Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video Lật tẩy màn phỏng vấn giáo dân của Đài truyền hình Hà Nội

§ Thái Hà

HÀ NỘI 19.8.2008 -- Một giáo gian được đài truyền hình đưa đến hiện trường phỏng vấn bị giáo dân lật tẩy. Khi giáo dân hỏi : "Tên thánh của bác là gì ?" thì ú ớ không trả lời được. Bác giáo gian quê quá bỏ đi. Cuộc phỏng vấn bất thành !

Đọc thêm: Diễn tiến Kịch Bản tại Thái Hà ngày 19.8.2008


Thái Hà

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.08.2008. 13:01