Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Suy Niệm

 1. Sức mạnh nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 2. Sức sống của Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 3. Chúa Nhật XI Thường Niên Lm Jude Siciliano, OP
 4. Thay đổi nhờ lời cô giáo Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 5. Ngày của Cha Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 6. Để Nuớc Trời Tăng Trưởng Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 7. Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 8. Ước mong sống tràn đầy hạnh phúc Linh Tiến Khải
 9. Hạt Giống Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 10. Giải đáp phụng vụ: Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh là được ưu tiên hơn một lễ kính không? Nguyễn Trọng Đa
 11. Người loan báo Tin mừng không phải nhà kinh doanh hay người tìm địa vị Hồng Thủy
 12. Trái Tim Thiên Chúa Rung Động Vì Yêu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 13. Giải đáp phụng vụ: Các phó tế được xông hương riêng không? Nguyễn Trọng Đa
 14. Gia Đình Đích Thực Của Chúa Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 15. Người thân đích thực của Chúa Giê-su Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 16. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa 3/6/2018 JB Đặng Minh An
 17. ĐTC Phanxicô: Thánh Thể giữ chỗ trước cho chúng ta trên Thiên đàng Lm Trần Đức Anh, OP
 18. Cầu cho các mạng xã hội tạo thuận tiên cho tình liên đới và tôn trong tha nhân Linh Tiến Khải
 19. Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là trường dậy sống yêu thương cụ thể Linh Tiến Khải
 20. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 21. Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức : Bí Tích Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần Phaolô Phạm Xuân Khôi
 22. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Mầu nhiệm hiệp thông Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 23. ĐTC Phanxicô: Ma quỷ hủy diệt phẩm giá, gây nên đói khát và nô lệ Hồng Thủy
 24. Tình Chúa Tình Người (2) Lm Đan Vinh
 25. Hiệp Thông Với Chúa Để Cảm Thông Với Tha Nhân Lm Đan Vinh
 26. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô -B Lm Jude Siciliano, OP
 27. Linh mục trọn đời và trọn vẹn cuộc đời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 28. Ecce panis angelorum - Này đây bánh của các thiên thần Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 29. Bánh Rượu Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 30. Bánh rượu Menkixêđê –Rượu Bánh Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 31. Này là Mình Ta. Này là Máu Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 32. Hiến lễ tình yêu (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 33. Mẹ Thánh Du Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 34. Tấm Bánh Của Mẹ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 35. Bí Tích Thêm sức ban cho tín hữu các ơn của Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 36. Dự Tiệc Chiên Thiên Chúa Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 37. Giải đáp phụng vụ: Liệu cử hành Thánh lễ Chúa Nhật vào thứ Sáu được không? Nói thêm về hoa trên bàn thờ Nguyễn Trọng Đa
 38. Xây dựng hiệp nhất yêu thương + GM GB Bùi Tuần
 39. ĐTC Phanxicô: Khi gặp thử thách, hãy tiến bước trên đường thánh thiện Hồng Thủy
 40. Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Bí Tích Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi
 41. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 27-5-2018 Lm Trần Đức Anh, OP
 42. Một Thiên Chúa ba ngôi Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 43. Giao ước tình yêu! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 44. Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa Hồng Thủy
 45. Hiệp Thông Yêu Thương và Chia Sẻ Lm Đan Vinh
 46. Lễ Chúa Ba Ngôi - B Lm Jude Siciliano, OP
 47. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 48. Ba Ngôi, mầu nhiệm cả trong đạo Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 49. Ba Ngôi Nhưng Là Một Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 50. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần - B (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 51. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần- B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 52. Bi Tích Thêm sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần Linh Tiến Khải
 53. Lễ Chúa Ba Ngôi: Dấu Thánh Giá Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 54. Giải đáp phụng vụ: Khi nào linh mục bỏ đọc ‘Đây là Mầu nhiệm Đức tin’ ? Nguyễn Trọng Đa
 55. Sống phận làm con Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 56. Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – B Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 57. Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria Hồng Thủy
 58. Nhân ngày lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh: Duyên Nợ Của Một Lời Trăn Trối Sơn Ca Linh
 59. Chúa Thánh Thần là cội nguồn của sự thánh thiện Tứ Quyết, SJ
 60. Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại Tứ Quyết, SJ
 61. Thần Linh sáng tạo + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 62. Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô Phaolô Phạm Xuân Khôi
 63. Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 64. Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 65. Hơi thở trong đời sống Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 66. Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 67. Thần Khí Chúa Phục Sinh Tác Động Và Sai Đi Loan Báo Tin Mừng Lm Đan Vinh
 68. Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu Tứ Quyết, SJ
 69. Lễ Chúa Thánh Thần: hơi thở ban sự sống Lm Jude Siciliano, OP
 70. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo Tứ Quyết, SJ
 71. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 5: Con đường Tình Yêu và Thần Khí Sự Thật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 72. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 4: Thần Khí hợp nhất của Đức Kitô Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 73. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 3: Thánh Thần Tình yêu nối kết con người và vạn vật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 74. Sống theo ơn Chúa Thánh Thần - Bài 2: Chúa Giêsu đổi mới vũ trụ vạn vật Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 75. Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 của ĐTC Phanxicô Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 76. Ý nghĩa của việc trao áo trắng và nến sáng trong Bí Tích Rửa Tội Linh Tiến Khải
 77. Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống” Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 78. Tĩnh tâm đón nhận Chúa Thánh Thần: Ân huệ tột đỉnh của lòng Chúa xót thương: Đổi mới con người thụ tạo thành Thiên Chúa Lm Anton Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
 79. Giải đáp phụng vụ: Các vị chủ lễ không mặc áo lễ được không? Nói thêm về phần truyền phép Nguyễn Trọng Đa
 80. Làm giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải vì sự nghiệp Tứ Quyết, SJ
 81. Nhận lấy Thánh Thần Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 82. Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến (2) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 83. Thầy gọi anh em là bạn hữu Tứ Quyết, SJ
 84. Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Việc Tái Sinh Phaolô Phạm Xuân Khôi
 85. Lễ Chúa Thăng Thiên mời gọi loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới Linh Tiến Khải
 86. Lễ Thăng Thiên B: Năm “Lá Bùa” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 87. Chúa Giê-su Hoàn Thành Sứ Mạng và Về Trời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 88. Hướng về Quê Trời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 89. 85 năm dòng suối nước Đức Mẹ Banneux Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 90. Chúa Về TrờI Trao Sứ Mệnh Loan Báo Tin Mừng Cho Hội Thánh Lm Đan Vinh
 91. Chúa Nhật VII Phục Sinh – B Lm Jude Siciliano, OP
 92. Lễ Thăng Thiên B Lm Jude Siciliano, OP
 93. Cuộc sống mới qua Bí Tích Rửa Tội cho tín hữu tham dự vào sứ mệnh tư tế, vương giả và ngôn sứ của Chúa Kitô Linh Tiến Khải
 94. Giải đáp phụng vụ: Kinh Tiền Tụng Phục Sinh nhấn mạnh điều gì? Nguyễn Trọng Đa
 95. Nên một trong Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 96. Chúa Giêsu lên trời (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 97. Cách chiến thắng sự quyến rũ của ma quỷ Tứ Quyết, SJ
 98. Anh em là bạn hữu Thầy Trần Mỹ Duyệt
 99. Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 100. Chúa lên Trời, xin hướng lòng chúng con về Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 101. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy Tứ Quyết, SJ
 102. Tình Yêu Làm Điều Kỳ Diệu Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 103. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa! Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 104. Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn Tứ Quyết, SJ
 105. Những người đang giúp tôi sống đức tin + GM GB Bùi Tuần
 106. Hãy Yêu Thương Bằng Việc Làm Lm Đan Vinh
 107. Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 108. Chúa Nhật VI Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 109. Ở Lại Trong Tình Yêu (2) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 110. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 05 năm 2018: Sứ mạng của người giáo dân Tứ Quyết, SJ
 111. Đức tin được thông truyền nhờ tình yêu và đời sống chứng tá Tứ Quyết, SJ
 112. Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống Phaolô Phạm Xuân Khôi
 113. Thầy gọi các con là BẠN Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 114. “Như Thầy đã yêu” (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 115. Nước ơn thánh của Bí Tích Rửa Tội trao ban sự sống mới cho tín hữu Linh Tiến Khải
 116. Bạn hữu Chúa Giê-su Ki-tô Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 117. Giải đáp phụng vụ: Phần truyền phép chính xác gồm những gì? Nói thêm về xông hương Nguyễn Trọng Đa
 118. Tháng hoa mừng kính Đức Mẹ Maria Lm Đainh Nguyễn Ngọc Long
 119. Cần lưu tâm đến sự tò mò trong thế giới ảo Tứ Quyết, SJ
 120. Lễ Thánh Giuse Thợ : Vết Chai Sạn Ghi Dấu Tình Yêu Lm Giuse Trương Đình Hiền
 121. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha: 29-4-2018 Lm Trần Đức Anh, OP
 122. Sống mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 123. Ở lại trong tình yêu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 124. Để Cành Nho Sinh Được Nhiều Hoa Trái Lm Đan Vinh
 125. Thiên đàng ở đâu? Tứ Quyết, SJ
 126. Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 127. Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 128. Chúa Nhật V Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 129. Nếu vắng bóng tình yêu, Giáo Hội chỉ là tổ chức trống rỗng Tứ Quyết, SJ
 130. Con ngoan xin gì cũng được Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 131. Nếu vắng bóng tình yêu, Giáo Hội chỉ là tổ chức trống rỗng Tứ Quyết, SJ
 132. Sinh nhiều hoa trái Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 133. Bí Tích Rửa Tội là ơn của Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 134. Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo Phaolô Phạm Xuân Khôi
 135. Giải đáp phụng vụ: Số lượng Nhà tạm trong giáo xứ Nguyễn Trọng Đa
 136. Cành tín hữu - Cây Giêsu Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 137. Giáo Hội chỉ cân bằng và đứng vững khi tiếp tục chuyển động Tứ Quyết, SJ
 138. Mừng Thánh Jorge Bổn Mạng của Đức Thánh Cha Tứ Quyết, SJ
 139. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 140. Bước Chân Trần Trên Những Đường Đi Hẹp Sơn Ca Linh
 141. Thánh lễ truyền chức Linh Mục cho 16 tân chức và Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng Linh Tiến Khải
 142. Chúa Là Mục Tử Nhân Lành Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 143. Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội Phaolô Phạm Xuân Khôi
 144. Giáo sĩ đi nghỉ hưu Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 145. Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 146. Sao còn đứng nhìn trời? Trần Mỹ Duyệt
 147. Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 148. Cho Chiên Được Sống Và Sống Dồi Dào Lm Đan Vinh
 149. Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 150. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới về ơn gọi lần thứ 55 Lm Trần Đức Anh, OP
 151. Làm thế nào để loan báo Tin Mừng? Tứ Quyết, SJ
 152. Chiều Kích Cánh Chung Trong Đời Tu Lm Fr. Lê Văn La Vinh, OP
 153. Bài Chia Sẻ Tại Cuộc Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại TTMV Saigon, ngày 7.4.2018 + GM Anphong Nguyễn Hữu Long
 154. Chúa Nhật IV Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 155. Bí Tích Rửa Tội khai mào năng động của một cuộc tái sinh Linh Tiến Khải
 156. Chúa là Mục tử và là người phục vụ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 157. Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Chương 4 Phaolô Phạm Xuân Khôi
 158. Giải đáp phụng vụ: Lễ kính Chúa rơi vào thứ bảy được cử hành như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 159. Về Mau Đi, Hỡi Người Mục Tử ! Sơn Ca Linh
 160. Chúa là Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 161. Mùi Chúa - Mùi Chiên Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 162. Ngôn sứ là người dám nói sự thật, biết khóc thương dân, và mở ra hy vọng Tứ Quyết, SJ
 163. Cung cách Theo Chúa: tình yêu đáp lại Tình Yêu Tứ Quyết, SJ
 164. Tình yêu của Chúa có sức mạnh Phục Sinh vượt thắng sự chết Tứ Quyết, SJ
 165. Yêu thương là một chuyến đi + GM GB Bùi Tuần
 166. Hoa Phục Sinh + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 167. Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô : Chương Ba Phaolô Phạm Xuân Khôi
 168. Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 169. Thế gian nói trao tự do nhưng kỳ thực là nô lệ Tứ Quyết, SJ
 170. Làm Chứng Về Mầu Nhiệm Phục Sinh Của Chúa Giê-Su Lm Đan Vinh
 171. Phải chịu trách nhiệm Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 172. Tông Huấn Gaudete Et Exultate của ĐTC Phanxicô : Chương Hai Phaolô Phạm Xuân Khôi
 173. Có Thiên Chúa Sẽ Không Còn Sợ Hãi Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 174. Chúa Nhật III Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 175. Bí Tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần Linh Tiến Khải
 176. Đường về Emmau Trần Mỹ Duyệt
 177. Hiểu Kinh Thánh Mới Biết Chúa Ki-Tô Và Rao Giảng Tin Mừng Cho Nhiều Người Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 178. Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng của Đức Phanxicô Vũ Văn An
 179. Từ người bỏ cuộc trở nên Sứ giả Tin Mừng Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 180. Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay Phaolô Phạm Xuân Khôi
 181. Emmau - Đamas Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 182. Giải đáp phụng vụ: Cách thức xông hương Nguyễn Trọng Đa
 183. Lễ Thanh Minh trong ánh sáng Phục Sinh Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh
 184. Chúa giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 185. Đức Mẹ - Mẫu gương đức tin Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 186. Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong Linh Tiến Khải
 187. Lòng Thương Xót Chúa dành cho Tô-ma Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 188. Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 189. Chút tâm tình + Gm GB Bùi Tuần
 190. Hẹn gặp ở Galilaea Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 191. Từ Không Tin đến Vững Tin và Hăng Hái Loan Truyền Đức Tin Của Ông Tô-Ma Lm Đan Vinh
 192. Dấu chỉ Thánh Giá minh chứng Lòng Thương Xót Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 193. Thời đại của Chúa Thánh Thần - Thời Đại của Lòng Thương Xót Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 194. Hiến mạng vì tha nhân + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 195. Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 196. Chúa Nhật II Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 197. Những đóa hồng... nở muộn Thùy Linh
 198. Vết Thương Của Lòng Thương Xót Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 199. Đức Thánh Cha đau buồn trước một trường hợp qua đời đột ngột nữa tại Rôma Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 200. Dấu chỉ Thánh Giá bảo đảm đức tin Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 201. Nắng Hạ giữa trời đêm (thơ) Sơn Ca Linh
 202. Bình An Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 203. Người đã phục sinh! + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 204. ĐTC Phanxicô: Tham dự Thánh lễ để sống như Kitô hữu hơn Hồng Thủy
 205. Giải đáp phụng vụ: Rảy Nước thánh và đặt tượng Chúa mùa Phục sinh Nguyễn Trọng Đa
 206. Tiếng gọi Phục Sinh (thơ) Sơn ca Linh
 207. Lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 208. Ngôi mộ trống (3) Trần Mỹ Duyệt
 209. Sứ điệp Phục sinh 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô Lm Trần Đức Anh, OP
 210. ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ Phục sinh tại quảng trường thánh Phêrô Lm Trần Đức Anh, OP
 211. Thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô JB Đặng Minh An
 212. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Đêm Canh Thức Vọng Phục sinh 31/3/2018 JB Đặng Minh An
 213. Ngày thứ ba bởi trong kể chết sống lại Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 214. Chết Không Còn Đáng Sợ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 215. Bài giảng của cha Cantalamessa trong Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh 30/03/2018 tại Vatican JB Đặng Minh An
 216. Lễ làm phép dầu 2018 tại nhà thờ Đức Bà Sàigòn TGP Sàigòn
 217. Ông Đã Thấy và Đã Tin Lm Đan Vinh
 218. Cùng Chúa Chiến Thắng Tử Thần Lm Đan Vinh
 219. Chúa Phục Sinh với bà mẹ buôn gánh bán bưng Sơn Ca Linh
 220. Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 221. Chúa Giêsu Đã Sống Lại Như Lời Kinh Thánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 222. Diễn từ của ĐTC với các linh mục Rôma và toàn thế giới trong lễ truyền dầu 29/03/2018 JB Đặng Minh An
 223. Niềm vui Phục Sinh (3) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 224. Tôi đang đứng đâu trong cái chết của Chúa? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 225. Suy niệm đàng Thánh Giá ĐTC Phanxicô cử hành: chặng VIII-XIV Linh Tiến Khải
 226. Suy niệm đàng Thánh Giá ĐTC Phanxicô cử hành 30-3-2018: chặng I-VII Lm Trần Đức Anh, OP
 227. Cúi Đầu Khiêm Cung Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 228. Tôi đứng ở chỗ nào? Trần Mỹ Duyệt
 229. Tuần Thánh của tôi + Gm GB Bùi Tuần
 230. Các Thiên Thần trong cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 231. Nghĩ…Tội Giu-Đa! Sơn Ca Linh
 232. Thứ Năm Tuần Thánh: Hành Vi Kì Lạ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 233. Mừng vui lên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 234. Chúa đã sống lại thật rồi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 235. Để cử hành Tuần Thánh ý nghĩa Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 236. Niềm vui và đức tin Phục Sinh Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 237. Tự hủy chứng minh lòng thương xót Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 238. Rửa tay - Rửa chân Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 239. Sống mầu nhiệm Thánh Giá Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 240. Tự hạ Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 241. Giải đáp phụng vụ: Linh mục dâng lễ riêng trong Tam Nhật Vượt Qua được không? Nguyễn Trọng Đa
 242. Tình yêu và Thập Giá Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 243. Cái Chết Cứu Chuộc Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 244. Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 30/03/2018 do Đức Thánh Cha Chủ Sự JB Đặng Minh An
 245. Chúa Nhật Phục Sinh B Lm Jude Siciliano, OP
 246. Thánh Thể, Thiên Chức Linh Mục Và Giới Luật Yêu Thương Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 247. Hãy Rửa Chân Cho Nhau Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 248. Hãy mặc áo giáp ánh sáng: Bài giảng thứ năm Mùa Chay 2018 của Cha Cantalamessa, kỳ cuối Vũ Văn An
 249. Nụ hôn không tình yêu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 250. Khúc Niệm Ca Tuần Thánh Sơn Ca Linh
 251. Bài giảng của Đức Thánh Cha Chúa Nhật Lễ Lá 2018 - Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 33 JB Đặng Minh An
 252. Những nghịch lý Tin Mừng Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 253. Họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! Tứ Quyết, SJ
 254. Ra Đi Với Cành Thiên Tuế Lm Giuse Trương Đình Hiền
 255. Nếp sống tưởng nhớ Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 256. Nội dung và ý nghĩa Tam Nhật Vượt Qua Lm Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
 257. Hãy mặc áo giáp ánh sáng: Bài giảng thứ năm Mùa Chay 2018 của Cha Cantalamessa Vũ Văn An
 258. Mẹ diễm phúc (2) Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 259. Tùng phục thẩm quyền cai trị: Bài giảng thứ tư Mùa Chay Năm 2018 của Cha Cantalamessa, kỳ cuối Vũ Văn An
 260. Cuộc đời của ĐHY Eduardo Francisco Pironio, con người của nụ cười Ngọc Yến
 261. Ngước nhìn đồi cao + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 262. Ai là bạn của tôi? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 263. Tình Thập Tự -Một ý nghĩa của Mùa Chay Trần Mỹ Duyệt
 264. Nỗi đau Thập Giá Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 265. Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá Lm Đan Vinh
 266. Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ Phaolô Phạm Xuân Khôi
 267. Chúa Nhật Lễ Lá Lm Jude Siciliano, OP
 268. Đừng đến với bí tích Hòa Giải theo kiểu đến với tiệm giặt đồ Tứ Quyết, SJ
 269. Giải đáp phụng vụ: Dự tòng làm gì trong cuộc Rước Nến Phục Sinh? Nguyễn Trọng Đa
 270. Tại làm sao Chúa chết? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 271. Niềm Vui, Thập Giá và Ơn Cứu Độ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 272. Thật, Người này là Con Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 273. Lễ Lá: Con đường Thập Giá Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 274. Rước lễ: cuộc gặp gỡ để trở nên giống Chúa Giêsu Hồng Thủy
 275. Chiêm ngưỡng vinh quang Thập Giá Chúa Kitô Tứ Quyết, SJ
 276. Làm Mặn Lại Hương Vị Của Tình Yêu Lm Giuse Trương Đình Hiền
 277. Dung mạo Thánh Giuse - 19/3 Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 278. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 18-3-2018 Lm Trần Đức Anh, OP
 279. Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 280. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại San Giovanni Rotondo 17/3/2018 JB Đặng Minh An
 281. Thánh Giuse, người lắng nghe Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 282. Bài Giáo Lý Thứ 13 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ - Phụng Vụ Thánh Thể III Phaolô Phạm Xuân Khôi
 283. Lễ Thánh Giuse: Chúng Con Cần Ngài! Sơn Ca Linh
 284. Suy Niệm Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria Lm Anthony Trung Thành
 285. Học Yêu Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 286. Con Đường Tự Hủy Của Đức Giê-Su Là Qua Đau Khổ Vào Vinh Quang Lm Đan Vinh
 287. Chúa Nhật V Mùa Chay Lm Jude Siciliano, OP
 288. Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B Lm Anthony Trung Thành
 289. Can đảm và kiên trì cầu nguyện Tứ Quyết, SJ
 290. Con đường hạt lúa Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 291. Kinh Lậy Cha và nghi thức Bẻ Bánh Linh Tiến Khải
 292. Mẹ lạnh lắm phải không? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 293. Giải đáp phụng vụ: Chủ tế rước Lễ nhiều lần trong Thứ Sáu Tuần Thánh được không? Nói thêm về lời nguyện trên dân chúng Nguyễn Trọng Đa
 294. Chính Khi Hiến Thân Là Khi Nhận Lãnh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 295. Không dừng lại, nhưng bay lên với ước mơ cao đẹp Tứ Quyết, SJ
 296. Linh mục – Dụng cụ của lòng Chúa thương xót Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 297. Kitô hữu hân hoàn vì đuợc Thiên Chúa yêu thường cứu rỗi Linh Tiến Khải
 298. Thập giá, tột đỉnh tình yêu Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 299. Chuá Nhật 4 mùa chay: Ở hai đầu con rắn Sơn Ca Linh
 300. CN 4 Mùa Chay: Bị và Được Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Mục Lục »