Thư Mục Dân Chúa                          

Suy Niệm Thánh Thể  |  Phép Lạ Thánh Thể  |  Tài Liệu Thánh Thể  |  Tác Phẩm & Tác Giả  |  Thư Mục Dân Chúa
 

 

 

 

 

PV1 Phụng Vụ Bí Tích -Bilinggual (Dân Chúa)                 

$5.00

PV2 Phụng Vụ Chư Thánh (Châu Kim Long)                  

$5.00

PV3 Sách Lễ Bài Đọc toàn bộ (Dân Chúa)         

$90.00

PV4 Sách Lễ Rôma (dành cho linh mục)                        

$45.00

PV5 Cùng Dâng Thánh Lễ -Bilinggual- Dân Chúa           

$4.00

PV6 Cử Hành Thánh Lễ (Lm Dominic Thuần sss)           

$7.50

PV8 Lời Nguyện Giáo Dân (Lm B́nh Giang sss)              

$8.50

PV9 Thừa Tác Viên ThánhThể (Lm Dominic Thuần sss)

$3.95

PV10 Phụng Vụ Ngày của Chúa-Năm A (Lm Dominic Thuần sss)

$10.00

PV11 Phụng Vụ Ngày của Chúa-Năm B (Lm Dominic Thuần sss)

$12.00

PV12 Phụng Vụ Ngày của Chúa-Năm C (Lm Dominic Thuần sss)

$10.00

PV13 Niên Lịch Công Giáo 2004

$15.00

PV14 Sách Lễ Giáo Dân                                                            Hết

$15.00

II. Thánh Kinh

TK1 Đọc Cựu Ước 1 (Dân Chúa)                                                       

$6.00

TK2 Đọc Cựu Ước 2 (Dân Chúa)                                                        

$6.00

TK3 T́m Hiểu Tân Ước                                                     

$6.00

TK4 Đi Vào Cựu Ước (Ban Giáo Lư Dân Chúa)                 

$6.00

TK5 Đi Vào Tân Ước (Ban Giáo Lư Dân Chúa)                 

$6.00

TK6 Lời Thánh: Matthêu (Lm Bùi Đức Tiến)                    

$6.00

TK7 Phúc Âm Chúa Giêsu (loại nhỏ bỏ túi)                    

$8.00

TK8 Phúc Âm Dẫn Giải (Tập 1&2-GM Phạm Ngọc Chi)  

$16.00

TK9 Phúc Âm Hợp Tuyển Dẫn Giải (Senatus Saigon)      

$7.00

TK10 Tân Ước (Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn)                 

$10.00

TK11 Thánh Kinh Cựu Ước 1 (Bằng tranh)                   

$14.50

TK12 Thánh Kinh Cực Ước 2 (Bằng tranh)                   

$14.50

TK13 Suy Niệm Lời Chúc ABC (Lm Hồng Phúc)                          Hết

$21.00

TK14 Đường Vào Thánh Kinh (Lm DominicThuần sss)   

$10.00

TK15 Thánh Kinh Toàn Bộ (Ban Dịch Thuật Saig̣n)       

$35.00

TK16 Sư Điệp T́nh Thương - Kinh Thánh (thơ)          

$10.00

TK17 Lương Thực Hằng Ngày-Suy niệm - (CTT)            

$20.00

TK18 Tin Mừng Chúa Nhật (Bilingual cho thiếu nhi) 

$3.00

TK19 Hướng Dẫn Học Sinh Đi VàoThánh Kinh (Bùi Hửu Thư)   

$10.00

III. Giáo Luật & Công Đồng

GLCĐ1 Bộ Giáo Luật Mới -                         Hết-chưa tái bản- 

$11.50

GLCĐ2 Cẩm Nang Giáo Luật (Lm Bùi Đức Tiến)                          Hết 

$15.00

CĐ1 Công Đồng Vatican 2 (tập 1)                                

$12.00

CĐ2 Công Đồng Vatican 2 (tập 2)                                 

$7.00

CĐ3 Đời Sống Tu Sĩ & Công Đồng 2 (Đ.Ô Trần Ngọc Thụ)    

$2.50

CĐ4 Bộ Giáo Sử -cuốn 1- (Lm Phan Phát Huần)

$35.00

CĐ5 VN Giáo Sử Tân Biên 3 Tập (Cao Thế Dung) 

$60.00

CĐ6 Lịch sử Địa Phận Bùi Chu (Lm Trần Đức Huynh)

$25.00

CĐ7 101 Câu Hỏi & Trả Lời về C Đ (Lm. Trương Khoa)

$12.00

IV. Chúa & Thần Học

TH1 Chân Dung Chúa Kitô (Lm Dominic Thuần sss)      

$7.50

TH2 Chúa Giêsu & Phụ Nữ (Lm Hồ Ngọc Thỉnh)

$9.50

TH3 Đỉnh Đồi Thương Đau (Lm Dom. Thuần sss)             

$5.20

TH4 Đức Chúa Thánh Thần (ĐÔ Trần NgọcT                         Hết  

$8.50

TH5 Lạy Chúa Con Nghe Đây (Mặc Huy)                          

$7.00

TH6 Niềm Vui Có Chúa Hiện Diện (LmThách Hoạch) 

$2.00

TH7 Tin Mừng Giáng Sinh (Lm Thiện Cẩm OP) 

$5.25

TH8  Chúa Giêsu Người Con Hiếu Thảo (Thiên An)

$10.00

TH9 Hoa Trong Kẽ Đá -Thần Học- (Lm Thiện Cẩm OP)

$8.50

TH10 Thánh Thể, Mầu Nhiệm Vượt Qua (Lm DomThuần sss)    

$7.50

TH11 Mùa Hồng Ân (Lm Dom. Thuần sss)                     

$5.00

TH12 Đem Tâm T́nh Viết Lời Kinh (Lm B́nh Giang Sss)   

$6.50

TH13 Chặng Đường Vượt Qua (Lm Dom Thuần Sss)          

$3.50

TH14 Chúa Giêsu (Lm Hồng Phúc)                               

$20.00

TH15 Chúa Giêsu & Giáo Hội (Lm Hồng Phúc)             

$15.00

TH16 Sống Đạo (Lm Hồng Phúc) 

$15.00

TH17 Dân Chúa  (Lm Vủ Minh Nghiễm)                       

$20.00

TH18 Mầu Nhiệm Kitô hữu (Cao Tấn Tĩnh)                   

$10.00

TH19 Quen Chúa (Lm Nguyễn Văn Dậu)                        

$4.50

TH20 Trở Nên Như Trẻ Nhỏ (Cao Tấn Tĩnh)                       

$7.00

TH21 Gương Chúa Giêsu  (GươngPhúc)   

$8.00

TH22 Mến Yêu Thánh Thể (Đồng Tâm CMC)                 

 $5.50

TH23 Sứ Điệp T́nh Thương ĐTC Gửi Giáo Dân VN           

$1.50

TH24 Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng (ĐTC J.P.2)       

$15.00

TH25 Aka và Thập Giá (Lm Phan Phát Huần)                              Hết   

$20.00

TH26 Thánh Giá và Dao Dăm (Bùi Hữu Thư)                

$10.00

TH27 Truyện Lạ Thánh Thể (Lm Trương Văn Thục)        

$5.00

TH28 Cuộc Đời Chúa Giêsu (tuyển tập thơ)                    

$10.00

TH29 Tội Tràn lan, Phúc Ngập Lụt -2 tập- (CTTĩnh)       

$20.00

TH30 Thần Linh & Sự Sống (CTTĩnh)                             

$15.00

TH31 Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba (CTTĩnh)                     

$7.00

TH32 Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng (CTT)       

$7.00

TH33 Sau 2000 Năm Vết Thương Vẫn C̣n (Lm A.Thư)        

$12.00

TH34 Đại NămThánh 2000  -6 tập-                                

$24.00

TH35 Đức Kitô, Đấng Cứu Độ (tài liệu nămThánh)        

$15.00

TH36 Gịng Sông Chảy Nước Ban Sự Sống (CTT)          

$15.00

TH37 Ư thức Kitô Giáo (CTTĩnh)                                  

$10.00

TH38 Canh Tân Sống Đạo (CTTĩnh)                                  

$5.00

TH39 Chúa Thánh Thần (tài liệu năm thánh)                 

$15.00

TH40 Tâm T́nh Với Chúa Cha  (Lm Trần Anh Thư)           

$8.00

TH41 Đường Vào Thần Học 1 (Lm Việt-Châu, SSS)       

$25.00

TH42 Người Tín Hữu Công Giáo (Lm Nguyễn v. Tùng)    

$12.00

TH43 GHCG Giữa Thực Tại Trần Thế (Lm. Ph.Khánh)        

$25.00

TH44 Vũ Khúc Thăng Ca (Lm Trần Cao Tường)           

$15.00

TH45 Nhịp Múa Sông Thanh (Lm Trần Cao Tường)     

$15.00

TH46  Đường Vào Thần Học 2  (Lm Việt-Châu,SSS)    

$25.00

TH47  Đường Vào Thần Học 3A  (Lm Việt-Châu,SSS)  

$20.00

TH48  Đường Vào Thần Học 3B (Lm Việt-Châu,SSS)     

$20.00

TH49  Đường Vào Thần Học 4A  (Lm Việt-Châu,SSS)  

$20.00

TH49b Đường Vào Thần Học 4B (Lm Việt-Châu,SSS)    

$20.00

TH50  Đường Vào Thần Học 5  (Lm Việt-Châu,SSS)     

$30.00

TH51 Thánh Thể Trung Tâm đời sống GH (Trần Vũ)     

$14.00

TH52 Con Đường Chiêm Niệm (Lm Chu Công)               Hết  

$10.00

TH53 Ánh Sáng Thế Gian (Cao Tấn Tĩnh)                      

$15.00

TH54 Ấp Ủ Ước Vọng Thánh Thiện (Lm. Chu Công)         

$10.00

TH55 Tuổi Trẻ Vào Đời Trong Kỷ Nguyên (Lm Anh Thư)    

$5.00

TH56 Di sản Hồng Ân (Cao TấnTĩnh)                               

$15.00

V. Đức Mẹ Maria

ĐM1 Giờ Kính Viếng Đức Mẹ Fatima (sách khấn)          

$1.50

ĐM2 Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp                                  

$3.00

ĐM3 Lễ Nghi Tôn Nữ Vưiơng (Lm Trinh Cát)                  

$2.75

ĐM4 Nhớ Ơn Mẹ (Lm Trương Văn Thục)                         

$5.00

ĐM5 Phép Lạ Đức Mẹ B́nh Triệu (Hương Đ́nh)             

$2.00

ĐM6 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria(Lm Tri Ân OP)        

$5.00

ĐM7 Mẹ Maria (Lm Hồng Phúc)                                   

$13.00

ĐM8 Hành Tŕnh Đức Tin Mẹ Maria (Lm Đoàn Dũng)     

$6.00

ĐM9 Nh́n Lên Ảnh Mẹ (Lm Hồng Phúc)                          

$4.50

ĐM10 Gương Đức Mẹ (Tôma Kempis)                            

$6.00

ĐM11 Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (CTTĩnh)                      

$10.00

ĐM12 Bí Mật Kinh Mân Côi (CTT)                                  

$10.00

ĐM13 Sứ Điệp Fatima (CTT)                                          

$10.00

ĐM14 Maria: Trinh Nữ Sinh Con (CTT)                           

$7.00

ĐM15 Thiếu Nhi Fatima: Lucia-Giaxinta-Phanxicô           

$7.00

ĐM16 Đức Me & Thánh Beernadette (Lm Hồng Phúc)      

$10.00

ĐM17 Hận thù Quyết Thắng (CTTĩnh)                            

$13.00

ĐM18 Đường Maria (Thiên B́nh )                                   

$7.50

ĐM19 Hồi Hương Trong Hoà B́nh (Đỗ Sinh Tứ)              

$5.00

ĐM20 Đức Mẹ Lavang & GHVN (Lm Hồng Phúc)         

$10.00

ĐM21 Fatima & Năm Thánh 2000 (CTTĩnh)                    

$5.00

ĐM22 Bước Vào Ngàn Năm Thứ 3 Với Mẹ Maria              

$10.00

ĐM23 Me Maria, Hiền Mẫu Chúa Kitô (Ngưỡng Nhân)    

$25.00

ĐM24 Me Maria,Sứ Giả T́nh Yêu Thiên Chúa (id)         

$12.00

ĐM25 Me Maria và Lời Mẹ kêu gọi tại Medjugorji          

$10.00

ĐM26 Mẹ Maria Trong Ánh Sáng Đức Tin (Lưu Kh.Cảnh)   

$10.00

ĐM27 Fatima, dấu chỉ Thời đại (CaoTấnTĩnh)               

$10.00

ĐM28 Tôn Sùng Đức Mẹ Maria (Hồng Ân)                

$15.00

VI. Các Thánh

CT1 Hạnh Tích Các Thánh TĐ (Hài Cốt Tại VCTĐ Saig̣n)  

$2.50

CT2 Chân Dung Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi (ĐÔ.Thụ)      

$5.00

CT3 Hành Tŕnh Thiêng Liêng (Lm Dom.Thuần)                  

$5.25

CT4 Kỷ Yếu Phong Thánh TĐVNY (Lm Việt-Châu,Sss)      

$50.00

CT5 Một Tâm Hồn: Thánh Têrêxa (Lm Kim Thiếu)                   Hết   

$50.00

CT6 Tấm Ḷng Vàng: Thánh Martin Porres                        

$3.00

CT7 Truyện Thánh Giulianô Eymard (Lm DomThuần)     

$2.50

CT8 Chị thánh Têrêxa (Lm Hồng Phúc)                        

$12.00

CT9 Thánh Gioan Vianney (Đ.Ô. Thụ)                                    Hết      

$5.50

CT10 Thánh Giuse Trong Phúc Âm                                  

$6.00

CT11 Thánh Cả Giuse (Lm Jean Galot SJ.)                     

$7.00

CT12 Truyện Các Thánh 1                                              

$10.00

CT13 Thánh Phaolô Trên Đường Truyền Giáo                 

$11.00

CT14 Ma Quỉ Trong Tu Viện (GM. De Comman)             

$6.50

CT15 Nhà Đức Chúa Trời -Truyện - (Lm Ng.H.Tưởng)          

$8.00

CT16 Đường nở hoa: Lê Thị Thành (Lm Trần C.Tường)   

$14.00

CT17 Bút Tích Thánh Phanxicô (Lm NguyễnLuậtKhoa)   

$8.00

CT18 Giáo Hội VN (Vụ Án Phong Thánh)                                Hết    

$12.00

CT19 GHVN (21 thánh TĐ) - (ĐÔ. Trần Ngọc Thụ)         

$15.00

CT20 GHVN (96 thánh TĐ) - (ĐÔ. Trần Ngọc Thụ)      

sẽ in

CT21 Những Nhân Chứng Chúa Kitô (các thánh 2)         

$11.00

CT22 Thánh Maximilian Koble (Bùi Hữu Thư)                

$12.00

CT23 Khoa Học T́nh Yêu: Têrêxa (Thạch Sơn)                

$5.00

CT24 ThánhEymard,Tôngđồ ThánhThể (Lm Việt-Châu)  

$15.00

CT25 Truyện Một Đời Tiên San Mạc Tin -Thánh Têrêsa-    

$16.00

VII. Suy Niệm & Cầu Nguyện

CN1 Đền Tạ Thánh Tâm và Mẫu Tâm

$3.50

CN2 Giờ Thánh Phạt Tạ (Lm Phạm Tuấn Tri)

$5.25

CN3 Giờ Thánh Suy Niệm (Lm Nguyễn Hồng)

$2.50

CN4 Lâm Mạnh Giúp Bệnh Nhân

$2.50

CN5 Ngắm Và Giảng Sự Thương Khó Chúa Giêsu

$5.00

CN6 Nửa Giờ Chầu Chúa (GM Hồ Ngọc Cẩn) 

$1.50

CN7 Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng (GM Thuận) 

Hết

CN8 Sách Kinh Công Giáo Hà Nội                                  

$4.50

CN9 Toàn Niên Kinh Nguyện Bùi Chu                              

$4.50

CN10 Tập Dụng Thần Công (ngắm Mùa Chay)         

$3.50

CN11 Nói Với Chính Ḿnh (GM Bùi Tuần)                      

$5.50

CN12 Đường Hy Vọng Dưới ánh sáng (GM Thuận)        

$10.00

CN13 Đời Cầu Nguyện (CTTĩnh)                                     

$7.00

CN14 Năm Chiếc Bánh & Hai Con Cá (TGM Thuận)       

$6.00

CN15 Giờ Thánh Hy Tế Thập Giá (Lm Dom Thuần)       

$3.00

CN16 Đường Thánh Giá Giới Trẻ (CTTĩnh)                      

$2.00

CN17 Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi (CTTĩnh)                

$4.00

CN18 Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ (CTT)           

$10.00

CN19 Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba (CTT)               

$10.00

CN20 Cầu Nguyện Kinh Mân Côi Là Sống Đức Tin               

$8.00

CN21 Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa (2 tập)                     

$10.00

VIII. Giáo Lư

GL1 Bổn Đồng Ấu (xưng tội lần đầu)

$1.75

GL2 Chúa Nói Với Trẻ Em (các bản văn Thánh Kinh)

$5.00

GL3 Tại Sao Theo Đạo Chúa (Tân ṭng 1)

$3.50

GL4 Căn bản Đạo Chúa (Tân ṭng 2)

$4.00

GL5 Đức Kitô, Đường Đến Chúa Cha (bilinggual)

$5.50

GL6 Sức Sống Mới (Giáo Lư Bí Tích-Bilingual)

$6.25

GL7 XưngTội Rước Lễ Lần Đầu (Bilingual) Bài Học 

$5.00

GL8 XưngTội Rước Lễ lần đầu (Bilingual) Bài Tập

$5.00

GL9 Giáo Lư Thêm Sức (Bilingual)

$5.50

GL10 Giáo Lư Hôn Nhân (Đường vào T́nh yêu)

$3.50

 GL11 Giáo Lư Công Giáo (Hội Đồng Giám mục VN)           

$2.50

GL12 276 Truyện Vui Để Dậy Giáo Lư                             

$4.50

GL13 Giáo Lư Thánh Thể (Lm Dom. Thuần,Sss)                

$7.00

GL14 Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống                                   

$13.00

GL15 Cẩm Nang Cho Tân Kitô Hữu (GL/Tân ṭng)          

$7.00

GL16 Là Tất Cả Trong Mọi Sự    

$12.00

GL17 Giáo Lư Chỉ Nam (Cao Tấn Tĩnh)                          

$13.00

GL18 Giáo Lư  Cẩm Nang  (Cao Tấn Tĩnh)   

$12.00

GL19 Thời điểm Hồng Ân (ĐTC Gioan Phaolô 2)       

$15.00

IX. Giáo Dục Nhân Bản

GD1 Đi Vào Cuộc Đời (Lm Hồ Ngọc)

$4.50

GD2 Tuổi Trẻ Vào Đời (Lm Hồ Ngọc)

$4.00

GD3 Chắp Cánh Cho Hồn Bay (Lm Hồ Ngọc)

$5.25

GD4 Ḥa Hợp Lứa Đôi (Lm Dominici) 

$4.50

GD5 T́nh Yêu & Tôn Giáo (Lm Nguyễn Thắng)                        Hết

$5.50

GD6 T́nh Yêu & Tính Dục (Lm Hồ Ngọc)

$4.00

GD7 Trong Gịng Đời Tươi Mát (Lm Hồ Ngọc)

$4.00

GD8 Tuổi Biết Buồn (Lệ Vũ)

$6.50

GD9 Tuổi Trẻ & Ơn Gọi (Lm Anh Thư) 

$7.00

GD10 Tuổi Trẻ Việt Nam (Cao Thế Dung)

$9.95

GD11 Vợ Chồng (Thụy An & Hoàng Dân)                                Hết

 

GD12 Nghệ Thuật Làm Vợ (Trần thị Hồng Xuân) 

$10.00

GD13 Tâm Lư Bạn Trai (Hoàng Xuân Việt)

$8.50

GD14 Tâm Lư Bạn Gái (Hoàng Xuân Việt)

$8.50

GD15 Tâm Lư Vợ Chồng (Nguyễn Quang Hùng)                      Hết       

$7.50

GD16 Bí Quyết Để Trở Nên Người Đàn Bà Tuyệt Vời              Hết   

$8.50

GD17 Đời Uyên Ương (Hoàng Xuân Việt)                       

$7.50

GD18 Xây dựng Hạnh Phúc (Nguyễn Hiến Lê)                         Hết      

$9.00

GD19 Người Con Gái Sắp Lấy Chồng Nên Biết                      

$6.50

GD20 Người Con Trai Trước Tuổi Thành Tôn                           Hết

 

GD21 Viên Măn Hơn  (Cao Tấn Tĩnh)                        

$10.00

GD22 T́nh Yêu & Gia Đ́nh (Lm Hồ Ngọc Thỉnh)            

$9.50

GD23 Tương Lai Giới Trẻ VN (Lm Việt-Châu, Sss)           

$3.00

GD24 Mái Ấm Yêu Thương (CTTĩnh)                               

$10.00

GD25 Đời Thênh Thang Sống  (CTTĩnh)                           

$5.00

GD26 Hạnh Phúc Là Viên Măn Yêu Thương (CTTĩnh)          

$8.00

GD27 Lênh Đênh Hải Ngoại (CTTĩnh)                                

$7.00

GD28 Gia Đ́nh Dấn Thân (Lm Hồ Ngọc Thỉnh)                

$10.00

GD29 Thuật Lănh Đạo (Hoàng Xuân Việt)                        

$11.00

GD30 Cho T́nh Yêu Lên Ngôi (Tâm Phương)                   

$10.00

GD31 Tông Dồ Giới Trẻ (CTTĩnh)                                    

$8.00

GD32 Hạnh Phúc Lứa Đôi                                                 

$9.00

X. Sinh Hoạt Hội Đoàn

HĐ1 Thủ bản Hiệp Hội Thánh Mẫu

$5.00

HĐ2 Thủ bản Hội các Bà Mẹ Công Giáo

$5.00

HĐ3 Thủ bản Hội Liên Minh Thánh Tâm

$5.00

HĐ4 Thủ bản Hội Chầu Thánh Thể 

$2.50

HĐ5 Sổ Gia đ́nh Công Giáo

$2.00

HĐ6 Tư tưởng Căn Bản P/T Cursillo (PhanChi)

$10.00

HĐ7 Chương tŕnh Huấn Luyện Ca Trưởng (X. Thảo)

        * Video 1 & 2

        * CD  1 & 2

$10.00

$25.0 

$10.00

XI. Hướng Dẫn Hành Hương

HH1 Chỉ Dẫn Hành Hương (Lm Việt-Châu, Sss)

$2.50

HH2 Hành Hương Fatima (Giới Thiệu về Fatima)

$3.00

HH3 Hành Hương Lộ Đức (Giới Thiệu về Lộ Đức)

$3.00

HH4 Hành Hương Rôma (Giới Thiệu về Rôma)

$3.00

HH5 T́m hiểu Đất Thánh (Giới Thiệu về Đất Thánh)         

$3.95

HH6 Hành Hương Đất Thánh Theo Chân Đ. Gisêsu           

$15.00

HH7 Hành Hương Đất Phật  (Phan-Thiết)                      

$25.0

XII. Văn Học

VH1 Thi vào công dân Hoa Kỳ (sách &cassette)

$6.00

VH2 Công Giáo Trong Gịng Sinh Mệnh Dân Tộc (CTDung)

$15.00

VH3 GHCG Miền Nam Sau 1975 (Nguyễn Antôn)         

$15.00

VH4 Nguồn Gốc Văn Hoá Việt Nam (Kim Định)              

$6.00

VH5 Những Làn Sóng Người Việt Tị Nạn (Ng. H. Cường)

$6.50

VH6 Bất Chiến Tự Nhiên Thành (Phạm Ích Tống)

$15.00

VH7 Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập (Nguyễn Tiến Hưng)

$22.50

VH8 Hoa Ky & Thế Chiến Lược Toàn Cầu (Kim Định)                 Hết

$8.95

VH9 Sơ Thảo Ngữ Pháp VN (Lm Lê Văn Lư)

$7.00

VH10 Triết Lư Chấp Sinh (Lm Vũ đ́nh Trác)                               Hết

 

VH11 Triết Lư Nhân Bản Nguyễn Du (Lm Vũ đ́nhTrác)                Hết

$22.00

VH12 VN Trong Quĩ Đạo Thế Giới (Lm Vũ đ́nh Trác)      

$5.00

VH13 Nho Giáo Toàn Bộ (Trần Trọng Kim)                                 Hết 

$20.00

VH14 Tạm Biệt Rừng Hoang (Đường Phương Bay)              

$8.00

VH15 Yêu Màu Áo Đen (Đường Phương Bay)

$8.00

VH16 Qua Cửa Thần Phù (Đường Phượng Bay)                  

$7.00

VH17 Rồng Vàng vượt biển (Vũ Thụy Hoàng)                  

$12.95

VH18 Ưu Quốc Thi Tập (Hoàng Phùng Miên)                             Hết   

$15.00

VH19 ĐGH Gioan-Phaolô 2: Cuộc Đời và Hành Động   

$15.00

VH20 VN Huyết Lệ Sử (Cao Thế Dung)                          

$27.00

VH21 CGVN Trong Truyền Thống..(Lm Trác)                             Hết    

$25.00

VH22 Viết Cho Người Ở Lại (Uông Thúy Thọ)                   

$18.00

VH23 Một Nửa Cuộc Hành Tŕnh (Lm NguyễnThái Hợp)              Hết    

$12.00

VH24 Sơ Uyên: truyện ngắn (Hoàng Hạc)                    

$12.00

VH25 Giai Phẩm Không Đề 1(Nhóm SHVH/LA)             

$11.00

VH26 Bọt Sóng (tập1&2) (Trần đ́nh Ngọc)                  

$26.00

VH27 VN Trong Thế Giới Chiến Lược... (Thiện Ư)   Hết      

$12.00

VH28 Cuối Trời Yêu Thương: Truyện (CTTĩnh)              

$10.00

VH29 Tan Theo Ngày Nắng Vội (Du Tử Lê)                        

$7.00

VH30 Rồng Xanh Ngục Đỏ                                              

$8.00

VH31 Nợ Máu (Phạm Quang Tŕnh)                                

$5.00

VH32Mụclục Báo Chí VN Hải Ngoại (Ng. H.Cường)          

$10.00

VH33 Một Thời Mê Hoặc (Trần Phong Vũ)                     

$15.00

VH34 Việt Nam B́nh Sử Truyện (Hoàng Phùng Miên)

$18.00

VH35 Cổ Truyện Lược Ca tập I và II (HPM) mỗi tập:    

$7.00

XIII. Băng Nhạc Thánh Ca

BN1 Thánh Ca Giáng Sinh (Dân Chúa Media)

$5.00

BN2 Phụng Ca 5 (Cđ.Tây Đức)

$6.00

BN3 Phụng Ca 6 (Cđ.Tây Đức)

$6.00

BN4 Phụng Ca 7 (Cđ.Tây Đức)

$6.00

BN5 Chúa Là T́nh Yêu (Lavang, Portland)

$6.00

BN6 Chuỗi Vang Huyền Nhiệm (Cđ.Thùy Dương)

$6.00

BN7 Hồng Ân Thiên Chúa (Lm Nam Hải)

$6.00

BN8 Mùa Chay-Tuần Thánh-Phục Sinh

$6.00

BN9 Niem Vui Trong Chúa CD

$10.00

BN10 Lời Kinh Nguyện Cầu (DHY Thuận) CD

$10.00

BN11 Đi Hoang Ngày Qua (Cđ Úc Châu)

$7. 00

BN12 Mẹ LaVang, Mẹ Viet Nam CD (Pham D.Huyen)

$10.00

BN13 Vang Ca Khải Hoàn (Cđ.Thùy Dương)

$7.00

BN14 Tôn Vinh Các Thánh TĐVN    Cassette $7.00 - CD  $10.00

 

BN15 T́nh Chúa Yêu Tôi (Vũ Anh)                                     

$7.00

BN16 T́nh Hoài Hương (Vũ Anh)                                     

$7.00

BN17 Đêm Hạnh Ngộ (Khánh Ly)                                      

$7.00

BN18 T́nh Chúa Yêu Tôi (Lm Vũ Đ́nh Trác) CD         

$10.00

BN19 Lời Ca Khấn Mẹ La Vang (Jos.Pham Cuoc)      

$10.00

BN20 Kinh t́nh yêu (Cđ.Việt Nam)                                 

$6.00

BN21 Một Đời Nữ Tu (Cđ.Việt Nam)                                 

$6.00

BN22 Thảo Mẹ Kính Cha (Cđ.Việt Nam )                           

$6.00

BN23 Bài Ca Ngợi T́nh Yêu (Lm Duy Thiên)                  

$7.00

BN24 CD                                                                         

$10.00

BN25 Ca Khúc Yêu Thương (Lm Duy Thiên)                       

$7.00

BN26 T́nh Người Giáng Sinh (Lm Duy Thiên)                

$7.00

BN 27 Măi Măi Con Chọn Ngài CD                                

 $10.00

BN28  Măi Măi Con Chọn Ngài VCD                               

$10.00

BN29 Như Lời Yêu Thương (Lm VănChi)                        

$20.00

BN30  Hoa Kinh Dâng Mẹ LaVang (Lm Van Chi) CD  

$10.00

BN31 Đổi Mới Con Tim (Phạm Văn Sơn)                            

$7.00

BN32 Đổi Mới Con Tim CD                                               

$12.00

BN33 Tiếng Hát Yêu Thương (Lm Văn Chi)         

$5.00

BN34 Tiếng Hát Yêu Thương  CD                                   

$10.00

BN35 Trầm Ca Tin Yêu (Lm Văn Chi)

$5.00

BN36 Trầm Ca Tin Yêu  CD                                            

$10.00

BN37 T́nh Khúc Cho Năm 2000 (Lm Anh Thư)                

$7.00

BN38 T́nh Khúc Cho Năm 2000   CD                               

$10.00

BN39 Hành Trang Nước Trời                                            

$7.00

BN40 Hành Trang Nước Trời   CD                                   

$10.00

BN41 Hương Nguyện T́nh Yêu (Cđ Thụy Sĩ)                       

$7.00

BN42 Mẹ Quê Huong Viet Nam (Lm Van Chi) CD            

$10.00

BN43 Mẹ Quê Huong VietNam- Cassette                         

$7.00

BN44

 

BN45 Hoan Ca (Lm Chu Văn Quang)                                

$5.00

BN46  Vào Đời (Việt Dũng)                                                

$5.00

BN47HoanCa Mừng Xuân2000 CD (Lm Phương Anh)        

$10.00

BN48 Hoan Ca Mừng Xuân  2000 Cassette                     

$5.00

XIV. Sách Nhạc Thánh Ca

SH1 Nhạc Vào Đời 1

$1.75

SH2  Nhạc Vào Đời 2

$1.75

SH3 Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

$2.00

SH4 

 

SH5 Tuyển Tập Thánh Ca Việt Nam (VN soạn)              

$12.00

SH6 Khúc Hát Trong Thánh Điện (Nguyễn Quốc)            

$7.00

SH7 Thánh Ca Vào Đời Toàn Tập (Thụy Sĩ soạn)

$12.00

SH8 Bộ Lễ Thiên Thần (Lm Văn Nguyên)

$2.50

SH9 Tự Học Tây Ban Cầm (Joseph Phạm)-Sách và CD   

$10.00

SH10 Thánh Ca Mùa Thường Niên  A

$10.00

SH11 Thánh Ca Mùa Thương Niên B

$10.00

SH12 Thánh Ca Mùa Thường Niên C 

$10.00

SH13 Thánh Ca Mùa Vọng & Giáng Sinh

$10.00

SH14 Thánh Ca Mùa Chay & Phục Sinh                          

$12.00

SH15 Thánh Ca Hôn Phối-Xuân-Cầu Hồn                   

$12.00

SH16 Trầm Khúc Hoan ca 1 (Lm Văn Chi)                     

$20.00

SH17 Trầm Khúc Hoan ca 2 (Lm Văn Chi)                     

$20.00

SH18 Trầm Khúc Hoan ca 3 (Lm Văn Chi)                       

$20.00

SH19 Trầm Khúc Hoan ca 14 (Lm Văn Chi)                     

$10.00

SH20 Trầm Khúc Hoan ca 15 (Lm Văn Chi)                     

$10.00

XV. Video Dân Chúa

VD1 Đất Thánh: Quê hương Chúa Giêsu

$15.00

VD2 Linh Địa Đức Mẹ Lộ Đức

$15.00

VD3 Rước Linh Hài & Lễ Phong Thánh TĐVN

$15.00

VD4 Triều Yết ĐGH & Văn Nghệ Mừng Lễ

$15.00

VD5 Thánh Lễ Tạ Ơn & Lănh Ơn Toàn Xá

$15.00

VD6 Nhân Chứng Đức Tin (ĐHCG kỳ 3)

$15.00

VD7 Tiễn Đưa DHY Nguyễn Văn Thuận VD (3 cuốn)      

$30.00

VD8 Câu Chuyện Giáng Sinh (Lê Văn, 2 cuốn)              

$12.00

VĐ9 Sứ Điệp Lao Tù Của DHY Thuận (3 cuốn)                 

$30.00

VD10 Fatima: Mẹ Là Niềm Hy Vọng (Lê Văn)                  

$10.00

VD11 Tiễn Đưa DHY Thuận DVD                                    

$30.00

VD12 Mẹ Quê Hương Việt Nam (Lm Van Chi)               

$20.00

VD13

 

VD14 Thầy ở Đâu? Đến Mà Xem                                      

$15.00

VD15 Kinh Thánh Cụu Ước (2 tap)                                

$25.00

VD16 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế                                         

$25.00

VD 17 Mẹ Quê Hương VN (Lm Văn Chi)                         

$20.00

VD 18 Thánh Anrê Phú Yên                                             

$15.00

XVI. Tượng Ảnh

TA1 Đức Mẹ Lavang 19" (Ư)                                        

$110.00

TA2 Đức Mẹ Lavng 12" (Ư)                                    Hết                      

$50.00

 

 

Monthly Catholic Magazine & Publications

P.O. Box 1419 Gretna, La 70053-1419 * Phone (504) 392-1630 * Fax (504) 392-5440                    

E-mail: danchuausa@yahoo.com

danchuausa.net