Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST212: Áo Cưới

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt.22,1-14)

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình, nhưng quan khách không thèm tới. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

"Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

SUY NIỆM

Vua làm tiệc cưới cho con, chiên mập, bò béo đã được ngả thịt. Phòng tiệc đã được trang trí lộng lẫy. Cao lương mỹ vị đã được bày sẵn trên bàn, mà những người được mời lại không đến. Vua sai gia nhân ra các ngã tư đường đón và ép mời người ta, cả những người khuyết tật vào cho đầy phòng tiệc.

Nhưng người ta đâu có được mời trước mà sẵn sàng, lại còn phải bỏ dở công việc mà vào dự tiệc, làm sao có sẵn áo cưới ?

Thế mà khi vào thăm chào thực khách, vua lại giận dữ sai gia nhân bắt trói những thực khách không mặc áo cưới bỏ ngục !

Sao lại có sự bất công và tàn ác như thế ?

Thưa, truyền thống người Do Thái thời Chúa Giêsu còn tại thế, nếu chủ tiệc cưới giàu có thì sắm áo đẹp để tặng luôn cho thực khách. Nhưng thường là có những hội, những phường cho thuê áo đẹp. Chủ tiệc chỉ thuê về bày sẵn trong phòng đợi. Thực khách được mời chỉ cần chọn cho mình chiếc áo nào vừa ý, bỏ áo thường nhật, hoặc khoác bên ngoài. Một việc dễ dàng như thế mà không làm ? Đối với các thực khách khác đã là điều không nên, phương chi đối với tiệc cưới con vua. Tội đó xưa gọi là tội khi quân, đáng chết.

Chúa dùng dụ ngôn này để nói về tiệc Thánh Thể, mà cao lương mỹ vị chính là Máu Thịt Con Thiên Chúa. Tiệc cưới là cộng đoàn chư thánh. Áo cưới phải có là Đức Ái. Tức là lòng chân thành kính mến Thiên Chúa và yêu tha nhân. Không thật lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân, là thiếu yếu tố quan trọng để được rước lễ.

Thánh Phaolô nói : "Khi anh em đến dự tiệc thánh hãy kiểm điểm lương tâm, kẻo phạm sự thánh mà chuốc lấy án chết đời đời".

Nhưng tiếc thay, nhiều người đến bàn thánh chỉ vì thói quen, hoặc với tâm hồn không tin cậy, kính mến, thấy người ta lên rước lễ cũng lên theo.

Càn dở hơn là những người rước lễ để lấy lòng người khác, để người khác chú ý đến họ, hay với ý đồ xấu nào đó.

Việc họ rước lễ khác nào như bắt Chúa Giêsu làm con tin, hành hạ Chúa trong ngục tối là linh hồn dơ nhớp của họ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chân thành sám hối vì những lần rước lễ khô khan, không sửa soạn tâm hồn bằng Đức Tin, Đức Mến và ao ước thật.

* Hát : Nguyện Chúa chí ái... (tr. 20)

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao lần chúng con đã rước lễ, rồi để Chúa hiu quạnh cô đơn trong linh hồn, vì chúng con đã không thờ lạy và cảm tạ Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng một lần rước lễ thật nghiêm chỉnh, với tâm tình sám hối, với lòng tin cậy, kính mến chân thành, để đền vì những tội người ta rước lễ phạm thánh.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng chân thành sám hối vì có lần đã rước lễ khi chưa sẵn sàng tha thứ hòa giải với anh em.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 18:52