Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa sống trong gia đình như chúng ta

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM A (29/12/2019)

"Ðược báo trong giấc mộng,
ông (Giu-se) lánh sang địa phận xứ Ga-li-lê-a,
và lập cư trong thành gọi là Na-da-rét,
để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng:
"Người sẽ được gọi là Na-da-rê-ô"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Chân Phuớc Charles de Foucauld đã có một nhận định khiến mọi Ki-tô hữu chúng ta phải suy nghĩ khi tìm hiều hay chiêm ngắm Chúa Giê-su trong cuộc sống trần thế của Ngài. Đại ý nhận định ấy là Thiên Chúa Ngôỉ Lời làm người đã chọn một nếp sống mà không ai trong chúng ta muốn chọn. Nhận định ấy thật chính xác vì ngay từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, Chúa Giê-su đều khiến chúng ta phải bất ngờ. Ngài đã sinh ra trong nơi trú ngụ của chiên cừu bò lừa. Vừa chào đời Người đã là đối tượng bị lùng bắt khiến người phải chạy trốn và tỵ nạn. Đó là một khía cạnh không thể bị bỏ quên khi chúng ta mừng Lễ Thánh Gia Thất năm A này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 2, 13-15.19-23:

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giu-se trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hê-rô-đê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hê-rô-đê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hê-rô-đê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bê-lem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói: Tại Ra-ma, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-khel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hê-rô-đê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giu-se trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Is-ra-el, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Is-ra-el. Nhưng nghe rằng Ar-khê-la-o làm vua xứ Giu-đa thay cho Hê-rô-đê là cha mình, thì Giu-se sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Ga-li-lê-a, và lập cư trong thành gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Na-da-rê-ô".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 2, 13-15.19-23:

3.1 Hài Nhi Giê-su bị lùng bắt: Dù chỉ là một trẻ thơ vô tội, Hài Nhi Giê-su đã bị quan quyền thời bấy giờ lùng bắt vì họ cho rằng Ngài là mối đe dọa cho quyền lực và ngai vàng của họ. Dù là Vua Hòa Bình đem bình an của Thiên Chúa cho mọi người, Hài Nhi Giê-su bị coi là đối thủ của Nhà Nước Do-thái thời đầu Công Nguyên.

3.2 Hài Nhi Giê-su và cha mẹ Ngài phải chạy trốn sang nước láng giềng, tỵ nạn tôn giáo và chính trị: Để bảo vệ mạng sống cho Hài Nhi Giê-su và Mẹ Ngài, Thánh Giu-se đã được lệnh đem hai người đi trồn, sang đất Ai-Cập lánh nạn: Thánh Gia Thầt trở thành dân tỵ nạn như bao gia đình tỵ nạn chính trọ thời nay.

3.3 Đức Giê-su sống trong gia đình tại Na-da-rét cùng với Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se như những người thôn quê đơn sơ, bình dị, nghèo nàn với nghề thợ mộc chuyên làm khung nhà(charpentier) và sửa chữa mọi vật dụng trong nhà.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 2, 13-15.19-23:

4.1 Chúa Giê-su có tuổi thơ tệ hơn chúng ta: Thật lạ lùng và khó hiểu là Chúa Giê-su, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta đã chọn một tuổi thơ vất vả và khó khăn hơn chúng ta. Chúa chọn tuởi thơ ấy để chia sẻ và thể hiện tình liên đới với bao trẻ thơ không có tuổi thơ.

4.2 Gia đình của Chúa Giê-su cũng lao động vất vả như gia đình chúng ta: Thánh Kinh không nói là Thánh Gia là gia đình nghèo khó nhưng chỉ cho biết Thánh Giu-se và Chúa Giê-su đã là những người lao động để bảio đảm cuộc sống. Truyền thống công giáo cho là Thánh Giu-se là một ông thợ mộc. Trong tiếng Pháp nghề của Thánh Giu-se là charpentier(thợ làm khung nhà) chứ không phải là menuisier(thợ mộc). Dù gì thì cũng là một người thợ, một người lao động chân tay.

4.2 Chúa Giê-su sống trong gia đình, làng xóm giống như tất cả chúng-ta: Đó là điều hiển nhiên. Phúc âm làm nổi bật Ngài là người làng/thành Na-da-rét! Thánh Gia là một gia đình thuộc làng/thành Na-da-rét. Sự kiện đó khiến chúng ta phải biết trân trọng gia đình và làng xóm(hay thành phố) của mình. Hơn nữa là người Việt Nam chúng ta phải yêu mến và trân trọng quê hương tổ quốc Việt Nam của chúng ta(xem Thư Chung 1980 của HĐGMVN và bài ” Tôi có một Tổ Quốc, một Quê Hương” của Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận]

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 2, 13-15.19-23:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chúng con đã được cử hành Lễ Giáng Sinh của Con Cha là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-con. Hôm nay chúng con đón mừng việc Con Cha chọn sống trong gia đình như mọi người chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giu-se trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hê-rô-đê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người sinh ra trên thế giới này đều được tôn trọng và yêu thương, vì tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa có giá trị thiêng liêng vô cùng cao quý.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hê-rô-đê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết bảo vệ những người bé nhỏ nghèo hèn trong các xã hội loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Bấy giờ Hê-rô-đê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bê-lem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói: Tại Ra-ma, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-khel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người được sống an bình hạnh phúc giữa những người thân của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Khi Hê-rô-đê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giu-se trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy trỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Is-ra-el, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Is-ra-el.… Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Ga-li-lê-a, và lập cư trong thành gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Na-da-rê-ô» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho càng ngày càng có nhiều người hiểu đuợc giá trị thiêng liêng cao quý của gia đình mà yêu quý và bảo vệ nó.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng cho chúng con chính Con Một Yêu Dấu của Cha và Thánh Gia của Ngài.

Chúng con xin hướng lòng trí về Thánh Gia mà chiêm ngắm và noi gương bắt chước. Chúng con muốn gia đình mình được nên giống như Thánh Gia. Xin Cha giúp đỡ chúng con trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con, Đấng đã chọn sống trong gia đình.

Sài-gòn ngày 28 tháng 12 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Lễ Thánh Gia

Đọc nhiều nhất Bản in 28.12.2019 06:31