Trích từ Dân Chúa

Video: Bồi bút Công an được chăm sóc tại Linh địa Đức Bà

Thái Hà

Sau những xảo trá của đám bồi bút báo Công an, Hà Nội mới, giáo dân hết sức bức xúc và phản ứng. Một biện pháp của họ là không cho quay phim chụp ảnh ngang nhiên như trước nữa. Hình ảnh vui này thể hiện thái độ của nhân dân.


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-boi-but-cong-an-duoc-cham-soc-tai-linh-dia-duc-ba/