Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gương Chúa Giêsu, Quyển 4

§ Lm Lê Bá Tư

Bí Tích Thánh Thể

 imitation3

 1. I Phải Kính Cẩn Lên Rước Lễ
 2. II Mầu Nhiệm Tình Yêu
 3. III Ích Lợi Bởi Năng Rước Lễ
 4. IV Ai Rước Lễ Nghiêm Chỉnh Được Nhiều Ơn
 5. V Thánh Thể Chúa Và Chức Linh Mục Cao Quý
 6. VI Cách Dọn Mình Rước Lễ
 7. VII Xét Mình Và Quyết Sửa Sai
 8. VIII Hy Lễ Thập Giá Và Tự Hiến
 9. IX Tận Hiến Cho Chúa Và Cầu Cho Mọi Người
 10. X Không Nên Bỏ Rước Lễ Dễ Dàng
 11. XI Mình Chúa Và Lời Chúa Đều Cần
 12. XII Khi Rước Lễ Phải Sửa Sang Trong Ngoài
 13. XIII Phải Khao Khát Nên Một Với Chúa Giêsu Trong Thánh Thể
 14. XIV Tâm Hồn Ao Ước Rước Lễ
 15. XV Không Khiêm Nhượng Và Xả Kỷ, Sẽ Không Có Sùng Ái
 16. XVI Giãi Bày Với Chúa Những Nhu Cầu Và Xin Ngài Ban Ơn
 17. XVII Khát Vọng Rước Chúa Kitô
 18. XVIII Đừng Tò Mò, Nhưng Phải Tin

Nghe Gương Chúa Giêsu quyển 4 (audio)

 
Tập 1: 25 chương  Tập 2: 12 chương Tập 3: 59 chương  Tập 4: 18 chương

Đọc nhiều nhất Bản in 06.06.2007. 17:21