Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2016

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Suy Niệm

 1. Nâng đỡ nhau trong lời cẩu nguyện liên lỉ không mỏi mệt Linh Tiến Khải
 2. Tôi tin Thiên Chúa, nhưng… Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 3. Hãy chân thật, đừng giả dối Tứ Quyết, SJ
 4. Tinh thần nhiệt tâm tông đồ Lm Anthony Trung Thành
 5. Cầu nguyện (3) Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 6. Hãy kiên trì cầu nguyện (4) Lm Đan Vinh
 7. Ba nét làm nên căn tính người Kitô hữu Tứ Quyết, SJ
 8. Thực thi các công việc của lòng thương xót mỗi ngày là làm cách mạng Linh Tiến Khải
 9. Hãy Kiên Trì Cầu Nguyện (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 10. Để phán quyết công bằng Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 11. Tín thác vào Chúa Thánh Thần, chúng ta luôn trở nên người rao giảng Lời Chúa Lm Jude Siciliano, OP
 12. Phải Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 13. Rao Giảng Tin Mừng Với Lòng Thương Xót Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 14. Suy niệm Chúa Nhật 29 thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 15. Không có “lối sống đạo kiểu ngụy trang” chỉ trọng vẻ bề ngoài Tứ Quyết, SJ
 16. Chuỗi Mân Côi và đời thánh hiến Lm JB Nguyễn Minh Mùng
 17. Bài giảng của ĐTC sáng Chúa Nhật Ngày Năm Thánh dành cho các Hội đoàn và phong trào Thánh Mẫu JB Đặng Minh An
 18. Đức Thánh Cha chủ sự lễ Năm Thánh cho các hội đoàn Thánh Mẫu Lm Trần Đức Anh, OP
 19. Nước trong ngôi nhà thiên nhiên Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 20. Một vị Tổng Giám Mục Mỹ quả quyết: Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương không thay đổi thực hành Rước Lễ Vũ Văn An
 21. Kinh Mân Côi là sự tổng hợp của lịch sử lòng thương xót của Thiên Chúa JB Đặng Minh An
 22. Hãy năng cảm tạ Chúa vì những hồng ân Ngài đang đổ xuống trên chúng ta Lm Jude Siciliano, OP
 23. Hãy tạ ơn Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 24. CN 28C: Phải chăng người nhà thường vô ơn? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 25. Phanxicô, con người “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 26. Ý thức chúa hiện diện Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 27. Sống lòng biết ơn Thiên Chúa Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 28. Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 29. Mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn Tứ Quyết, SJ
 30. Ý cầu nguyện tháng Mười của Đức Thánh Cha: Cầu cho các nhà báo Tứ Quyết, SJ
 31. Giải đáp phụng vụ: Phải làm gì khi Máu Thánh còn dư lại? Nguyễn Trọng Đa
 32. Suy Niệm Lễ Nhớ Đức Mẹ Mân Côi Lm Anthony Trung Thành
 33. Đừng Có Vô Ơn Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 34. Suy niệm Chúa Nhật 28 thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 35. Mân Côi – Kinh Suy Niệm Phúc Âm Lm Vinh Sơn, SCJ
 36. Sức mạnh của lòng tin Lm Vinh Sơn, SCJ
 37. Đức tin bằng hạt cải là đức tin lớn hay nhỏ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 38. Ngày 30/9: Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh Lm Giuse Đinh Tất Quý
 39. Kinh Kính Mừng là lời ru của Mẹ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 40. Đức Mẹ nhắn nhủ tôi về ngày 13 tháng 10 năm nay + JB Bùi Tuần
 41. Tình yêu chính là sứ vụ Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 42. Suy niệm lễ kính thánh Têrêsa Hà Đồng Giêsu Lm Anthony Trung Thành
 43. Tình yêu truyền giáo Lm Bosco Dương Trung Tín
 44. Tin yêu và khiêm nhường phục vụ Lm Đan Vinh
 45. Hiệu lực của kinh Mân Côi trong lịch sử Hội Thánh Lm Đan Vinh
 46. Tạ ơn trời đất Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 47. Lương thực của đức tin là sự trông cậy và phó thác Lm Jude Siciliano, OP
 48. Hãy lần chuỗi Mân Côi: Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 49. Cái chết vô tội của Chúa Giêsu trên thập giá cứu rỗi mọi người Linh Tiến Khải
 50. Giải đáp phụng vụ: Mỗi ngày giáo dân được rước lễ mấy lần? Nguyễn Trọng Đa
 51. Suy niệm Chúa Nhật 27 thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 52. Chỉ là đầy tớ vô dụng Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 53. Vượt thắng sự sầu khổ bằng cầu nguyện Tứ Quyết, SJ
 54. Xin Ban Thêm Lòng Tin Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 55. Thánh Nữ Têrêsa Tiến Sĩ Tình Yêu và là Nhà Truyền Giáo Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 56. Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Cả cuộc đời là một bản tình ca dành tặng Người Yêu Dấu Peter Thái Hùng
 57. Suy niệm kinh Mân Côi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 58. Cách lần hạt Mân Côi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 59. Vai trò trung gian của các Thiên Thần Lm Anthony Trung Thành
 60. Vô cảm Lm Vinh Sơn, SCJ
 61. Người nghèo là trang chính của Tin Mừng luôn rộng mở trước mọi người Linh Tiến Khải
 62. Ở đây hôm nay đang có thật Thiên Đàng Lm Giuse Trương Đình Hiền
 63. Xã Hội Dửng Dưng Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 64. Tội dửng dưng Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 65. Tại sao Chúa không cho người chết hiện về cảnh báo? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 66. Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 67. Giải đáp phụng vụ: Người Hồi giáo có thể tham dự trọn vẹn Thánh Lễ không? Nguyễn Trọng Đa
 68. Quan tâm phục vụ những người bất hạnh Lm Đan Vinh
 69. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ Tứ Quyết, SJ
 70. Tản mạn về Công lý của Thiên Chúa Lm Bosco Dương Trung Tín
 71. Giải đáp phụng vụ: Các thông báo được đọc khi nào trong Thánh lễ? Nguyễn Trọng Đa
 72. Đời Này Và Đời Sau Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 73. Cho Kẻ Rách Rưới Ăn Mặc Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 74. Những điều thiếu sót Lm Vũ Xuân Hạnh
 75. Tầm quan trọng của việc năng làm việc bác ái Lm Jude Siciliano, OP
 76. Tình yêu thương xót tha thứ và trao ban diễn tả sự toàn thiện của Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 77. Cầu nguyện cho hòa bình Tứ Quyết, SJ
 78. Suy Niệm Lễ Kính Thánh Mathêu Tông đồ Lm Anthony Trung Thành
 79. Của Cải Là Con Dao Hai Lưỡi Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 80. Ánh sáng Đức tin Tứ Quyết, SJ
 81. Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên C Lm Anthony Trung Thành
 82. Giải đáp phụng vụ: Tại sao chúng ta có Phụng Vụ? Nguyễn Trọng Đa
 83. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 18-9-2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 84. Người quản lý mang tên Nguyễn Bất Lương Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 85. Ra khỏi chính mình để gieo Lời Tứ Quyết, SJ
 86. Luôn biết khôn ngoan chuẩn bị cho tương lai Lm Đan Vinh
 87. Lòng thương xót với người làm khốn mình Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 88. Lòng tham + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 89. Tỉnh ngộ + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 90. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại Tứ Quyết, SJ
 91. Hãy xứ dụng của cải vật chất theo ý Chúa Lm Jude Siciliano, OP
 92. Bảo vệ sự sống đời đời Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 93. Thiên Đàng Hay Trần Thế Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 94. Khôn ngoan của con cái sự sáng Lm Vũ Xuân Hạnh
 95. Chỉ chữa một mắt Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 96. Trong một thế giới mà con người “mồ côi”, chúng ta có Mẹ Maria chở che Tứ Quyết SJ
 97. Hãy sống lòng thương xót để trở thành dụng cụ lòng xót thương Linh Tiến Khải
 98. Bài giảng tại Santa Marta: Suy tôn Thánh Giá Tứ Quyết, SJ
 99. Thập giá trong đời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 100. Giải đáp phụng vụ: Tại sao linh mục đã bái gối, còn cúi đầu khi truyền phép? Tín hữu cúi đầu hay nhìn Mình Máu Thánh được nâng? Nguyễn Trọng Đa
 101. Suy niệm Chúa Nhật 25 thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 102. Không Ai Có Thể Được Cứu Độ Nhờ Tiền Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 103. Vượt qua sự dửng dưng, xây dựng văn hóa gặp gỡ Tứ Quyết, SJ
 104. Suy niệm lễ Đức Mẹ Sầu Bi Lm Anthony Trung Thành
 105. Sự Nguy Hiểm Của Đồng Tiền Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 106. Suy niệm lễ Suy Tôn Thánh Giá Lm Anthony Trung Thành
 107. Thiên Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng ta VietCatholic
 108. Xin lỗi Lm Giuse Trần Việt Hùng
 109. Rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng bằng việc làm Vũ Đức Anh Phương, SJ
 110. Bài giảng tại Santa Marta: Rao giảng Tin Mừng không phải là công việc có thể thực hiện một cách máy móc Đặng Tự Do
 111. Chiêm ngắm tình yêu Chúa Cha: trái tim ta mở ra Lm Đaminh Hương Quất
 112. Lạy Chúa, Chúng Con Tôn Thờ Thánh Giá Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 113. Bao dung nhân hậu noi gương Chúa Cha giàu lòng thương xót Lm Đan Vinh
 114. Hãy biết xót thương người, như Chúa hằng thương xót chúng ta Lm Jude Siciliano, OP
 115. Sống chữ Nhẫn (2) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 116. Mất và được Lm Vũ Xuân Hạnh
 117. Mất mát và tìm thấy Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 118. Thế giới chẳng bao giờ có được hòa bình nếu tâm hồn ta tràn ngập chiến tranh Vũ Đức Anh Phương, SJ
 119. Chúa Giêsu là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha Linh Tiến Khải
 120. Giải đáp phụng vụ: Trong giờ chầu Thánh Thể, thầy Giúp lễ (Acolyte) được đọc lời nguyện của linh mục không? Nguyễn Trọng Đa
 121. Suy Niệm Lễ Kính Sinh Nhật Đức Mẹ Maria Lm Anthony Trung Thành
 122. Suy niệm lễ Sinh nhật Đức Mẹ Maria Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 123. Suy niệm Chúa Nhật 24 thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 124. Thiên Chúa Giầu Lòng Thương Xót! (CN24-C) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 125. Thiên Chúa Yêu Thương Và Đợi Chờ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 126. Từ Bỏ Để Thăng Tiến Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 127. Người môn đệ “chất lượng cao” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 128. Tình Yêu Thập Giá (2) Lm Vinh Sơn, SCJ
 129. Sống khôn ngoan để làm môn đệ Chúa Giêsu Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 130. Điệu kiện để trở nên môn đệ Đức Chúa Giêsu Lm Đan Vinh
 131. Thánh Teresa Calcutta, người mẹ lòng thương xót Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 132. Chúa là gia nghiệp - Chọn lựa tốt nhất Lm Đaminh Hương Quất
 133. Lời mời gọi vào Hành trình thanh luyện nội tâm + GM Đinh Đức Đạo
 134. Khiêm tốn nên giống Chúa Lm Jude Siciliano, OP
 135. Là Linh Mục hay Làm Linh Mục Phước Lý
 136. Luận về chữ “Ăn” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 137. Dinh Thự Hay Quán Trọ? Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 138. Lá Thu Kêu Xào Xạc Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 139. Bức Tranh Đời Người Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 140. Tại sao tôi cần đi xưng tội? Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
 141. Khiêm hạ phục vụ noi gương Đức Giêsu Lm Đan Vinh
 142. Khiêm tốn nhận ra mình Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 143. Tôi là người khiêm tốn nhất trần gian Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 144. Thứ Nhất Khiêm Nhường Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 145. Suy niệm Chúa Nhật XXII thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 146. ĐTC cùng tín hữu lần hạt Mân Côi cầu cho các nạn nhân động đất Italia Linh Tiến Khải
 147. Giải đáp phụng vụ: Thế nào là việc đền tội thích đáng? Nguyễn Trọng Đa
 148. Khiêm nhường và bác ái Lm Vũ Xuân Hạnh
 149. Suy Niệm Lễ Kính Thánh Batôlômêô Tông Đồ Lm Anthony Trung Thành
 150. Chúa Yêu Thích Những Kẻ Khiêm Nhường Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 151. Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C Lm Anthony Trung Thành
 152. Phấn đấu qua cửa hẹp vào nước trời Lm Đan Vinh
 153. Sống và hành động đúng theo Lời Chúa Lm Jude Siciliano, OP
 154. Vô cảm: Một căn bệnh quái ác của thời đại Giuse Thẩm Nguyễn
 155. Tìm tôn giáo dễ dãi Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 156. Chúa Muốn Cứu Độ Hết Mọi Người Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 157. Phục vụ sự sống, dụng cụ của sự hiệp thông và dấu chỉ lòng thương xót Linh Tiến Khải
 158. Giải đáp phụng vụ: Linh mục làm phép mà không mang Dây các phép được không? Thừa tác viên ngoại thường chúc lành cho người không Rước lễ được không? Nguyễn Trọng Đa
 159. Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lm Anthony Trung Thành
 160. Lửa bừng cháy Lm Vinh Sơn Dũng, SCJ
 161. Sống Đạo Không Phải Là Một Cuộc Dạo Chơi Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 162. Giáo Hội cần các thừa sai đam mê nhiệt thành Linh Tiến Khải
 163. Giữ lửa yêu thương Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 164. Thiên Chúa chiến thắng con rồng đỏ: Thông điệp cho ai yêu chuộng hòa bình Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 165. Suy niệm Chúa Nhật XX thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 166. Hai cách hiểu câu khó hiểu Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 167. Chuyển lửa cho lửa bùng lên Lm Vũ Xuân Hạnh
 168. Góp phần làm bùng cháy ngọn lửa tin yêu Lm Đan Vinh
 169. Nhìn Lên Trời, Để Biết Sống Cuộc Đời Trần Thế + GM JB Bùi Tuần
 170. Hiểu Được Lòng Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 171. Giải đáp phụng vụ: Được phép đưa thêm tên trong Kinh Nguyện Thánh Thể không? Tên Giám mục được đọc thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 172. Cửa Năm Thánh dẫn vào kho tàng vô tận lòng thương xót của Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 173. Lễ Đức Mẹ về trời: Mẹ về trời, niềm hy vọng của chúng ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 174. Triết Lý Cà Chua Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 175. Triết Lý Khỉ “Ba Không” Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 176. Cây Tùng Mùa Xuân Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 177. Lột Xác Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 178. Trắng Hay Đen Lm Giuse Đinh Lập Liễm
 179. Sự Trung Tín Của Người Quản Gia Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 180. Tôi là ai? (2) Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
 181. Thắp nến lên Lm Vinh Sơn, SCJ
 182. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 7-8-2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 183. Có mấy loại bất ngờ? Làm sao loại bất ngờ? Lm Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
 184. Phải tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa thế nào? Lm Đan Vinh
 185. Hãy trở nên người quản gia trung tín của Chúa Lm Jude Siciliano, OP
 186. Suy niệm lễ Chúa Biến Hình Năm C Lm Anthony Trung Thành
 187. Sống hay tiến đến chết? Lm Vũ Xuân Hạnh
 188. Diễn từ của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 800 năm ơn Tha Thứ tại Assisi JB Đặng Minh An
 189. Bài học về sự thức tỉnh Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 190. Nhà quản lý khôn ngoan Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 191. Giải đáp phụng vụ: Thừa tác viên ngoại thường, và Rước lễ dưới hai hình Nguyễn Trọng Đa
 192. Thế giới ngày nay cần tình huynh đệ, sự gần gũi và tình bạn Linh Tiến Khải
 193. Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 194. Suy niệm Chúa Nhật XIX TN C Lm Anthony Trung Thành
 195. Hoàng Tử Bình An Đến Mang Sự Chia Rẽ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 196. Xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 197. Suy niệm Chúa Nhật XVIII thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 198. Đời Phù Du Hay Đời Thiên Thu Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 199. Mối Tội Đầu: Tham Lam Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 200. Hãy Chọn Cái Bền Vững Và Bỏ Cái Tạm Thời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 201. Giải đáp phụng vụ: Tấm khăn phủ quan tài có các ý nghĩa nào? Nguyễn Trọng Đa
 202. Suy niệm lễ thánh Gioakim và thánh Anna Lm Anthony Trung Thành
 203. Abba -Lậy Cha Lm Vinh Sơn, scj
 204. Kinh Truyền Tin: Đức Thánh Cha diễn giải về sự cầu nguyện Lm Trần Đức Anh, OP
 205. Cầu Nguyện Kiên Trì Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 206. Suy niệm Chúa Nhật XVII thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 207. Nguyện Giúp Cầu Thay Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 208. Nhớ người nằm xuống Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 209. Ngôi nhà Bêtania Lm Vinh Sơn, scj
 210. Hãy học biết lằng nghe nhau. Lắng nghe là một nhân đức nhân bản và kitô Linh Tiến Khải
 211. Những hành vi của lòng thương xót Lm Giuse Trương Đình Hiền
 212. Hãy là cả hai: Matta và Maria Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 213. Chỉ một chuyện cần mà thôi Lm Đan Vinh
 214. Nghe Lời Chúa và phục vụ đó là công việc hằng ngày của mỗi người chúng ta Lm Jude Siciliano, OP
 215. Bệnh Trầm Cảm Thời Đại Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 216. Đón Rước Chúa Vào Nhà Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 217. Ngụ ngôn về Tình Yêu Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 218. Đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật 14 Thường Niên Vũ Đức Anh Phương, SJ
 219. Ơn gọi Đan Tu là vinh dự và nguồn ơn thiêng của Giáo Hội Lm Nguyễn Hữu Thy
 220. Hãy ra đi (2) Lm Vinhsơn, SCJ
 221. Đức Giám Mục Địa Phận và Đấng Bản Quyền Lm FX Nguyễn Hùng Oánh
 222. Đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật 14 Thường Niên Vũ Đức Anh Phương, SJ
 223. Ai đáng hưởng bình an? Lm Nguyễn Quốc Hưng
 224. “Anh Em Hãy Ra Đi!” (2) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 225. Bình an của người truyền giáo Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 226. Loan Báo Tin Mừng Là Sống Chứng Nhân Lm Đan Vinh
 227. Hành Trang Của Người Môn Đệ Lm Anthony Trung Thành
 228. Lời cầu nguyện mở ra lối thoát trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn Linh Tiến Khải
 229. Làm gì cho người nghèo? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 230. Đường lên Giêrusalem Lm Vinhsơn, scj
 231. Hai Chứng Nhân Của Tình Yêu Và Lòng Mến Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 232. Ba người theo Chúa Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 233. Dứt Khoát Và Triệt Để Bước Theo Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 234. Hãy nhìn mình trong tấm gương trước khi xét đoán người khác Vũ Đức Anh Phương, SJ
 235. Tôi là Gioan Lm Đaminh Hương Quất
 236. Sứ vụ dọn đường và làm chứng cho Đức Giêsu Lm Đan Vinh
 237. Ngày Sinh Nhật Thánh Gioan: Nghĩ Về Ơn Gọi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 238. Suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên C Lm Anthony Trung Thành
 239. Các người nghèo, người bị loại trừ và bệnh tật là thịt xác của Chúa Kitô Linh Tiến Khải
 240. 40 ngàn người đọc Kinh Truyền Tin với ĐTC: 19-6-2016 Lm Trần Đức Anh, OP
 241. Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (2) Lm Anthony Trung Thành
 242. Đức Kitô - Con đường thập giá Lm Vinh Sơn, scj
 243. Con đường 3 chữ phải Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 244. Để Nên Môn Đệ Thực Sự Của Đức Giêsu Lm Đan Vinh
 245. Hãy nên giống Đức Kitô mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống Lm Jude Siciliano, OP
 246. Kinh Lạy Cha là nền tảng của đời sống cầu nguyện Vũ Đức Anh Phương, SJ
 247. Tạ ơn vì hồng ân Linh Mục Lm Anthony Trung Thành
 248. Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên C Lm Anthony Trung Thành
 249. Ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và người khuyết tật Vũ Đức Anh Phương, SJ
 250. Khi quyền năng được biểu lộ tỏ tường Lm Giuse Trương Đình Hiền
 251. Yêu mến nhiều Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 252. Bài học từ ngôn sứ Ê-li-a Vũ Đức Anh Phương, SJ
 253. Đức Giêsu dạy chúng ta những thực hành lành mạnh Vũ Đức Anh Phương, SJ
 254. Đức tin của Giáo Hội nảy sinh từ đám cưới tại làng Cana Linh Tiến Khải
 255. Cầu nguyện là năng lượng của Kitô hữu để chiếu sáng Vũ Đức Anh Phương, SJ
 256. Các Mối Phúc Thật - những hoa tiêu trong đời sống Kitô hữu Vũ Đức Anh Phương, SJ
 257. Biến cố chính của đức tin là chiến thắng của Thiên Chúa trên khổ đau và cái chết Linh Tiến Khải
 258. Thánh lễ của Đức Thánh Cha nhân ngày Năm Thánh cho các phó tế Lm Trần Đức Anh, OP
 259. Lời cầu nguyện giúp duy trì đức tin và sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 260. Bốn yếu tố cần thiết để nên thánh Vũ Đức Anh Phương, SJ
 261. Ăn Gì Để Sống? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 262. Kitô hữu sống trong tình yêu của Thiên Chúa với niềm vui mừng và sự ngạc nhiên Vũ Đức Anh Phương, SJ
 263. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi Vũ Đức Anh Phương, SJ
 264. Đồng cảm với tội nhân nhưng không dàn xếp sự thật Vũ Đức Anh Phương, SJ
 265. Giáo Hội Là Mầu Nhiệm Hiệp Thông Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 266. Kẻ giàu có bóc lột người lao động giống như đỉa hút máu Vũ Đức Anh Phương, SJ
 267. Lòng Thương Xót Của Ba Ngôi Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 268. Người nghèo nhắc cho người giầu nhớ tới Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 269. Giải đáp phụng vụ: Mọi linh mục được ban nghi thức làm phép thuộc các Dòng tu Nguyễn Trọng Đa
 270. Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 271. Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi Lm Anthony Trung Thành
 272. Tiền bạc và quyền lực làm nhơ bẩn Giáo hội Vũ Đức Anh Phương, SJ
 273. Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là nối lại tương quan với Thiên Chúa là Cha Linh Tiến Khải
 274. Ý nghiã mỗi ơn trong bảy ơn Chúa Thánh Thần Thần Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 275. Thánh thần đổi mới lòng ta Lm Huệ Minh
 276. Tin Vào Đấng Bảo Trợ Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 277. “Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần” (3) Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 278. Tác động của Chúa Thánh Thần trong mỗi tín hữu hôm nay Lm Đan Vinh
 279. Đức Chúa Thánh Thần và Giáo Hội Chúa Kitô Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 280. Các Kitô hữu tìm kiếm sự hiệp nhất, những người ưa nói xấu thích gây chia rẽ Vũ Đức Anh Phương, SJ
 281. Chúa Thánh Thần: Sức sống đức tin chúng ta Lm Jude Siciliano, OP
 282. Suy niệm lễ Đức Mẹ Fatima - 13 tháng 5 Lm Anthony Trung Thành
 283. Các nhà truyền giáo dâng hiến đời mình vì Đức Kitô Vũ Đức Anh Phương, SJ
 284. Thánh Thần giúp chúng ta trở nên những Kitô hữu ‘đích thực’ chứ không phải ‘lý thuyết’ Vũ Đức Anh Phương, SJ
 285. 50 ngàn đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Lm Trần Đức Anh, OP
 286. Kitô hữu không tê liệt vì đau khổ Vũ Đức Anh Phương, SJ
 287. Chúa Về Quê Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 288. Suy Niệm Lễ Thăng Thiên C: Tin có Thiên Đàng Lm Anthony Trung Thành
 289. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức “lau khô nước mắt” Lm Trần Đức Anh, OP
 290. Đức Giê-Su Ki-Tô Được Thiên Chúa Tôn Vinh Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 291. Thiên Chúa đi tìm tất cả mọi người: Ngài không biết tới nền văn hóa gạt bỏ Linh Tiến Khải
 292. Ý chỉ cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha Phanxicô Vũ Đức Anh Phương, SJ
 293. Thầy chính là con đường Vũ Đức Anh Phương, SJ
 294. Bách hại - cái giá của việc làm chứng cho Chúa Vũ Đức Anh Phương, SJ
 295. Chúa Thánh Thần là Người Thầy nội tâm và là Ký Ức sống động về Đức Kitô Vũ Đức Anh Phương, SJ
 296. Lễ Thánh Giuse Thợ: Nghĩ Về Lao Động Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 297. Suy Niệm Lễ Kính Thánh Philipphê và Giacôbê Tông Đồ Lm Anthony Trung Thành
 298. Tháng hoa kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 299. 80.000 tín hữu dự buổi tiếp kiến đặc biệt của Đức Thánh Cha Lm Trần Đức Anh, OP
 300. Kitô hữu đừng sống hai mặt Vũ Đức Anh Phương, SJ

Mục Lục »