Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Trả Lời Thắc Mắc về Dầu Thánh

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Có mấy loại dầu thánh? Giáo dân có được phép xử dụng dầu thánh không?

Trả lời: Dầu thánh dùng trong Giáo Hội được chia ra làm 3 loại sau đây :

HolyOil.jpg

  1. Dầu bệnh nhân (Oil of the sick): được dùng khi cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân.
  2. Dầu tân tòng (Oil of the catechumens): được dùng trong bí tích rửa tội cho người lớn nay trẻ em.
  3. Dầu thánh hiến (Chrism): được dùng trong các bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh (linh mục và giám mục)

Tất cả ba loại dầu này được Giám mục Điạ phận làm phép mỗi năm một lần trong Lễ Thứ Năm Tuần Thánh để dùng cho nhu cầu mục vụ suốt năm trong Giáo Phận. Tuy nhiên cũng vì lý do mục vụ, linh mục được làm phép dầu thánh ngoài thánh lễ đặc biệt trên đây nếu không có dầu đã được làm phép chung trong Lễ ngày Thứ Năm Tuần Thánh . (ở nhiều Địa phận Mỹ là Thứ Ba). Nhưng linh mục không được làm phép dầu để trao (hay bán) cho bất cứ ai xử dụng vì bất cứ mục đích và trường hợp nào. Chỉ có linh mục và giám mục được phép dùng dầu thánh trong mọi trường hợp mà thôi. Phó tế chỉ được phép dùng dầu tân tòng khi rửa tội cho trẻ em chứ không cho người lớn. Sở dĩ thế vì như tôi đã có lần giải thích, bình thuờng Phó tế không được rửa tội cho người lớn (trừ trường hợp khẩn cấp, nguy tử, không có linh mục) vì người lớn khi được rửa tội thì được thêm sức luôn một trật nên chỉ có linh mục và Giám mục rửa tội và ban phép thêm sức luôn một lượt mà thôi.

Đây là kỷ luật của Giáo Hội về việc xử dụng Dầu thánh. Mọi lạm dụng trái với kỷ luật này đều bị nghiêm cấm. Nghiã là không có luật nào cho phép giáo dân được dùng bất cứ loại dầu thánh nào trong mọi trường hợp, cũng như không được phép lén mang Mình Thánh Chúa về nhà cất giữ dù để đọc kinh, cầu nguyện và thờ lậy. Thừa tác viên thánh thể, khi mang Mình Thánh cho bệnh nhân ở tư gia hay nhà thương, nếu còn dư, phải mang Mình Thánh không dùng đến về ngay nhà thờ để trả lại chứ không được phép cất giữ trong nhà hay trong xe sang ngày hôm sau, trừ khi có lý do bất khả kháng không thể mang Mình Thánh Chúa về ngay nhà thờ trong ngày.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 21.09.2006. 19:41