Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ Ðiệp ÐMLV 6- Xây Dựng Giáo Hội

Ðức Mẹ nhắn nhủ ông bà chúng ta tại La-vang "Hãy xây dựng một Thánh đường". Thánh đường ở đây có nghĩa là Giáo hội. Chúa Giê su cũng bảo Thánh Phanxicô Assisi: "Hãy đi xây dựng Thánh đường".

Mẹ là Mẹ của Giáo hội, vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô, là đầu mà Giáo hội là chi thể. Mẹ đã được Chúa Giêsu trên Thánh-giá phó thác để lo lắng cho môn đệ của Ngài.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:47

Sứ Ðiệp ÐMLV 5- Phục Vụ Người Nghèo

Chúa là gia nghiệp, chưa đủ cho con sao?

Chúa Giêsu đã nói: "Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khổ".

Ðức Mẹ đã đến với ông bà ta, những người nghèo khổ nhất, không nhà cửa, không của cải, chạy vào La-vang:

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:46

Sứ Ðiệp ÐMLV 4- Hoàn Toàn Của Mẹ

"Hoàn toàn của Mẹ" là khẩu hiệu của Ðức Gioan Phaolô II. Khẩu hiệu đó đã hướng dẫn tất cả sinh hoạt tông đồ mục vụ của đời Ngài. Ngài là Giáo Hoàng của Ðức Mẹ. Ðức Mẹ đã sử dụng Ngài làm bao nhiêu việc lạ lùng cho Hội Thánh và nhân loại trong 20 năn nay. Ngài đã chọn khẩu hiệu này theo tinh thần của Thán Maximilanô Kolbe: "Hoàn toàn tuyệt đối, vô điều kiện đối với Ðức Mẹ."

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:45

Sứ Ðiệp ÐMLV 3- Mầu Nhiệm Thánh Giá

Tránh gian khổ, con đừng mong làm thánh

Ðức Mẹ La-vang dạy ông bà ta: "Các con hãy vui lòng chịu gian khổ"

Người Kitô hữu chúng ta có một ngọn cờ, một huy hiệu, và hơn thế nữa có sức mạnh ban ơn cứu độ đó là Thánh-giá Chúa Giêsu Kitô.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:45

Sứ Ðiệp ÐMLV 2- Tinh Thần Thơ Ấu

Ðiều kiện vào Nước Trời là trở nên như trẻ thơ

Ðức Gioan Phaolô II đã tuyên bố Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh vì linh đạo tinh thần thơ ấu rất được mộ mến trong thời đại nầy. Linh đạo đó thấm nhuần cuộc sống đạo của cha ông chúng ta, đặc biệt trong những ngày tháng gặp thử thách:

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:44

Sứ Ðiệp ÐMLV 1- Bí Quyết Cầu Nguyện

Khi chúng ta chạy đến cùng Ðức Me, việc trước tiên Ðức Mẹ dạy là hãy đến đây cầu nguyện.

Cha ông chúng ta trong những ngày chịu bắt bớ, đã cùng nhau cầu nguyện, kết hiệp liên lỉ với Chúa; và trong bầu khí cầu nguyện đó, Ðức Mẹ đã đến cầu nguyện với họ, khích lệ họ.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:43

Sứ Ðiệp Ðức Mẹ Lavang

Nguồn www.catholic.org.tw

LOS ANGELES (11/08/2001) - Chỉ còn mấy ngày nữa, nhân ngày kính Lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, người Công Giáo Việt Nam sẽ tụ họp lại tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc ở La Vang để kỷ niệm 100 năm Ðại Hội lần đầu ở La Vang. Ðể sửa soạn tâm hồn chúng ta cho biến cố trọng đại này, chúng tôi cho đăng 10 điểm Suy Niệm về sứ điệp Ðức Mẹ La Vang do chính Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trình bày. Sứ điệp 10 điểm này gồm: 5 điểm thánh hoá bản thân và 5 điểm phục vụ Giáo hội và Xã hội. Bài đầu tiên hôm nay là Lời Giới Thiệu về Sứ Ðiệp và Ðiểm 1 về Bí Quyết Cầu Nguyện.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 18:43

Người ngoại quốc nói về Mẹ Lavang

Nguồn http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/lavang/ngquoc.htm

Hôm trước, trong Về Bên Mẹ Lavang số 11, ông Vũ Hồng đã trích dịch một bài báo ngắn đăng trong tờ Catholic Sentinelle ra ngày 13/02/1998 nói về Mẹ Lavang.

Hôm nay, "Sở Vườn Rào Kỷ" số 11, ông Trần Văn Trạng chủ biên, ở Madison AL cho biết: "Theo sách A Litanny of Mary của Ann, nguyên tác bằng tiếng Anh, từ trang 65 đến trang 70, bà đã viết về Ðức Mẹ lavang (Our LAdy of Lavang). Nói về bức tượng Ðức Mẹ Lavang bà cho rằng tương tự bức tượng "Ðức Bà chiến thắng" ở Paris, bên Pháp.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 16:01

Mẹ La Vang đã giúp tôi làm Linh Mục

Nguồn http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/lavang/giuptoi.htm

LTS: Nhiều người gửi thư hoặc gọi điện thoại đến hỏi chúng tôi rằng Mẹ La Vang có làm "Phép Lạ" không? Nói đến "phép lạ" thì chỉ có Tòa Thánh có thẩm quyền phán quyết, nhưng có nhiều trường hợp xảy ra mà người được ơn cảm thấy lạ lùng cho rằng Ðức Mẹ ban phúc... Những trường hợp như thế xảy ra khá nhiều. Vậy từ số này, chúng tôi sẽ ghi lại những câu chuyện mà người được ơn cho rằng Mẹ La Vang ban cho. Mở đầu cho "trang ơn lành của Mẹ La Vang", chúng tôi xin đăng bài viết của Linh Mục Giuse ngô Văn Trọng, năm nay 82 tuổi, hiện ở Garden Grove, California gởi cho chúng tôi.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 15:59

Bốn Mươi Năm, Một Dòng Lệ

Nguồn http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/lavang/dongle.htm

LTS: Bà Lê Tín Hương hiện ở California, là một nhạc sĩ, cũng là một nhà văn, qua cha cố Trọng đang nghỉ hưu tại Orange County, California, gởi cho chúng tôi câu chuyện về Ơn Lạ của Mẹ La Vang ban cho gia đình bà cách đây 40 năm.

Bản in Đọc tiếp 05.06.2006. 15:57