Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Làm môn đệ không phải là việc dễ dàng

§ Lm Jude Siciliano, OP

Chúa Nhật XII Thường Niên - A -
Giêrêmia 20: 10-13; Tv. 68; Rôma 5: 12-15; Mátthêu 10: 26-33

Các ngôn sứ không biết lúc nào phải câm miệng. Nếu họ biết thì chắc họ đã không gặp khó khăn trong đời sống họ. Ngôn sứ Giêrêmia là một thí dụ đáng kể về một ngôn sứ không câm miệng được. Ông ta được Thiên Chúa gọi làm ngôn sứ trong một thời rất loạn lạc ở Israel. Các lãnh đạo chính trị đã định liên kết với các nước khác để giữ an toàn cho nước Israel. Ngôn sứ Giêrêmia buộc tội họ là họ đã không tin tưởng vào Thiên Chúa, và quay lại tin vào các nước thế gian. Ông ta tiên đoán Giêrusalem sẽ bị phá hoại và dân chúng sẽ phải bị bắt đi tù đày. Vì thế ông ta không hòa hợp với các người thời đó, và nhất là các lãnh đạo tôn giáo. Thầy tư tế Paskhur cho người ta bắt Giêrêmia và đánh đòn ông ta vì cho ông ta là người phản bội.

Sau khi ông Giêrêmia được thả ra, ông ta vẫn tiếp tục tiên đoán về sự phá hoại Giêrusalem và dân chúng sẽ bị bắt đi tù đày. Mọi sự rất khó khăn cho Giêrêmia vì các bạn ông ta chỉ còn chờ đợi ngày ông ta bị sẩy ngã. Ngay trước đoạn sách đọc hôm nay lời nói của ông Giêrêmia đầy chán nản, khổ đau với Thiên Chúa "Người đã dụ dỗ tôi, lạy Đức Chúa, và tôi đã để mình bị dụ, Người đã uy hiếp tôi và đã thắng”. Giêrêmia cho là Thiên Chúa đã dụ dỗ ông ta làm ngôn sứ. Ông ta không biết làm ngôn sứ là gì, và ông ta thưa "vâng" khi được Chúa gọi. Đó là một việc thường xãy ra, không phải chỉ riêng cho những người được gọi làm ngôn sứ, nhưng cho tất cả những ai đã thưa "vâng" khi được Chúa gọi. Hình như trong tất cả mọi giáo xứ tôi đã đi giảng đều có người có chức vụ nói "tôi không hề biết tôi sẽ làm gì trong chức vụ tôi nhận". Trong lúc không phải chỉ toàn lời than phiền, những điều đó chứng tỏ là họ dấn thân vào một việc mà họ không biết trước.

Nhưng, với ông Giêrêmia đó là một lời than phiền. Việc làm ngôn sứ của ông ta đòi hỏi nhiều khó khăn. Ai có thể trách ông ta đã than phiền với Thiên Chúa? (Ông than phiền quá nhiều, nên tên ông ta được chỉ định có nghĩa là "lời than phiền"). Dù vậy bài đọc hôm nay không chấm dứt lời than phiền. Bạn có để ý ông Giêrêmia nói từ "nhưng" hay không? Và đó là lúc lời văn thay đổi. Sau khi ông ta nói lên lời về hoàn cảnh vô vọng, từ trong thâm tâm đức tin của ông ta có lời "nhưng Đức Chúa ở với tôi".

Hôm nay, một cách riêng, chúng ta có thể cầu xin cho được đức tin đó, nếu như ông Giêrêmia, chúng ta đến tận cùng đường và sức lực loài người không còn nữa, hay hoặc đến tận sức lực. Sự kinh hoàng có thể đến, như ông Giêrêmia đã làm như là kết quả của việc làm hay lời nói về điều ngay thật và chính đáng. Hay, chúng ta có thể bị đau đớn về vật chất, gia đình bị tan rả, khi bị kỳ thị, bị mất việc làm, bị say nghiện v. v. chúng ta có thể cầu xin được đức tin đó. Cũng như ông Giêrêmia, chúng ta biết là bởi chúng ta, chúng ta không đủ sức lực khi chúng ta cần. Hãy nhớ từ "nhưng". Trong ý nghĩa là "Đức Chúa đang ở với tôi ".

Với ông Giêrêmia, Thiên Chúa có thật và có mặt ở đó, không xa cách kinh nghiệm ông ta đang chịu. Thiên Chúa cũng là Đấng riêng biệt với ông ta. Thiên Chúa là một người bạn mà ông ta có thể nói lời giận hờn và chán nản, nhưng cũng là một người bạn đáng tín nhiệm, đáng tựa vào, và chúng ta cũng vậy.

Ông Giêrêmia nói vài lời chứng tỏ một kinh nghiệm rất thiêng liêng. Ông ta bắt đầu lên tiếng nói về những chống đối sứ vụ của ông ta, ngay cả lời đàm tiếu từ phía kinh hoàng của những người thân tín của ông ta. Rồi ông ta lại nói lên lời đức tin của ông ta vào Thiên Chúa cao cả như một dũng tướng vạn năng. Điều này đưa đến bài ca ngợi hát mừng Thiên Chúa mà ông ta đã đặt hết niềm tin vào Người là "Đấng đã kéo mạng kẻ khó khỏi tay lũ ác nhân".

Sự tín thác lại của Giêrêmia là Thiên Chúa sẽ luôn ở với ông và ban sức lực cho ông trong những lúc ông ta bị thử thách được diễn tả trong bài phúc âm. Chúa Giêsu, một vị phụ huynh yêu thương, cho các môn đệ thêm tin tưởng là Thiên Chúa sẽ ở với các ông trong những lúc khó khăn làm môn đệ Ngài.

Tôi quý lời giải thích của bà Patricia Datchuck Sanchez về lời: "không một con chim sẽ nào rơi xuống đất ngoài ý Chúa Cha của anh em". Tôi thường nghĩ là Thiên Chúa để ý đến sự chết, ngay cả sự chết của một người bé nhỏ nhất theo Chúa Giêsu. Thật ra thì lời dịch đúng phải là "không một con chim sẽ nào nằm trên mặt đất..." Thiên Chúa không chỉ biết khi con chim sẽ chết, nhưng mỗi khi con chim nằm trên mặt đất. Biết bao nhiêu lần con chim đậu xuống đất rồi bay đi ? Thiên Chúa đều để ý mỗi lần chim đậu xuống. Chúa Giêsu không chỉ nói về chim sẽ phải không? Nhưng Ngài nói về mỗi việc làm của các môn đệ, nhất là khi chúng ta làm việc cho Ngài trên thế giới.

Bài phúc âm hôm nay là phần của bải giảng về Sứ Mệnh Truyền Giáo trong phúc âm thánh Mátthêu. Chúa Giêsu gởi các môn đệ đi giảng cho thế giới, và Ngài cam đoan với các ông là Thiên Chúa sẽ lo lắng cho các ông trong tất cả những việc họ làm vì danh Ngài. Thiên Chúa cũng biết ngay cả tóc trên đầu chúng ta phải không? Lần nữa, chúng ta không nói đến tóc trên đầu phải không? Đó là một lần cam đoan nữa là Thiên Chúa để ý đến tất cả đời sống chúng ta. Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta hãy giữ vững đức tin qua những lúc khó nhăn do những chống đối vói các giá trị Kitô hữu trên thế gian. Giêrêmia và Chúa Giêsu cam đoan với chúng ta là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và lo lắng cho chúng ta.

Sợ hải trước khó khăn, nhất là những khi bi bắt hại là điều tự nhiên. Dù vậy, ba lần Chúa Giêsu nhắc chúng ta đừng sợ hải "Anh em đừng sợ". Thánh Mátthêu nói với cộng đoàn trong trường hợp họ đang sống: họ có lý do sợ hải. Họ đang bị bắt hại vi đức tin. Chúa Giêsu cam đoan với các môn đệ là đến giờ phán xét cuối cùng, sự thật sẽ được tỏ rõ ra. Trong khi chờ đợi, họ phải chịu gian khổ, vì họ là môn đệ của Ngài và "hãy lên mái nhà rao giảng sự thật”.

Việc làm môn đệ không phải là việc dễ dàng. Cũng như ông Giêrêmia, chúng ta sẽ phải gặp khó khăn về đức tin trong khi chúng ta gặp sự dữ trên thế gian. Chúng ta sống cả hai qua đức tin vì chúng ta không trông thấy sự dữ thua sự thiện, và hy vọng như Chúa Giêsu nói là "Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy". Chúa Giêsu cam đoan với chúng ta là, đến ngày cuối cùng Thiên Chúa ở với chúng ta và biết chúng ta một cách mật thiết hơn người khác. Người nào, mặc dù gần gủi chúng ta vẫn không biết bao nhiêu tóc trên đầu chúng ta được? Nhưng Thiên Chúa biết chúng ta, ở với chúng ta và vì thế chúng ta hy vọng chúng ta sẽ làm chứng nhân cho Chúa Giêsu và sẽ đương đầu với những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp trong đời sống vì chúng ta là môn đệ của Ngài.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.06.2017. 18:31