Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Về Trời

§ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS

Xin Thiên Chúa của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, ban cho anh em Thần khí khôn ngoan để mắt của lòng anh em được rạng sáng để anh em biết được do bởi việc Người kêu gọi anh em, thì quyền năng cao cả tuyệt vời của Người (đổ xuống) nơi tôi và nơi anh em (lớn lao) như thế nào ?”(Ep 1,18-19)

Đó là lời của thánh Phaolô suy niệm về ơn Thiên Chúa gọi ông, và gọi tất cả chúng ta, những kẻ xưa kia xa lạ Tin Mừng cứu rỗi, hôm nay nhờ sự chết và phục sinh của Đức Kitô, được vào trong Hội Thánh của Ngài.

Một ân huệ lớn đến nỗi, ai được kêu mời thì không những chỉ nắm chắc nước thiên đàng ngày sau, nhưng bắt đầu từ hôm nay người ấy còn được biến đổi để trở thành chi thể của Đức Giêsu, được sáp nhập vào sự sống Thiên Chúa, nơi trần thế cay đắng cơ cực đầy tội lỗi này.

Vì là chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, nên bất cứ ai, nhờ phép thanh tẩy, đã được gọi là tín hữu thì đời sống của họ phải luôn là chứng nhân và rao giảng cho Đức Giêsu Kitô để hễ họ có mặt ở đâu, thì thế gian nhìn vào cách sống của họ mà biết là có một Đấng Thiên Chúa đã đến trong thế gian, và thế gian sẽ đón nhận Ngài.

Đức Giêsu nói với các tông đồ : “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Làm chứng nhân và rao giảng Đức Giêsu Kitô cho thế giới mọi thời là nhiệm vụ chính của Hội Thánh, nói đúng hơn là nhiệm vụ chính của mọi tín hữu.

Hội Thánh Đức Kitô không phải là một HỘI, mà ai muốn lên thiên đàng thì đăng ký vào để giữ một chỗ trước cho mình. Hội Thánh Đức Kitô là nước Thiên Chúa có mặt ở trần gian, nơi mà quyền năng của Thập Giá và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dư đầy cho cả thế giới, nơi mà sức sống Thần khí Đức Kitô như những giòng sông tuôn chảy không bao giờ hết. Hạt cải bé nhỏ Giêsu gieo xuống trần gian bắt đầu nảy mầm nơi lòng 12 lê dân là những tông đồ tiên khởi của Đức Giêsu. Rồi sức mạnh vô biên tự mầm sống Giêsu cứ lớn lên cho đến các tín hữu là chúng ta hôm nay, và còn lớn lên nữa, không khi nào ngừng đến nỗi “mọi chim trời phải đến nương nhờ dưới cành lá của nó mới là bóng mát của sự sống cứu độ”.

Vì thế, một tín hữu không phải là chứng nhân và rao giảng Đức Kitô bằng cách sống của mình, để cây cải Nước Trời cứ lớn lên mãi mãi, thì tín hữu ấy dù cao sang quyền quý đến đâu, cũng chỉ là một tế bào chết trong chi thể của Đức Kitô. Vì người ấy là cành nho không sinh trái, vì nó sống rời cây, nó sẽ bị khô đi thành củi để ném vào lò.

Kinh Thánh viết : “Đức Giêsu cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây đã quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. Và đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này có hai người y phục trắng ngời đã đứng bên họ và nói : “Các ông người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời?”

Việc Đức Giêsu lên trời không phải là một cuộc di chuyển từ nơi này đến nơi khác giống như các phi hành gia vũ trụ bay từ đất lên mặt trăng. Nhưng việc Đức Giêsu lên trời, như Hội Thánh tuyên xưng trong Kinh Thánh : “Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha” là một mầu nhiệm hoàn tất công cuộc cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại, và mở đầu một trời mới đất mới tràn lan trên loài người. Vì con người Giêsu quê ở thành Nazaret, hôm nay được Thiên Chúa siêu tôn làm Chúa. Mọi loài, mọi vật, mọi người từ nay đều nằm trong quyền năng thống trị và lòng thương xót của Đấng Phục Sinh : Đức Giêsu Kitô. Ý nghĩa câu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha là như vậy.

Hình ảnh TRỜI trong Kinh Thánh để chỉ một thế giới vượt quá trí hiểu và tách biệt hẳn với thế giới loài người. Từ trước vô cùng, hiện tại hôm nay và mãi mãi về sau, Thiên Chúa cư ngụ ở đâu ? Không một phàm nhân tội lỗi nào biết được. Ngoại trừ khi chúng ta được về với Ngài.

Việc lên trời của Đức Giêsu Kitô là việc Ngài trở về trong Thiên Chúa, nơi mà từ đó Ngài đã xuống cứu chuộc thế gian. Như Tin Mừng Gioan nói : “Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Đã nhiều lần Đức Giêsu nói cho người Do Thái biết về việc này, nhưng họ đã ném đá Ngài (Ga 10,30).

Phần các môn đệ, cũng được Đức Giêsu nói trước như vậy, để khi công việc xảy đến thì các ông tin. Ngài nói : “Nếu các ngươi mến Ta, các ngươi đã vui mừng vì Ta đến cùng Cha. Đó, Ta đã nói với các ngươi trước sự xảy ra, để khi xảy ra các ngươi tin” (Ga 14.28,29).

Hôm nay công việc đã xảy ra nhãn tiền trước mắt các ông, mà các ông vẫn như bị bưng kín, nên các ông cứ đăm đăm nhìn trời. Đó là vì Thánh Thần chưa được ban xuống, nên các ông vẫn nhìn Đức Kitô Phục Sinh bằng con mắt thể lý của mình. Nên hai thiên thần của Chúa đã đến để nhắc cho các ông : “Tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời?”

Khi Đức Giêsu phục sinh thì Nước Trời đã khai mạc ở trần gian, ai chịu lấy Đức Kitô Phục Sinh vào đời mình là người ấy đã bắt đầu sống trong nước Thiên Chúa. Ai không sống trong nước trời ở trần gian, thì không thể có được sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng ngày mai. Phải xác tín rằng : Đức Giêsu chỉ trao cho Hội Thánh một nhiệm vụ : “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho thế gian”. Khi một người trên trần gian thật sự nhận được Đức Giêsu Kitô vào đời mình, thì chắc chắn người ấy sẽ có được lòng trắc ẩn đối với những đau khổ, những cơ cực của người khác, cả xác lẫn hồn. Bởi vì, Thần Khí của Thiên Chúa làm việc đó trong lòng kẻ tin vào Ngài. Nếu ai không thật sự có Đức Giêsu Kitô trong đời mình, không để Ngài làm chủ lòng mình, thì tất cả lời nói phục vụ anh em chỉ là chiêu bài trống rỗng.

Hôm nay, chúng ta là những tín hữu của Đức Kitô, chúng ta được chịu lấy Thánh Thần và đã được Thánh Thần làm cho những mắt của lòng được rạng sáng, thì chúng ta không còn mơ tưởng một thiên đàng theo hình ảnh của thế tục trần gian nữa. Vì Đức Giêsu Kitô thăng thiên, Thiên Chúa của chúng ta không ở cái thiên đàng ấy. Hội Thánh mừng lễ Đức Giêsu lên trời, chúng ta xin Thánh Thần cho chúng ta : không nhìn lên trời để tìm Đức Kitô, cũng không nhìn vào trần gian đau khổ này để tìm Ngài. Chúng ta cũng không cố gắng ăn ngay ở lành, sống đạo đức để tự tạo công nghiệp mua nước thiên đàng ngày mai, vì chúng ta biết rằng chính Đức Giêsu Kitô là nước thiên đàng của các tín hữu. Nên không ai dùng công nghiệp đạo đức của mình mà mua Đức Giêsu được cả.

Tất cả những cái nhìn như thế là những cái nhìn ngoài đức tin. Chúng ta chỉ bắt chước Đức Maria và các tông đồ của Chúa xưa. Các Ngài đã quay về tâm hồn mình, khiêm tốn cầu nguyện van xin. Lúc ấy sẽ được Thánh Thần đổ đầy lòng mến, lúc ấy chúng ta sẽ tìm thấy Đức Giêsu Kitô phục sinh và thăng thiên ở ngay trong lòng chúng ta. Ngài là Đức Kitô, Ngài là Thiên Chúa và Ngài là chính Nước Thiên Chúa hiện diện ở trần gian. Khi có Ngài rồi thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn có Đức Giêsu nơi những khó khăn, bệnh hoạn, lo âu, nghèo túng của chính chúng ta và của mọi anh em khác. Và chính Đức Giêsu Kitô trong chúng ta sẽ làm chúng ta phải lao đi phục vụ anh em bằng lòng mến của Ngài, không phải bằng môi miệng chúng ta. Nếu đi phục vụ anh em bằng mến của Đức Kitô thì vô cùng phong phú. Chúng ta sẽ có trăm phương nghìn cách để phục vụ : bằng cầu nguyện, bằng chay tịnh, bằng sự thông cảm bên trong, bằng của cải bên ngoài, và nếu Chúa muốn bằng cả mạng sống mình nữa. Những công việc ấy mới là công nghiệp thực sự, đạo đức thực sự, vì âm thầm trước mắt thế gian nhưng có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa nhìn thấy chính Đức Giêsu Con Ngài, đã làm những việc ấy trong chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu thăng thiên, xin cho con tìm được Ngài ngay trong tâm hồn con. Amen.

Lm Giuse Trần Đình Long, SSS

Đọc nhiều nhất Bản in 07.05.2008. 22:33