Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tranh chấp đất đai giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vẫn còn bế tắc

§ Thanh Phương

RFI 11/4/2008 -- phỏng vấn Lm Nguyễn Văn Khải thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà:


Download (2.0 Mb)


Thanh Phương

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.04.2008. 03:12