Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tiếc Công Sáng Tạo (thơ)

§ Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường

Tiếc Công Sáng Tạo

Những tiếc công lao tạc giống Mình

Cam đành vâng lệnh xuống hy sinh
Bảo toàn tác phẩm, Thầy khuyên nhủ
Giảng dạy yêu thương thật chí tình.
Giảng dạy Yêu thương thật chí tình
Thực hành chân lý tuyệt vời xinh
Ghen tương vì bởi rao công chính
Kết tội thương yêu phải tử hình!

Chặng I
Philatô luận giết Chúa Giê-su

Ba tòa hạch hỏi chỉ làm thinh
Mặc chúng hô tâu xử tử hình
Vẫn cứ im lìm không nóng giận
Tha hồ la mắng chẳng hề khinh
Âm thầm vâng chịu dù đau khổ
Nhẫn ại yêu thương thật chí tình
Thập tự dân trao vai ghé vác
Mang theo tội lỗi của nhân sinh.

Chặng II
Chúa Giê-su vác Thánh Giá

Vách theo tội lỗi của nhân sinh
Mệt mỏi không than cố sức mình
Thập giá kéo lê dù muốn ngã
Thân Người chao đảo chăng kêu xin
Khôn sao diễn tả lòng yêu mến
Cứu độ hoàn xong cuộc tiến trình
Những ước Lời Cha dân chúng giữ
Vĩnh hằng thừa hưởng nước non xinh.

Chặng III
Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất

Mong chiên thừa hưởng nước non xinh
Cứu rỗi muôn dân mới tiến trình
Thập giá nặng đè bao nghiệt ngã
Tình yêu khôn tả thật anh linh
Gượng lên đi tiếp đường thương khó
Tiến đến xin vâng phút cực hình
Khuyên nhủ chúng nhân tin cậy mến
Đời đời tưởng thưởng phúc quang vinh

Chặng IV
Đức Mẹ gặp Chúa Giê-su vác Thánh Giá

Tin yêu vui hưởng ánh vinh quang
Trông cậy tương lai sáng ngập đàng
Mẹ gặp ngắm Con lòng quặn buốt
Tim rung cùng nhịp máu truyền lan.
Như hòa chung đập trào yêu mến
Xua đuổi ghen tương sớm lụn tàn
Trần thế cho người luôn tín thác
Hành trình thương khó chẳng than van

Chặng V
Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Chúa Giêsu

Hành trình thương khó chẳng than van
Thập giá đưa vai hãy sẵn sàng
Vác đỡ giùm Thầy chia khổ cực
Hầu theo tới đỉnh lãnh vinh quang
Si-mon hạnh ngộ nhờ duyên kiếp
Thiên Quốc phúc thay lãnh ấn vàng
Chớ ngại đường đèo vui dấn bước
Vĩnh hằng quê thật để cùng sang.

Chặng VI
Bà Vêrônica trao khăn cho Chúa Giê-su lau mặt

Vĩnh hằng quê thật được cùng sang
Phụ nữ hạnh thay đợi giữa đàng
Can đảm trao khăn bà chạy đến
Bái qùy lau mặt máu tràn lan
Không chi sợ hãi, đời khinh bỉ
Chẳng nệ chê bai, kẻ lạm bàn
Bởi mến yêu Thầy lòng quả cảm
Thực thi bác ái quyết tâm làm.

Chặng VII
Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ II

Bác ái cưu mang dặn thực hành
Gặp Thầy vấp ngã chạy ra nhanh
Con đường cứu rỗi rao nhau biết
Chân lý yêu thương giảng dạy rành
Kiệt sức bị đè thân khốn khổ
Tàn hơi gục té thể mong manh
Đưa vai vác đỡ giùm đôi phút
Quảng đại tâm linh sớm trưởng thành

Chặng VIII
Chúa Giê-su an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem

Quảng đại tâm linh hãy gắng leo
Lên đồi cực nhọc ít ai trèo!
Người đời thấy khổ thường than hộ
Phụ nữ hay buồn thích khóc theo
Trần thế đường đi tìm thiện hảo
Thiên Đàng ngõ đến khỏi cong queo
Phố phường chen chúc thời nên tránh
Hưởng thụ vui chơi lắm ngặt nghèo!

Chặng IX
Chúa Giê-su ngã xuống dất lần thứ ba

Ngặt nghèo khốn khổ bởi ham chơi
Hưởng thụ gây nên lắm cảnh tồi
Tiếc nuối công lao Thầy quỵ ngã
Xót thương nhân loại Lệ trào rơi!
Can-vê Thân hiến làm Hy Lễ
Máu Thịt Con dâng chuộc tội đời.
Cứu giúp linh hồn tìm lối thoát
Ngắm nhìn Thánh Giá trọn niềm vui.

Chặng X
Lý hình lột áo Chúa Giê-su

A-Đam Mới

Trên cây Thánh Giá hãy tìm trông
Như thuở Môi-sê dựng rắn đồng.
Khăn áo chia nhau dằn lột hết
Xác Người để lộ chẳng chi phong.
Máu đào trân quý trào tuôn chảy
Tội lỗi ê chề rửa sạch trong.
Những hứa khi Thân rời mặt đất
Chiên lành Thầy nắm kéo lên chung.

Chặng XI
Lý hình đóng đinh Chúa Giêsu và Thánh Giá

Phục Tùng

Chiên lành nắm kéo dẫn lên chung
Vâng lệnh trước tiên phải phục tùng
Thánh Giá đặt nằm đè xuống đóng
Tay Chân muốn rụng tả khôn cùng
Vì yêu nhân thế nên thinh lặng
Cứu rỗi chiên lành dạy tín trung
Hòa nhập trần gian hầu dẫn lối
Vào đường chân lý sống ung dung.

Chặng XII
Chúa Giê-su thở hơi cuối cùng trên Thánh Giá

Tựa Rắn Đồng

Qua Đường thương khó mới vinh quang
Đến đỉnh Can-vê đợi sẵn sàng
Đinh đóng tay chân rồi dựng đứng
Thân treo Thánh Giá hết cần mang
Tế dâng Thiên Phụ làm Hy Lễ
Kính hiến Linh Hồn với Thánh Nhan
Hoàn tất hành trình công cứu rỗi
Cùng Cha ngự trị chốn Thiên Đàng.

Chặng XIII
Hạ Xác Chúa Giê-su khỏi Thánh Giá

Ru Con Bằng Lệ

Thiên Đàng ân huệ chẳng giờ vơi
Công chính hạnh thay gỡ Xác Người
Dâng Mẹ ẵm bồng lòng kính cẩn
Ngắm Con thương xót lệ trào rơi!
Thuốc thơm thoa ướp đem an táng
Hang đá đặt nằm tạm đó thôi
Phép lạ xin Cha làm biến đổi
Nội tâm Đền Thánh Chúa muôn đời.

Chặng XIV
Táng Xác Chúa Giê-su trong Mồ Đá

Tạm Nghỉ Ngơi

Nội tâm Đền Thánh nguyện từng giây
Hành động hương lân thấy rõ Thầy
Mồ Đá tinh nguyên đang ngự trị
Xác Thân châu báu vẫn nằm đây.
Tôn vinh suy gẫm Lời Người dạy
Chiêm niệm ngời ca Sự Thực bày
Nhân loại tin yêu chung kết hiệp
Kính thờ Một Chúa tuyệt vời thay!

Cảm Tác

A-Đam Mới

Thân Xác treo trên mặt đất rồi
Trần truồng sáng tỏ thế nhân coi
Hồn rời bản tính là nhân loại
Hiện rõ A-Đam mới giống Người.

Kiệt Tác khởi nguyên quả tuyệt vời
Tay Ngài tạo dựng dáng xinh tươi
Mắt chưa biết dữ không chi xấu
Đẹp đẽ hơn tiên hé miệng cười!

Miệng cười Mến Chúa chẳng hề vơi
Chân lý yêu thương thực hiện rồi
Hết thảy người người đều cảm tưởng
Thân hình nguyên thủy rõ xinh tươi.

Phá Ngục

Thế trần vang tiếng hoan ca
Qủy trong địa ngục rên la hãi hùng
Khắp nơi giam giữ cửa tung
Do Vua cao cả oai hùng phá tan.

Nơi nơi địa ngục hoang tàn
Anh hùng tử đạo từng đoàn mừng vui
Chúa Chiên diệt tử thần rồi.
Theo Ngài thẳng tiến về nơi quê Trời.

Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.04.2009. 14:27