Trích từ Dân Chúa

Video: Tiếng Nhạc Oai Hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam!

Minh Đức

Hà Nội 25.1.08 -- "Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam!" sáng tác của cố nhạc sĩ Hải Linh, bài thánh ca được cử hành lần thứ tư ngày hôm nay.


Minh Đức

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-tieng-nhac-oai-hung-vang-tren-khap-coi-troi-viet-nam/