Trích từ Dân Chúa

Một Số Video Đặc Sắc (4) Ngoài Phiên Tòa 27.3.2009

Anthony Mary Long

1. Yêu cầu cho người thân vào tham gia phiên toà


2. Kinh cầu cho giáo phận vang lên trườc thế lực của cường quyền


3. Lực lượng công lực được huy động rất đông


4. Các giáo dân trên dường đến phiên toà


Anthony Mary Long

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/mot-so-video-dac-sac-4-ngoai-phien-toa-2732009/