Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

RFI phỏng vấn cha Nguyễn Văn Khải về tranh chấp nhà đất tại giáo xứ Thái Hà

§ Thanh Phương

RFI 1/2/2008 -- Ngoài khu vực Tòa Khâm Sứ cũ ở Hà Nội, tranh chấp về nhà đất giữa các giáo xứ và chính quyền địa phương xảy ra ở nhiều nơi tại VN, chẳng hạn như tại giáo xứ Thái Hà, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Để hiểu rõ hơn vụ này, mời quý vị nghe phỏng vấn của Thanh Phương với cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, linh mục thuộc tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội.


Download (2.2 Mb)


Thanh Phương

Tags · · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.02.2008. 10:20