Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khi quyền lực hỏa ngục nổi dậy, Thiên Chúa đã kịp thời can thiệp

(Dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: 1917-2017)

1. Tình hình Âu châu và thế giới vào năm 1917

Người ta có thể gọi năm 1917 là „Annus horribilis“, là năm khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng là „Annus mirabilis“, là năm tuyệt vời.

Bản in Đọc tiếp 13.03.2017. 18:49

Các vụ Đức Mẹ hiện ra

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 30.12.2016. 12:18

Lòng sùng kính Mẹ Maria trong thời tân tiến và cận đại

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 16.08.2016. 17:16

Việc sùng kính Mẹ Maria thời Trung Cổ

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 10.08.2016. 18:13

Lòng sùng kính Mẹ Maria trong thời các Giáo Phụ

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 10.08.2016. 17:35

Fatima, Đức Gioan Phaolô II và bí mật thứ ba

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 17.05.2016. 14:51

Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời dại văn hóa khác nhau

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 09.02.2016. 20:05

Món quà mùa Giáng Sinh: “Maria, Người Phụ Nữ Đầy Quyền Năng nhất Thế Giới”

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 23.12.2015. 18:19

Đức Maria trong Mầu nhiệm của Đức Kitô và Giáo Hội

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 22.12.2015. 18:23

Lịch sử lòng tôn sùng Mẹ Maria

VATICAN. ĐTC đề cao dịch vụ “Điện thoại bạn Italia” (Telefono Amico Italia) phục vụ những người cô đơn, gặp khó khăn, buồn sầu, lo âu, đồng thời cổ võ thái độ đối thoại và lắng nghe.

Bản in Đọc tiếp 17.11.2015. 18:51

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>