Trích từ Dân Chúa

TGM Hà nội gửi đơn Khiếu nại khẩn cấp lên Chủ tịch và Thủ tướng Nước CHXHCN Việt Nam

+TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Hà nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

80919khieunai1.jpg
80919khieunai2.jpg
Ngô Quang Kiệt
(đóng dấu và ký tên)


URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tgm-ha-noi-gui-don-khieu-nai-khan-cap-len-chu-tich-va-thu-tuong-nuoc-chxhcn-viet-nam/