Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bạn hữu Chúa Giê-su Ki-tô

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B (06/05/2018)

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa,
vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu,
vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,
Thầy đã cho anh em biết.

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (15,9-17)

(9) Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. (11) Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

(12) “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (13) Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

(16) “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (15,9-17)

2.1 Đức Giê-su đã long trọng tuyên bố Người không coi các môn đệ là đầy tớ mà là bạn hữu, vì các môn đệ đã được Người cho biết Người là Ai, Người có mặt ở trần gian này để làm gì. Hơn nữa các môn đệ còn được dự phần vào công trình cứu chuộc của Người. Còn gì vinh dự và hạnh phúc hơn đối với các môn đệ Đức Giê-su Ki-tô và đối với các Ki-tô hữu chúng ta! Để làm bạn của Đức Giê-su Ki-tô thì việc phải làm là thực thi giới răn yêu thương và sống trong tình nghĩa của Người.

2.2 Người Pháp có câu: ”Bạn cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai.” Ý của câu nói đó là: bạn tốt sẽ tạo nên một con người tốt, bạn xầu sẽ tạo nên một con người xấu. Cha ông ta có câu: ”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” cũng nói lên ảnh hưởng tốt xấu của bạn bè thân cận. Nếu các Ki-tô hữu đều nên bạn hữu nghĩa thiết của Đức Giê-su Ki-tô thì Giáo Hội sẽ toàn là các vị thánh, xã hội sẽ toàn những người tốt.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (15,9-17)

3.1 Nhiều giáo dân, trong đó có nhiểu người trẻ, chỉ giữ đạo ở mức tối thiểu chứ không quan tâm gì đến việc trở thành môn đệ và bạn hữu nghĩa thiết của Chúa Giê-su Ki-tô và của Thiên Chúa. Những người ấy không cảm nghiệm được niềm hạnh phúc thiêng liêng cao quý của ơn huệ làm môn đệ, làm bạn hữu nghĩa thiết của Thiên Chúa.

3.2 Nếu phần đông giáo dân Việt Nam sống đạo như thế thì làm sao họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu Ki-tô cho được? Làm sao họ sinh nhiều hoa trái như Chúa Cha mong đợi được? Nếu để tâm suy nghĩ về hiện trạng của hàng giáo dân Việt Nam, chúng ta không thể không lo âu, bức xúc.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (15,9-17):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con là bạn hữu nghĩa thiết của Chúa. Chúng con được nuôi dưỡng bằng lời giảng dậy, bằng sự hy sinh hiến tế của Chúa. Chúng con được dự phần vào việc loan báo Tin Mừng và đem ơn cứu độ đến cho đồng loại. Chúng con thật có phúc. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con biết sống xứng đáng với tư cách là bạn hữu nghĩa thiết của Chúa,

Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

Sài-gòn ngày 01 tháng 05 năm 2018
Lễ Thánh Giu-se Thợ

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B PS6

Đọc nhiều nhất Bản in 01.05.2018 06:24