Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đại Hội Về Đất Hứa V Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

§ Giuse Đặng Văn Kiếm

LOS ANGELES, California (29.6.2010) -- Linh mục Phanxicô Trần Quốc Tuấn, Tổng Tuyên úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ triệu tập Đại hội Về Đất Hứa lần thứ 5 (VĐH5) vào dịp cuối tuần Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, từ thứ Năm ngày 1 tháng 7 đến Chúa nhật 4 tháng 7 năm 2010 tại Đại Học Chapman, thành phố Orange, tiểu bang California. Chapman University cũng là nơi diễn ra hai Đại hội VĐH3 và VĐH4, và Hội nghị Lãnh Đạo Phục Vụ TNTT trước đây.

Anh Nguyễn Đình Mạnh Trường, trưởng ban tổ chức VĐH5 cho biết tính đến ngày 29.6.2010 có 839 người ghi danh tham dự, gồm các linh mục tuyên úy, nam nữ tu sĩ trợ úy, phụ huynh trợ tá, và các huynh trưởng từ 8 miền trên toàn quốc. Cách riêng có 3 cha cựu Tổng Tuyên úy cùng tham dự: cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh từ Việt Nam, Đức ông Francis Phạm Văn Phương từ Atlanta, Georgia, và cha Gioan B. Chu Vinh Quang tại Stanton, California. Đặc biệt có sự hiện diện chủ sự 3 Thánh Lễ của 3 Đức Giám mục Giáo phận Orange: Đức cha Tod D. Brown, Đức cha Cerilo Flores, và Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương.

Mục đích đại hội trước tiên là để “Liên kết thân thương huynh đệ trong Phong trào với Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria và Các Thánh Tiền Nhân Tử Ðạo Việt Nam.

Theo các thông tin chuẩn bị đại hội thì nội dung mấy ngày họp mặt tới đây sẽ xoay quanh việc tổng kết các “tài liệu làm việc” từ vài năm qua, như sau:

• Hội thảo và chia sẻ các vấn đề liên quan đến Cơ Cấu Lãnh Đạo, Bản Chất và Đường Hướng Giáo Dục của Phong trào nhằm thích nghi và đáp ứng nhu cầu cho thế hệ Huynh trưởng hiện nay và thế hệ tương lai.

• Công bố các quyết nghị thay đổi về Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng và Chương Trình Thăng Tiến Ðoàn Sinh dựa theo Bản Tu Chính Nội Quy 2009 đã được ban hành.

• Khóa họp thường niên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo Toàn Quốc và bầu cử Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 2010-2014.

Về phần tinh thần chung, cha Francis Trần Anh Vũ, Tuyên úy VĐH5, nói rằng chủ đề “Hãy Theo Thầy!” – “Follow Me!” (Gn 21:19) của Đại hội lần này đã được 1.700 các Huynh trưởng và 15.000 các em đoàn sinh các cấp các ngành bắt đầu học hành từ nhiều tháng qua tại 108 Đoàn TNTT khắp nơi trên toàn quốc, theo như ý hướng sống Ngày Thánh Thể:

“Để Biết Chúa tỏ tường… Để Yêu Chúa thắm thiết… Để Theo Chúa một cách trung tín… và Để Phụng Sự Chúa hết cả tâm hồn…”

“To Know… To Love… To Follow and To Serve” – To know God clearly… To love God intimately… To follow God faithfully and To serve God full heartedly.

Và đó cũng là ý lực sống chẳng những trong 4 ngày đại hội, mà còn cho cả cuộc đời của mỗi thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Giuse Đặng Văn Kiếm

Đọc nhiều nhất Bản in 29.06.2010. 19:02