Trích từ Dân Chúa

Tranh chấp đất đai giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vẫn còn bế tắc

Thanh Phương

RFI 11/4/2008 -- phỏng vấn Lm Nguyễn Văn Khải thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà:


Download (2.0 Mb)


Thanh Phương

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tranh-chap-dat-dai-giao-xu-thai-ha-ha-noi-van-con-be-tac/