Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 6/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn được thanh tẩy nhờ các thử thách Chúa Giêsu gửi cho

Ga.15,18-21

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

SUY NIỆM

Đức Chúa Giêsu đã bị thế gian ghét, con cái thế gian đã vu vạ cáo gian, đã bắt Chúa, đánh đập và treo Chúa lên khổ giá - một cực hình vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Chỉ vì Chúa đã vạch trần tội lỗi và âm mưu của thế gian, và mời gọi chúng ta : "Ai muốn theo Ta, hãy quên mình vác lấy khổ giá hàng ngày mà theo Ta".

Nhưng Chúa cũng đã nói một câu : "Nhưng Ta đã thắng thế gian". Ngụ ý lời ấy là : Ai theo Chúa cũng sẽ thắng thế gian.

Nhưng nếu ta không theo gương Chúa và cùng chiến đấu chống lại thế gian thì sao gọi là thắng ?

Thánh Tâm Chúa Giêsu vì yêu thương ta, đã chịu bao nhiêu khổ đau vì ta, và con tim luôn luôn mở ra để làm nơi trú ẩn cho ta. Nhưng cần ta phải tỏ rõ thái độ, nghĩa là ta nhất quyết theo Chúa hay không.

Muốn theo Chúa phải quyết tâm theo đến cùng. Muốn theo Chúa phải quên mình để có thể nên mọi sự cho mọi người như chính Chúa đã phán : "Ta đến không để cai quản mà để phục vụ".

Ai vì Chúa muốn phục vụ anh em thì ngay lúc đó đã được Chúa phục vụ mình, và cũng ngay từ quyết tâm quên mình phục vụ, ta sẽ cảm thấy phục vụ là nguồn vui, là nhẹ nhàng, vì không phải ta phục vụ người cùi, người đau yếu, người phản bội ta mà ta phục vụ Chúa ẩn mình trong họ để nhìn ta, theo dõi ta, tạo cho ta cơ hội để tha thứ, để tập yêu thương cả kẻ thù.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu uy vọng vô cùng, vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Chúng con quyết tâm theo Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là thánh điện của Thiên Chúa. Xin cho chúng con được phục vụ trong thánh điện này.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Tòa Đấng Tối Cao. Xin cho chúng con được thâu nhận vào đoàn túc vệ trước Tòa Thiên Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 13:31