Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Số Video Đặc Sắc (4) Ngoài Phiên Tòa 27.3.2009

§ Anthony Mary Long

1. Yêu cầu cho người thân vào tham gia phiên toà


2. Kinh cầu cho giáo phận vang lên trườc thế lực của cường quyền


3. Lực lượng công lực được huy động rất đông


4. Các giáo dân trên dường đến phiên toà


Anthony Mary Long

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.03.2009. 13:03