Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A (29/10/2017)

”Điều răn thứ hai cũng giống điều răn thứ nhất, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 22,34-40)

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. - 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" 37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Trong đời sống công khai Đức Giê-su đã phải đối phó với phái Xa-đốc và nhất là các Pha-ri-sêu. Họ tìm cách bắt bẻ Đức Giê-su bằng cách giương bẫy hãm hại Người. Nhưng Đức Giê-su chẳng những không bao giờ sa bẫy của họ mà Nguời còn tận dụng mọi cơ hội để chuyển cho họ những thông điệp vô cùng quan trọng của Ki-tô giáo. Như trong bài Phúc Âm hôm nay, trước câu hỏi của những người Pha-ri-sêu: “Trong Sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đã trả lời cách dứt khoát: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.”

Rồi Người đã bồi thêm: ”Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy." Mến Chúa yêu người là cốt lõi của Đạo Chúa.

2.2 ”Yêu người thân cận như chính mình” vì mọi người đều có phẩm giá cao trọng như mình: ai cũng có linh hồn bất tử, có trí khôn và ý chí, có ơn gọi và sứ mạng cao cả tương tự nhau. Giữa người với người nếu có khác biệt thì chỉ là khác biệt ở những giá trị phụ, mau qua như giầu hay nghèo, khỏe mạnh hay yếu ớt, may mắn hay xui xẻo, có địa cao hay thấp trong xã hội, có việc làm hậu hĩnh hay chỉ đủ sống.

2.3 Trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, Đức Giê-su đã hiến kế cho chúng ta biết cách biến những người xa lạ thành những người thân cận của mình: người thân cận không phải là người có liên hệ máu mủ ruột thịt mà là người được chúng ta quan tâm và giúp đỡ. Nếu ai cũng ”yêu người thân cận như chính mình” thì xã hội loài người sẽ no đủ, bình an và hạnh phúc, vì khi đó không còn cảnh người là sói của người nữa. Nhìn vào xã hội Việt Nam ta hiện nay chúng ta thấy bao cảnh chém giết, cướp bóc, lừa đảo, hãm hại nhau, phát tán chất độc.... chung quy đều do con người không biết ”yêu người thân cận như chính mình” mà chỉ biết yêu túi tiền và tài sản của mình mà thôi.

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Là người công giáo, cùng với nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa tôi phải yêu người thân cận như chính mình. Người thân cận của tôi trước hết là vợ con, anh em họ hàng. Người thân cận của tôi còn là bà con cùng khu phố, là giáo dân cùng giáo xứ, là đồng bào cả nước.

3.2 Làm sao tôi yêu tất cả những người ấy như chính mình được? Thật khó quá. Tôi phải đi từng bước một: trước hết tôi phải tuyệt đối tránh không làm hại gì ai; kế đến tôi phải quan tâm giúp đỡ những người xung quanh cần đến sự quan tâm giúp đỡ của tôi và sau cùng tôi phải đóng góp vào sự thăng tiến chung của cả xã hội cũng như làm dịu bớt nỗi đau nỗi khổ của những người nghèo và những nạn nhân của mưa bão, lũ lụt, lở đất, đắm tầu v.v... Nhưng sự đóng góp của tôi có thấm gì so với nhu cầu của các nạn nhân. Tôi thật xấu hổ mỗi khi nhìn thấy cảnh thiên tai tàn phá đất nước và cảnh nghèo khổ mà đồng bào tôi phải chịu!

IV CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Thiên Chúa là Cha của hết mọi người, Cha muốn chúng con được ấm no, hạnh phúc. Cha dậy chúng con phải biết yêu người thân cận như chính mình. Cha là Tình Yêu, Cha đã ban Con Một Cha cho chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Cha. Chúng con nguyện cố gắng thực thi bác ái yêu thương để xứng đáng làm con cái Cha. Nhưng bao giờ chúng con cũng thấy sự thiếu sót lớn lao của chúng con trước đòi hỏi của Tình Yêu. Lúc nào chúng con cũng thấy mình xấu hổ trước nhu cầu của người khác và sự bất lực của chúng con. Xin Chúa đoái thương những người đang đau khổ và túng thiếu trong xã hội. Xin Chúa nâng đỡ ủi an họ. Amen.

Sài-gòn ngày 24 tháng 10 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm A CN30

Đọc nhiều nhất Bản in 27.10.2017 17:39