Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chọn lựa Nước Trời là khôn ngoan

§ Lm JB Nguyễn Minh Hùng

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A

Ngọc là quí, là cái đáng giá. Nhưng người Kitô hữu có một thứ “Ngọc” đáng giá hơn nhiều: NGỌC NƯỚC TRỜI.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn Người lái buôn đi tìm và mua ngọc quí để nói về Ngọc Nước Trời ấy.

Người lái buôn đi tìm và mua viên ngọc như thế nào? Anh ta đánh đổi tất cả, bán mọi của cải để chỉ mua lấy viên ngọc quí ấy.

Hóa ra khi chọn lấy viên ngọc Nước Trời, cuộc sống người Kitô hữu hàm chứa cả một thái độ chọn lựa lớn lao: đánh đổi tất cả những gì thuộc về cuộc đời này để giữ lấy Nước Trời.

Mà chọn lựa bao giờ cũng đòi hy sinh. Bởi đó, một chọn lựa dứt khoát như thế là cả một hy sinh quyết liệt của người tìm ngọc.

Thế nhưng thái độ chọn lựa và hy sinh ấy lại là thái độ của người khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy đã được bài đọc một trích sách Samuel quyển thứ nhất diễn tả như một bằng chứng sống, tích tụ nơi một con người: vua Salomon.

Sau khi vua Đavit đã về già, Chúa chọn một người con của vua là hoàng tử Salomon đặt lên ngai vàng để thay thế vua.

Là vua, cứ như một ông vua trần thế bình thường khác, vua Salomon có quyền đòi cho mình sự sung túc, được cung phụng và uy quyền.

Nhưng không, lời cầu nguyện của ông trước mặt Chúa, cho thấy ông rất đơn sơ, khiêm nhường: Ông xưng mình là tôi tớ của Chúa và ý thức mình chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước, vậy mà Chúa đã đưa ông tới địa vị quá to lớn. Bởi đó ông “xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.

Chính khi nhận ra mình nhỏ bé, và cầu xin sự khôn ngoan, vua Salomon đã là một ông vua khôn ngoan. Thái độ khôn ngoan và lời cầu xin rất khôn ngoan của nhà vua chẳng những đã được Chúa nhận lời, nhưng hơn thế, Chúa khen ngợi ông:

“Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây, Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

Khôn ngoan mà Thiên Chúa muốn không dừng ở sự sống thân xác, không là sự giàu có, không là hạ nhục kẻ thù…, nhưng là khước từ, là đánh đổi tất cả những thứ đó để có được Nước Trời, có được viên ngọc cao quí.

Nước Trời mà Chúa hứa, Người đã ban tặng, đã trao cho từng người. Trong ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, ta đã lãnh lấy viên ngọc quí giá ấy.

Vấn đề còn lại là thái độ sống của ta: khước từ hay đón nhận viên ngọc ấy. Nghĩa là đón nhận hay khước từ lời mời gọi hưởng vinh quang Nước Trời.

Sự đón nhận hay khước từ đều là những chọn lựa. Nếu chọn lựa đòi hy sinh, thì lãnh lấy viên ngọc Nước Trời buộc ta phải đi những bước quyết định và can đảm trong sự từ bỏ.

Đó là từ bỏ những thú vui bất chính, những thú vui nhục dục.

Từ bỏ những thói quen xúc phạm đức trong sạch, những thói quen cản bước ta tiến về sự thánh thiện, có khi là những thói quen tội lỗi.

Từ bỏ đam mê tiền bạc đến mức bất chấp lương tâm, mải mê trong lừa lọc, trộm cắp, mải mê tính toán, vụ lợi cho bản thân, gia đình mình…

Chỉ với một viên ngọc vật chất, nhà thương gia trong Tin Mừng đã bán tất cả gia tài để mua nó. Chúng ta có dám làm như thế đối với viên ngọc Nước Trời?

Nếu vua Salomon đã không kể đến lợi lọc riêng tư của bản thân, của gia đình, của hoàng triều, đã được Chúa khen ngợi không tiếc lời, thì thái độ sống khôn ngoan chọn lấy Nước Trời của bạn và tôi chắc chắn được Chúa thương nhìn đến.

Lm JB Nguyễn Minh Hùng

Tags: Năm A CN17

Đọc nhiều nhất Bản in 24.07.2020 15:10