Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Gương Chứng Nhân

 1. Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng (2) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 2. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 3. Chúa Cha Yêu Mến Thầy Thế Nào, Thầy Cũng Yêu Mến Các Con Như Vậy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 4. Xin Ngài Nên Như Núi Đá Cho Con Trú Ẩn, Như Thành Trì Để Cứu Độ Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 5. Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 6. Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 7. Ai Đang Mang Gánh Nặng Nề, Hãy Đến Cùng Thầy, Thầy Sẽ Cho Nghỉ Ngơi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 8. Hãy Lấy Chúa Làm Niềm Vui, Người Sẽ Cho Bạn Được Phỉ Chí Toại Lòng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 9. Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 10. Đừng Sợ Những Kẻ Làm Hại Anh Chị Em Và Đừng Xao Xuyến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 11. Linh Mục Alexandre De Rhodes - Giáo Sĩ Đắc-Lộ - Thừa Sai Dòng Tên Người Pháp, Vị Khai Sinh Chữ Quốc Ngữ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 12. Chúng Con Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 13. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 14. Điều Làm Chúa Cha Được Tôn Vinh Chính Là: Các Con Trở Thành Môn Đệ Của Thầy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 15. Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, Xin Canh Giữ Linh Hồn Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 16. Lạy Đức Chúa Giêsu Rất Nhân Lành, Xin An Ủi Con Trong Hồi Khốn Cực Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 17. Hồn Tôi Hỡi, Hãy Cậy Trông Thiên Chúa, Người Là Đấng Cứu Độ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 18. Chính Thiên Chúa Làm Cho Đường Nẻo Con Đi Được Kiện Toàn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 19. Chúa Là Nguồn Ánh Sáng Và Ơn Cứu Độ, Tôi Còn Sợ Người Nào? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 20. Đối Với Thiên Chúa, Không Có Gì Là Không Thể Làm Được! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 21. Xin Đức Mẹ Maria Đoái Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 22. Không Thể Vừa Phụng Thờ Thiên Chúa Vừa Làm Tôi Tớ Tiền Bạc! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 23. Lạy Đấng Ban Ân Huệ, Đấng Soi Sáng Tâm Hồn, Xin Ngự Đến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 24. Hãy Ký Thác Đường Đời Cho Chúa, Tin Tưởng Vào Người, Người Sẽ Ra Tay! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 25. Lâm Cảnh Ngặt Nghèo, Con Kêu Lên Chúa, Vì Chúa Vẫn Đáp Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 26. Khi Con Sắp Qua Đời, Xin Chúa Hằng Nuôi Lấy Linh Hồn Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 27. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Xin Che Chở Con Trong Cơn Nguy Hiểm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 28. Lạy Đức Chúa Giêsu Rất Nhân Lành Dịu Dàng, Xin Hãy Làm Cho Lòng Con Nên Giống Như Rất Thánh Trái Tim Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 29. Hãy Trả Lời Cho Bất Cứ Ai Chất Vấn Về Niềm Hy Vọng Của Anh Chị Em! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 30. Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Tưởng Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 31. Đức Mẹ Maria Mãi Mãi Là Tình Yêu Và Là Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 32. Xin Chúa Nên Như Núi Đá Cho Con Trú Ẩn, Như Thành Trì Để Cứu Độ Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 33. Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Cho Con Bước Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 34. Mối Lợi Tuyệt Vời Là Được Biết Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 35. Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 36. Ơn Phù Hộ Tôi Đến Từ Thiên Chúa Là Đấng Dựng Nên Cả Đất Trời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 37. Ví Như Chúa Chẳng Xây Nhà, Thợ Nề Vất Vả Cũng Là Uổng Công! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 38. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Xin Cầu Cho Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 39. Anh chị em thuộc về Thiên Chúa và Đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 40. Lòng Trung Tín Của Thiên Chúa Cao Cả Biết Bao! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 41. Hãy Tự Khiêm Tự Hạ Dưới Bàn Tay Uy Quyền Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 42. Thánh Giá Là Uy Lực Là Quyền Năng Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 43. Hãy Phó Thác Trong Vòng Tay Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 44. Lạy Chúa, Con Xin Ca Ngợi Tình Yêu Và Công Lý Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 45. Thánh Giá Là Uy Lực Là Quyền Năng Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 46. Đừng Chống Cự Người Ác .. Và Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 47. Bén Rễ Sâu Và Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 48. Hạnh Phúc Thay Được Tuyên Xưng Tình Yêu Thiên Chúa Ngay Từ Buổi Sớm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 49. Đức Mến Thì Nhẫn Nhục Và Vui Khi Thấy Điều Chân Thật! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 50. Con Xin Dâng Lên Mẹ Lời Cầu Với Trọn Lòng Tín Cẩn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 51. Thiên Chúa Chậm Giận Và Giàu Tình Yêu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 52. Trước Khi Con Lọt Lòng Mẹ, Ta Đã Thánh Hóa Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 53. Xin Được Bén Rễ Sâu Và Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 54. Đừng Sợ: Chính Ta Phù Trợ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 55. Xin Mẹ Giải Thoát Chúng Con Khỏi Ngàn Nỗi Hiểm Nguy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 56. Thiên Chúa Sẽ Giữ Chân Con Khỏi Sa Vào Cạm Bẫy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 57. Hôn Nhân Và Gia Đình Theo Kế Hoạch Của Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 58. Hãy Nhiệt Thành Và Hối Cải Ăn Năn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 59. Các Con Hãy Yêu Thương Nhau Như Thầy Yêu Thương Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 60. Thiên Chúa Bao Bọc Con Cả Sau Lẫn Trước! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 61. Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 62. Thiên Chúa Muốn Cho Mọi Người Được Cứu Độ Và Nhận Biết Chân Lý! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 63. Xưa Ta Đói, Các Con Đã Cho Ăn, Ta Khát, Các Con Đã Cho Uống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 64. Anh Em Sẽ Gặp Thấy Một Trẻ Sơ Sinh Bọc Tã, Nằm Trong Máng Cỏ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 65. Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 66. Tin Mừng Trọng Đại: Một Đấng Cứu Độ Đã Sinh Ra! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 67. Một Trẻ Thơ Đã Chào Đời Để Cứu Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 68. Lạy Mẹ Maria, Không Hề Vướng Mắc Tội Lỗi, Xin Cầu Cho Chúng Con Đang Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 69. Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 70. Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 71. Chỉ Duy Nhất Thiên Chúa Chính Trực Công Minh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 72. Xin Mẹ Hãy Ôm Con Vào Vòng Tay Che Chở Vạn Năng Của Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 73. Đừng Cưỡng Bức Và Đổ Máu Người Vô Tội! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 74. Đức Tin Giúp Tín Hữu Công Giáo Giữ Vững Niềm Hy Vọng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 75. Thiên Chúa Là Nơi Nương Náu Cho Kẻ Khó Nghèo Khi Gặp Bước Gian Truân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 76. Lạy Mẹ Lavang, Xin Đoái Thương Con Cái Việt Nam Đang Thiết Tha Van Nài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 77. Con Tin Tưởng Và Không Sợ Hãi Vì Thiên Chúa Là Sức Mạnh Của Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 78. Xin Mẹ Ban Cho Giáo Hội Biết Luôn Hướng Nhìn Về Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 79. Sáng Nào Thiên Chúa Cũng Ban Ân Huệ Mới! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 80. Ta Là Thiên Chúa Của Con, Ta Cho Con Vững Mạnh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 81. Bước Theo Mẹ, Bạn Không Lạc Hướng; Kêu Cầu Mẹ, Bạn Không Thất Vọng; Lĩnh Ý Mẹ, Bạn Không Sai Lầm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 82. Chúa Dò Xét Con Và Biết Rõ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 83. Thiên Chúa Tỏ Cho Con Người Biết Điều Tốt Điều Xấu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 84. Thầy Sẽ Xây Hội Thánh Và Quyền Lực Tử Thần Sẽ Không Thắng Nổi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 85. Chính Ta Đây Là Đấng An Ủi Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 86. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 87. Đừng Sợ Kẻ Giết Thân Xác Mà Không Giết Được Linh Hồn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 88. Đừng Sợ, Chính Ta Phù Trợ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 89. Sự Gì Thiên Chúa Đã Phối Hợp, Loài Người Không Được Phân Ly! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 90. Phúc Thay Ai Sầu Khổ Vì Họ Sẽ Được Thiên Chúa Ủi An! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 91. Thiên Chúa Yêu Những Ai Ân Cần Tìm Phán Quyết Của Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 92. Xin Chúa Bảo Toàn Sinh Mạng Con, Bởi Vì Con Trung Hiếu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 93. Lòng Trung Tín Sẽ Tồn Tại Muôn Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 94. Sống Không Tì Ố, Đã Là Sống Thọ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 95. Đừng Vay Mượn Để Tiệc Tùng Mà Hóa Ra Nghèo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 96. Tri Ân Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng Nhân Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 97. Đừng Sợ, Có Ta Ở Với Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 98. Ngày 6/7: Thánh Nữ Maria Goretti Đóa Huệ Đồng Nội Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 99. Người Sống Thanh Liêm Sẽ Được Cứu Thoát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 100. Người Sống Thanh Liêm Sẽ Được Cứu Thoát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 101. Xin Đức Mẹ Cầu Bầu Cùng Chúa Ban Cho Các Linh Mục Thật Nhiều Ơn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 102. Chúa Giêsu Chăm Chú Nhìn Anh Và Đem Lòng Thương Anh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 103. Thầy Chính Là Mục Tử Nhân Lành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 104. Ai Thờ Cha Thì Bù Đắp Lỗi Lầm, Ai Kính Mẹ Thì Tích Trữ Kho Báu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 105. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Là Nơi Nương Ẩn Và Là Đường Đưa Đến Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 106. Nào Ai Cầu Khẩn Mà Mẹ Không Nhậm Lời? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 107. Xin Cho Anh Chị Em Được Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 108. Ngày Khốn Quẫn, Con Tìm Kiếm Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 109. Chính Nơi Thiên Chúa Mà Chúng Ta Sống, Cử Động Và Hiện Hữu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 110. Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 111. Lạy Mẹ Là Hiền Mẫu Của Trung Quốc Và Của Á Châu, Xin Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Chúng Con Bây Giờ Và Mãi Mãi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 112. Tình Chúa Thương Con Như Trời Như Biển! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 113. Thiên Chúa Không Trách Cứ Luôn Luôn, Không Giận Hờn Mãi Mãi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 114. Hãy Nhớ Đến Cha Mẹ Con Khi Con Ngồi Giữa Bậc Quyền Cao Chức Trọng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 115. Lạy Chúa, Con Vẫn Một Bề Trông Cậy Và Gia Tăng Lời Tán Tụng Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 116. Đâu Có Ai Kêu Cầu Thiên Chúa Mà Bị Người Khinh Dể? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 117. Ai Sánh Được Với Kẻ Biết Kính Sợ Thiên Chúa? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 118. Xin Mẹ Hãy Gởi Đạo Binh Thiên Quốc Đến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 119. Phàm Ai Sống Công Chính Thì Đã Được Thiên Chúa Sinh Ra! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 120. Nếu Họ Đã Bắt Bớ Thầy, Họ Cũng Sẽ Bắt Bớ Anh Em! Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 121. Xin Mẹ Cho Dân Việt Biết Cùng Nhau Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Thương Và Sự Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 122. Bước Đầu Của Khôn Ngoan Là Kính Sợ Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 123. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Phù Hộ Cho Nước Việt Nam! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 124. Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 125. Thiên Chúa Là Khiên Thuẫn Cho Ai Tìm Ẩn Náu Nơi Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 126. Thiên Chúa Biểu Dương Uy Lực Với Vương Quyền! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 127. Phúc Thay Người Tin Tưởng Vào Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 128. Ta Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 129. Thiên Chúa Dò Thấu Vực Thẳm Và Cõi Lòng Nhân Thế Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 130. Cám Ơn Đức Gioan Phaolô II Đã Cho Con Món Quà Lớn Lao Nhất! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 131. Tình Yêu Thiên Chúa Chan Hòa Mặt Đất! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 132. Chấm Dứt Bất Công Là Dâng Lễ Đền Tội! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 133. Lửa Tình Là Ngọn Lửa Bừng Cháy, Thần Thiêng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 134. Trước Khi Con Thành Hình Trong Dạ Mẹ, Ta Đã Biết Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 135. Công Trình Chúa, Quả Thiên Hình Vạn Trạng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 136. Đức Chúa Giêsu Kitô Thống Trị Muôn Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 137. Đây Là Người Tôi Trung Ta Nâng Đỡ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 138. Xin Thiên Chúa Tỏ Lộ Khuôn Mặt Tình Yêu Người Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 139. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 140. Xin Lấy Lòng Nhân Hậu Xót Thương Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 141. Ta Nắm Chặt Lấy Con, Đưa Con Về Từ Tận Cùng Cõi Đất Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 142. Thiên Chúa Bao Bọc Con Bằng Ân Nghĩa Với Lượng Hải Hà Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 143. Thiên Chúa Tha Thứ Muôn Vạn Lần! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 144. Chỉ Thiên Chúa Mới Là Thẩm Phán! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 145. Xin Chân Thành Cám Ơn Đức Biển-Đức XVI! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 146. Xin Chúc Tụng Thiên Chúa Đã Chẳng Bác Lời Thỉnh Nguyện Con Dâng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 147. Gặp Đức Chúa Giêsu Kitô, Sống Lại Từ Cõi Chết Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 148. Đức Tin Là Hồng Ân Thiên Chúa Và Là Lời Đáp Trả Của Con Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 149. Hãy Mang Lấy Ách Của Thầy, Vì Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 150. Quả Thật Đức Giêsu Kitô Là Con Thiên Chúa! Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 151. Đức Chúa Giêsu Kitô Đã Đổ Máu Mình Ra Để Thiết Lập Giao Ước Vĩnh Cửu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 152. Thiên Chúa Được Tôn Vinh Nơi Các Kẻ Khiêm Nhường! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 153. Xin Tỏ Lòng Nhân Hậu Cùng Tôi Tớ Chúa Đây, Để Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 154. Thiên Chúa Vẫn Ở Với Tâm Hồn Khiêm Cung Tan Nát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 155. Hãy Đến Cùng Thánh Cả Giuse! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 156. Lời Con Cái Nài Van, Xin Mẹ Đừng Chê Bỏ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 157. Ta Sẽ Thiết Lập Với Chúng Một Giao Ước Bình An Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 158. Nếu Thế Gian Ghét Các Con, Hãy Nhớ Rằng, Họ Đã Ghét Thầy Trước! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 159. Anh Em Là Bức Thư Của Đức Kitô Được Giao Cho Chúng Tôi Chăm Sóc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 160. Chỉ Duy Nhất Thiên Chúa Là Đấng Nhân Lành! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 161. Thánh Cả Giuse, Vị Bảo Trợ Quyền Năng Của Hội Thánh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 162. Tình Yêu Thiên Chúa, Đời Đời Con Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 163. Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 164. Ngày 7-3: Thánh Nữ Perpêtua Và Phêlixita Tử Đạo (Định Mệnh Đời Sống Chúng Ta Nằm Trong Tay Thiên Chúa) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 165. Trong Cơn Thịnh Nộ, Xin Ngài Nhớ Xót Thương! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 166. Chúa Gìn Giữ Bạn Khỏi Lưới Kẻ Thù Giăng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 167. Tôi Tin Tưởng Nhiều Nơi Vòng Xích Của Lời Cầu Nguyện Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 168. Hãy Luôn Nhớ Công Ơn Dưỡng Dục Sinh Thành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 169. Ta Sai Thiên Sứ Đi Trước Con Để Gìn Giữ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 170. Đức Giêsu Kitô Vẫn Là Một, Hôm Qua Cũng Như Hôm Nay Và Như Vậy Mãi Đến Muôn Đời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 171. Chính Chúa Gìn Giữ Bạn Khỏi Tai Ương Tàn Khốc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 172. Đức Maria Là Tình Yêu Và Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 173. Xin Cho Con Biết Điều Đẹp Ý Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 174. Tử Thần Không Bao Giờ Chiến Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 175. Thánh Giá Là Sức Mạnh Của Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 176. Đẹp Thay Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 177. Hãy Lấy Thiện Mà Thắng Ác! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 178. Chúa Giữ Gìn Những Ai Thành Tín! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 179. Cố Giữ Chân Con Khỏi Điều Xấu Xa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 180. Công Trình Của Thiên Chúa Phải Bày Tỏ Để Tôn Vinh Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 181. Sống Ẩn Kín Theo Gương Chúa Giêsu Và Mẹ Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 182. Đức Mẹ Maria Là Bà Chủ Vận Mệnh Đời Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 183. Xin Thiên Chúa Cho Chúng Ta Được Hưởng Phúc Bình An! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 184. Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 185. Nơi Đâu Có Tình Yêu Và Khôn Ngoan, Nơi Đó Không Có Sợ Hãi Và Dốt Nát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 186. Lạy Chúa, Tình Yêu Ngài Cao Ngất Trời Xanh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 187. Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Mà Nhậm Lời Con Cầu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 188. Ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 189. Con Dốc Lòng Chừa Cải Và Lánh Xa Dịp Tội Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 190. Tất Cả Chỉ Là Phù Vân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 191. Hãy Giữ Chữ Tín Với Người Bạn Lâm Cảnh Cơ Hàn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 192. Xin Chúa Rộng Ban Cho Con Đức Khôn Ngoan Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 193. Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 194. Đức Tin Và Tình Yêu Trong Gia Đình Công Giáo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 195. Xin Cho Con Can Đảm Nói Về Chúa Và Luôn Kết Hiệp Với Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 196. Chân Phúc Anrê Phú Yên: Hãy Lấy Tình Yêu Để Đáp Lại Tình Yêu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 197. Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 198. Ai Đón Tiếp Anh Em Là Đón Tiếp Thầy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 199. Mục Tử Nhân Lành Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 200. Chính Thiên Chúa Ban Tặng Khôn Ngoan Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Mục Lục »