Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (03/11/2019)

"Hôm nay nhà này được ơn cứu độ,
bởi người này cũng là con cái A-bra-ham.
Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất "

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Thánh Giê-rô-ni-mô đã có một câu dể đời: ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” Bài Phúc âm Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm C là một minh họa đủ sức thuyết phục cho câu nói của Thánh Tiến Sĩ. Trong câu truyện Đức Giê-su đến nhà ông Gia-kêu chỉ có hai nhân vật là Đức Giê-su và ông Gia-kêu. Cả hai nhân vật đều tìm dến nhau và cà hai đều hài lòng sau cuộc gặp gỡ. Thật là một câu truyện có hậu! Nhưng ý nghĩa của câu truyện thì thật tuyệt vời: Con Người (Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người đến tìm và cứu chữa những điều (những người) đã hư mất.”

Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu truyện và thực thi sứ điệp của Lời Chúa!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10: "Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất" Khi ấy, Chúa Giê-su vào Giê-ri-cô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê-su là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giê-su nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".

Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giê-su bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái A-bra-ham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10:

3.1 Ông Da-kêu là một quan chức cao cầp của ngành thuế và là một người nổi tiếng giầu có trong thành phố Giê-ri-cô. Vì tò mò muốn nhìn thấy Đức Giê-su khi Ngài đi vào thành nên ông đã bỏ nhà hay văn phòng và ra đường chờ đón Người. Vì có rất nhiều người kéo đến đứng chật hai bên đường và vì ông thấp lùn nên ông đã nhanh trí trèo lên cây xung ven đường, để nhìn thấy vị ngôn sứ mà ông muốn thấy. Sự tò mò của ông đã được Đức Giê-su từ dưới thấp ngước lên nhìn ông và nói: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người.

Trong khi đón tíếp Đức Giê-su tại nhà, ông Gia-kêu đã đưa ra một quyết định bất ngờ: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn".

3.2 Đức Giê-su là Vị Ngôn Sứ thấu hiểu tâm tư nguyện vọng thầm kín của ông Gia-kêu nên đã ngước mắt lên cây sung để nhìn thấy ông Gia-kêu và nói lời mà Gia-kêu bất ngờ và không thể vui hơn: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi".

Trong nhà và trước quyết định bất ngờ của ông Gia-kêu, Đức Giê-su long trọng công bố: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái A-bra-ham"

3.3 Ý nghĩa của câu truyện:

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất"

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10:

Muốn thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải hưởng ứng sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô là tìm kiếm và cứu chữa những con người và thực tại xã hội đã hư mất. Trong bất cứ xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu. Chung quanh chúng ta đầy dẫy những kẻ tội lỗi do yếu đuối, do u mê ngu dốt và do lòng tham. Cũng có người phạm tội vì ở trong các nhóm lợi ích, các tổ chức lường gạt hay thống trị người khác. Sứ mạng của người Ki-tô hữu là tìm kiếm và cứu chữa những người và những thực tại xã hội đã hư mất ấy.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10:

MỞ ĐẦU:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người đến thế gian này để làm gì. Đó là để tìm kiếm và cứu chữa những diều (những người và thực tại xã hội) đã hư mất. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1. «Khi ấy, Chúa Giê-su vào Giê-ri-cô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê-su là người thế nào» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho càng ngày càng có nhiều người tò mò muốn biết về Thiên Chúa và về Đạo Chúa mà tìm cách tìm hiểu và tiếp cận.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2 «Khi vừa đến nơi, Chúa Giê-su nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục luôn quan tâm tìm kiếm và gặp gỡ những người đang đi tìm chân lý và ý nghĩa cuộc sống

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3 «Ông Gia-kêu vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, nhất là cho những người khô khan nguội lạnh, để mọi người tín hữu mau mắn mở rộng cửa nhà và cửa tâm hồn tiếp đón Chúa.

4. «Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái A-bra-ham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho hết mọi gia đình, nhất là các gia đình trẻ và đang gặp khó khăn, được Thiên Chúa ngự đến và chúc phúc

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết sứ mạng của Con Cha là tìm kiếm và cứu chữa những con người và những thực tại xã hội đã hư mất.

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Chúng con xin Cha ban cho chúng con biết hường ứng và chia sẻ sứ mệnh của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con.,

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài-gòn ngày 31 tháng 10 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm C CN31

Đọc nhiều nhất Bản in 02.11.2019 18:12