Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Related articles


91 lần tìm thấy: le chua len troi.

52960 Lễ Thăng Thiên B: Năm “Lá Bùa” Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
52953 Chúa Giê-su Hoàn Thành Sứ Mạng và Về Trời Lm Jos Tạ Duy Tuyền
52952 Hướng về Quê Trời + Gm Giuse Vũ Văn Thiên
52926 Chúa Về TrờI Trao Sứ Mệnh Loan Báo Tin Mừng Cho Hội Thánh Lm Đan Vinh
52914 Lễ Thăng Thiên B Lm Jude Siciliano, OP
52890 Chúa Giêsu lên trời (2) Lm Giuse Nguyễn Hữu An
52882 Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B Lm Anthony Trung Thành
52881 Chúa lên Trời, xin hướng lòng chúng con về Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48903 Lễ Chúa Thăng Thiên: Về Quê Trời Lm Vinh Sơn, scj
48889 Hãy nên chứng nhân của Thầy (2) Lm Đan Vinh
48888 Lời Cầu Nguyện Tối Cao của chủ tế Lm Jude Siciliano, OP
48887 “… Thành con đường về trời cao” Lm JB Nguyễn Minh Hùng
48876 Vì sao Chúa Con về trời: xét phía con người, xét từ Thiên Chúa Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
48875 Mừng Chúa lên trời Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
48854 Lễ Thăng Thiên: Truyền Thông Cổ Võ Nền Văn Hóa Gặp Gỡ Lm Giuse Nguyễn Hữu An
48842 Chúa lên Trời, ta hãy mến yêu những sự trên Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
48841 Suy Niệm Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A Lm Anthony Trung Thành
45709 Chúa Về Quê Lm Jos Tạ Duy Tuyền
45708 Suy Niệm Lễ Thăng Thiên C: Tin có Thiên Đàng Lm Anthony Trung Thành
45677 Quê Hương Chúng Ta Là Quê Trời Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
43877 Truyền Thông Tin Mừng Lm Giuse Nguyễn Hữu An
43847 Hãy trở nên nhân chứng cho Đức Kitô trong trần gian Lm Jude Siciliano, OP
43814 Loan Báo Tin Mừng Cho Người Thời Nay! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
39853 Xây dựng nước trời nơi trần thế Lm JB Nguyễn Minh Hùng
39827 Làm Chứng Cho Chúa Hôm Nay Lm Đan Vinh
39826 Lễ Thăng Thiên: Có những trang mạng mở lối vào Đức Tin Lm Giuse Nguyễn Hữu An
39816 Chúa Giê-Su Ki-Tô Được Thiên Chúa Tôn Vinh Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
39815 Rao Giảng Việc Sám Hối Pm. Cao Huy Hoàng
39780 Hãy là chứng nhân của Thầy Jos. Vinc. Ngọc Biển
35432 Chúa Giêsu Muốn Đưa Cả Loài Người Vào Thiên Đàng Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
35431 Loan Báo Tin Mừng Cho Người Thời Nay! Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
35422 Chúa Giêsu lên trời Lm Đan Vinh
35421 Khát vọng lên trời Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29960 33278 Lm Anmai, DCCT
29943 33278 +GM Giuse Nguyễn Năng
29927 33278 Tú Nạc
29907 33278 Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
29897 33278 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29896 33278 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29895 33278 Lm Jude Siciliano, OP
29882 Giáo Hội Thi Hành Sứ Vụ Mới Lm Giuse Đinh Lập Liễm
22271 Chứng nhân của Đức Kitô Phanxicô Xaviê
22270 Chúa Giê-Su Ki-Tô Được Thiên Chúa Tôn Vinh Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
22243 Ba Thế Hệ Mẹ, Một Đức Tin Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
22174 Các Con là Chứng Nhân Lm Giuse Đinh Lập Liễm
22172 Bài Học Đầu Tiên – Bài Học Cuối Cùng Giuse Nguyễn Thế Bài
22171 Hãy mang Chúa đến cho nhân trần Lm Jos Tạ Duy Tuyền
22170 Mộng Hồi Qui (thơ) Hạt Nắng
22169 Ra Đi (thơ) Mặc Trầm Cung
22168 Đường Về Nhà Cha (thơ) Hoa Ngâu
22167 Chúa Giê-Su Lên Trời Cho Dân Ngài Được Tôn Vinh Lm Đinh Quang Thịnh
22158 Buổi đọc kinh kính Đức Mẹ vào lễ Chúa Lên trời Bình Hòa
22156 Chính anh em là những chứng nhân Lm Jos Đinh Công Phúc
22151 Vầng mây bao phủ Người (Cv 1,1-11) Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
22150 Định hướng từ trời cao Lm Phêrô Hồng Phúc
22133 Ở lại đền thờ Lm Anmai, DCCT
22121 Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Tú Nạc
22109 Khách hành hương Pm. Cao Huy Hoàng
22108 Để Nước Trời Trị Đến Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22104 Đất Thấp Trời Cao Radio Veritas
22103 Thăng Thiên Bảo Lộc
22075 Về Trời Lm Giuse Hoàng Kim Toan
22074 Chúa lên trời, lòng người hãy nâng lên! JB Nguyễn Quốc Tuấn
22073 Lễ Thăng Thiên: Viễn Tượng Tốt Đẹp Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22060 Niềm hy vọng của chúng ta Lm Anphong Trần Đức Phương
16994 Niềm vinh quang Chúa Thăng Thiên chỉa sẻ với những ai bước theo con đường của Người Tú Nạc
16982 Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Monte Cassinô Bình Hòa
16974 Để Có Chúa Cùng Hoạt Động Phêrô Vũ văn Quí
16973 Xin được theo Chúa về Trời TDT
16972 …Lòng Bận Thê Noa! Giuse Nguyễn Thế Bài
16961 Chúa thăng thiên 'ở xa mà gần' Lm Giuse Nguyễn Thành Long
16960 Biến nỗi nhớ niềm thương thành hành động Lm Anmai, DCCT
16953 Kiên tâm chờ đợi ân phúc Thánh Linh Lm Jude Siciliano, OP
16952 Hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời Lm Trần Bình Trọng
16941 Khởi Điểm Cho Một Kỷ Nguyên Mới Lm Giuse Đinh Lập Liễm
16939 Đạt Tới Tầm Vóc Viên Mãn +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
16938 Sống mầu nhiệm Chúa lên trời Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
16929 Cho muôn dân Lm Đaminh Nguyễn ngọc Long
16913 Ngước mắt nhìn trời +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
16898 Bây giờ con về cùng Cha Lm Anphong Trần Đức Phương
10073 Cất bước lên trời xuyên qua thế giới Lm Giuse Trương Đình Hiền
10067 Hãy đi Lm Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ
10061 Lễ Đức Chúa Giêsu Kitô Thăng Thiên (Năm A) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
10053 “Ái mộ những sự trên trời” (2) Lm Giuse Nguyễn hữu An
10049 Con đang nối dài bàn tay cứu độ Chúa đến với mọi người Lm Thomas Trần Ngọc Tuý, OP
10040 Lễ Thăng Thiên: Xây Dựng Nước Trời +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
10037 Quê Hương Chúng Ta Ở Trên Trời Lm Hồng Phúc
10032 Ái Mộ Những Sự Trên Trời Pm. Cao Huy Hoàng
10026 Trời trong tương quan Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10024 Lời trối thiêng liêng của Ðức Giêsu! Lm Nguyễn Hữu Thy
6368 Hạnh Phúc Lớn Lao Lm Giuse Nguyễn Hữu An


Về Trang Nhất