Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ đứng đó dưới chân thập giá không ngã quỵ

§ Hoa Hạ, fsc

Hôm nay lễ Đức Mẹ Sầu Bi – con nghĩ rằng nên nói là lễ Đức Mẹ Tử Đạo. Vì dù không đổ máu, nhưng ngay dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã được dành cho vòng hoa chiến thắng của các anh hùng tử đạo và trở nên Nữ Vương các thánh Tử đạo. Thế nên tôi suy gẫm đôi nét về sự “tử đạo” của Mẹ ngay dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu Con Mẹ.

Mẹ đứng đó, bên cạnh những người phụ nữ đạo đức, nhìn thấy Con Mẹ thân treo trên thập giá. Lòng Mẹ cuộn đau như dao cắt. Làm sao không đau đớn đến nát tan cõi lòng khi một người mẹ đứng nhìn thấy con mình vô tội lại đang bị xử như một kẻ phạm nhân. Mà những kẻ đó lại là những kẻ trước đây đã từng được chính Con Mẹ chữa lành bệnh tật, cho bánh ăn khi đói long, họ cũng đã từng tung hô Con Mẹ: Hosana, Vạn tuế con vua David!... Ấy thế mà lúc này đây đang đóng đinh Con Mẹ trên thập hình. Có kẻ còn nhạo báng rằng: Nếu mày thật là Con Thiên Chúa, là vua dân Do Thái thì hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng tao cùng tin.

Ôi thật là nhục mạ! Thật là đau khổ! Thật là nát tan! Mẹ chỉ duy nhất có một người con, mà lại là người con luôn thi ân giáng phúc cho mọi người. Ấy thế mà phần thưởng dành cho Con của Mẹ là cái chết bi thảm trên thập giá…

Đau đớn, khổ sầu, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
Nhục nhã, tê tái, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
Cô đơn, buồn thương, nhưng Mẹ vẫn đứng đó, không ngã quỵ.
… … …
Đó là những vòng gai dành cho người tử đạo.

Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ tin rằng đó là Thánh Ý của Thiên Chúa.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ vẫn tin rằng Sự Thật sẽ toàn thắng.
Dưới chân thập giá Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ dù chẳng hiểu,
nhưng Mẹ tin rằng vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện.
… … …
Đó là niềm tin của những người tử đạo.

Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ đang bị hành hạ, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ cũng yêu thương những kẻ tội lỗi như chính Con Mẹ.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ bị nhạo báng, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ cũng biết thứ tha và xin Chúa thứ tha cho những người đã không biết việc họ làm như Con Mẹ.
Mẹ ngắm nhìn Con Mẹ bị đâm thâu máu và nước tuôn trào, nhưng Mẹ không ngã quỵ, bởi Mẹ xác tín rằng những giọt máu ấy có giá trị rửa sạch những vết nhơ tội lỗi cho cả một dân tộc và cho cả thế giới.
… … …
Đó là sức mạnh của những người tử đạo.

Mẹ cũng đang từng ngày, từng giờ tiếp tục nhận lấy sự nhục mạ, nhạo báng, đau đớn bởi con của Mẹ trên quê hương Việt Nam đang bị vu cáo, đặt điều do những thế lực truyền thông xuyên tạc một chiều;
Mẹ vẫn từng ngày, từng giờ đang bị đau đớn bởi con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị uy hiếp bởi dùi cui và roi điện, con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị giày xéo bởi những đôi chân mang giày đinh, và chó nghiệp vụ;
Mẹ vẫn từng ngày, từng giờ đang nín lặng nhìn con của Mẹ trên quê hương Việt Nam bị bịt miệng bởi những đôi tay vấy máu và những khuôn mặt khát máu, con của Mẹ trên quê hương Việt Nam đang bị chết vì những nạn tham nhũng của những đầu não vụ lợi, những tâm hồn bất lương mang trên mình thứ đạo đức gọi là đạo đức cách mạng, đạo đức …

Hôm nay Mẹ vẫn đứng đó can trường mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng các con.”
Hôm nay Mẹ vẫn can trường đứng đó mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Thế gian ghét anh em, bởi họ đã ghét Thầy trước…” nhưng “anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.”
Hôm nay Mẹ vẫn can trường mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi Con Mẹ đã nói: “Thầy đã chiến thắng thế gian.”
Và bao nhiêu lời khác mà mỗi ngày Mẹ lại tiếp tục lắng nghe và suy niệm trong lòng.
… … …
Cầu xin cho Đức Cha và toàn thể Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Hà Nội noi gương Mẹ can trường đứng vững trước mọi đau thương mà không bao giờ ngã quỵ.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 16/9/2008

Hoa Hạ, fsc

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2008. 22:23