Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2014

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Lục - Gương Chứng Nhân

 1. Xin Đức Mẹ Maria Đoái Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 2. Không Thể Vừa Phụng Thờ Thiên Chúa Vừa Làm Tôi Tớ Tiền Bạc! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 3. Lạy Đấng Ban Ân Huệ, Đấng Soi Sáng Tâm Hồn, Xin Ngự Đến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 4. Hãy Ký Thác Đường Đời Cho Chúa, Tin Tưởng Vào Người, Người Sẽ Ra Tay! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 5. Lâm Cảnh Ngặt Nghèo, Con Kêu Lên Chúa, Vì Chúa Vẫn Đáp Lời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 6. Khi Con Sắp Qua Đời, Xin Chúa Hằng Nuôi Lấy Linh Hồn Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 7. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Xin Che Chở Con Trong Cơn Nguy Hiểm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 8. Lạy Đức Chúa Giêsu Rất Nhân Lành Dịu Dàng, Xin Hãy Làm Cho Lòng Con Nên Giống Như Rất Thánh Trái Tim Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 9. Hãy Trả Lời Cho Bất Cứ Ai Chất Vấn Về Niềm Hy Vọng Của Anh Chị Em! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 10. Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Tưởng Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 11. Đức Mẹ Maria Mãi Mãi Là Tình Yêu Và Là Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 12. Xin Chúa Nên Như Núi Đá Cho Con Trú Ẩn, Như Thành Trì Để Cứu Độ Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 13. Lời Chúa Là Ngọn Đèn Soi Cho Con Bước Là Ánh Sáng Chỉ Đường Con Đi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 14. Mối Lợi Tuyệt Vời Là Được Biết Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 15. Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 16. Ơn Phù Hộ Tôi Đến Từ Thiên Chúa Là Đấng Dựng Nên Cả Đất Trời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 17. Ví Như Chúa Chẳng Xây Nhà, Thợ Nề Vất Vả Cũng Là Uổng Công! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 18. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Xin Cầu Cho Chúng Con Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 19. Anh chị em thuộc về Thiên Chúa và Đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 20. Lòng Trung Tín Của Thiên Chúa Cao Cả Biết Bao! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 21. Hãy Tự Khiêm Tự Hạ Dưới Bàn Tay Uy Quyền Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 22. Thánh Giá Là Uy Lực Là Quyền Năng Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 23. Hãy Phó Thác Trong Vòng Tay Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 24. Lạy Chúa, Con Xin Ca Ngợi Tình Yêu Và Công Lý Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 25. Thánh Giá Là Uy Lực Là Quyền Năng Của Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 26. Đừng Chống Cự Người Ác .. Và Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 27. Bén Rễ Sâu Và Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 28. Hạnh Phúc Thay Được Tuyên Xưng Tình Yêu Thiên Chúa Ngay Từ Buổi Sớm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 29. Đức Mến Thì Nhẫn Nhục Và Vui Khi Thấy Điều Chân Thật! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 30. Con Xin Dâng Lên Mẹ Lời Cầu Với Trọn Lòng Tín Cẩn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 31. Thiên Chúa Chậm Giận Và Giàu Tình Yêu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 32. Trước Khi Con Lọt Lòng Mẹ, Ta Đã Thánh Hóa Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 33. Xin Được Bén Rễ Sâu Và Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 34. Đừng Sợ: Chính Ta Phù Trợ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 35. Xin Mẹ Giải Thoát Chúng Con Khỏi Ngàn Nỗi Hiểm Nguy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 36. Thiên Chúa Sẽ Giữ Chân Con Khỏi Sa Vào Cạm Bẫy! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 37. Hôn Nhân Và Gia Đình Theo Kế Hoạch Của Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 38. Hãy Nhiệt Thành Và Hối Cải Ăn Năn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 39. Các Con Hãy Yêu Thương Nhau Như Thầy Yêu Thương Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 40. Thiên Chúa Bao Bọc Con Cả Sau Lẫn Trước! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 41. Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 42. Thiên Chúa Muốn Cho Mọi Người Được Cứu Độ Và Nhận Biết Chân Lý! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 43. Xưa Ta Đói, Các Con Đã Cho Ăn, Ta Khát, Các Con Đã Cho Uống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 44. Anh Em Sẽ Gặp Thấy Một Trẻ Sơ Sinh Bọc Tã, Nằm Trong Máng Cỏ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 45. Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 46. Tin Mừng Trọng Đại: Một Đấng Cứu Độ Đã Sinh Ra! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 47. Một Trẻ Thơ Đã Chào Đời Để Cứu Chúng Ta! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 48. Lạy Mẹ Maria, Không Hề Vướng Mắc Tội Lỗi, Xin Cầu Cho Chúng Con Đang Chạy Đến Cùng Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 49. Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 50. Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 51. Chỉ Duy Nhất Thiên Chúa Chính Trực Công Minh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 52. Xin Mẹ Hãy Ôm Con Vào Vòng Tay Che Chở Vạn Năng Của Mẹ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 53. Đừng Cưỡng Bức Và Đổ Máu Người Vô Tội! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 54. Đức Tin Giúp Tín Hữu Công Giáo Giữ Vững Niềm Hy Vọng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 55. Thiên Chúa Là Nơi Nương Náu Cho Kẻ Khó Nghèo Khi Gặp Bước Gian Truân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 56. Lạy Mẹ Lavang, Xin Đoái Thương Con Cái Việt Nam Đang Thiết Tha Van Nài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 57. Con Tin Tưởng Và Không Sợ Hãi Vì Thiên Chúa Là Sức Mạnh Của Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 58. Xin Mẹ Ban Cho Giáo Hội Biết Luôn Hướng Nhìn Về Đức Chúa Giêsu Kitô! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 59. Sáng Nào Thiên Chúa Cũng Ban Ân Huệ Mới! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 60. Ta Là Thiên Chúa Của Con, Ta Cho Con Vững Mạnh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 61. Bước Theo Mẹ, Bạn Không Lạc Hướng; Kêu Cầu Mẹ, Bạn Không Thất Vọng; Lĩnh Ý Mẹ, Bạn Không Sai Lầm! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 62. Chúa Dò Xét Con Và Biết Rõ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 63. Thiên Chúa Tỏ Cho Con Người Biết Điều Tốt Điều Xấu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 64. Thầy Sẽ Xây Hội Thánh Và Quyền Lực Tử Thần Sẽ Không Thắng Nổi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 65. Chính Ta Đây Là Đấng An Ủi Các Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 66. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 67. Đừng Sợ Kẻ Giết Thân Xác Mà Không Giết Được Linh Hồn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 68. Đừng Sợ, Chính Ta Phù Trợ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 69. Sự Gì Thiên Chúa Đã Phối Hợp, Loài Người Không Được Phân Ly! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 70. Phúc Thay Ai Sầu Khổ Vì Họ Sẽ Được Thiên Chúa Ủi An! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 71. Thiên Chúa Yêu Những Ai Ân Cần Tìm Phán Quyết Của Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 72. Xin Chúa Bảo Toàn Sinh Mạng Con, Bởi Vì Con Trung Hiếu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 73. Lòng Trung Tín Sẽ Tồn Tại Muôn Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 74. Sống Không Tì Ố, Đã Là Sống Thọ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 75. Đừng Vay Mượn Để Tiệc Tùng Mà Hóa Ra Nghèo! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 76. Tri Ân Chân Phúc Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng Nhân Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 77. Đừng Sợ, Có Ta Ở Với Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 78. Ngày 6/7: Thánh Nữ Maria Goretti Đóa Huệ Đồng Nội Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 79. Người Sống Thanh Liêm Sẽ Được Cứu Thoát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 80. Người Sống Thanh Liêm Sẽ Được Cứu Thoát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 81. Xin Đức Mẹ Cầu Bầu Cùng Chúa Ban Cho Các Linh Mục Thật Nhiều Ơn! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 82. Chúa Giêsu Chăm Chú Nhìn Anh Và Đem Lòng Thương Anh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 83. Thầy Chính Là Mục Tử Nhân Lành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 84. Ai Thờ Cha Thì Bù Đắp Lỗi Lầm, Ai Kính Mẹ Thì Tích Trữ Kho Báu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 85. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Là Nơi Nương Ẩn Và Là Đường Đưa Đến Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 86. Nào Ai Cầu Khẩn Mà Mẹ Không Nhậm Lời? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 87. Xin Cho Anh Chị Em Được Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 88. Ngày Khốn Quẫn, Con Tìm Kiếm Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 89. Chính Nơi Thiên Chúa Mà Chúng Ta Sống, Cử Động Và Hiện Hữu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 90. Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 91. Lạy Mẹ Là Hiền Mẫu Của Trung Quốc Và Của Á Châu, Xin Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Chúng Con Bây Giờ Và Mãi Mãi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 92. Tình Chúa Thương Con Như Trời Như Biển! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 93. Thiên Chúa Không Trách Cứ Luôn Luôn, Không Giận Hờn Mãi Mãi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 94. Hãy Nhớ Đến Cha Mẹ Con Khi Con Ngồi Giữa Bậc Quyền Cao Chức Trọng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 95. Lạy Chúa, Con Vẫn Một Bề Trông Cậy Và Gia Tăng Lời Tán Tụng Ngài! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 96. Đâu Có Ai Kêu Cầu Thiên Chúa Mà Bị Người Khinh Dể? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 97. Ai Sánh Được Với Kẻ Biết Kính Sợ Thiên Chúa? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 98. Xin Mẹ Hãy Gởi Đạo Binh Thiên Quốc Đến! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 99. Phàm Ai Sống Công Chính Thì Đã Được Thiên Chúa Sinh Ra! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 100. Nếu Họ Đã Bắt Bớ Thầy, Họ Cũng Sẽ Bắt Bớ Anh Em! Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 101. Xin Mẹ Cho Dân Việt Biết Cùng Nhau Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Thương Và Sự Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 102. Bước Đầu Của Khôn Ngoan Là Kính Sợ Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 103. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Phù Hộ Cho Nước Việt Nam! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 104. Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 105. Thiên Chúa Là Khiên Thuẫn Cho Ai Tìm Ẩn Náu Nơi Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 106. Thiên Chúa Biểu Dương Uy Lực Với Vương Quyền! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 107. Phúc Thay Người Tin Tưởng Vào Thiên Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 108. Ta Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 109. Thiên Chúa Dò Thấu Vực Thẳm Và Cõi Lòng Nhân Thế Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 110. Cám Ơn Đức Gioan Phaolô II Đã Cho Con Món Quà Lớn Lao Nhất! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 111. Tình Yêu Thiên Chúa Chan Hòa Mặt Đất! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 112. Chấm Dứt Bất Công Là Dâng Lễ Đền Tội! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 113. Lửa Tình Là Ngọn Lửa Bừng Cháy, Thần Thiêng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 114. Trước Khi Con Thành Hình Trong Dạ Mẹ, Ta Đã Biết Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 115. Công Trình Chúa, Quả Thiên Hình Vạn Trạng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 116. Đức Chúa Giêsu Kitô Thống Trị Muôn Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 117. Đây Là Người Tôi Trung Ta Nâng Đỡ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 118. Xin Thiên Chúa Tỏ Lộ Khuôn Mặt Tình Yêu Người Cho Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 119. Thầy Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 120. Xin Lấy Lòng Nhân Hậu Xót Thương Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 121. Ta Nắm Chặt Lấy Con, Đưa Con Về Từ Tận Cùng Cõi Đất Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 122. Thiên Chúa Bao Bọc Con Bằng Ân Nghĩa Với Lượng Hải Hà Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 123. Thiên Chúa Tha Thứ Muôn Vạn Lần! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 124. Chỉ Thiên Chúa Mới Là Thẩm Phán! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 125. Xin Chân Thành Cám Ơn Đức Biển-Đức XVI! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 126. Xin Chúc Tụng Thiên Chúa Đã Chẳng Bác Lời Thỉnh Nguyện Con Dâng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 127. Gặp Đức Chúa Giêsu Kitô, Sống Lại Từ Cõi Chết Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 128. Đức Tin Là Hồng Ân Thiên Chúa Và Là Lời Đáp Trả Của Con Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 129. Hãy Mang Lấy Ách Của Thầy, Vì Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 130. Quả Thật Đức Giêsu Kitô Là Con Thiên Chúa! Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt
 131. Đức Chúa Giêsu Kitô Đã Đổ Máu Mình Ra Để Thiết Lập Giao Ước Vĩnh Cửu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 132. Thiên Chúa Được Tôn Vinh Nơi Các Kẻ Khiêm Nhường! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 133. Xin Tỏ Lòng Nhân Hậu Cùng Tôi Tớ Chúa Đây, Để Con Được Sống! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 134. Thiên Chúa Vẫn Ở Với Tâm Hồn Khiêm Cung Tan Nát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 135. Hãy Đến Cùng Thánh Cả Giuse! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 136. Lời Con Cái Nài Van, Xin Mẹ Đừng Chê Bỏ! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 137. Ta Sẽ Thiết Lập Với Chúng Một Giao Ước Bình An Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 138. Nếu Thế Gian Ghét Các Con, Hãy Nhớ Rằng, Họ Đã Ghét Thầy Trước! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 139. Anh Em Là Bức Thư Của Đức Kitô Được Giao Cho Chúng Tôi Chăm Sóc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 140. Chỉ Duy Nhất Thiên Chúa Là Đấng Nhân Lành! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 141. Thánh Cả Giuse, Vị Bảo Trợ Quyền Năng Của Hội Thánh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 142. Tình Yêu Thiên Chúa, Đời Đời Con Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 143. Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 144. Ngày 7-3: Thánh Nữ Perpêtua Và Phêlixita Tử Đạo (Định Mệnh Đời Sống Chúng Ta Nằm Trong Tay Thiên Chúa) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 145. Trong Cơn Thịnh Nộ, Xin Ngài Nhớ Xót Thương! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 146. Chúa Gìn Giữ Bạn Khỏi Lưới Kẻ Thù Giăng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 147. Tôi Tin Tưởng Nhiều Nơi Vòng Xích Của Lời Cầu Nguyện Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 148. Hãy Luôn Nhớ Công Ơn Dưỡng Dục Sinh Thành Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 149. Ta Sai Thiên Sứ Đi Trước Con Để Gìn Giữ Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 150. Đức Giêsu Kitô Vẫn Là Một, Hôm Qua Cũng Như Hôm Nay Và Như Vậy Mãi Đến Muôn Đời Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 151. Chính Chúa Gìn Giữ Bạn Khỏi Tai Ương Tàn Khốc Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 152. Đức Maria Là Tình Yêu Và Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 153. Xin Cho Con Biết Điều Đẹp Ý Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 154. Tử Thần Không Bao Giờ Chiến Thắng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 155. Thánh Giá Là Sức Mạnh Của Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 156. Đẹp Thay Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 157. Hãy Lấy Thiện Mà Thắng Ác! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 158. Chúa Giữ Gìn Những Ai Thành Tín! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 159. Cố Giữ Chân Con Khỏi Điều Xấu Xa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 160. Công Trình Của Thiên Chúa Phải Bày Tỏ Để Tôn Vinh Người! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 161. Sống Ẩn Kín Theo Gương Chúa Giêsu Và Mẹ Maria Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 162. Đức Mẹ Maria Là Bà Chủ Vận Mệnh Đời Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 163. Xin Thiên Chúa Cho Chúng Ta Được Hưởng Phúc Bình An! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 164. Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 165. Nơi Đâu Có Tình Yêu Và Khôn Ngoan, Nơi Đó Không Có Sợ Hãi Và Dốt Nát Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 166. Lạy Chúa, Tình Yêu Ngài Cao Ngất Trời Xanh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 167. Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Mà Nhậm Lời Con Cầu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 168. Ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 169. Con Dốc Lòng Chừa Cải Và Lánh Xa Dịp Tội Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 170. Tất Cả Chỉ Là Phù Vân! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 171. Hãy Giữ Chữ Tín Với Người Bạn Lâm Cảnh Cơ Hàn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 172. Xin Chúa Rộng Ban Cho Con Đức Khôn Ngoan Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 173. Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 174. Đức Tin Và Tình Yêu Trong Gia Đình Công Giáo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 175. Xin Cho Con Can Đảm Nói Về Chúa Và Luôn Kết Hiệp Với Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 176. Chân Phúc Anrê Phú Yên: Hãy Lấy Tình Yêu Để Đáp Lại Tình Yêu Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 177. Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 178. Ai Đón Tiếp Anh Em Là Đón Tiếp Thầy Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 179. Mục Tử Nhân Lành Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 180. Chính Thiên Chúa Ban Tặng Khôn Ngoan Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 181. Thiên Chúa Sẽ Biểu Dương Quyền Lực Cho Các Tôi Tớ Biết! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 182. Lạy Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, Xin Nuôi Dưỡng Nâng Đỡ Chúng Con! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 183. Thiên Chúa Choàng Cho Tôi Đức Chính Trực Công Minh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 184. Sống Đức Tin Là Câu Chuyện Tình Yêu! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 185. Ơn Phù Hộ Tôi Đến Từ Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 186. Trời Xanh Tường Thuật Vinh Quang Thiên Chúa Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 187. Tri Ân Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 188. Lòng Nhân Hậu Và Tình Chúa Ấp Ủ Con Suốt Cả Cuộc Đời! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 189. Thiên Chúa Không Coi Thường Lời Khấn Nguyện Của Kẻ Mồ Côi! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 190. Nào Có Ai Biết Được Ý Định Của Thiên Chúa? Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 191. Ai Đang Mang Gánh Nặng Nề, Hãy Đến Cùng Thầy, Thầy Sẽ Cho Nghỉ Ngơi Bồi Dưỡng Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 192. Điều Chúa Phán Là Lời Chúc Bình An Cho Dân Người Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 193. Thiên Chúa Là Đấng Không Vị Nể Ai! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 194. Xin Thiên Chúa Ban Cho Chúng Ta Được Hưởng Phúc Bình An! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 195. Tín Nghĩa Mọc Lên Từ Đất Thấp, Công Lý Nhìn Xuống Tự Trời Cao! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 196. Ơn Thánh Đêm Giáng Sinh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 197. Trung thành và chân thật Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 198. Ôi Mẹ Nhân Lành, Mẹ Có Thể Chữa Con Khỏi Bệnh! Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 199. Lời Khấn Nguyền Với Chúa, Con Xin Giữ Trọn Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 200. Ý Nghĩa Và Công Hiệu Của Nước Thánh Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Mục Lục »