Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

TGM Hà nội gửi đơn Khiếu nại khẩn cấp lên Chủ tịch và Thủ tướng Nước CHXHCN Việt Nam

§ +TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Hà nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

80919khieunai1.jpg
80919khieunai2.jpg
Ngô Quang Kiệt
(đóng dấu và ký tên)


Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 01:45