Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Nữ Maria Madalena: Tội Lỗi Nhiều, Ân Sủng Chan Chứa!

§ Lm Đinh Quang Thịnh

Ngày 22 Tháng 7: Thánh Nữ Maria Madalena
2 Cr 5, 14-17 ; Ga 20, 1-2.11-18

BÀI ĐỌC: 2 Cr 5, 14-17

14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

ĐÁP CA: Tv 62

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa. (c 2).

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. 4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. 6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. 9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Hall-Hall: Maria hỡi, xin kể lại, trên đường đi đã thấy gì cô ? Thấy mồ trống Đức Ki-tô, Phục Sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Hall

TIN MỪNG: Ga 20, 1-2.11-18

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Tội Lỗi Nhiều, Ân Sủng Chan Chứa !

Chúa hiện ra với bà Maria

Đức Giê-su đã nói: “Kẻ được tha nhiều thì yêu mến nhiều” (Lc 8, 47b). Người được Chúa tha tội không phải để tạo cho họ một tâm hồn trống rỗng, nhưng Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng họ. Cụ thể Phao-lô là người tội lỗi nhất trong các môn đệ Đức Giê-su tuyển chọn (x Cv 9), nhưng khi ông biết sám hối trở về, thì Ngài rót tình yêu đầy lòng ông, như ông nói: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi. Để từ đây, tôi không còn sống cho chính mình, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình, để làm cho loài người được trở nên một thụ tạo mới, cũ đã qua đi, mới được tạo thành nhờ được ở trong Chúa Ki-tô Giê-su” (2 Cr 5, 14-17: Bài đọc).

Cũng thế, bà Maria Madalena là một phụ nữ tội lỗi khét tiếng, thậm chí bà bị bảy quỷ thống trị, nhưng sau khi bà được Đức Giê-su trừ quỷ cho, Ngài cũng đổ tình yêu vào lòng bà, nên bà đã thể hiện tình yêu của bà đối với Đức Giê-su và đối với đồng loại, bằng những việc cụ thể:

1/ TÀI SẢN CỦA BÀ DÂNG HẾT CHO ĐỨC GIÊSU VÀ CÁC TÔNG ĐỒ, để cùng với các đấng lên đường truyền giáo (x Lc 8, 1-3).

2/ BÀ ĐÃ CHIA SẺ NỖI ĐAU KHỔ CỦA ĐỨC GIÊSU VÀ CỦA ĐỨC MARIA NƠI ĐỒI SỌ. Đó là lý do bà cùng với Đức Ma-ri-a đứng dưới chân thập giá Đức Giê-su (x Ga 19,25).

3/ BÀ SẮM DẦU THƠM VÀ CHẠY RA MỘ ĐỨC GIÊSU vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lúc trời còn tối (x Ga 20,1a). Đây là hình ảnh nói lên con người tội lỗi như bà Maria Madalena, nếu không nhờ Đức Giê-su cứu chuộc, thì chắc chắn bà đi vào sự chết, được biểu lộ qua hình ảnh “trời còn tối”, khác nào ông Giu-đa vì tham 30 đồng bạc, nên khi ông đang dự tiệc với Thầy Giêsu và các anh em, ông đã bỏ bàn tiệc băng mình vào đêm tối, để thông đồng với các đầu mục Do Thái và quân Roma bàn mưu nộp Thầy (x Ga 13,30).

4/ BÀ MARIA MADALENA LÀ CHỨNG NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA TIN MỪNG CHÚA GIÊSU PHỤC SINH (x Ga 20,18: Tin Mừng). Đây là Tin Mừng bà Maria loan báo:

  1. Đức Giê-su bảo đảm sự sống Phục Sinh cho những ai tin theo Ngài.Thánh Gioan ghi nhận: “Bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, bà liền chạy về gặp ông Simon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem xác Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi không biết họ để Người ở đâu?” (Ga 20, 1b-2: Tin Mừng). Đó là dấu ứng nghiệm lời ngôn sứ Ezekiel tiên báo về ngày Chúa phục sinh dân Ngài: “Này, Ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mồ hỡi dân Ta” (Ed 36).
  2. Chúa Giê-su Phục Sinh canh tân bộ mặt trái đất. Cụ thể Ngài đã tỏ mình ra cho bà Maria Madalena qua dáng vóc người làm vườn (x Ga 20,15: Tin Mừng), là dấu chỉ Ngài khác với Adam thuở xưa, vì Adam được Chúa giao cho việc canh tác vườn (x St 2,15). Có nghĩa là Adam phải tiếp tay với Thiên Chúa để làm hoàn hảo hơn công trình Ngài đã tạo dựng. Nhưng Adam đã phạm tội, thay vì ông cộng tác làm tốt đẹp công việc của Chúa, thì gai góc đã mọc lên, chứng tỏ sự dữ bao trùm trái đất (x St 3,18) ; Nay Chúa Giê-su Phục Sinh tỏ ra dáng người làm vườn, là dấu chỉ Ngài là Adam cuối cùng, hằng tùng phục ý Cha, và hằng làm việc như Cha (x Ga 5,7), để canh tân bộ mặt trái đất, khởi đi từ việc Ngài cứu chuộc loài người.

Nhưng ta để ý đời sống lao động của Đức Giê-su trên dương thế, với tuổi đời 33, Ngài đã dành 30 năm làm việc tay chân,chỉ có ba năm cuối đời, Ngài lo việc Nước Thiên Chúa 1/10 (3/33) thời gian trong đời. Thế thì ta được Ngài tái sinh trở nên giống Ngài, liệu ta có dành được 2/24 giờ (1/10) mỗi ngày để lo việc linh hồn cũng như cộng tác vào việc Nước Thiên Chúa ? Nhất là để giờ đi dự Lễ mỗi ngày, hầu ta được cầm lấy Chúa Giê-su Phục Sinh, là nắm giữ được ơn cứu độ. Bởi thế, khi bà Maria Madalena vừa nhận ra Chúa Giê-su Phục Sinh, thì Ngài lại nói: “Đừng cầm Ta lại, vì Ta chưa về cùng Cha Ta” (Ga 20,17: Tin Mừng).

Tại sao thế ? Thưa: để thực hiện chương trình cứu độ loài người, Đức Giê-su đi ba bước:

  1. Bước I: Ngài tự hủy mình ra như kẻ tôi đòi từ lúc nhập thể và đỉnh cao vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại đồi Sọ.
  2. Bước II: Ngài Phục Sinh, chiến thắng mọi sự dữ, diệt thần chết.
  3. Bước III: Ngài về Trời để nhận vương quyền từ tay Chúa Cha (x Mt 28,18). Chính là lúc Ngài thiết lập Phụng Vụ mới hoàn hảo, thay thế cho Phụng Vụ Do Thái giáo và Ngài truyền cho Hội Thánh làm hiện tại hóa trong Thánh Lễ mỗi ngày, để ai tham dự thì được Chúa Giê-su Phục Sinh thông ban phần chiến thắng vinh hiển, diệt thần chết.

Đó là là lý do Chúa Giê-su nói: “Đừng cầm Ta lại vì Ta chưa về cùng Cha Ta”, thì phải hiểu rằng Ngài chỉ muốn ta cầm lấy Ngài (rước lễ), chính là lúc ta cầm lấy Chúa Giê-su Phục Sinh Như vậy, bà Maria Madalena gặp Chúa Giê-su Phục Sinh gần mộ, Ngài mới đi bước thứ II, chưa hoàn tất ơn cứu độ cho loài người. Bởi vì lúc ấy Ngài sống lại nhưng chưa về với Cha, thì chưa sinh ơn cứu độ cho ai, chỉ khi nào Ngài về với Cha (bước thứ III). Mà ai cầm lấy Chúa Giê-su Phục Sinh, người ấy có một sức mạnh trổi vượt hơn ông Samson. Ta biết, ông Samson đã bị kẻ thù khoét mất hai mắt, nhưng nhờ ông cầu nguyện Chúa cho ông sức mạnh bức tung xiềng xích đang cùm trói ông, rồi ông cầm lấy hàm lừa quại chết hàng ngàn kẻ thù, giải phóng cho dân tộc (x Thẩm Phán/ Quan Án, 15,15). Ông Samson cầm hàm lừa làm sao sánh bằng ta được cầm lấy Chúa Giê-su Phục Sinh khi rước lễ ?!

Chỉ ai được gặp Chúa Giê-su Phục Sinh, đặc biệt trong Thánh Lễ, người ấy mới bảo đảm được ơn cứu độ. Đó là lý do khi Chúa Giê-su gọi chính bà Maria, bà quay lại và thưa: “Rabbuni” (Sư Phụ), tiếng Do Thái là “lạy Thầy” (x Ga 20,15-16: Tin Mừng). sự việc Chúa Giê-su gọi tên bà Maria làm ứng nghiệm Lời Thánh Kinh: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, Ta đã gọi bằng chính tên ngươi, ngươi đã trở thành dân riêng của Ta” (Is 43,1b).

Ta muốn được tình yêu Đức Ki-tô thúc bách để sống như thánh Phao-lô và bà Maria Madalena, hầu tập họp nhiều người về cho Chúa, thì phải năng cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Chúa” (Tv 63/62,2: Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi ! (2 Cr 5,14).

Lm Đinh Quang Thịnh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.07.2010. 22:21