Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST108: Chúa Giêsu Chờ Đợi Ta Trong Phép Thánh Thể

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,24-26)

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.

Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.

SUY NIỆM

Rất đáng buồn, là thường khi Linh mục vừa dứt lời : "Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an", thì hầu hết, ai ai cũng vội vã ra về, chỉ còn Chúa Giêsu ở lại cô đơn trong nhà tạm. Bao lâu ? Thường là trọn một ngày và nhiều khi trọn cả tuần, cũng có khi trọn một tháng.

***

Vì thế chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha : "Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành" (Ga.17,24)

Dĩ nhiên là Chúa Giêsu muốn có bên mình trong vinh phúc đời đời, tất cả những người đã được mang ấn ơn Cứu chuộc. Vì như Chúa đã nói : "Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết" (Ga.6,44).

Nhưng để được thuộc về Chúa Giêsu, thì dấu ấn Rửa tội chưa đủ mà phải là sống thân tình với Chúa ngay khi còn tại thế. Vì nhờ phép Rửa tội ta được nên chi thể của Chúa mà lại ơ hờ lãnh đạm với Thánh Thể Chúa, thì khác nào tay khô bại.

Các môn đệ của Chúa nhiều người đã bỏ Chúa vì không tin, không chấp nhận điều Chúa quả quyết : "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga.6,51).

***

Chúa lập Nhiệm tích Thánh Thể là để ở cùng chúng ta và ở với chúng ta hằng ngày, hầu giáo hóa, thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa ta. Vì thế Chúa Giêsu hằng chờ đợi ta trong Nhiệm tích Thánh Thể.

1. Chúa chờ đợi để chia sẻ những ưu tư, sầu khổ của mọi người cần được Chúa chia sẻ với. Nên dù là ưu tư bản thân, ưu tư gia đình, xã hội... Không ai nhẫn nại nghe ta bằng Chúa Giêsu, không ai sáng suốt hiểu ta và có khả năng giúp ta giải quyết được mọi vấn đề như Chúa Giêsu. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt.11,28).

***

2. Chúa chờ đợi những ai có mặc cảm tội lỗi, hay muốn tránh điều tội lỗi, vì Chúa là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian và xóa tội cho mọi tấm lòng biết sám hối.

***

3. Chúa chờ đợi để tâm sự với ta và giải tỏa cho ta mọi thắc mắc ta thưa với Chúa, như Chúa đã làm cho ông Nicôđêmô khi ông đến với Chúa ban đêm.

***

4. Chúa chờ đợi ta để cho ta biết thực trạng của ta, hầu giúp ta hối cải. Để thanh tẩy ta và thắp cho ta ngọn lửa kính mến, giúp ta trở nên thân tình, tâm phúc với Chúa. Nhiều khi ta tưởng mình là đạo đức, sốt sắng, nhưng thực ra ta đang ở trong tình trạng không nóng không lạnh, tình trạng mà Chúa bảo: "Ta biết các việc ngươi làm : ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. Ngươi nói : "Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi"; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng... Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ" (Kh.3,15-18,19).

CẦU NGUYỆN

Giờ đây hướng nhìn lên Thánh Thể Chúa đang ngự trên bàn thờ, ta cầu nguyện :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa biết con hơn con biết con. Xin Chúa cho con thấy được tâm trạng đáng thương của con. Con xin đặt mọi tin tưởng vào Chúa.

* Hát : Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ tình thương của Chúa, con thành thật nhận biết tình trạng của con còn tệ hại hơn người tội lỗi. Vì con không nóng không lạnh, đáng Chúa mửa ra, mà không cố gắng vươn lên.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thanh tẩy con, tinh luyện con và thánh hóa con, cho con được hưởng tình yêu của Chúa.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mời Chúa ngự vào nhà con, dùng bữa với con và ở lại với con vì đã xế chiều, ngày sắp tàn.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52