Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hướng dẫn của Huấn quyền liên quan tới Canh tân đặc sủng

§ Lm Giuse Trần Việt Hùng

CANH TÂN ĐẶC SỦNG

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Một dấu hiệu tốt lành trong cuộc sống, đó là có nhiều người khao khát muốn nên trọn lành. Nên trọn lành trong đời sống đạo là một lời mời gọi khẩn thiết. Sống đạo là một hành trình tìm về với Chúa. Chúng ta không thể đi con đường tắt. Mỗi người có những nhu cầu tâm linh cần được đáp ứng thích hợp. Đường tu đức khác biệt nhau làm cho đời sống của mọi thành phần trong Giáo Hội càng thêm phong phú. Có biết bao nhiêu nhà Dòng là có bấy nhiêu linh đạo khác nhau. Mỗi Phong Trào hay Hội Đoàn cũng đều có những tôn chỉ riêng. Mục đích là đi tìm con đường nên thánh và sống thánh. Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của tất cả các linh đạo. Chúa Kitô là nguyên thủy và là cùng đích của mọi loài: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người (Ga. 1,9).

Sau một số bài chia sẻ về những hiện tượng xảy ra trong những buổi tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng, con muốn tiếp tục tìm về chính nguồn và giáo huấn của Giáo Hội. Đầu tháng 6 vừa qua, con đã viết thơ lên Tòa Tổng Giám Mục thuộc Tổng Giáo Phận Nữu Ước để trình bày một số sinh hoạt của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng để xin tham khảo ý kiến và sự hướng dẫn. Chúng ta biết hiện nay Đức Tổng Giáo Mục Timothy Dolan là Tổng Giám Mục Nữu Ước và là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và trong Tổng Giáo Phận có 5 vị giám mục phụ tá. Ngày 12 tháng 7, con được mời lên tòa Tổng Giám Mục để trình bày ý kiến và cùng phân tích vấn đề. Trong 2 tháng, Đức Giám Mục Dennis J. Sullivan, Tổng Đại Diện, đã nghiên cứu, tham khảo, gặp gỡ bàn hỏi với giám mục sở tại, một số linh mục và thành viên chuyên trách về Phong Trào Đặc Sủng trong và ngoài Giáo Phận. Ngày 14 tháng 9, Đức Cha Dennis Sullivan đã gọi phôn nói truyện và gởi cho con lá thơ tóm tắt những hướng dẫn cụ thể về những hiện tượng Phong Trào Thánh Linh. Vì lợi ích chung cho đời sống đạo trưởng thành, con xin chia sẻ lá thơ này tới quý cha, tu sĩ, ông bà và anh chị em.

Con tạm dịch lá thơ:

VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI DIỆN
TỔNG GIÁO PHẬN NỮU ƯỚC

Ngày 14 tháng 9, 2011

Linh mục Joseph Trần Việt Hùng
Xứ Thánh Nicholas of Tolentine

Cha Trần mến,

Cám ơn cha đã ghé thăm và thảo luận về những nhu cầu Mục Vụ của Người Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Nữu Ước. Tôi rất vui trong cuộc đàm thoại của chúng ta đã giúp tôi hiểu những thách đố và những cơ hội trong sứ vụ của cha.

Sứ mệnh linh mục của cha giữa giáo dân của Xứ Thánh Nicholas of Tolentine, cách đặc biệt giữa những giáo dân Việt Nam là một sứ vụ quan trọng để xây dựng Giáo Hội tại Nữu Ước. Với giáo dân của cha, cha là người cha yêu thương và quản xứ tốt. Ước muốn của cha là dẫn dắt giáo dân đến cùng Chúa Kitô qua Giáo Hội Công Giáo. Chăn dắt họ vào nhiều sứ vụ như phụng vụ, bí tích, giảng dạy và phục vụ xã hội, qua đó tìm xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô và thánh hóa mỗi tín hữu với ân sủng của Chúa. Đây là những mục tiêu cao quí.

Như chúng ta đã bàn thảo, truyền thống Công Giáo của chúng ta được chúc phúc với những linh đạo khác nhau giúp phát triển qua dòng lịch sử của Kitô Giáo. Mỗi linh đạo là sự phân biệt và làm phong phú Giáo Hội. Giáo Hội trong sự khôn ngoan nhận biết và chuẩn nhận những linh đạo nơi đó có những giá trị tinh thần chính thật.

Tôi biết rằng tại Xứ Thánh Nicholas of Tolentine có Nhóm Cầu Nguyện Đặc Sủng Việt Nam. Linh đạo Đặc Sủng tuơng đối còn non trẻ trong Giáo Hội của chúng ta. Nó được khơi dậy từ sự canh tân của Công Đồng Vaticanô thứ hai. Nguồn gốc của Phong Trào được nhận biết qua những nhân chứng thánh kinh của Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Các Đặc Sủng khẩn cầu sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và họ đã sinh hoạt với những bài hát sống động, cầu nguyện âm vang, nhiều niềm vui và trên hết, là tất cả sống những đặc sủng của Chúa Thánh Linh.

Thánh Phaolô trong thơ của Ngài dạy về các đặc sủng của Thánh Linh. Ân sủng của sự hiện diện của Thánh Linh luôn luôn là sự hiện diện hợp nhất. Trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh, chúng ta cầu nguyện và trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh, Chúa Cha và Chúa Con linh động. Bất cứ khi nào sự hợp nhất vắng bóng hay bị ngăn chặn, đó là dấu hiệu cho biết rằng việc đang diễn tiến không do Chúa Thánh Linh. Những sự phân rẽ không do Chúa Thánh Linh và cả những hành động của kẻ gây chia rẽ. Những biểu hiện gây nên sự xáo trộn, ghen tương và gián đoạn không thể công bố là phát sinh bởi Chúa Thánh Linh. Ân sủng (đặc sủng) của Thánh Linh là xây dựng sự hợp nhất trong cộng đoàn.

(Saint Paul in his letters teaches about the charisms of the Holy Spirit. The gift of the presence of the Spirit is always a unifying presence. In the unity of the Spirit we pray and in the unity of the Spirit the Father and Son live. Whenever that unity is not present or is disrupted that would indicate that what is taking place is not of the Spirit. What is divided is not of the Spirit nor is one whose actions cause divisions. Manifestations that cause confusion, jealousy and interruptions cannot claim to be born of the Spirit. The gifts (charisms) of the Spirit build up the unity of the community.)

Tôi được nghe biết một số những hiện tượng xảy ra kéo dài trong vài cuộc cầu nguyện và tĩnh tâm đặc sủng tại Xứ Thánh Nicholas of Tolentine, như việc té ngã hay ngã xụi là một dấu chỉ rằng người ta bị hủy diệt trong Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Linh là sự sống tràn đầy trong tâm hồn của chúng ta, Chúa Thánh Linh không thả ngã chúng ta xuống sàn nhà trong sự ngã qụy, hơn thế, Thánh Linh sai chúng ta ra đi giống Chúa Kitô hơn và hoạt động hăng say để bước tiến vào Nước của Chúa Kitô. Thánh Linh không bao giờ cắt đứt sinh hoạt bình thường của con người. Cũng giống như thế, áp dụng cho những diễn tả khác của sự hiện diện của Chúa Thánh Linh như là nói tiếng lạ và chữa lành. Chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh uốn nắn lưỡi của chúng ta, nhưng để ca ngợi Chúa cách minh bạch rõ ràng. Chữa lành là ân sủng của sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh thiện bởi giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi qua các Bí Tích của Giáo Hội.

(I have been told of certain phenomena taking place during some charismatic prayer meetings and retreats at St. Nicholas of Tolentine, such as falling down or collapsing as an indication that one is slain in the Spirit. When the Holy Spirit is fully alive in our souls, the Spirit does not drop us to the floor in collapse rather, the Spirit sends us put to be more like Christ and to labor to advance the Kingdom of Christ. The Spirit never disrupts normal human activity. The same would apply to other expressions of the presence of the Holy Spirit such as speaking in tongues and healing. Certainly, the Spirit loosens our tongues but to praise God intelligibly. Healing is gift of the Spirit’s presence in our souls who makes us holy by freeing us from our sins through the Sacraments of the Church.)

Vui tươi, chung sống và tình yêu là dấu chỉ của Chúa Thánh Linh và còn có nhiều hơn nữa. Ân sủng từ Thiên Chúa được trao ban không phải làm cho chúng ta tốt hơn người khác, nhưng có năng lực giúp chúng ta bước gần tới Chúa Kitô, để yêu mến Chúa và nhất là, nên những thành viên đắc lực của Giáo Hội Công Giáo.

Tôi hy vọng những suy tư này giúp cha khi cha giúp mục vụ cho giáo dân của cha. Nhớ cha trong thánh lễ, cha cầu nguyện cho tôi. Cám ơn cha phục vụ trong sứ vụ linh mục.

Chân thành trong Chúa Kitô,
+ Giám Mục Dennis J. Sullivan
Vicar General

Con rất cám ơn sự quan tâm của các Đấng Bề Trên trong các sinh hoạt của đời sống Kitô hữu. Nếu chúng ta muốn liên kết và hợp nhất với đời sống của Giáo Hội, chúng ta cần lắng nghe và thực hành huấn quyền. Như trong thơ, bốn điểm quan trọng để chúng ta nhận biết hoa qủa của Chúa Thánh Linh: Thứ nhất là sự hợp nhất trong cộng đoàn dân Chúa. Thứ hai, Thánh Linh là nguồn sự sống chứ không hủy diệt té ngã. Thứ ba, ơn Thánh Linh là mở miệng lưỡi để giúp ca ngợi Thiên Chúa cách minh bạch, chứ không chỉ nói ú ớ vô nghĩa và thứ tư, ơn chữa lành nhờ qua hiệu qủa của các Bí Tích trong Giáo Hội. Chúng ta hãy cố gắng sống đạo chân tình trong tin yêu. Không chạy theo những hình thức choáng ngợp bên ngoài, hiện tượng có đó, lên rồi lại xuống nhưng không có nền tảng vững chắc.

Đối với riêng con, việc té ngã không quan trọng vì ai cũng có thể làm được và thực hiện bất cứ nơi đâu. Sự quan trọng là té ngã trong tâm hồn như thánh Phaolô bị luồng sáng làm té ngựa. Saolô chỉ cần té một lần thôi. Té ngựa làm cho Saulô trở nên con người mới. Đổi thành Phaolô nhiệt tình hiến thân rao giảng tin mừng và là chứng nhân đích thực chịu mọi sự khó vì danh Chúa Giêsu Kitô. Phaolô đã trở thành một nhân chứng hùng hồn cho niềm tin. Đây mới là sự té ngã chân thật, ngã lòng về với Chúa. Chính ánh sáng của ơn Chúa làm cho Saolô té. Còn chúng ta mỗi lần tham dự, linh mục đặt tay chữa lành là chúng ta lại té, té đi té lại nhiều lần nhưng rồi trở lại cuộc sống vẫn như trước. Chúng ta phải tự xem lại sự việc này.

Quan sát, hầu như mọi người tham dự thánh lễ chữa lành đều đã rước lễ. Trước khi rước lễ, chúng ta đọc: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta rước Chúa vào lòng. Chúa đang cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, mà chúng ta lại đi tìm Chúa bên ngoài. Thánh Thể Chúa ngự trong mặt nhật đâu khác gì Thánh Thể Chúa trong cung lòng chúng ta. Có lẽ chỉ vì chúng ta chưa dục lòng tin cho đủ. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta như viên sĩ quan đã xin Chúa chữa lành cho đầy tớ: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh (Mt. 8,8).

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống. Lời Chúa là lời hằng sống. Nhiều khi chúng con lại đi tìm tiếng lạ bên ngoài. Tiếng lạ của người đời, tiếng lạ của báo chí, tiếng lạ của âm nhạc, tiếng lạ của gian dối và tiếng lạ của hư ảo. Tiếng lạ dẫn chúng con rời xa Chúa. Xin Chúa Thánh Thần mở lòng soi trí để chúng con biết lắng nghe lời Chúa và nhận ra con đường chân thật dẫn đưa đến sự sống đời đời.

Lm Giuse Trần Việt Hùng

Đọc nhiều nhất Bản in 17.09.2011. 18:56