Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Gương Chứng Nhân

 1. Xin Thánh Cả Giuse Thương Xót Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 2. Ai Đang Vất Vả Mang Gánh Nặng Nề, Hãy Đến Cùng Thầy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 3. Thiên Chúa Cho Con Nên Hùng Dũng Và Đường Con Đi Được Thiện Toàn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 4. Đức Mến Tha Thứ, Tin Tưởng, Hy Vọng Và Chịu Đựng Tất Cả! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 5. Cố Gắng Làm Điều Lành Sẽ Đạt Tới Thành Quả Rực Rỡ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 6. Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 7. Người Tôi Trung Không Chịu Phục Cho Đến Khi Thiết Lập Công Lý! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 8. Hôm Nay Thầy Lưu Lại Tại Nhà Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 9. Đức Tin Được Tinh Luyện Sẽ Trở Thành Lời Ngợi Khen Và Đem Lại Vinh Quang! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 10. Khi Có Thể, Con Đừng Từ Chối Làm Điều Lành! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 11. Đường Lối Các Con Không Phải Đường Lối Của Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 12. Nơi Anh Chị Em, Lòng Yêu Thương Đối Với Tha Nhân Cũng Gia Tăng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 13. Đây Là Người Tôi Trung Ta Nâng Đỡ, Tuyển Chọn Và Quý Mến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 14. Xin Chúa Dùng Các Linh Mục Mà Ban Phát Ơn Lành Lòng Thương Xót! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 15. Xin Ban Lại Cho Con Niềm Vui Vì Được Ngài Cứu Độ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 16. Em Là Dòng Suối Canh Phòng Nghiêm Mật, Là Giếng Nước Niêm Phong! Lm Trần Đức Anh, OP
 17. Hạnh Phúc Thay Người Giữ Đức Công Minh Và Thực Thi Điều Chính Trực! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 18. Thiên Chúa Ban Ân Phúc Và Xót Thương Những Ai Ngài Tuyển Chọn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 19. Qua Muôn Ngàn Thế Hệ Miệng Con Rao Giảng Lòng Thành Tín Của Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 20. Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 21. Đừng Hổ Thẹn Vì Phải Làm Chứng Cho Chúa Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 22. Đức Thánh Cha bênh vực các thổ dân chống lại nạn bóc lột Lm Trần Đức Anh, OP
 23. Hãy Giữ Lời Thầy Dạy Như Con Ngươi Mắt Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 24. Người Bạn Trung Thành Là Phương Thuốc Thoa Dịu Cuộc Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 25. Thiên Chúa Biểu Lộ Lòng Nhân Hậu Và Tình Yêu Đối Với Nhân Loại Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 26. Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa, Linh Hồn Con Khát Khao Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 27. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 28. Hãy Sống Như Người Khôn Ngoan, Biết Tận Dụng Thời Buổi Hiện Tại! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 29. Như Đông Đoài Cách Nhau Ngàn Dặm, Tội Ta Đã Phạm, Chúa Cũng Ném Thật Xa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 30. Núi Đá Và Thành Lũy Bảo Vệ Con, Chính Là Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 31. Thầy Là Cây Nho Thật Và Cha Thầy Là Người Trồng Nho Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 32. Thiên Chúa Là Nơi Con Ẩn Náu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 33. Chúng Ta Thuộc Về Thiên Chúa, Ai Biết Thiên Chúa Thì Nghe Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 34. Trời Cao Hơn Đất Chừng Nào Thì Đường Lối Của Ta Cũng Cao Hơn Đường Lối Các Con Chừng Ấy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 35. Chúa Phù Trì Che Chở, Dưới Cánh Người, Bạn Có Chỗ Ẩn Thân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 36. Lạy Thầy Nhân Lành, Con Phải Làm Gì Để Được Sống Đời Đời? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 37. Ta Mình Trần, Các Con Cho Mặc, Ta Đau Yếu, Các Con Viếng Thăm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 38. Yêu Thương Chính Là Thực Thi Lòng Thương Xót! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 39. Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 40. Chúa Cha Yêu Thầy Thế Nào, Thầy Cũng Yêu Các Con Như Vậy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 41. Hãy Lo Tìm Nước Thiên Chúa, Còn Các Thứ Kia, Ngài Sẽ Thêm Cho! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 42. Chính Chúa Là Đấng Vẫn Chở Che, Người Luôn Luôn Ở Gần Kề! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 43. Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người Có Nam Có Nữ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 44. Chia Cơm Cho Người Đói, Rước Vào Nhà Người Nghèo Không Nơi Trú Ngụ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 45. Đức Chúa Giêsu Chạnh Lòng Thương Đám Đông Vì Họ Như Bầy Chiên Không Người Chăn Dắt Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 46. Chúa Ban Sức Sống Cho Tâm Hồn Những Kẻ Khiêm Cung, Ban Sinh Lực Cho Những Cõi Lòng Tan Nát! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 47. Thầy Là Bánh Trường Sinh. Ai Đến Với Thầy, Không Hề Phải Đói! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 48. Thiên Chúa Sẽ Cứu Thoát Dân Ngài Như Mục Tử Cứu Thoát Đàn Chiên! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 49. Ước Chi Có Nhiều Người Sống Hòa Nhã Với Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 50. Mọi Người Phải Sám Hối Vì Thiên Chúa Đã Ấn Định Một Ngày Để Xét Xử Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 51. Hãy Giơ Tay Và Hướng Lòng Lên Thiên Chúa Là Đấng Ngự Trên Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 52. Ai Phục Vụ Thầy, Thì Hãy Theo Thầy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 53. Hãy Coi Chừng, Chớ Khinh Một Ai Trong Những Kẻ Bé Mọn Này! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 54. Phúc Thay Những Kẻ Giặt Sạch Áo Để Được Quyền Hưởng Dùng Cây Sự Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 55. Mục Tử Nhân Lành Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 56. Anh Chị Em Hòa Thuận, Láng Giềng Thân Thiết Và Vợ Chồng Ý Hợp Tâm Đầu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 57. Người Nam Lìa Cha Mẹ Gắn Bó Với Vợ Và Cả Hai Thành Một Xương Một Thịt Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 58. Phúc Thay Ai Khao Khát Nên Người Công Chính Vì Họ Sẽ Được Thiên Chúa Cho Thỏa Lòng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 59. Người Dạy Ta Biết Lối Của Người Và Ta Bước Theo Đường Người Chỉ Vẽ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 60. Đấng Cùng Con Sánh Duyên Cầm Sắt Chính Là Đấng Tác Thành Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 61. Chính Nhân Được Chúa Cứu Trợ Và Chở Che Trong Buổi Ngặt Nghèo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 62. Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 63. Người Công Chính Đẹp Lòng Thiên Chúa Nên Được Thiên Chúa Yêu Thương! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 64. Ai Tiếp Đón Em Nhỏ Này Vì Danh Thầy Là Tiếp Đón Chính Thầy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 65. Hãy Canh Thức Và Cầu Nguyện Vì Tinh Thần Thì Hăng Hái Nhưng Thể Xác Lại Yếu Đuối! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 66. Điều Gì Thiên Chúa Đã Hứa Thì Ngài Cũng Có Đủ Quyền Năng Thực Hiện Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 67. Ngôi Lời Đã Trở Nên Người Phàm Và Cư Ngụ Giữa Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 68. Người Mang Danh Hiệu Viết Trên Áo Choàng: VUA Các Vua, CHÚA Các Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 69. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Đức Chúa Trời Đã Chọn Mẹ Sinh Đấng Cứu Độ Muôn Loà Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 70. Anh Em Sẽ Gặp Thấy Một Trẻ Sơ Sinh Bọc Tã, Nằm Trong Máng Cỏ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 71. Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 72. Đấng Cứu Độ Đã Sinh Ra Cho Anh Em: Người Là Đấng Kitô Đức Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 73. Người Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 74. Dân Đang Lần Bước Giữa Tối Tăm Đã Trông Thấy Một Ánh Sáng Huy Hoàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 75. Xin Dâng Cho Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Và Nước Việt Nam Yêu Quí! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 76. Ngôi Lời Là Ánh Sáng Ở Giữa Thế Gian Và Thế Gian Nhờ Người Mà Có! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 77. Ai Cho Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Uống, Người Đó Không Mất Phần Thưởng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 78. Lòng Nhân Hậu Và Tình Yêu Thiên Chúa Ấp Ủ Con Suốt Cả Cuộc Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 79. Nếu Các Con Không Hoán Cải Nên Như Trẻ Thơ Thì Sẽ Chẳng Được Vào Nước Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 80. Xin Thiên Chúa Làm Cho Anh Chị Em Được Xứng Đáng Với Ơn Gọi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 81. Đức Bà Guadalupe (Người Nữ Chiến Thắng Con Rắn): Bổn Mạng Châu Mỹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 82. Linh Mục Alexandre De Rhodes (Cha Đắc-Lộ) Khai Sinh Chữ Quốc Ngữ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 83. Thiên Chúa Hằng Ở Bên Con Như Một Trang Chiến Sĩ Oai Hùng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 84. Hãy Mang Binh Giáp Của Thiên Chúa Để Có Thể Đứng Vững Trước Mọi Mưu Chước Tà Thần! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 85. Một Người Nữ, Mình Khoác Mặt Trời, Chân Đạp Mặt Trăng, Đầu Đội Triều Thiên 12 Ngôi Sao! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 86. Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 87. Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân Đang Tìm Tay Nâng Đỡ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 88. Người Công Chính Nên Hoàn Thiện Trong Thời Gian Ngắn, Thì Kể Như Đã Hoàn Tất Một Sự Nghiệp Lâu Dài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 89. Không Có Thầy, Các Con Chẳng Làm Gì Được! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 90. Yêu Mến Và Kính Sợ Thiên Chúa Là Khôn Ngoan Hoàn Hảo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 91. Mầu Nhiệm Đạo Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô Thật Cao Cả! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 92. Lạy Thiên Chúa, Ngài Là Chúa Con Thờ, Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 93. Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh Mà Đưa Về Sự Sáng Thật Là Đạo Thánh Đức Chúa Trời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 94. Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 95. Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện Thì Sẽ Được Sống Yên Hàn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 96. Ngày 25-11: Chân Phước Vợ Chồng Luigi Beltrame Quattrocchi và Maria Corsini Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 97. Đây Là Mình Thầy, Hiến Tế Vì Anh Em. Đây Là Chén Máu Thầy, Máu Đổ Ra Để Lập Giao Ước Mới! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 98. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô, Tôi Đành Mất Hết Để Được Kết Hiệp Với Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 99. Xin Chúa Xót Thương Con, Mở Lượng Hải Hà Xóa Tội Con Đã Phạm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 100. Lạy Đức Chúa Giêsu, Xin Nhận Lấy Linh Hồn Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 101. Ta Sẽ Chữa Chúng Khỏi Tội Bất Trung, Sẽ Yêu Thương Chúng Hết Tình Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 102. Nếu Được Cả Thế Giới Mà Phải Thiệt Mất Mạng Sống, Thì Nào Có Lợi Gì? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 103. Xin Ngài Lắng Tai Để Ý Nghe Lời Con Tha Thiết Nguyện Cầu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 104. Xin Mẹ Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con Và Đẩy Kẻ Thù Ra Xa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 105. Kêu Cầu Mẹ, Bạn Không Thất Vọng; Lĩnh Ý Mẹ, Bạn Không Sai Lầm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 106. Từ Vực Thẳm, Con Kêu Lên Ngài, Lạy Chúa, Xin Ngài Nghe Tiếng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 107. Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 108. Người Khôn Ngoan Biết Thinh Lặng Chờ Dịp Tốt Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 109. Lạy Thiên Chúa, Xin Lấy Lòng Nhân Hậu Xót Thương Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 110. Lạy Đức Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Các Linh Hồn Bị Bỏ Rơi nơi Luyện Ngục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 111. Lạy Chúa, Con Hết Dạ Kiếm Tìm Ngài, Xin Chớ Để Con Làm Sai Lệnh Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 112. Cho Kẻ Đói Ăn, Cho Kẻ Khát Uống, Cho Kẻ Rách Rưới Ăn Mặc! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 113. Các Tín Hữu Siêng Năng Tham Dự Lễ Bẻ Bánh Và Cầu Nguyện Không Ngừng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 114. Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 115. Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 116. Sức Mạnh Của Thầy Biểu Lộ Trọn Vẹn Trong Yếu Đuối Của Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 117. Dâng Mẹ Xác Hồn Và Mọi Kẻ Con Yêu Dấu: Xin Mẹ Gìn Giữ Như Của Riêng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 118. Ta Là Thiên Chúa Mà Các Ngươi Cũng Không Kính Sợ Sao? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 119. Vợ Hiền Là Số Tốt Phận May Dành Cho Những Người Kính Sợ Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 120. Người Bất Lương Hãy Trở Về Với Thiên Chúa Và Người Sẽ Xót Thương Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 121. Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời. Cầu Cho Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 122. Khi Có Thể, Con Đừng Từ Chối Làm Điều Lành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 123. Thiên Chúa Đã Thiết Lập Cõi Đất Cho Bền Vững Muôn Đời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 124. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Cho Các Linh Hồn Trong Lửa Luyện Ngục Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 125. Ta Là Thiên Chúa Sẽ Biến Đất Khô Nên Mạch Nước Dồi Dào Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 126. Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 127. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 128. Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 129. Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 130. Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 131. Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 132. Thiên Chúa Hằng Ở Bên Con Như Một Trang Chiến Sĩ Oai Hùng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 133. Thánh Thiên Thần Bản Mệnh (Thánh Thiên Thần Hộ Thủ) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 134. Các Con Hãy Mang Ách Của Thầy Vì Ách Thầy Êm Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 135. Xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Hộ Vực Chúng Con Lướt Thắng Mưu Sâu Chước Hiểm Ác Quỉ Tà Ma Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 136. Tạ Ơn Chúa Dựng Nên Con Cách Lạ Lùng, Công Trình Ngài Xiết Bao Kỳ Diệu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 137. Nên Bắt Đầu Ngày Sống Bằng Cử Chỉ Trang Nghiêm: Làm Dấu Thánh Giá Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 138. Nếu Các Con ở Lại Trong Thầy Thì Xin Gì Các Con Sẽ Được Như Ý Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 139. Tình Yêu Của Đức Chúa KITÔ Là Tình Yêu Vượt Quá Sự hiểu biết Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 140. Chính Vì Nước Thiên Chúa Mà Anh Chị Em Phải Chịu Đau Khổ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 141. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 142. Lòng Kính Sợ Chúa Luôn Trong Trắng, Tồn Tại Đến Muôn Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 143. Đường Con Đi, Chúa Mở Rộng Thênh Thang, Chân Con Bước Không Lảo Đảo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 144. Ước Gì Con Có Thể Loan Báo Sự Cao Cả, Lòng Nhân Hậu Và Quyền Năng Của Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 145. Giá Trị Vô Giá Của Đau Khổ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 146. Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Công Bố Ơn Cứu Độ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 147. Khi Đứng Xét Xử, Phải Nhớ Lại Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 148. Thánh Giá Đức Chúa Giêsu Kitô Là Sức Mạnh của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 149. Ai Thờ CHA Thì Bù Đắp Lỗi Lầm, Ai Kính MẸ Thì Tích Trữ Kho Báu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 150. Lạy Đức Chúa GIÊSU Lòng Lành, Xin Cho Linh Hồn Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 151. Chúa Dẫn Con Trên Đường Ngay Nẻo Chính Vì Danh Dự Của Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 152. Ngày 5-9: Chân Phước Mẹ Têrêxa Calcutta Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 153. Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 154. Xin Mở Mắt Cho Con Nhìn Thấy Luật Pháp Ngài Kỳ Diệu Biết Bao! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 155. Thiên Chúa Không Ở Xa Mỗi Người Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 156. Con Xin Ngợi Khen Cha, Vì Cha Đã Mặc Khải Cho Những Kẻ Bé Mọn Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 157. Thầy Là Cây Nho Thật Và Cha Thầy Là Người Trồng Nho Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 158. Lạy Mẹ Là Mẹ Chúa Cứu Thế, Xin Chớ Bỏ Lời Con Kêu Xin! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 159. Phúc Cho Các Con Là Kẻ Nghèo Khó, Vì Nước Thiên Chúa Là Của Các Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 160. Thiên Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh Để Nhận Lãnh Niềm Hy Vọng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 161. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha, Hội Thánh và Việt Nam! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 162. Điều Làm CHÚA CHA Được Tôn Vinh Chính Là: Các Con Trở Thành Môn Đệ Thầy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 163. Hãy Kiên Nhẫn Lúc Gặp Gian Truân Và Chuyên Cần Cầu Nguyện Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 164. Thầy Biết Chiên Của Thầy Và Chiên Của Thầy Biết Thầy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 165. Kẻ Khôn Ngoan Ao Ước Có Tai Thính Để Nghe Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 166. Của Cải Làm Ra Con Hãy Dùng Mà Tôn Vinh Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 167. Anh Chị Em Hãy Ăn Ở Như Con Cái Ánh Sáng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 168. Hạnh Phúc Thay Ai Kính Sợ Thiên Chúa, Ăn Ở Theo Đường Lối Ngài Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 169. Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 170. Cả Lúc Con Già Nua, Lạy Thiên Chúa, Xin Đừng Bỏ Rơi Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 171. Hãy Hối Cải Ăn Năn! Này Đây Ta Đứng Trước Cửa Và Gõ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 172. Đức Khôn Ngoan Rực Lên Từ Đấng Toàn Năng Nên Không Thể Vương Tì-Ố Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 173. Niềm Vui Sẽ Kéo Dài Tuổi Thọ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 174. Xin Để Nó Lại May Ra Nó Có Trái Nếu Không Ông Sẽ Chặt Nó Đi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 175. Đừng Sợ, Vì Cha Ở Với Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 176. Khi Con Sắp Qua Đời, Xin Chúa Hằng Nuôi Lấy Linh Hồn Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 177. Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 178. Lạy Đức Chúa GIÊSU, Xin Cho Linh Hồn Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 179. Thiên Chúa Ban Sức Khoẻ, Sự Sống Và Phúc Lành! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 180. Từ Thiên Cung Chúa Ngự, Chúa Dõi Theo Người Thế! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 181. Thánh Ý Chúa Làm Con Thỏa Thuê, Chỉ Bảo Con Như Người Cố Vấn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 182. Thầy Không Bảo Tha Thứ Bảy Lần Nhưng Là Bảy Mươi Lần Bảy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 183. Người Hèn Mọn Mà Khôn Ngoan Vẫn Có Thể Ngẩng Đầu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 184. Đừng Chống Chọi Với Người Quyền Thế, Kẻo Rơi Vào Tay Họ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 185. Chúa Cho Chúng Ta Tái Sinh Để Nhận Niềm Hy Vọng Sống Động Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 186. Có Ai Nhờ Lo Lắng Mà Kéo Dài Đời Mình Thêm Một Gang Tay? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 187. Thầy Ban Quyền Năng Mà Thế Lực Kẻ Thù Chẳng Làm Hại Được Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 188. Đức Giêsu Rao Giảng Tin Mừng, Xua Trừ Quỷ Dữ Và Chữa Lành Bệnh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 189. Hãy Đem Cả Tâm Hồn Mà Ca Hát Chúc Tụng Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 190. Miệng Lọc Lừa, Con Đẩy Cho Xa, Môi Thâm Độc, Con Xua Cho Khuất! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 191. Thiên Chúa Ở Trong Anh Chị Em Mạnh Hơn Kẻ Ở Trong Thế Gian! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 192. Tinh Thần Thì Hăng Hái Nhưng Thể Xác Lại Yếu Đuối! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 193. Con Là Thân Lữ Khách, Mệnh Lệnh Ngài, Xin Đừng Nỡ Giấu Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 194. Hãy Cải Thiện Đường Lối, Hành Vi Và Lắng Nghe Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 195. Xin Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi Chạy Đến Cùng Mẹ! Lm Jude Siciliano, OP
 196. Lạy Chúa Giêsu Xin Cho Con Được Sống Trong và Sống Vì Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 197. Chúng Con Xin Dâng Linh Hồn Và Xác Cùng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 198. Ta Sẽ Lập Hôn Ước Với Con Trong Tín Thành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 199. Hãy Tỉnh Thức Và Đặt Niềm Trông Cậy Vào Đức Chúa Giêsu Kitô Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 200. Cố Gắng Làm Điều Thiện Cho Nhau Cũng Như Cho Mọi Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 201. Xin Mẹ Nâng Đỡ Ủi An Các Anh Chị Em Đang Phải Khốn Khó Vì Đạo Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 202. Giáo Hội Công Giáo tại Lào sắp có 17 Tân Chân Phước Tử Đạo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 203. Mối Lợi Tuyệt Vời Là Được Biết Đức Chúa Giêsu Kitô Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 204. Không Được Giết Người Không Được Ngoại Tình Không Được Trộm Cắp Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 205. Hạnh Phúc Ai Sống Đời Hoàn Thiện Biết Noi Theo Luật Pháp Chúa Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 206. Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc Không Bao Giờ Bỏ Rơi Con Cái Loài Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 207. Thiên Sứ Giữ Gìn Bạn Trên Khắp Nẻo Đường! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 208. Lòng Thương Xót Thiên Chúa Mãi Mãi Không Vơi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 209. Kẻ Cậy Trông Thiên Chúa Chẳng Hề Thua Thiệt! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 210. Chưa Từng Nghe Ai Xin Mẹ Cứu Giúp Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 211. Đức Giêsu Kitô là Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 212. Lời Chúa Hứa Được Chứng Nghiệm Tỏ Tường! Sr. Jena Berchmans Minh Nguyệt
 213. Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 214. Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc Luôn Tháp Tùng Tôi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 215. Ai Ngay Chính Được Thiên Chúa Trợ Lực Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 216. Xin Dạy Con Đường Lối Thánh Chỉ, Con Nguyện Đi Theo Mãi Đến Cùng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 217. Ai Đang Vất Vả Hãy Đến, Thầy Sẽ Cho Nghỉ Ngơi Bồi Dưỡng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 218. Phúc Thay Ai Xót Thương Vì Sẽ Được Thiên Chúa Xót Thương! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 219. Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 220. Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 221. Chúa Cho Chúng Ta Tái Sinh Để Nhận Lãnh Niềm Hy Vọng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 222. Mối Lợi Tuyệt Vời Là Được Biết Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 223. Thiên Chúa Cứu Độ Con, Con Tin Tưởng Và Không Còn Sợ Hãi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 224. Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 225. Suốt Đêm Trường, Hồn Con Khao Khát Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 226. Cố Gắng Chạy Mong Chiếm Đoạt Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 227. Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 228. Con Nghĩ Tưởng Gì, Chúa Thấu Suốt Từ Xa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 229. Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 230. Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 231. Chớ Đợi Đến Giờ Lâm Chung Mới Ăn Ở Liêm Chính! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 232. Xin Mẹ Ban Cho Con Lòng Trông Cậy Mẹ Như Con Thảo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 233. Khi Con Người Kêu Cầu, Thiên Chúa Đáp Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 234. Xin Dâng Cho Mẹ Các Việc Làm Và Mọi Sự Thuộc Về Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 235. Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 236. Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 237. Thiên Chúa Thưởng Phạt Mỗi Người Tùy Theo Cách Sống Và Việc Làm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 238. Đức Hồng Y Sandri viếng thăm Irak Lm Trần Đức Anh, OP
 239. Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan Sr. Jean Berchamans Minh Nguyệt
 240. Anh Em Hãy Tránh Xa Thế Hệ Gian Tà Này Để Được Ơn Cứu Độ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 241. Hãy Học Với Thầy, Tâm Hồn Các Con Sẽ Được Nghỉ Ngơi Bồi Dưỡng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 242. Thiên Chúa Tuôn Đổ Phúc Lành Trên Nơi Ở Của Người Chính Trực Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 243. Phúc Thay Người Ở Trong Thánh Điện Họ Luôn Được Hát Mừng Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 244. Các Con Hãy Ở Lại Trong Tình Yêu Của Thầy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 245. Phúc Thay Kẻ Có Thiên Chúa Làm Chỗ Nương Thân Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 246. Tín Nghĩa Mọc Lên Từ Đất Thấp, Công Lý Nhìn Xuống Tự Trời Cao Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 247. Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 248. Xin Cho Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 249. Mọi Phán Quyết Của Thiên Chúa Thật Công Minh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 250. Ngày Ta Thể Hiện Đức Công Chính Của Ta Đã Đến Gần Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 251. Chúng Con Đến Với Chúa Vì Chúa Là Thiên Chúa Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 252. Chính Ở Nơi Thiên Chúa Mà Chúng Ta Sống, Cử Động Và Hiện Hữu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 253. Hãy Tung Hô Chúa, Hỡi Toàn Thể Địa Cầu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 254. Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa GIÊSU Có Thân Mẫu Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 255. Đức Giêsu Kitô Là Sức Mạnh Của Thiên Chúa Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 256. Hãy Trở Về Cùng Thiên Chúa Và Đoạn Tuyệt Với Gian Ác Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 257. Tình Yêu Thiên Chúa, Đời Đời Con Ca Tụng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 258. Thiên Chúa Là Khiên Che Thuẫn Đỡ Cho Những Ai Ẩn Náu Bên Ngài Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 259. Lạy Thiên Chúa Của Con, Sao Người Bỏ Rơi Con? Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 260. Kìa Ai Đang Tiến Lên Từ Sa Mạc Thơm Ngát Mùi Nhũ Hương Mộc Dược Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 261. Lạy Đức GIÊSU, Khi Vào Nước Ngài, Xin Ngài Nhớ Đến Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 262. Hãy Trở Lại Với Thiên Chúa Và Ngài Sẽ Trở Lại Với Các Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 263. Hãy Tạ Ơn Chúa Vì Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 264. Nếu Không Nên Như Trẻ Thơ Thì Sẽ Chẳng Được Vào Nước Trời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 265. Em Là Hồ Chứa Nước Nguồn Từ Dãy Núi Libăng Chảy Xuống Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 266. Xin Mẹ Cầu Bàu Cho Con Khi Này Và Trong Giờ Lâm Tử Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 267. Thiên Chúa Biểu Dương Uy Lực Với Vương Quyền Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 268. Xin Thánh Cả Giuse Gìn Giữ Trí Khôn Con Thanh Tịnh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 269. Các Con Cứ Xin Thì Sẽ Được, Cứ Tìm Thì Sẽ Thấy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 270. Ta Đã Thánh Hóa Con Và Đặt Con Làm Ngôn Sứ Cho Chư Dân Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 271. Nếu Các Con Yêu Kẻ Thương Mình Thì Nào Có Công Chi? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 272. Xin Cho Chúng Con Làm Mọi Sự Vì Vinh Quang Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 273. Thánh Cả GIUSE Thoa Dịu Các Khốn Khổ Đè Nặng Trên Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 274. Xin Cho Kẻ Xiêu Sa Đàng Tội Lỗi Được Cải Tà Quy Chánh! Sr. Jean Berchamans Minh Nguyệt
 275. Thánh Cả Giuse Bảo Trợ Thầm Lặng Chúa Giêsu và Mẹ Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 276. Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Con, Con Chẳng Thiếu Thốn Gì! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 277. Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 278. Ngày 7-3: Thánh Nữ Perpêtua Và Phêlixita Tử Đạo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 279. Một Điều Hay Cho Người Nào Phải Mang Ách Từ Khi Còn Trẻ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 280. Ngươi Không Được Hùa Theo Số Đông Để Làm Điều Trái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 281. Chúng Con Chạy Đến Cùng Thánh Cả Giuse Để Xin Ơn Che Chở! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 282. Ai Muốn Theo Thầy Phải Vác Thập Giá Mình Mà Theo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 283. Kẻ Báo Thù Sẽ Chuốc Lấy Báo Thù Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 284. Thánh Cả Giuse Là Quan Thầy Bàu Chữa Hội Thánh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 285. Cha Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 286. Thầy Bảo Các Con: Đừng Lo Cho Mạng Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 287. Hãy Nhớ Đến Ngày Tận Số Mà Chấm Dứt Thù Hận! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 288. Vì Lòng Kính Sợ Đức Chúa Giêsu Kitô, Anh Chị Em Hãy Tùng Phục Lẫn Nhau! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 289. Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 290. Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 291. Thiên Chúa Đã Bẻ Cong, Nào Ai Uốn Thẳng Được? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 292. Các Con Hãy Ở Lại Trong Tình Yêu Của Thầy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 293. Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh Mà Đưa Về Sự Sáng Thật Là Đạo Thánh Đức Chúa Trời Lm Trần Đức Anh, OP
 294. Thầy Không Bảo Là Đến Bảy Lần Nhưng Là Đến Bảy Mươi Lần Bảy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 295. Thiên Chúa Mạnh Hơn Con Và Ngài Đã Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 296. Dầu Qua Lũng Âm U Con Sợ Gì Nguy Khốn, Vì Có Chúa Ở Cùng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 297. Ai Liều Mất Mạng Sống Mình Vì Thầy Thì Sẽ Tìm Thấy Được! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 298. Con cái là hồng ân của Chúa. Một xã hội không có con là một xã hội không ký ức và không tương lai Nguyễn Trọng Đa
 299. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 300. Ai Thuộc Về Đức Chúa Giêsu Thì Đóng Đinh Tính Xác Thịt Vào Thập Giá! Vũ Văn An

Mục Lục »