyết, SJ
 230. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 231. Bước Chân Trần Trên Những Đường Đi Hẹp Sơn Ca Linh
 232. Thánh lễ truyền chức Linh Mục cho 16 tân chức và Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng Linh Tiến Khải
 233. Chúa Là Mục Tử Nhân Lành Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 234. Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội Phaolô Phạm Xuân Khôi
 235. Giáo sĩ đi nghỉ hưu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 236. Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 237. Sao còn đứng nhìn trời? Trần Mỹ Duyệt
 238. Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 239. Cho Chiên Được Sống Và Sống Dồi Dào Lm Đan Vinh
 240. Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 241. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới về ơn gọi lần thứ 55 Lm Trần Đức Anh, OP
 242. Làm thế nào để loan báo Tin Mừng? Tứ Quyết, SJ
 243. Chiều Kích Cánh Chung Trong Đời Tu Lm Fr. Lê Văn La Vinh, OP
 244. Bài Chia Sẻ Tại Cuộc Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại TTMV Saigon, ngày 7.4.2018 + GM Anphong Nguyễn Hữu Long
 245. Chúa Nhật IV Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 246. Bí Tích Rửa Tội khai mào năng động của một cuộc tái sinh Linh Tiến Khải
 247. Chúa là Mục tử và là người phục vụ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 248. Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Chương 4 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 249. Giải đáp phụng vụ: Lễ kính Chúa rơi vào thứ bảy được cử hành như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 250. Về Mau Đi, Hỡi Người Mục Tử ! Sơn Ca Linh
 251. Chúa là Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 252. Mùi Chúa - Mùi Chiên Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 253. Ngôn sứ là người dám nói sự thật, biết khóc thương dân, và mở ra hy vọng Tứ Quyết, SJ
 254. Cung cách Theo Chúa: tình yêu đáp lại Tình Yêu Tứ Quyết, SJ
 255. Tình yêu của Chúa có sức mạnh Phục Sinh vượt thắng sự chết Tứ Quyết, SJ
 256. Yêu thương là một chuyến đi + GM GB Bùi Tuần
 257. Hoa Phục Sinh + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 258. Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô : Chương Ba Phaolô Phạm Xuân Khôi
 259. Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 260. Thế gian nói trao tự do nhưng kỳ thực là nô lệ Tứ Quyết, SJ
 261. Làm Chứng Về Mầu Nhiệm Phục Sinh Của Chúa Giê-Su Lm Đan Vinh
 262. Phải chịu trách nhiệm Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 263. Tông Huấn Gaudete Et Exultate của ĐTC Phanxicô : Chương Hai Phaolô Phạm Xuân Khôi
 264. Có Thiên Chúa Sẽ Không Còn Sợ Hãi Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 265. Chúa Nhật III Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 266. Bí Tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 267. Đường về Emmau Trần Mỹ Duyệt
 268. Hiểu Kinh Thánh Mới Biết Chúa Ki-Tô Và Rao Giảng Tin Mừng Cho Nhiều Người Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 269. Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng của Đức Phanxicô Vũ Văn An
 270. Từ người bỏ cuộc trở nên Sứ giả Tin Mừng Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 271. Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay Phaolô Phạm Xuân Khôi
 272. Emmau - Đamas Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 273. Giải đáp phụng vụ: Cách thức xông hương Nguyễn Trọng Đa
 274. Lễ Thanh Minh trong ánh sáng Phục Sinh Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh
 275. Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 276. Đức Mẹ - Mẫu gương đức tin Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 277. Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong Linh Tiến Khải
 278. Lòng Thương Xót Chúa dành cho Tô-ma Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 279. Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 280. Chút tâm tình + Gm GB Bùi Tuần
 281. Hẹn gặp ở Galilaea Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 282. Từ Không Tin đến Vững Tin và Hăng Hái Loan Truyền Đức Tin Của Ông Tô-Ma Lm Đan Vinh
 283. Dấu chỉ Thánh Giá minh chứng Lòng Thương Xót Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 284. Thời đại của Chúa Thánh Thần - Thời Đại của Lòng Thương Xót Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 285. Hiến mạng vì tha nhân + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 286. Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 287. Chúa Nhật II Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 288. Những đóa hồng... nở muộn Thùy Linh
 289. Vết Thương Của Lòng Thương Xót Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 290. Đức Thánh Cha đau buồn trước một trường hợp qua đời đột ngột nữa tại Rôma Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 291. Dấu chỉ Thánh Giá bảo đảm đức tin Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 292. Nắng Hạ giữa trời đêm (thơ) Sơn Ca Linh
 293. Bình An Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 294. Người đã phục sinh! + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 295. ĐTC Phanxicô: Tham dự Thánh lễ để sống như Kitô hữu hơn Hồng Thủy
 296. Giải đáp phụng vụ: Rảy Nước thánh và đặt tượng Chúa mùa Phục sinh Nguyễn Trọng Đa
 297. Tiếng gọi Phục Sinh (thơ) Sơn ca Linh
 298. Lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 299. Ngôi mộ trống (3) Trần Mỹ Duyệt
 300. Sứ điệp Phục sinh 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP

Mục Lục »