Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Suy Niệm

 1. Người nghèo là thông hành vào cửa Thiên Đàng của chúng ta Linh Tiến Khải
 2. Niềm hy vọng chống lại sự chết Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 3. Cuộc sống của chúng ta sẽ có kết thúc. Chết là gặp gỡ với Thiên Chúa Hồng Thủy
 4. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (2) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 5. Tri ân và mừng kính các Thánh Tổ Tiên Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 6. Sức mạnh và sức sống của đức tin Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 7. Làm chứng cho Chúa hôm nay (TĐVN) Lm Đan Vinh
 8. Các Thánh TĐVN Thấy Chúa Trong Mọi Sự Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 9. Chúa Nhật XXXIII Thường Niên -A Lm Jude Siciliano, OP
 10. Sống đẹp - Chết đẹp + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 11. Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 12. Nước Trời phát triển nhờ Chúa Thánh Thần, không phải nhờ các kế hoạch Tứ Quyết, SJ
 13. ĐGH Phanxicô được trao tặng chiếc xe hơi Lamborghini bóng loáng Nguyễn Long Thao
 14. Làm Gì Với Nén Bạc Chúa Trao? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 15. Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 Lm Anthony Trung Thành
 16. Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa Linh Tiến Khải
 17. Bóng câu Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 18. Giải đáp phụng vụ: Linh mục nghi lễ Latinh được phép cử hành nghi lễ Giáo hạt Anh giáo không? Nói thêm về thừa tác viên ngoại thường cho Rước Lễ Nguyễn Trọng Đa
 19. Tất cả nhờ thập giá - Omnia Per Crucem Lm Giuse Trương Đình Hiền
 20. Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 21. Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng Tứ Quyết, SJ
 22. Sự khôn ngoan đích thực của hôm nay Lm Giuse Trương Đình Hiền
 23. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 12-11-2017 Lm Trần Đức Anh, OP
 24. Chất Dầu trong đời sống Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 25. Trinh nữ khôn ngoan và trinh nữ khờ dại Lm Vinh Sơn, scj
 26. Cái gì không thể cho mượn. Cái gì không thể đi vay? Lm Anphong Nguyên Công Minh, ofm
 27. Khôn ngoan tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến Lm Đan Vinh
 28. Đừng rơi vào cái hố tham nhũng Tứ Quyết, SJ
 29. Muốn làm Thánh phải làm người trước đã Trần Mỹ Duyệt
 30. Chúa Nhật XXXII Thường Niên -A Lm Jude Siciliano, OP
 31. Lối sống mới đáng lo ngại ở Sri Lanka: Học sinh học cả Chuá Nhật, bỏ bê việc tôn giáo Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 32. Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 33. Việc thanh luyện Giáo hội được bắt đầu nơi chính tâm hồn mỗi người Tứ Quyết, SJ
 34. Bí Tích Thánh Thể giúp bước vào sự hiệp thông với Chúa và có cuộc sống đời đời Linh Tiến Khải
 35. Khôn ngoan và khờ dại (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 36. Giải đáp phụng vụ: Được lưu giữ Thánh Thể tại tư gia không? Nguyễn Trọng Đa
 37. Cẩn thận – Sẵn sàng Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 38. Nếu đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả Tứ Quyết, SJ
 39. Một cõi đi về + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 40. Giải đáp phụng vụ: Giới hạn của Thừa tác viên ngoại thường. Nói thêm về kinh đọc khi tráng chén Nguyễn Trọng Đa
 41. Giải đáp phụng vụ: Tại sao vợ chồng không tuyên xưng lại thề hứa hôn phối? Nguyễn Trọng Đa
 42. Đối diện với tội lỗi, chúng ta hãy đến với lòng Chúa xót thương Tứ Quyết, SJ
 43. Chiếc Ghế Danh Dự Lm Vinh Sơn, scj
 44. Đừng làm gương xấu sống hai mặt Linh Tiến Khải
 45. Quáng gà Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 46. Tránh thói giả hình và kiêu căng của người Pharisêu Lm Đan Vinh
 47. Hôm nay là ngày của hy vọng, cũng là ngày của nước mắt Tứ Quyết, SJ
 48. Chúa Nhật XXXI Thường niên -A Lm Jude Siciliano, OP
 49. Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 50. Ngôn Hành Như Nhất Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 51. Chân thành Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 52. Xin Đừng Nói Một Đàng Làm Một Nẻo Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 53. “Sỏi đá cũng cần có nhau” Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 54. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Truyền Tin Lễ Các Thánh 1-11-2017 Lm Trần Đức Anh, OP
 55. Nước Trời tựa hạt cải: tuy bé nhỏ nhưng đầy sức tăng trưởng Tứ Quyết, SJ
 56. Con Đường Nên Thánh Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 57. Buồn trong kỷ niệm Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 58. Suy Niệm Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2017 Lm Anthony Trung Thành
 59. Đoàn người đông đảo trên trời Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 60. Lễ Các Thánh Nam Nữ: Niềm Vui Với Các Thánh Trên Trời Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 61. Ơn gọi nên thánh (3) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 62. Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ 2017 Lm Anthony Trung Thành
 63. Suy Niệm Lễ Các Linh Hồn Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 64. Các Thánh là ai vậy? Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 65. Hãy Nên Thánh Vì Ta Là Đấng Thánh Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 66. Lễ Các Thánh Nam Nữ (3) Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 67. Lễ các đẵng linh hồn Lm Jude Siciliano, OP
 68. Lễ Chư Thánh Lm Jude Siciliano, OP
 69. Điều Răn Lớn Nhất Lm Vinh Sơn, scj
 70. Đừng nói mà không làm Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 71. Nói và làm + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 72. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 29-10-2017 Lm Trần Đức Anh, OP
 73. Chúa Nhật 30: Ý nghiã ba chữ “Hết” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 74. Sống như không bao giờ chết Trần Mỹ Duyệt
 75. Yêu hết con tim, hết linh hồn, và hết trí khôn Trần Mỹ Duyệt
 76. Đoản thơ dâng Mẹ cuối tháng Mân Côi Sơn Ca Linh
 77. Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 78. Lễ cầu cho các đẳng linh hồn Lm Đan Vinh
 79. Để được nên thánh và được sống đời đời sau này Lm Đan Vinh
 80. Sống tình mến Chúa và yêu tha nhân Lm Đan Vinh
 81. Nay Anh Mai Tôi Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 82. Làm Sao Để Yêu Thương Tha Nhân Như Chính Mình? Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 83. Chúa Nhật XXX Thường Niên -A Lm Jude Siciliano, OP
 84. Không có các Kitô hữu "bình chân như vại", không chiến đấu chống lại sự ác Hồng Thủy
 85. Xã Hội Vô Cảm Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 86. Đức Thánh Cha: Thiên đàng là đích điểm niềm hy vọng Kitô giáo Lm Trần Đức Anh, OP
 87. Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 88. Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 89. Yêu thương là chu toàn lề luật (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 90. Chúa Kitô chịu đóng đinh là tâm điểm của cuộc đời tôi Tứ Quyết, SJ
 91. Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói Tứ Quyết, SJ
 92. Ngày Truyền Giáo Của Bà Mẹ Buôn Gánh Bán Bưng Sơn Ca Linh
 93. Của Thiên Chúa Trả Cho Thiên Chúa Lm Vinh Sơn, scj
 94. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa nhật Truyền Giáo 22.10.2017 Tứ Quyết, SJ
 95. Con Đường Truyền Giáo Từ “Ky-Rô Tới Xê-Da” Lm Giuse Trương Đình Hiền
 96. Ơn gọi Truyền gíao Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 97. Vui với người vui khóc với người khóc Trần Mỹ Duyệt
 98. Sân khấu và cuộc đời + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 99. Đồng tiền hai mặt Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 100. Đừng thủ đoạn cũng đừng giả hình Tứ Quyết, SJ
 101. Để Chu Toàn Sứ Vụ Ra Đi Thâu Nạp Môn Đệ Cho Chúa Lm Đan Vinh
 102. Trả về cho Chúa những gì thuộc về Chúa Lm Đan Vinh
 103. Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết Tứ Quyết, SJ
 104. Chúa Nhật XXIX Thường Niên -A- Lm Jude Siciliano, OP
 105. Mọi sự là của Chúa, hãy trả Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 106. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, 18-10-2017 Lm Trần Đức Anh, OP
 107. Giải đáp phụng vụ: Thánh bổn mạng của nhà thờ Nguyễn Trọng Đa
 108. Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 109. Đã Là Kitô Hữu Phải Truyền Giáo Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 110. Khánh nhật Truyền giáo: Nhiệt huyết Tông đồ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 111. Chiếc áo trong đời sống Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 112. Tiệc cưới với bốn nghịch thường Lm Anphong Nguyễn công Minh, ofm
 113. Ý nghĩa tiệc cưới và áo cưới Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 114. Muôn thế hệ sẽ khen Mẹ diễm phúc Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 115. Y phục dự tiệc cưới Nước Trời là lòng sám hối và tin vào Tin Mừng Lm Đan Vinh
 116. Cần tỉnh thức và xét mình để tránh sa vào cạm bẫy thế gian Tứ Quyết, SJ
 117. Nghi Thức Dâng Mình Cho Đức Mẹ Nhân Dịp Lễ Đức Mẹ Fatima 100 Năm Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 118. Thương con, mẹ thương con Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 119. Xứng kỳ đức Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 120. Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A Lm Jude Siciliano, OP
 121. Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 122. Khi cầu nguyện, ta xin gì và Chúa ban gì? Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 123. ĐTC tiếp kiến chung các tín hữu hành hương: 11-10-2017 Lm Trần Đức Anh, OP
 124. Cửa Nước Trời luôn mở, nhưng y phục phải xứng hợp Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 125. Giải đáp phụng vụ: Khi linh mục không dâng lễ, ngài công bố bài Tin Mừng được không? Nguyễn Trọng Đa
 126. Trái tim cứng cỏi không thể hiểu được lòng Chúa xót thương Tứ Quyết, SJ
 127. Người ngoại đạo tốt lành Tứ Quyết, SJ
 128. Chúa nhật XXVII Thường Niên A: Vườn Nho Lm Vinh Sơn, scj
 129. Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương Tứ Quyết, SJ
 130. Lời Thú Tội Của Bà Mẹ Buôn Gánh Bán Bưng Sơn Ca Linh
 131. “Đức Bà như ngôi sao mai sáng vậy“ Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 132. “Khôn Quá Hóa Dại” Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 133. Sinh hoa lợi là điều kiện để vào Nước Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 134. Ơn biết xấu hổ giúp chúng ta ra khỏi con đường tội lỗi Tứ Quyết, SJ
 135. Chúa Nhật XXVII Thường Niên A Lm Jude Siciliano, OP
 136. Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 137. Niềm vui tìm lại cội nguồn Tứ Quyết, SJ
 138. Chăm sóc vườn nho (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 139. Kitô phải là thừa sai của niềm hy vọng Linh Tiến Khải
 140. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng Mười 2017: Cầu nguyện cho giới lao động Tứ Quyết, SJ
 141. Chúa Là Đấng Trung Tín Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 142. Giải đáp phụng vụ: Lời nguyện tín hữu là không nên quá mơ hồ và quá cá nhân Nguyễn Trọng Đa
 143. Xin ơn can đảm theo sát Chúa Giêsu hơn Tứ Quyết, SJ
 144. Bài giảng của ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Bologna Giuse Thẩm Nguyễn
 145. Nhân Lễ Mẹ Mân Côi: Giải Thích Từ Mân Côi - Mai Khôi - Môi Khôi - Văn Côi Trong Kinh Sách Công Giáo Nguyễn Long Thao
 146. Lễ Mân Côi - Kinh suy niệm phúc âm Lm Vinh Sơn, scj
 147. Hai thái độ cung cách xử sự Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 148. Mẹ Sẽ Luôn Ở Bên Con Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 149. Sao Anh lại Ghen? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 150. Quan trọng là phần cuối Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 151. Các thiên thần được sai đến đồng hành với chúng ta trong cuộc đời Tứ Quyết, SJ
 152. Làm ngay hôm nay Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 153. Cùng Mẹ lắng nghe Lời Chúa và xin vâng ý Chúa Lm Đan Vinh
 154. Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang... Lm Jude Siciliano, OP
 155. Gia đình Thánh (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 156. Bệnh giả điếc làm ngơ Tứ Quyết, SJ
 157. Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 158. Suy Niệm Lễ Mẹ Mân Côi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 159. Đừng để bị lấy mất niềm hy vọng Linh Tiến Khải
 160. Phải Chăng Sự Băng Hoại về Luân Lý Chẳng Có Gì Đáng Để Quan Tâm? Dr Anthony Le
 161. Người Biết Hoán Cải Có Chỗ Trong Nước Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 162. Giải đáp phụng vụ: Thầy phó tế hoặc thầy có chức giúp lễ cũng có thể đọc lời nguyện khi tráng chén Nguyễn Trọng Đa
 163. Kinh Mân Côi và Gia Đình Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 164. Nữ tỳ của Thiên Chúa Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 165. Ai thân quen với Chúa Giêsu thì là người tự do Tứ Quyết, SJ
 166. Ơn an ủi không phải là sự vui nhộn nhưng là bình an của Chúa Tứ Quyết, SJ
 167. Đi làm vườn nho Lm Vinh Sơn, scj
 168. Có cái nhìn theo luận lý tình yêu thương xót của Thiên Chúa là Cha Linh Tiến Khải
 169. Dụ ngôn thợ làm vườn nho: Dẫu có là “Người công nhân đến trễ” Sơn Ca Linh
 170. Giải đáp phụng vụ: Có thể tùy chọn đọc chứ không buộc đọc các Thánh vịnh thay thế Nguyễn Trọng Đa
 171. Cha Thánh Piô năm dấu thánh (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 172. CN 25 A; Sự ghen tị Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 173. Giải đáp phụng vụ: Xin lễ cầu cho mình khi còn sống là hiệu lực hơn không? Nguyễn Trọng Đa
 174. Ứng xử nhân ái bao dung noi gương Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 175. Tình yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 176. Những đại án + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 177. Lời gọi của Thiên Chúa vào vườn nho Lm Jude Siciliano, OP
 178. Lưới cá - Lưới người (thơ) Lm Phêrô Hồng Phúc
 179. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 180. Công bằng của lòng thương xót Lm GB Nguyễn Minh Hùng
 181. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ Tứ Quyết, SJ
 182. Lễ thánh sử Matthêô tông đồ: Cây bút viết của chàng trai thuế vụ Sơn Ca Linh
 183. Lòng tốt của Thiên Chúa (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 184. Sống hy vọng và yêu thương hôm nay và ở đây Linh Tiến Khải
 185. Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 186. Đồng Lương Xứng Đáng Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 187. Hãy vào làm trong vườn nho Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 188. Đồng cảm và giúp đỡ những ai đang khổ đau Tứ Quyết, SJ
 189. Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xa Tứ Quyết, SJ
 190. Không nhượng bộ. Trung tín theo Chúa Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 191. Phải luôn luôn tha thứ cho nhau Linh Tiến Khải
 192. Chuá Nhật 24 A: Tha Thứ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 193. Tha thứ (3) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 194. Mẹ hiệp công cứu độ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 195. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu vinh hiển trên thập giá Tứ Quyết, SJ
 196. Thập giá: mầu nhiệm tình yêu Tứ Quyết, SJ
 197. Hãy Sẵn Sàng Tha Thứ Để Được Chúa Thứ Tha Lm Đan Vinh
 198. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau Lm Jude Siciliano, OP
 199. Nhìn lên con rắn Thánh giá Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 200. Giải đáp phụng vụ: Được phép mừng lễ các thánh Chính thống giáo phương Đông không? Nguyễn Trọng Đa
 201. Tha thứ, mùa Xuân tình yêu Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 202. Dân nước Colombia ước mong hoà bình, hoà giải và tái thiết Linh Tiến Khải
 203. Hãy Tha Thứ Như Chúa đã tha thứ Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 204. Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 205. Hãy Tha Thứ Vì Ta Cần Được Chúa Thứ Tha Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 206. Sửa lỗi huynh đệ (2) Lm Vinh Sơn, scj
 207. Cử chỉ bái gối trước Thiên Chúa toàn năng Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 208. Chúa Nhật 23 A: Ba phương án Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 209. Tản mạn ngày sinh nhật Mẹ (08.09) Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 210. Lời nguyện chiều Chúa Nhật của bà mẹ buôn gánh bán bưng Sơn Ca Linh
 211. Hành trình cuộc đời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
 212. Sửa lỗi trong cộng đoàn Lm Đan Vinh
 213. Chúa Giêsu xây dựng cộng đoàn Lm Jude Siciliano, OP
 214. Tế Nhị Sửa Lỗi Cho Nhau Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 215. Mừng sinh nhật Đức Mẹ lần 2034 Sơn Ca Linh
 216. Ta Sẽ Đòi Ngươi Đền Nợ Máu Nó Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 217. Rất Cần Tình Bác Ái Huynh Đệ Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 218. Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 219. Giải đáp phụng vụ: Giờ Kinh Sáng và Kinh Lạy Cha Nguyễn Trọng Đa
 220. Nghệ thuật sửa lỗi (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 221. Chuá Nhật 22 TN A: Đường Thánh Giá Lm Vinh Sơn, scj
 222. Chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống Tứ Quyết, SJ
 223. Dominus vobiscum - Chúa ở cùng Anh Chị Em! Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 224. Con đường ba chữ “phải” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 225. Vào trong vinh quang qua Thánh Giá Lm Đan Vinh
 226. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng Chín 2017: Cầu nguyện cho các giáo xứ Tứ Quyết, SJ
 227. Con Đường Của Thầy Trò Giê-Su Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 228. Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 229. Thập Giá: Con Đường Chúng Ta Đi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 230. Thánh giá - Nỗi đau và an ủi Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 231. Mất để được Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 232. Kitô hữu phải tươi vui mới có thể loan báo Tin Mừng cho thế giới Linh Tiến Khải
 233. Chúa Giêsu mời chúng ta cùng đi theo Ngài Lm Jude Siciliano, OP
 234. Giải đáp phụng vụ: Phó tế vĩnh viễn được chạm tay vào bàn thờ ở đầu lễ không? Nguyễn Trọng Đa
 235. Theo Chúa Phải Từ Bỏ Mình và Vác Thập Giá Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 236. Mỗi tín hữu là một viên đá nhỏ sống động hũu ích trong toà nhà Giáo Hội Linh Tiến Khải
 237. Giải đáp phụng vụ: Giáo dân “chia sẻ” thay cho linh mục giảng lễ được không? Nguyễn Trọng Đa
 238. CN 21A: Phêrô là Đá- Đá quy tụ, Đá hợp nhất Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 239. Giữ Chìa Khóa: Mệt Quá Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 240. Lời tuyên xưng đức tin Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 241. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 242. Thực danh - Tròn phận Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 243. Lòng nhân và của lễ + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 244. Trở Nên Viên Đá Sống Động Xây Dựng Đền Thờ Hội Thánh Lm Đan Vinh
 245. Cơ Chế Hữu Hình Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 246. Thử thách đức tin: sự đau khổ Lm Jude Siciliano, OP
 247. Giải đáp phụng vụ: Linh mục đồng tế Rước lễ như thế nào? Nguyễn Trọng Đa
 248. Tôi đang tìm kiếm gì? Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 249. Chìa khóa Nước Trời Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 250. Lạy Thầy, Thầy Là Con Thiên Chúa Hằng Sống Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 251. Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 252. Lời van và niềm tin của mẹ Sơn Ca Linh
 253. Đức Thánh Cha mời gọi can đảm và kiên trì khi cầu nguyện Lm Trần Đức Anh, OP
 254. Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa + GM JB Bùi Tuần
 255. Sức Mạnh Lòng Tin Của Dân Ngọai Lm Vinh Sơn, scj
 256. Đức tin mạnh, đức tin yếu. Làm sao để yếu thành mạnh Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 257. Các phẩm chất của một đức tin mạnh Lm Đan Vinh
 258. Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 259. Tình Mẹ thương con Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 260. Đại Sứ Nga đề cao tầm cuộc viếng thăm của ĐHY Parolin ở Nga Lm Trần Đức Anh, OP
 261. Giải đáp phụng vụ: Khi đang lễ mà có sự cố khẩn cấp y tế thì sao? Nguyễn Trọng Đa
 262. Một Đức Tin Tuyệt Vời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 263. Bà Muốn Sao Thì Sẽ Được Vậy Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 264. Mẹ Đến Nhé, Tiện Đường, Con Mãi Đợi! Sơn Ca Linh
 265. Nếu có ai gõ cửa nhà Chúa Giêsu, Ngài có biết người đó trước khi mở cửa hay không? Lm Jude Siciliano, OP
 266. Dấu vết và ý nghĩa lễ Đức Mẹ lên trời Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
 267. Xin Giơ Tay Nâng Đỡ Con Trong Phong Ba Lm Vinh Sơn, scj
 268. Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2017 Lm Anthony Trung Thành
 269. Để Được Cùng Mẹ Đi Theo Chúa Lên Trời Lm Đan Vinh
 270. Kìa Bà nào + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 271. Chúa Nhật 19 A: Lưỡi dao cạo Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 272. Tin vào Chúa Giêsu và lời Ngài đời ta sẽ không chìm Linh Tiến Khải
 273. Có Dừng Chân Nhưng Không Đứng Lại Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 274. Điểm Tựa Giê-su Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 275. Trông mặt mà bắt hình trong Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 276. Ngôn sứ Elia mệt mỏi và mất hết tinh thần Lm Jude Siciliano, OP
 277. Mẹ Về Trời, Hy Vọng Và Hạnh Phúc Của Chúng Ta Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 278. Tín Thác Vào Quyền Năng Thiên Chúa Lm Đan Vinh
 279. Hãy thay đổi bản thân + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 280. Chúa Giêsu mở rộng vòng tay tiếp đón người tội lỗi Linh Tiến Khải
 281. Trên biển đời Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 282. Giải đáp phụng vụ: Nói thêm về nghĩa vụ đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ của hàng giáo sĩ Nguyễn Trọng Đa
 283. Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 284. An Tâm Vì Luôn Có Chúa Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
 285. Mầu Nhiệm Hiển Dung Vì Ai Và Cho Ai? Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 286. Thông điệp từ môi trường thiên nhiên Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 287. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 6-8-2017 Lm Trần Đức Anh, OP
 288. Hành động nhỏ tình yêu lớn Lm Jos Tạ Duy Tuyền
 289. Hiệp thông và Bình an Lm JB Nguyễn Minh Hùng
 290. Lễ Chúa Hiển Dung: Rất sáng và rất ngắn Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
 291. Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 292. Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Lm Đan Vinh
 293. Nếu bạn nhận ra + GM Giuse Vũ Văn Thiên
 294. Hãy nghe lời Người Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 295. Vầng mây trong kinh thánh Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
 296. Thánh Gioan Maria Vianney và Tòa Giải Tội (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 297. Lễ Chúa Hiển Dung Lm Jude Siciliano, OP
 298. Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
 299. Biến hình liên lỉ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 300. Kitô hữu là nguời bị lây nhiễm ánh sáng của Thiên Chúa Linh Tiến Khải

Mục Lục »