Trích từ Dân Chúa

RFI phỏng vấn cha Nguyễn Văn Khải về tranh chấp nhà đất tại giáo xứ Thái Hà

Thanh Phương

RFI 1/2/2008 -- Ngoài khu vực Tòa Khâm Sứ cũ ở Hà Nội, tranh chấp về nhà đất giữa các giáo xứ và chính quyền địa phương xảy ra ở nhiều nơi tại VN, chẳng hạn như tại giáo xứ Thái Hà, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Để hiểu rõ hơn vụ này, mời quý vị nghe phỏng vấn của Thanh Phương với cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, linh mục thuộc tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội.


Download (2.2 Mb)


Thanh Phương

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/rfi-phong-van-cha-nguyen-van-khai-ve-tranh-chap-nha-dat-tai-giao-xu-thai-ha/