Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Nhật IV Thường Niên -B

§ Lm Jude Siciliano, OP

Đệ Nhị Luật 18: 15-20; T.vịnh 95; 1Côrintô 7: 32-35; Mácco 1: 21-28

Người thời xưa thường nghĩ là loài người không thể trông thấy Thiên Chúa giáp mặt và sống được. Bởi thế khi dân Israel trông thấy sét, và nghe tiếng sấm trên đỉnh núi, họ hoảng hốt và hỏi ông Môsê là người trung gian giữa họ và Thiên Chúa "xin chính ông nói với chúng tôi, chúng tôi mới dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi kẻo chúng tôi chết mất". Không những Thiên Chúa nói qua ông Môsê, nhưng Ngài còn hứa sẽ gởi ngôn sứ lớn như ông Môsê để đem lời Thiên Chúa nói cho họ. Và bởi đó có truyền thống có lời ngôn sứ.

Sau 4 thế kỷ dân Israel không có ngôn sứ, Rồi Chúa Giêsu ra đời giảng dạy lời Thiên Chúa. Trước đó thì ngôn sứ luôn bắt đầu "Theo lời Thiên Chúa..." rồi mới nói tin Thiên Chúa muốn họ đưa đến cho dân chúng. Nhưng mỗi khi Chúa Giêsu nói Ngài đều bắt đầu "Tôi nói với anh em". Lời của Ngài có uy quyền chữa lành, trừ quỷ dử, và mạc khải sự hiên diện của Thiên Chúa. Dân chúng ngưỡng mộ và nhận thấy quyền năng độc nhất của Chúa Giêsu. Sau việc trừ quỷ trong câu chuyện hôm nay, dân chúng đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có quyền lực".

Sau đó, khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, các môn đệ hiểu thêm rằng Chúa Giêsu không phải chỉ là một ngôn sứ như ông Môsê, nhưng với sự hiện diện của Thiên Chúa hành động có uy quyền ở giữa họ, làm nhiều điều tốt lành cho tất cả những ai cần đến.

Năng quyền của Chúa Giêsu tràn ngập trên chúng ta suốt bao thế kỷ kể từ ngày Ngài sống trên đất này. Chúng ta vẫn còn ngạc nhiên vì những lời Ngài nói. Chúng ta cảm thấy uy quyền và năng lực của những lời đó dẫn dắt chúng ta. Chúng ta làm sao đem lời Ngài sống động trong đời sống chúng ta? Thiên Chúa tiếp tục gởi ngôn sừ mới đến cho chúng ta để giúp chúng ta hiểu biết và áp dụng lời dạy dỗ của Chúa Giêsu trong những trường hợp cúa thời đại và thế giới này cho chúng ta.

Trong phúc âm thánh Máccô, sức mạnh của quỷ dử rất lớn lao. Phải có một Đấng có năng quyền mạnh hơn để thắng sức mạnh của quỷ thần trong tội lỗi và trong sự chết. Suốt Phúc âm thánh Máccô chúng ta sẽ thấy dân chúng đã nhận biết là Chúa Giêsu "dạy điều mới với uy quyền". Ngài sẽ chia sẻ với các đệ tử theo Ngài quyền khai trừ nhiều quỷ dử và các người đó và chúng ta sẽ gặp trong việc phục vụ tha nhân vì danh Ngài.

Phúc âm thánh Máccô bắt đầu với sự giảng dạy của Chúa Giêsu "Nước Trời đã đến". Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Ngài bằng cách chấp nhận Ngài và tin mừng Ngài đem đến. Chúa Giêsu nói với lời có uy quyền của Thiên Chúa cho chúng ta, và chúng ta chấp nhận lời Ngài trong thâm tâm chúng ta, và thay đổi lối sống chúng ta theo lời Ngài. Chúng ta cần được giúp đở để hiểu biết chúng ta làm sao sống theo lời Chúa Giêsu nói với chúng ta bây giờ. Đó là ngôn sứ mới thời nay, riêng đối với chúng ta, người được sống trong thế gian hãy là người giúp giảng giải lời quyền uy của Chúa Giêsu trong thời này cho mọi người.

Thật là đúng lúc cho chúng ta suy ngẫm về ai là người giảng giải dẫn dắt đời sống chúng ta hôm nay. Chúng ta cần tin tưởng vào ai? Đức Giáo Hoàng?, Các Giám Mục? Tổng thống Trump hay bà Dorothy Day? Một giáo chức? Linh mục giáo xứ? Một người bạn rất gần? Lời nói và gương lành của ai giúp lòng trí chúng ta nghe được lời quyền uy của Chúa Giêsu? Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta hãy nên giáo hội thương xót. Các nhà bác học khuyên chúng ta nên cẩn thận về môi trường bị hủy hoại. Các phụ nữ lên tiếng về những việc lợi dụng áp bức vể tình dục v.v... Ông Môsê là ngôn sứ của thời đại xưa nói về nhu cầu của dân chúng thời đó. Ai là ngôn sứ như ông Môsê trong thời này để đáp ứng với các nhu cầu của chúng ta?

Chúng ta đang còn trong đoạn thứ nhất của phúc âm thánh Máccô. và Chúa Giêsu đã cho thấy quyền ngôn sứ của Ngài. Sau khi Ngài đuổi quỷ ô uế ra khỏi người thanh niên trong đền thờ, dân chúng bàn tán "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền". Cũng như ông Môsê Chúa Giêsu sẽ dẫn dắt những người theo Ngài đến thành quả của lời Thiên Chúa hứa, Có hai chủ đề nói về quyền năng của người trong câu chuyện hôm nay: Chủ đề thứ nhất nói về năng quyền hướng dẫn của người: Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người... Chủ đề thứ hai: Quyền năng của Chúa Giêsu đối với ma quỷ.

Thánh Máccô thường trình bày Chúa Giêsu là thầy dạy hơn là trong phúc âm thánh Mathêu và thánh Luca.

Thánh Máccô nói điều này một cách đặc biệt mỗi khi Chúa Giêsu làm phép lạ như: khi hóa bánh ra nhiều cho người đói ăn, hay chữa người bị tàn tật, hay ra lệnh giông tố trên biển lặng xuống. Dân chúng nhận thấy quyền năng của Chúa Giêsu, nên họ xem Ngài như một thầy dạy về giáo lý của họ. Sự dạy dỗ của Chúa Giêsu có kèm hành động đi cùng. Ngài không chỉ nói về tình thương yêu của Thiên Chúa cho dân chúng, nhất là cho người tội lỗi hay cho những người yếu đuối do sức mạnh của ma quỷ... Ngài dẫn dụ bằng lời nói kèm theo những hành vi quyền năng cho những người cần được giúp đở.

Dân chúng nhận thấy uy quyền của Chúa Giêsu và lời dạy dổ có hiệu quả của Ngài, nhưng, họ lại không theo Ngài mà họ theo ra khỏi đền thờ. Họ không dấn thân theo thầy dạy, là người chỉ cho họ sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa qua hành vi của Ngài. Họ không thay đổi đời sống họ. Họ chỉ ngưởng mộ, nhưng họ không đi theo Chúa Giêsu. Đó cũng là cung cách của nhiều người hiện nay là "Chỉ ngưởng mộ một thầy dạy là Chúa Giêsu" nhưng lại không theo Ngài.

Người bị thần ô uế nhập la lên "Ông Giêsu Nadarét. Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?" Đó là một câu hỏi đúng dể chúng ta tự hỏi. Điều gì Chúa Giêsu đã làm cho đời sống của tôi thay đổi tốt hơn? Rồi chúng ta sẽ nhận thấy quyền năng của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta đó là một ánh sáng dẫn dắt và cứu rổi chúng ta, và chúng ta sẵn sàng cảm tạ Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể Bí tích của sự Biết Ơn này.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Năm B CN04

Đọc nhiều nhất Bản in 26.01.2018 17:13