Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 17/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn kiên trì cầu nguyện

Cứ xin thì sẽ được

Matthêu 7,7-11

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

SUY NIỆM

Thiên Chúa đã ban chính con yêu quý và duy nhất của Ngài cho chúng ta thì hỏi còn gì quý giá hơn, cao trọng hơn mà Thiên Chúa không ban cho chúng ta.

Nhưng của rẻ của hôi, của nấu đầy nồi là của chẳng ngon. Không phải vì Thiên Chúa luôn luôn ban cho ta dồi dào ơn phúc mà ơn Chúa mất giá, mất cao quý, mất hiệu lực. Nhưng vì chúng ta không thiết tha mong đợi và cầu xin thì chúng ta ít được hưởng ơn Chúa. Vì thế Chúa muốn chúng ta phải thiết tha ao ước, để tỏ ra chúng ta cần ơn Chúa, thật lòng gắn bó, vậy chúng ta phải kiên trì cầu xin, kiên trì như Chúa nói về một bà góa cố nài nẵng một vị thẩm phán. Ông ta chẳng sợ trời cũng chẳng nể ai, nhưng vì bà góa cứ xin mãi, thì ông ta cũng mất tự chủ mà xử cho bà được thắng kiện.

Chính Chúa Giêsu đã tỏ ra mình yếu đuối trước những ai thành khẩn van xin Ngài qua dụ ngôn người hàng xóm, nửa đêm gõ cửa người bạn xin vay bánh. Khi đầu anh ta không mở, nhưng rồi anh ta phải dậy lấy bánh giúp cho bạn.

Nhưng có thể đôi khi chúng ta đã tha thiết cầu xin lâu ngày mà không được. Như vậy có thể là Chúa thử thách chúng ta, mà cũng có thể chúng ta chưa thành tâm cầu xin, như những người khóc mướn, tuy có vẻ là ảo não, thiết tha, nhưng thực tế thì không vậy.

Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng tha thiết cầu bầu cho chúng ta. Nhưng cần chúng ta phải thật tình, thiết tha thì sẽ được Thiên Chúa thỏa mãn điều chúng ta xin.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là bàn thờ thánh hóa mọi ước nguyện và mọi lời cầu nguyện của chúng con. Xin Thánh Tâm Chúa giúp chúng con bền chí cầu nguyện.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Chúa Giêsu vui nhận những điều chúng ta mong ước làm chính điều ước mong của Thánh Tâm Chúa, nếu chúng ta nhờ Thánh Tâm Chúa và với Thánh Tâm Chúa bền chí cầu nguyện.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ dâng những ước nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa nếu chúng ta dâng những ước nguyện của chúng ta cho Thánh Tâm Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Đọc kinh Đền tạ trang 11.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:38