Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Tiếng Nhạc Oai Hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam!

§ Minh Đức

Hà Nội 25.1.08 -- "Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam!" sáng tác của cố nhạc sĩ Hải Linh, bài thánh ca được cử hành lần thứ tư ngày hôm nay.


Minh Đức

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.01.2008. 08:55