Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ Ðiệp Ðức Mẹ Lavang

§ +HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Nguồn www.catholic.org.tw

LOS ANGELES (11/08/2001) - Chỉ còn mấy ngày nữa, nhân ngày kính Lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, người Công Giáo Việt Nam sẽ tụ họp lại tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc ở La Vang để kỷ niệm 100 năm Ðại Hội lần đầu ở La Vang. Ðể sửa soạn tâm hồn chúng ta cho biến cố trọng đại này, chúng tôi cho đăng 10 điểm Suy Niệm về sứ điệp Ðức Mẹ La Vang do chính Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trình bày. Sứ điệp 10 điểm này gồm: 5 điểm thánh hoá bản thân và 5 điểm phục vụ Giáo hội và Xã hội. Bài đầu tiên hôm nay là Lời Giới Thiệu về Sứ Ðiệp và Ðiểm 1 về Bí Quyết Cầu Nguyện.

lavang-1798-1998.jpg

SỨ-ÐIỆP gồm 10 điểm:

SuDiepDucMeLaVang.jpg
  1. Sứ Ðiệp ÐMLV 1- Bí Quyết Cầu Nguyện
  2. Sứ Ðiệp ÐMLV 2- Tinh Thần Thơ Ấu
  3. Sứ Ðiệp ÐMLV 3- Mầu Nhiệm Thánh Giá
  4. Sứ Ðiệp ÐMLV 4- Hoàn Toàn Của Mẹ
  5. Sứ Ðiệp ÐMLV 5- Phục Vụ Người Nghèo
  6. Sứ Ðiệp ÐMLV 6- Xây Dựng Giáo Hội
  7. Sứ Ðiệp ÐMLV 7- Thánh Hoá Gia Ðình
  8. Sứ Ðiệp ÐMLV 8- Ðoàn Kết và Hiệp Nhất
  9. Sứ Ðiệp ÐMLV 9- Sứ Ðiệp Tin Mừng
  10. Sứ Ðiệp ÐMLV 10- Chứng Nhân Hy Vọng

Giới Thiệu

Kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La-vang là một biến cố lịch sử quan trọng đối với Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam. Sự kiện nầy đã được Toà Thánh công nhận và năm 1961 Nhà thờ La-vang đã được nâng lên bậc Vương cung Thánh đường; La-vang trở thành Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc.

Gợi lại biến cố lịch sử về Ðức Mẹ hiện ra, là để tiếp nhận một sứ điệp quan trọng cho Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam. Nếu ta chỉ mừng kỷ niệm ấy với một cuộc Ðại hội thì dù đông đảo, tốt đẹp mấy cũng chưa đủ. Chúng ta phải đào sâu, suy niệm và thực hiện sứ điệp ấy mới đúng ý Ðức Mẹ và lúc ấy sứ điệp Ðức Mẹ La-vang mới thực sự là một mùa xuân mới cho Giáo hội và Ðất nước Việt Nam.

Dựa vào những dữ kiện được rao truyền về Ðức Mẹ đã hiện ra cách đây 200 năm tại vùng rừng núi hẻo lánh La-vang, nơi ẩn lánh của những người Công giáo Việt Nam đang "chịu khốn nạn vì Ðạo Ngay".

Dựa vào những lời kinh của ông bà ta ngày xưa cầu nguyện cùng Ðức Mẹ La-vang, và cách ông bà ta hiểu biết và sống sứ điệp ấy,để mời gọi người Việt Nam Công giáo hôm nay tích cực thánh hoá bản thân, phục vụ Xã hội và Giáo hội,

Tôi xin giới thiệu bản kinh cầu nguyện cùng Ðức Mẹ La-vang, và tóm lược mười Sứ-điệp của Mẹ

+ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 05.06.2006. 18:43