Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thời đại của Chúa Thánh Thần - Thời Đại của Lòng Thương Xót Chúa

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (08/04/2018)

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha;
anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.
"

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (20,19-31):

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. (25) Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

(26) Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." (27) Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." (28) Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"

(30) Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (20,19-31):

2.1 Đọc bài Phúc Âm Chúa nhật II Phục Sinh năm B chúng ta được cuốn hút bởi những hành động bất ngờ của Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh:

nào là Người hiện ra với các môn đệ,
nào là Người chúc và ban bình an cho các môn đệ,
nào là Người giao cho các ông sứ mạng loan báo Tin Mừng,
nào là Người cho tông đồ Tô-ma thấy các vết thương trên thân thể Người là dấu tích của cuộc Tử Nạn mà Người đã trải qua;
nhất là việc Người ban Thánh Thần cho các môn đệ:
”Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần."

2.2 Với việc ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giê-su Phục Sinh như đã chuyển giao vai trò chính trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa sang cho Ngôi Ba là Thánh Thần:

"Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha;
anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Thế có nghĩa là thời đại của Thánh Thần đã bắt đầu.

Từ nay con cái Thiên Chúa sẽ được ánh sáng và sức mạnh của Đấng Bảo Trợ hướng dẫn và nâng đỡ.

2.3 Từ nay Hội Thánh có quyền tha và có quyền trói. Nhưng Hội Thánh sẽ tha nhiều hơn trói. Hội Thánh sẽ tha như Thiên Chúa đã tha. Thiên Chúa tha vì Thiên Chúa là Đấng giầu lòng từ bi thương xót. Hội Thánh tha vì Hội Thánh được Thánh Thần dẫn dắt và Hội Thánh theo gương Thầy mình là Đấng đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã giết mình (xem Lc 23.34) và là Đấng luôn chạnh lòng thương trước những con người đau khổ tật nguyển.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (20,19-31):

3.1 Lịch sử của loài người là lịch sử của đau khổ đau và lầm than. Lịch sử của Hội Thánh là lịch sử của Thánh Thần, Thánh Thần như cơn gió muốn thổi đâu thì thổi. Lịch sử của Thiên Chúa là lịch sử của Tình Yêu và Lòng Xót Thương.

3.2 Người Ki-tô hữu sống giữa ba dòng lịch sử ấy nên một đàng là chứa đầy khổ đau của bản thân và của tha nhân, một đàng là tràn ngập sứa mạnh của Thánh Thần và Tình Thương Xót của Thiên Chúa. Càng đi sâu vào lòng Thánh Thần và lòng Thương Xót Chúa, chúng ta càng thoát khỏi cảnh khổ đau và lầm than của kiếp người.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (20,19-31):

Lạy Thánh Thần của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến ngự trong lòng Hội Thánh và tâm hồn các kẻ tin.

Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa soi dẫn, được sức mạnh Chúa nâng đỡ, được Tình Yêu Chúa đổ tràn, để chúng con trở thành chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót trong môi trường và thời đại chúng con sống.

Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Sài-gòn ngày 03 tháng 04 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Lòng Thương Xót Chúa

Đọc nhiều nhất Bản in 06.04.2018 15:10