Trích từ Dân Chúa

Video Lật tẩy màn phỏng vấn giáo dân của Đài truyền hình Hà Nội

Thái Hà

HÀ NỘI 19.8.2008 -- Một giáo gian được đài truyền hình đưa đến hiện trường phỏng vấn bị giáo dân lật tẩy. Khi giáo dân hỏi : "Tên thánh của bác là gì ?" thì ú ớ không trả lời được. Bác giáo gian quê quá bỏ đi. Cuộc phỏng vấn bất thành !

Đọc thêm: Diễn tiến Kịch Bản tại Thái Hà ngày 19.8.2008


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-lat-tay-man-phong-van-giao-dan-cua-dai-truyen-hinh-ha-noi/