Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Bồi bút Công an được chăm sóc tại Linh địa Đức Bà

§ Thái Hà

Sau những xảo trá của đám bồi bút báo Công an, Hà Nội mới, giáo dân hết sức bức xúc và phản ứng. Một biện pháp của họ là không cho quay phim chụp ảnh ngang nhiên như trước nữa. Hình ảnh vui này thể hiện thái độ của nhân dân.


Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.05.2009. 01:45