Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sống phận làm con Thiên Chúa

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (27/05/2018)

"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (28,16-20):

16 Khi ấy mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy. đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (28,16-20):

2.1 Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh đã truyền lệnh ra đi cho các tông đồ. Ra đi để làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền. Đó là sứ mạng được giao cho các tông đồ thế hệ đầu và các thế hệ tiếp theo cho đến ngày tận thế.

Lệnh ra đi truyền giáo của Giê-su Ki-tô Phục Sinh xem ra có vẻ đơn giản. Nhưng nhận định như thế là quá hời hợt và nông cạn. Suy nghĩ một chút chúng ta sẽ thấy chiều sâu của lệnh truyền ấy, vì như phương châm của người La-mã xưa ”KHÔNG AI CHO CÁI MÌNH KHÔNG CÓ” (Nemo dat quod non habet) thì người ra đi truyền giáo phải có một hành trang nặng ký và chất lượng.

2.2 Thật vậy nếu các Ki-tô hữu không biết Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần thì làm sao họ biết nói cho người khác biết về Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Nếu các Ki-tô hữu không sống mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Con và Tháhnh Thần thì làm sao họ có thể giúp người khác sống mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần được!

Vậy thì muốn thi hành lệnh truyền ra đi của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, trước hết các Ki-tô hữu phải sống mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Sống mật thiết với Thiên Chúa Cha như một người con hiếu thảo. Sống mật thiết với Thiên Chúa Con như một người bạn thân tình. Sống mật thiết với Thiên Chúa Thánh Thần như một học trò dễ dậy và vâng phục.

Vậy thì muốn thi hành lệnh truyền ra đi của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, kế đến các Ki-tô hữu phải tuân giữ mọi điều Chúa Giê-su đã truyền dậy cho các môn đệ, trước hết là Mười Giới Răn kế đến là Tám Mối Phúc Thật và trên hết là Giới Răn Yêu Thương, Giới Răn riêng của Thầy Giê-su.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (28,16-20)::

3.1 Giáo Hội Công giáo Việt Nam hay bất kỳ một Giáo hội Công giáo nào khác yếu kém trong Công Cuộc Truyền Giáo thì nguyên nhân chính là các Ki-tô hữu của Giáo hội ấy chưa sống mật thiết, gắn bó với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, là các Ki-tô hữu của Giáo hội ấy chưa tuân giữ mọi điều Chúa Giê-su đã truyền dậy, nhất là giới răn yêu thương.

3.2 Vậy thì trước khi thúc đẩy các Ki-tô hữu ra đi loan báo Tin Mừng thì trước hết Giáo Hội (hiều cụ thể là giáo xứ, giới và hội đoàn tông đồ) phải đào tạo & huấn luyện những giáo dân của mình thành những con người cầu nguyện và thực thi Luật Chúa. Có được trang bị đầy đủ như thề, các Ki-tô hữu mới có khả năng rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và việc làm. Còn không, họ chỉ là những cái thùng rỗng kêu to, chỉ gây ồn ào chứ không lôi kéo được các tâm hồn khao khát chân lý và tình yêu.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (28,16-20)::

Lạy Thiên Chúa là Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa
- về mầu nhiệm mà Chúa đã bộc lộ cho chúng con
- về hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con được làm con Chúa và
- được giao sứ mạng rửa tội cho những người tin theo Chúa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa ban cho chúng con một đời sống thân mật với Chúa, một đời sống thực hành các giới răn của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, Đấng hằng sống hằng trị muôn muôn đời. Amen.

Sài-gòn ngày 21 tháng 05 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Lễ Chúa Ba Ngôi

Đọc nhiều nhất Bản in 22.05.2018 09:02