Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 5/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu xin ơn được vào ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ga.6,37-40

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

SUY NIỆM

Thiên Chúa Cha đã cùng Thiên Chúa Con dựng nên muôn vật cho ta và dựng nên ta cho Ngài. Vì thế dù ta tội lỗi, ta vô ơn, ta phản bội Ngài, Ngài cũng không bỏ mặc ta, mà còn ban cho ta chính Chúa Con, Con duy nhất, Con rất yêu quý của Ngài.

Chúa Con đã mặc nhân tính và sinh ra ở giữa loài người, mang thân phận yếu hèn của nhân loại, để nên anh em với chúng ta. Với tâm tình của một người anh vì mến Cha mà lo cho các em, Chúa Giêsu đã coi tất cả chúng ta là em của Chúa :

"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".

Nhưng chúng ta đừng quên chi tiết này, là ta chỉ thực sự thuộc về Chúa Giêsu khi chúng ta tự tìm đến với Ngài.

Chúa Giêsu mong mỏi mọi người đến với Thánh Tâm Ngài, để được thuộc về Chúa. Nhưng Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, Chúa nài van ta "Hãy đến với tôi", Chúa không cưỡng ép ai.

Mà ai đến với Chúa Giêsu, nếu không phải là những kẻ tin thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã vì yêu ta mà chết vì ta và đã để lưỡi đòng mở Thánh Tâm Người ra, khi Người đã chết, đã trút hết máu và nước từ Thánh Tâm ra, để thanh tẩy ta và bổ dưỡng cho ta.

Vậy ta hãy vào trong Thánh Tâm Chúa qua thương tích đã được mở ra, tức là hằng kính mến Thánh Tâm đã phải lưỡi đòng đâm thâu vì yêu thương ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng cũng là anh em với chúng con đã phải đau khổ vì chúng con.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng mở ra, để cho chúng con là kẻ tội lỗi được vào ẩn, để tránh cơn thịnh nộ của Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra và không bao giờ khép lại, để nên nơi trú ẩn cho mọi người nơi Thánh Tâm Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm hay Kinh đền tạ (14; 11)

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 13:31