Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao: Chương Trình Ngày 13 Mỗi Tháng

§ Ban Điều Hành

Ban điều hành Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao thông báo:

100910tapao.jpg

Nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương của các tín hữu và quý khách; để không bị ảnh hưởng thời tiết nắng nóng khi tham dự thánh lễ.

Đức Giám Mục Giáo Phận quyết định:

Bắt đầu từ tháng 09.2010, chương trình ngày 13 mỗi tháng như sau:

Xin thông báo đến quý khách hành hương được biết để cùng nhau tham dự.

Cám ơn chân thành.

Ban Điều Hành

Đọc nhiều nhất Bản in 10.09.2010. 23:37