Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST113: Mến Chúa Thì Giữ Lời Chúa

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (14,23-26).

"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em".

SUY NIỆM

Dấu hiệu Chúa đòi hỏi nơi các môn đệ để chứng minh lòng các ông yêu mến Chúa là giữ lời Chúa dạy. Phần thưởng trọng đại Chúa hứa cho những ai tuân giữ Lời Chúa là Thiên Chúa Cha sẽ cùng Chúa Giêsu đến và ở lại với người ấy.

Đối với những người con thảo và có giáo dục thì hân hạnh và cũng là hạnh phúc cho họ là được phụng dưỡng cha mẹ già và được đón cha mẹ già về ở với mình để phụng dưỡng.

***

Nếu ta tuân giữ Lời Chúa thì được Thiên Chúa cùng với Chúa Giêsu đến ở với ta, không phải để được ta phụng thờ cho bằng chính Thiên Chúa, qua Đức Giêsu yêu thương, săn sóc, bao bọc ta. Vì Chúa yêu ta không bến bờ.

Nhưng đâu là Lời Chúa Giêsu dạy ? Nếu nói sách Tin Mừng là sách ghi lại những điều cốt lõi trong giáo huấn của Chúa thì làm sao ta đem ra thực hành hết được. Như vậy, có thể ta không được Chúa yêu thương chăng ? Không phải thế. Chúa không đòi ta phải thực hành mọi điều Chúa dạy, mà chỉ đòi hỏi ta luôn luôn sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa, mà thánh ý Chúa là ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn như Chúa đã nói : Đấng Bảo Trợ là Đức Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. Ngài sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Như vậy, tùy lúc, tùy thời, tùy việc và tùy hoàn cảnh Lời Chúa sẽ được Đức Chúa Thánh Thần khơi dậy trong trí ta. Nhưng ta phải sẵn sàng thực thi Lời Chúa với mục đích là vinh danh Thiên Chúa, phúc lợi cho tha nhân và thánh hóa ta.

Vì thế, muốn sống Lời Chúa, chúng ta phải luôn lắng nghe Chúa Thánh Thần nói trong chính thâm tâm của ta, tức là lương tri và lương tâm ta.

CẦU NGUYỆN

Giờ đây chúng ta hãy hướng lên Thánh Thể Chúa Giêsu đang ở trước mặt ta trên bàn thờ mà cầu nguyện :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thưa với Chúa Cha phái Đức Chúa Thánh Thần đến với chúng con, để khơi dậy nơi chúng con lửa mến Chúa yêu người.

* Hát : Đốt nóng lên, đốt nóng lên, cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên, cho con biết sống trong Lời Cha.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con lòng ham muốn và sẵn sàng thực thi điều Đức Chúa Thánh Thần nhân danh Chúa hướng dẫn chúng con.

* Hát : Đốt nóng lên...

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ơn biết bỏ ý riêng mình để mau mắn thực thi những gì Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con.

* Hát : Đốt nóng lên...

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được cháy lửa kính mến Chúa và được Chúa Thánh Thần làm chủ lòng chúng con.

* Hát : Đốt nóng lên...

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52