Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST114: Chúa Ẩn Mặt Mà Không Xa Lòng

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.24,49-53)

"Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống".

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Theo cách nói của nhân loại : Đức Chúa Giêsu lên trời. Nhưng Trời ở đâu ? Không phải Chúa lên không gian vô tận, mà là Chúa ẩn mặt đi. Chúa Giêsu đã hoàn tất việc giải thoát chúng ta khỏi áp lực ma quỷ, nay Chúa ẩn mặt đi để chúng ta không ỷ nại vào Chúa, mà sống theo ơn Chúa. Xưa các Thánh Tông đồ dù đã được thấy, được ở với Chúa, nhưng đức tin các Ngài chưa được siêu thoát, vì vẫn còn ỷ nại vào Chúa.

***

Như lần kia dù có Chúa trong thuyền, các ông cũng hoảng lên khi thuyền đang lênh đênh giữa biển khơi, bị chao đảo vì cuồng phong. Sợ quá các ông đã đánh thức Chúa dậy mà nói : "Chúng con sắp chết mà Thầy không quan tâm sao?". Lần khác, các ông đang vất vả chèo thuyền ngược gió, Chúa đi trên mặt nước đến, các ông sợ hãi la lên : "Ma kìa!". Vậy Chúa ẩn mặt là để các môn đệ tập sống niềm tin. Nếu được niềm tin vững mạnh ta sẽ thấy Chúa không chỉ luôn luôn ở gần ta mà còn ở chính trong lòng ta. Nhất là trong Nhiệm tích Thánh Thể, nếu Chúa cho ta thấy Chúa nhãn tiền, có thể chúng ta lại mất đức tin khi thấy Chúa hòa mình trong thân phận người lao động, người nghèo khổ. Suốt 33 năm tại thế, biết bao người thấy Chúa nhưng cứ nghĩ đó là : Chú thợ mộc con bác Giuse. Các tư tế, các vị lão thành và biệt phái đã mắt thấy tai nghe Chúa làm phép lạ nhưng lại bảo Chúa là đồ đệ Bêelzebun.

Chúa ẩn mặt đi chính là cách Chúa tập cho các môn đệ sống niềm tin chứ Chúa không ở xa các Ngài, và cũng không xa ta.

***

Một người Tin lành như phần đông các người Tin lành không tin Chúa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể. Nghe Thánh Phanxicô Salezio giảng về sự hiện diện cụ thể của Chúa Giêsu trong hình bánh đã được hiến tế và được biến nên thịt máu Chúa Kitô, nên nghĩ trong lòng rằng : Giám mục Salezio chỉ nói thế, chứ chắc chi đã tin. Ông ta lén nấp ở một nơi trong nhà thờ để chờ xem thái độ và cử chỉ của Thánh nhân thế nào đối với điều Thánh nhân nói về Nhiệm tích Thánh Thể. Nhưng khi thấy Thánh nhân từ khi bước vào cung thánh, đến quỳ trước nhà tạm, thì ông ta thấy Thánh nhân như ngây ngất trong niềm hân hoan, và thân tình như một người bạn đến gặp một người bạn lâu ngày xa cách. Và từ đó ông ta tin sự hiện diện thực tế của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, sau đó ông ta trở lại đạo Công giáo.

***

Một người khác, tướng Foch, vị anh hùng của thế chiến I. Dù ở tiền tuyến ông cũng cố gắng mỗi ngày đến nhà thờ nào gần trong khu vực đóng quân để chầu Thánh Thể. Một lần đi qua một nhà nguyện, ông bảo các sĩ quan hộ vệ ông đợi một lát để ông vào viếng Mình Thánh Chúa. Khi ông ra thì thấy mấy sĩ quan gục ngủ, chỉ có một người đứng gác. Ông hỏi họ ngủ lâu chưa, người gác nói : "Có thể được gần 3 tiếng". Tướng Foch giơ tay kêu lên : "Ủa, lâu vậy sao ? Tôi tưởng tôi ở với Chúa chỉ mới 15 phút", rồi ông thêm : "Mỗi lần được đến với Chúa tôi thêm tin tưởng và can đảm hơn".

CẦU NGUYỆN

Giờ đây ta hãy giục lòng tin, nhìn lên tấm bánh trắng trên bàn thờ để nhận ra dưới hình bánh trắng ấy Chúa Giêsu đang ở trước mặt ta và cầu nguyện :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa gửi Thần Linh Chúa cho chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con sống niềm tin : Chúa đang ở với chúng con trong Nhiệm tích Thánh Thể.

* Hát : Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con vững tin : Chúa đang ở trước mặt chúng con trong Nhiệm tích Thánh Thể, như chúng con đang ở trước mặt Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con nhờ đức tin mà sống xứng đáng ơn làm con cái Thiên Chúa, để người ta thấy được Chúa đang ở với chúng con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ơn biết luôn sống theo ơn hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần, để đức tin của chúng con nhờ Ngài được là ánh sáng cho thế gian.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52